Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 93 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Skaalvik, Cecilie; Skaalvik, Einar Melgren; Uthus, Marit.
Avsluttende refleksjoner. I: Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215036168.
NTNU Untitled
 
2 Skaalvik, Cecilie; Uthus, Marit.
Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 9788215036168) 128 s.
NTNU Untitled
 
3 Uthus, Marit.
«Det har sine omkostninger». En intervjustudie med spesialpedagoger som underviser elever med særskilte behov i en inkluderende skole.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2020 ;Volum 6. s. 14-31
NTNU Untitled
 
4 Uthus, Marit.
Endelig farvel til fellesskolen? Forslag til ny opplæringslov er ute på høring – hva hvis den går gjennom?. Dagsavisen 2020
NTNU Untitled
 
5 Uthus, Marit.
Folkehelse og livsmestring; barn og unges psykiske helse, prestasjonspress i utdanning, utfordringer og nye muligheter. NTNU rådgiverseminar 2020; 2020-03-10 - 2020-03-10
NTNU Untitled
 
6 Uthus, Marit.
Folkehelse og livsmestring i skolen - hva innebærer det egentlig i et lederperspektiv?. Skolelederkonferansen, Ledelse og kvalitet i skolen; 2020-02-07 - 2020-02-07
NTNU Untitled
 
7 Uthus, Marit.
Læringsmiljø for folkehelse og livsmestring – er det en mulighet?. Den nasjonale rektorutdanningen ved NTNU, Trondheim (2020-2021); 2020-01-29 - 2020-01-29
NTNU Untitled
 
8 Uthus, Marit.
Prestasjonspresset – et individuelt eller kollektivt ansvar?. I: Perspektiver på livsmestring i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-65107-7.
NTNU Untitled
 
9 Uthus, Marit.
Spesialpedagogen i en inkluderende skole. Mot nye mål og ny mening.. Oslo: Gyldendal Akademisk 2020 (ISBN 9788205512269) 160 s.
NTNU Untitled
 
10 Uthus, Marit.
Tør vi tenke nytt om inkludering, som at noen elever oppnår dette i en segregert setting?. Utdanningsforbundet Trondheim. Årsmøte; 2020-03-17 - 2020-03-17
NTNU Untitled
 
11 Uthus, Marit.
Ungdata-debatten: Kunsten å ha flere tanker i hodet på samme tid.. Adresseavisen 2020
NTNU Untitled
 
12 Uthus, Marit; Granviken, Simen; Bråten, Roy Tommy.
Slår full alarm – krever krisepakke for sårbare elever. Adresseavisen [Avis] 2020-04-30
NTNU Untitled
 
13 Uthus, Marit; Ulriksen, Robin; Dullum, Elisabeth; Alver, Vigdis; Brøntveit, Marianne.
Lærerrommet: Hva er en inkluderende skole under korona?. Utdanningsforbundets Podcast og nettreportasje; 2020-05-27 - 2020-05-27
BI NTNU Untitled
 
2019
14 Befring, Edvard; Uthus, Marit.
Sosialt og emosjonelt sårbare barn og unge. Utfordringer og muligheter. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. s. 500-522
NTNU UiO Untitled
 
15 Egge, Julie Haugen; Alisubh, Tariq; Uthus, Marit.
Foreldre bekymra etter at kommune kutter kraftig i spesialundervisninga.. NRK.no [Internett] 2019-09-30
NTNU Untitled
 
16 Klomsten, Anne Torhild; Uthus, Marit.
Læreren er nøkkelen: Når psykisk helse blir en del av skolens grunnopplæring er det en gruppe vi ikke kommer utenom: lærerstanden. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2019 ;Volum 56.(08) s. 593-595
NTNU Untitled
 
17 Mejlbo, Kaja; Uthus, Marit.
Sanner: For dårlig spesialundervisning på skolene. Utdanningsnytt.no [Internett] 2019-05-14
NTNU Untitled
 
18 Uthus, Marit.
Du så meg. Lærer Marit og den stille eleven Astrid. Seminar om «Barn og unge i vanskelige livssituasjoner»; 2019-02-12 - 2019-02-12
NTNU Untitled
 
19 Uthus, Marit.
Elevenes psykiske helse i skolen - utfordringer og nye muligheter?. Fagdag for studenter og ansatte; 2019-01-23 - 2019-01-23
NTNU Untitled
 
20 Uthus, Marit.
Er det egentlig guttene det er noe feil med?. Adresseavisen 2019
NTNU Untitled
 
21 Uthus, Marit.
Folkehelse og livsmestring i skolen – hvorfor og hvordan?. Rektormøte Haram kommune; 2019-06-26 - 2019-06-26
NTNU Untitled
 
22 Uthus, Marit.
Folkehelse og livsmestring. PPU 2020– forventninger til nye lærere. Nasjonal PPU-konferanse: PPU 2020; 2019-03-11 - 2019-03-11
NTNU Untitled
 
23 Uthus, Marit.
Hjelp, jeg skal bli lærer. Friminuttet; 2019-12-03 - 2019-12-03
NTNU Untitled
 
24 Uthus, Marit.
Hvordan ivareta det spesialpedagogiske perspektivet i utdanningene?. Statpedkonferansen 2019; 2019-03-19 - 2019-03-19
NTNU Untitled
 
25 Uthus, Marit.
Idealer og realiteter i trondheimsskolen. Adresseavisen 2019
NTNU Untitled
 
26 Uthus, Marit.
Inkludering og tilpasset opplæring – hva med spesialundervisningen?. Rektormøte Haram kommune; 2019-06-26 - 2019-06-26
NTNU Untitled
 
27 Uthus, Marit.
Livsmestring på timeplanen – en god ide? Andre gang.. Frokostseminar; 2019-03-28 - 2019-03-28
NTNU Untitled
 
28 Uthus, Marit.
Når elevenes «unormale» atferd er høyst normal og et forsøk på å mestre eget liv. TRØNDSK; 2019-11-12 - 2019-11-12
NTNU Untitled
 
29 Uthus, Marit.
Spesialpedagogikken som fag og praksis - nye muligheter i en inkluderende skole. Rådgiversamling Statped Midt; 2019-01-14 - 2019-01-14
NTNU Untitled
 
30 Uthus, Marit.
«Våre håpefulle» - spesialundervisning og debatt. Er den norske skolen rigget for alle?. Utdanningsforbundet. Filmvisning for medlemmer, med debbatt.; 2019-04-01 - 2019-04-01
NTNU Untitled
 
31 Uthus, Marit; Klomsten, Anne Torhild.
Livsmestring på timeplanen – en god ide?. Frokostseminar; 2019-02-05 - 2019-02-05
NTNU Untitled
 
32 Vedvik, Kari Oliv; Uthus, Marit.
Fortsatt rett til spesialundervisning. Utdanningsnytt.no [Internett] 2019-06-25
NTNU Untitled
 
33 Wernø, Ida Lyngstad; Risan, Maiken; Myklebust, Runa Brandal; Tangen, Truls Nilsen; Uthus, Marit; Skaalvik, Einar Melgren.
Motivasjon for utdanningsvalg blant lærerstudenter og elever i videregåendeskole (s. 74-94). Oslo: OsloMet 2019 (ISBN 978-82-8364-197-4) 20 s.
OSLOMET NTNU Untitled
 
2018
34 Uthus, Marit.
Elevenes psykiske helse i skolen - utfordringer og nye muligheter.. leiarkonferansen barnehage og skule. Sogn og fjordane; 2018-04-11 - 2018-04-11
NTNU Untitled
 
35 Uthus, Marit.
Et helsefremmende inkluderingsbegrep - nye muligheter for spesialpedagogikken som fag og praksis. Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag konferanse. Spesialpedagogiske tiltak – til barnets beste?; 2018-09-20 - 2018-09-20
NTNU Untitled
 
36 Uthus, Marit.
Helsefremmende ressurser i skolen. Fagdag; 2018-01-18 - 2018-01-18
NTNU Untitled
 
37 Uthus, Marit.
MOT som motvekt i en prestasjonspresset samtid.. MOTs ildsjelsamling 2018; 2018-09-07 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
38 Uthus, Marit.
Spesialpedagogikk – Gamle myter og nye muligheter. Spesialpedagogikk 2018 ;Volum 83.(4) s. 28-37
NTNU Untitled
 
39 Uthus, Marit.
Spesialpedagogikk for morgendagens skole – nye mål og ny mening. Spesialpedagogikk 2018 ;Volum 83.(4) s. 14-22
NTNU Untitled
 
40 Uthus, Marit.
Utdanning til å mestre egne liv. «Gi meg et valg, lærer!». Hvordan elever erfarer å bli gitt utvidet mulighet til selvbestemmelse i skolehverdagen?. Fagdag; 2018-04-09 - 2018-04-09
NTNU Untitled
 
41 Uthus, Marit; Moen, Torill; Sæteren, Anne-Lise; Kirkvold, Lillian.
Spesialundervisning mot nye mål og ny mening. Adresseavisen 2018 s. -
NTNU Untitled
 
42 Uthus, Marit; Vedvik, Kari Oliv.
Spesialpedagogene: Pedagogikkens stebarn. Utdanning [Fagblad] 2018-12-07
NTNU Untitled
 
2017
43 Bergesen, Norunn; Uthus, Marit.
Barn får ikke det tilbudet de har krav på i skolen. Adresseavisen [Avis] 2017-07-30
NTNU Untitled
 
44 Johannes, Børstad; Uthus, Marit.
Forsker om inndeling etter ferdigheter. NRK Trøndelag [Radio] 2017-11-13
NTNU Untitled
 
45 Kvittingen, Ida; Uthus, Marit.
Blir generasjon prestasjon syke av skolens krav?. Forskning.no [Internett] 2017-04-21
NTNU Untitled
 
46 Skårderud, Jo Røed; Uthus, Marit.
Jentene stresser seg syke. Klassekampen [Avis] 2017-08-22
NTNU Untitled
 
47 Uthus, Marit.
Bekymret over presset i skolen. Adresseavisen 2017
NTNU Untitled
 
48 Uthus, Marit.
Bokomtale: Spesialpedagogikken i fortid, nåtid og fremtid. (Grunnbok i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget, skrevet av Edvard Befring). FoU i praksis 2017 ;Volum 10.(2) s. 65-66
NTNU Untitled
 
49 Uthus, Marit.
Den inkluderende skolen. Muligheter og begrensninger. I: Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv.. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49389-6. s. 130-154
NTNU Untitled
 
50 Uthus, Marit.
Elevenes psykiske helse i fremtidens skole. I: Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv.. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-49389-6. s. 286-299
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste