Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 171 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Støa, Eli; Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen.
Lokalsenter, nabolag og bolig. Muligheter og barrierer for sosial integrering av flyktninger i Trondheim. Trondheim: NTNU Fakultet for arkitektur og design, Instutt for Arkitektur og Planlegging 2018 (ISBN 978-82-7551-212-1) 65 s.
NTNU Untitled
 
2 Støa, Eli; Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen.
Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet «Lokalsenterutvikling som strategi for bærekraftige byer – bosetting og integrering av flyktninger i Trondheim kommune». Workshop for Trondheim kommune og Husbanken; 2018-05-25 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
3 Søholt, Susanne; Nygaard, Marit Owren; Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard.
Flere flyktninger bosatt raskere. Hvordan fikk kommunene det til?. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR 2018 (ISBN 978-82-8309-231-8) 153 s. NIBR-rapport(2018:3)
OSLOMET NTNU SINTEF Untitled
 
2017
4 Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen; Smith, David; Støa, Eli.
Reconciling goals of social and physical sustainability: an examination of spatial dimension of social integration in Trondheim, Norway. AESOP annual congress '17: Spaces if dialogue for places of dignity. Fostering the European dimention of planning; 2017-07-11
NTNU Untitled
 
5 Hauge, Åshild Lappegard; Støa, Eli; Denizou, Karine.
Framing Outsidedness – Aspects of Housing Quality in Decentralized Reception Centres for Asylum Seekers in Norway. Housing, Theory and Society 2017 ;Volum 34.(1) s. 1-20
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Støa, Eli.
Hvordan definere bokvalitet?. Fagmøte; 2017-04-06
NTNU Untitled
 
7 Støa, Eli.
Norway. I: Sustainable Communities and Urban Housing - A comparative European perspective. Routledge 2017 ISBN 9781138911482. s. 74-98
NTNU Untitled
 
8 Støa, Eli.
The architecture of Norwegian asylum centres. I: New Cities and Migration - An international debate. Firenze: didapress 2017 ISBN 9788833380063. s. 140-167
NTNU Untitled
 
9 Støa, Eli.
What buildings do: The potential Role of Architecture in Housing for Disadvantaged Residents in Norway. World architecture 2017 ;Volum 2017.(6) s. 24-29
NTNU Untitled
 
10 Støa, Eli; Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen; Thorshaug, Ragne Øwre.
Local center development and integration of refugees in Trondheim – the role of housing. ENHR2017: Affordable Housing for All! – Redefining the Roles of Public and Private Sectors; 2017-09-04 - 2017-09-06
NTNU Untitled
 
2016
11 Aas, Ellinor; Støa, Eli.
Boforhold som påvirker. Arkitektnytt 2016 (2)
NTNU Untitled
 
12 Amundsen, Ingeborg Huse; Støa, Eli; Thorshaug, Ragne Øwre.
Forsker: Politikerne tør ikke å lage fine asylmottak - Lanserer egen boligveileder. VG [Avis] 2016-06-30
NTNU Untitled
 
13 Aune, Margrethe; Støa, Eli.
Second homes in Norway – Multiple Homes and Patterns in Distributes Ways of Residing. I: Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 ISBN 9781472426079. s. 57-76
NTNU Untitled
 
14 Gromark, Sten; Ilmonen, Mervi; Paadam, Katrin; Støa, Eli.
Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 (ISBN 9781472426079) 326 s.
NTNU Untitled
 
15 Grønseth, Anne Sigfrid; Støa, Eli; Thorshaug, Ragne Øwre; Hauge, Åshild Lappegard.
Housing Qualities and Effects on Identity and Well-Being: Theoretical Perspectives for Interdisciplinary Research on Asylum Seeker Receptions Centres. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og sosialfag 2016 (ISBN 978-82-7184-386-1) 64 s. Forskningsrapport(169)
HINN NTNU SINTEF Untitled
 
16 Hart, Niklas; Støa, Eli.
En god plan. Bonytt 2016 (1)
NTNU Untitled
 
17 Hart, Niklas; Støa, Eli.
Jakten på et luftig hjem. Bonytt 2016 (2)
NTNU Untitled
 
18 Hart, Niklas; Støa, Eli.
Kloke materialvalg. Bonytt 2016 (3)
NTNU Untitled
 
19 Ilmonen, Mervi; Paadam, Katrin; Støa, Eli; Gromark, Sten.
Residential Futures. I: Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 ISBN 9781472426079. s. 287-290
NTNU Untitled
 
20 Paadam, Katrin; Støa, Eli; Gromark, Sten; Ilmonen, Mervi.
From housing to residing: conceptual considerations. I: Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 ISBN 9781472426079. s. 3-20
NTNU Untitled
 
21 Strumse, Einar; Grønseth, Anne Sigfrid; Støa, Eli.
Fysiske omgivelsers virkning på trivsel og konfliktnivå: Spørreundersøkelse om boforhold på asylmottak i Norge.. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og sosialfag 2016 (ISBN 978-82-7184-389-2) 68 s. Forskningsrapport(170)
HINN NTNU Untitled
 
22 Støa, Eli.
Bokvalitet i asylmottak. Mottaksledermøte; 2016-11-23
NTNU Untitled
 
23 Støa, Eli.
Bolig – mer enn tak over hodet? Om betydningen av bokvalitet i asylmottak. Vi utfordrer mytene - konferanse om morgendagens velferdsutfordringer; 2016-11-29 - 2016-11-30
NTNU Untitled
 
24 Støa, Eli.
Framing outsidedness - On the architecture of Norwegian asylum centers. Gjesteforelesning; 2016-04-27
NTNU Untitled
 
25 Støa, Eli.
Hvordan vil jeg bo når jeg blir gammel?. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
26 Støa, Eli.
I disse omorganiseringstider. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
27 Støa, Eli.
Selvbygging og sosial bærekraft. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
28 Støa, Eli.
The architecture of Norwegian asylum centers. International Workshop on New Cities and Migration; 2016-09-12 - 2016-09-14
NTNU Untitled
 
29 Støa, Eli.
Verdig en pris. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
30 Støa, Eli.
What buildings do – impacts of housing quality in Norwegian Reception centers. Seeking Sanctuary; 2016-02-04 - 2016-02-05
NTNU Untitled
 
31 Støa, Eli; Bjørdal, Sondre.
På grensen for hva vi kan vedkjenne oss. Vårt Land [Avis] 2016-04-14
NTNU Untitled
 
32 Støa, Eli; Denizou, Karine.
Asylmottakenes arkitektur. Asylomottakenes arkitektur; 2016-06-09
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard.
Asylmottak - et sted å leve for barn?. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forskningsdagene "Uten grenser". UiO; Oslo. 2016-09-23 - 2016-09-24
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Thorshaug, Ragne Øwre; Grønseth, Anne Sigfrid.
Bokvalitet i asylmottak - En veileder. Trondheim: NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst 2016 (ISBN 978-82-7551-118-6) 60 s.
HINN NTNU SINTEF Untitled
 
35 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Thorshaug, Ragne Øwre; Denizou, Karine.
Bokvalitet som asylpolitikk. Arkitektur N 2016 ;Volum 98.(2) s. 14-27
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Wågø, Solvår Irene; Hauge, Bettina; Støa, Eli.
Between indoor and outdoor: Norwegian perceptions of well-being in energy-efficient housing. Journal of Architectural and Planning Research 2016 ;Volum 33.(4) Suppl. Winter s. 326-346
NTNU Untitled
 
2015
37 Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Støa, Eli.
Bokvalitet på norske asylmottak. SINTEF akademisk forlag 2015 (ISBN 978–82–536–1437–3) 101 s. SINTEF Fag(SINTEF fag 29)
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Hauge, Åshild Lappegard; Støa, Eli; Baumberger, Berit.
Trangboddhet, slitasje og fukt på norske asylmottak. Adresseavisen [Avis] 2015-05-21
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Hauge, Åshild Lappegard; Støa, Eli; Denizou, Karine.
Boliger for vanskeligstilte. Universell utforming som tilrettelegging av fysisk miljø for menneskers ulike psykososiale forutsetninger. I: Universell utforming og omgivelser. Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver. : Norsk forening for ergonomi og human factors - NEHF 2015 ISBN 978-82-995747-3-0.
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Simen, Tallaksen; Støa, Eli.
156 asylbranner på fem år. Klassekampen [Avis] 2015-12-08
NTNU Untitled
 
41 Støa, Eli.
Arkitektur og innvandring. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
42 Støa, Eli.
Boligdrømmen på Nyhavna. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
43 Støa, Eli.
Bærekraftig boligutvikling og bokvalitet. Internseminar; 2015-08-18
NTNU Untitled
 
44 Støa, Eli.
Drømmen om det enkle liv. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
45 Støa, Eli.
Framtidsutsikter. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
46 Støa, Eli.
Gleden ved å ha flere hjem. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
47 Støa, Eli.
Ikke bare en vare. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
48 Støa, Eli.
Intervju om bostandard på norske asylmottak. NRK P2 - Dagsnytt 18 [Radio] 2015-10-05
NTNU Untitled
 
49 Støa, Eli.
Mangfoldighetens grenser. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
50 Støa, Eli.
Mellom hjemme og verden. Adresseavisen 2015
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste