Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 186 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Schwai, Markus; Støa, Eli.
Architectural Research Between Arts, Technology, and Practice. A Position Paper Sketch on Practice-based/ Design-driven Research at the NTNU. I: COMPARISON Conference for Artistic and Architectural Research. Book of Proceedings - MILANO. Milano: LetteraVentidue Edizioni 2021 ISBN 9788862424813. s. 57-59
NTNU Untitled
 
2 Støa, Eli.
Bopilot og rammebetingelser for innovasjon i boligsektoren. Workshop om rammebetingelser; 2021-04-27
NTNU Untitled
 
2020
3 Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Støa, Eli.
Anthropology and Architecture: Motives and Ethics in Creating Knowledge. I: Collaborations - Anthropology in a Neoliberal Age. Routledge 2020 ISBN 9781003084945. s. 173-196
HINN NTNU Untitled
 
4 Narvestad, Randi; Vollan, Vidar; Støa, Eli; Gjessen, Trine.
Trondheim trenger flere rimelige utleieboliger. Adresseavisen 2020
NTNU Untitled
 
5 Støa, Eli.
God boligpolitikk fra et (arkitektur) forskerperspektiv. Møte i SPs bystyregruppe; 2020-10-05
NTNU Untitled
 
6 Støa, Eli.
Jakten på varige boligkvaliteter. Byggkvalitetsdagen 2020; 2020-09-02
NTNU Untitled
 
7 Støa, Eli.
Norsk boligarkitektur - utfordringer og tendenser. Nordisk bostadsdag; 2020-11-06
NTNU Untitled
 
8 Wellinger, Steffen; Støa, Eli; Narvestad, Randi.
Debattinnlegg: Boligprogram for Nyhavna. www.adressa.no 2020
NTNU Untitled
 
2019
9 Narvestad, Randi; Støa, Eli.
Kommunen som pådriver for alternative boligløsninger. Storbykonferansen 2019; 2019-10-30 - 2019-10-31
NTNU Untitled
 
10 Narvestad, Randi; Støa, Eli.
Svartlamoen as a Model for Social Sustainable Urban Neighborhoods with Non-profit Rental Housing. ENHR conference: Housing for the next European Social Model; 2019-08-27 - 2019-08-30
NTNU Untitled
 
11 Støa, Eli.
Håper forskningsprosjekt skal endre hvordan vi pusser opp hjemme. Adresseavisa [Avis] 2019-07-12
NTNU Untitled
 
12 Støa, Eli.
Ketil Moe,Johan-Ditlef Martens: Hva er en god bolig? Boligens utvikling i Norge fra 1650 til 2017. Tidsskrift for boligforskning 2019 ;Volum 2.(1) s. 57-60
NTNU Untitled
 
2018
13 Grønseth, Anne Sigfrid Farstad; Støa, Eli.
Anthropology and Architecture: Motives and Ethics in Creating Knowledge. Nordic Research Network for Architectural Anthropology; 2018-10-10 - 2018-10-11
HINN NTNU Untitled
 
14 Støa, Eli.
Kompakte løsninger og areal med flere bruksområder, trangboddhet og bokvalitet. MIKROHUS – SLUM ELLER KINDEREGG; 2018-04-26
NTNU Untitled
 
15 Støa, Eli; Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen.
Lokalsenter, nabolag og bolig. Muligheter og barrierer for sosial integrering av flyktninger i Trondheim. Trondheim: NTNU Fakultet for arkitektur og design, Instutt for Arkitektur og Planlegging 2018 (ISBN 978-82-7551-212-1) 65 s.
NTNU Untitled
 
16 Støa, Eli; Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen.
Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet «Lokalsenterutvikling som strategi for bærekraftige byer – bosetting og integrering av flyktninger i Trondheim kommune». Workshop for Trondheim kommune og Husbanken; 2018-05-25 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
17 Støa, Eli; Grønseth, Anne Sigfrid Farstad.
“After Belonging”: A study of intervention projects in architectural and infrastructure arrival of refugees in Norway. More together, more apart: Migration, densification, segregation; 2018-06-27 - 2018-06-29
HINN NTNU Untitled
 
18 Søholt, Susanne; Nygaard, Marit Owren; Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard.
Flere flyktninger bosatt raskere. Hvordan fikk kommunene det til?. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet 2018 (ISBN 978-82-8309-231-8) 153 s. NIBR-rapport(2018:3)
OSLOMET NTNU SINTEF Untitled
 
2017
19 Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen; Smith, David; Støa, Eli.
Reconciling goals of social and physical sustainability: an examination of spatial dimension of social integration in Trondheim, Norway. AESOP annual congress '17: Spaces if dialogue for places of dignity. Fostering the European dimention of planning; 2017-07-11
NTNU Untitled
 
20 Hauge, Åshild Lappegard; Støa, Eli; Denizou, Karine.
Framing Outsidedness – Aspects of Housing Quality in Decentralized Reception Centres for Asylum Seekers in Norway. Housing, Theory and Society 2017 ;Volum 34.(1) s. 1-20
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Støa, Eli.
Hvordan definere bokvalitet?. Fagmøte; 2017-04-06
NTNU Untitled
 
22 Støa, Eli.
Norway. I: Sustainable Communities and Urban Housing - A comparative European perspective. Routledge 2017 ISBN 9781138911482. s. 74-98
NTNU Untitled
 
23 Støa, Eli.
The architecture of Norwegian asylum centres. I: New Cities and Migration - An international debate. Firenze: didapress 2017 ISBN 9788833380063. s. 140-167
NTNU Untitled
 
24 Støa, Eli.
What buildings do: The potential Role of Architecture in Housing for Disadvantaged Residents in Norway. World architecture 2017 ;Volum 2017.(6) s. 24-29
NTNU Untitled
 
25 Støa, Eli; Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen; Thorshaug, Ragne Øwre.
Local center development and integration of refugees in Trondheim – the role of housing. ENHR2017: Affordable Housing for All! – Redefining the Roles of Public and Private Sectors; 2017-09-04 - 2017-09-06
NTNU Untitled
 
2016
26 Aas, Ellinor; Støa, Eli.
Boforhold som påvirker. Arkitektnytt 2016 (2)
NTNU Untitled
 
27 Amundsen, Ingeborg Huse; Støa, Eli; Thorshaug, Ragne Øwre.
Forsker: Politikerne tør ikke å lage fine asylmottak - Lanserer egen boligveileder. VG [Avis] 2016-06-30
NTNU Untitled
 
28 Aune, Margrethe; Støa, Eli.
Second homes in Norway – Multiple Homes and Patterns in Distributes Ways of Residing. I: Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 ISBN 9781472426079. s. 57-76
NTNU Untitled
 
29 Gromark, Sten; Ilmonen, Mervi; Paadam, Katrin; Støa, Eli.
Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 (ISBN 9781472426079) 326 s.
NTNU Untitled
 
30 Grønseth, Anne Sigfrid; Støa, Eli; Thorshaug, Ragne Øwre; Hauge, Åshild Lappegard.
Housing Qualities and Effects on Identity and Well-Being: Theoretical Perspectives for Interdisciplinary Research on Asylum Seeker Receptions Centres. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og sosialfag 2016 (ISBN 978-82-7184-386-1) 64 s. Forskningsrapport(169)
HINN NTNU SINTEF Untitled
 
31 Hart, Niklas; Støa, Eli.
En god plan. Bonytt 2016 (1)
NTNU Untitled
 
32 Hart, Niklas; Støa, Eli.
Jakten på et luftig hjem. Bonytt 2016 (2)
NTNU Untitled
 
33 Hart, Niklas; Støa, Eli.
Kloke materialvalg. Bonytt 2016 (3)
NTNU Untitled
 
34 Ilmonen, Mervi; Paadam, Katrin; Støa, Eli; Gromark, Sten.
Residential Futures. I: Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 ISBN 9781472426079. s. 287-290
NTNU Untitled
 
35 Paadam, Katrin; Støa, Eli; Gromark, Sten; Ilmonen, Mervi.
From housing to residing: conceptual considerations. I: Ways of Residing in Transformation – Interdisciplinary Perspectives. Ashgate 2016 ISBN 9781472426079. s. 3-20
NTNU Untitled
 
36 Strumse, Einar; Grønseth, Anne Sigfrid; Støa, Eli.
Fysiske omgivelsers virkning på trivsel og konfliktnivå: Spørreundersøkelse om boforhold på asylmottak i Norge.. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og sosialfag 2016 (ISBN 978-82-7184-389-2) 68 s. Forskningsrapport(170)
HINN NTNU Untitled
 
37 Støa, Eli.
Bokvalitet i asylmottak. Mottaksledermøte; 2016-11-23
NTNU Untitled
 
38 Støa, Eli.
Bolig – mer enn tak over hodet? Om betydningen av bokvalitet i asylmottak. Vi utfordrer mytene - konferanse om morgendagens velferdsutfordringer; 2016-11-29 - 2016-11-30
NTNU Untitled
 
39 Støa, Eli.
Framing outsidedness - On the architecture of Norwegian asylum centers. Gjesteforelesning; 2016-04-27
NTNU Untitled
 
40 Støa, Eli.
Hvordan vil jeg bo når jeg blir gammel?. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
41 Støa, Eli.
I disse omorganiseringstider. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
42 Støa, Eli.
Selvbygging og sosial bærekraft. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
43 Støa, Eli.
The architecture of Norwegian asylum centers. International Workshop on New Cities and Migration; 2016-09-12 - 2016-09-14
NTNU Untitled
 
44 Støa, Eli.
Verdig en pris. Adresseavisen 2016
NTNU Untitled
 
45 Støa, Eli.
What buildings do – impacts of housing quality in Norwegian Reception centers. Seeking Sanctuary; 2016-02-04 - 2016-02-05
NTNU Untitled
 
46 Støa, Eli; Bjørdal, Sondre.
På grensen for hva vi kan vedkjenne oss. Vårt Land [Avis] 2016-04-14
NTNU Untitled
 
47 Støa, Eli; Denizou, Karine.
Asylmottakenes arkitektur. Asylomottakenes arkitektur; 2016-06-09
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard.
Asylmottak - et sted å leve for barn?. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Forskningsdagene "Uten grenser". UiO; Oslo. 2016-09-23 - 2016-09-24
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Denizou, Karine; Thorshaug, Ragne Øwre; Grønseth, Anne Sigfrid.
Bokvalitet i asylmottak - En veileder. Trondheim: NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst 2016 (ISBN 978-82-7551-118-6) 60 s.
HINN NTNU SINTEF Untitled
 
50 Støa, Eli; Hauge, Åshild Lappegard; Thorshaug, Ragne Øwre; Denizou, Karine.
Bokvalitet som asylpolitikk. Arkitektur N 2016 ;Volum 98.(2) s. 14-27
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste