Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Frøyen, Yngve Karl.
Arealbruk og transport i by.. Klimafestivalen. Miljøkveld: Arealbruk i framtidens klimavennlige by; 2017-08-29 - 2017-08-29
NTNU Untitled
 
2 Frøyen, Yngve Karl.
Attraktivitet og barrierar for gåing. "Bilfri fredag". Fagkonferanse SVV Vegdirektoratet; 2017-09-22 - 2017-09-22
NTNU Untitled
 
3 Frøyen, Yngve Karl.
Bruk av raster-metode for å modellere gåing i by.. ESRI Norsk brukerkonferanse 2017; 2017-02-15 - 2017-02-17
NTNU Untitled
 
4 Frøyen, Yngve Karl.
Faktorar i arealbruk og transportsystem som påverkar gåing i befolkninga.. Temadag gåing, Statens vegvesen; 2017-06-14 - 2017-06-14
NTNU Untitled
 
5 Frøyen, Yngve Karl.
Nullvekst i individuell motorisert transport. Kva må til?. Asplan Viak Fagdag 2017; 2017-04-04 - 2017-04-04
NTNU Untitled
 
6 Frøyen, Yngve Karl; Malmin, Olav Kåre.
Modell for gåing, fart og rutevalg.. "Bilfri fredag". Fagkonferanse SVV Vegdirektoratet; 2017-09-22 - 2017-09-22
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Frøyen, Yngve Karl; Saha, Kakoli.
An automated object-oriented approach to facilitate core infrastructure of a smart city: a comparative study between Bhopal, India and Trondheim, Norway. The 38th Asian Conference on Remote Sensing; 2017-10-23 - 2017-10-27
NTNU Untitled
 
8 Pritchard, Ray; Frøyen, Yngve Karl; Snizek, Bernhard.
Cycling and the built environment – testing bicycle suitability indicators with actual route choices. International Cycling Conference; 2017-09-19 - 2017-09-21
NTNU Untitled
 
2016
9 Frøyen, Yngve Karl.
Fakta om gåing og arealbruk.. Forskningsseminar SmartWalks; 2016-06-14 - 2016-06-14
NTNU Untitled
 
10 Frøyen, Yngve Karl.
Generelt om nettverksanalyser i GIS. Pensumnotat i AAR4841 GIS som planverktøy.. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging, NTNU 2016 10 s.
NTNU Untitled
 
11 Frøyen, Yngve Karl.
Samanhengar arealbruk og transport. Ein floket vevnad?. Gjesteforelesing i emnet BA6066 Kollektivtransport; 2016-09-28 - 2016-09-28
NTNU Untitled
 
12 Frøyen, Yngve Karl; Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter.
Utprøving av rasterbasert tilgjengelighetsmetode for gående i RTM. Fagverksted KIT "Karakteristika i transportmodeller"; 2016-11-09 - 2016-11-09
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter; Frøyen, Yngve Karl.
Mer presis modellering av gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060348) 53 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27631)
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skjeggedal, Terje.
Bilen er en del av framtiden, men.... Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2016 (5) s. 26-31
NTNU Untitled
 
2015
15 Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor; Skjeggedal, Terje.
Å gå -transport, rekreasjon eller folkehelse?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2015 (3-4) s. 38-43
NTNU Untitled
 
2014
16 Frøyen, Yngve.
Handelsanalyse - handelsmodell - lokalisering. Tekna kursdagene 2014: Byomforming, Utvikling av gode, attraktive sentrum; 2014-01-07 - 2014-01-08
NTNU Untitled
 
17 Frøyen, Yngve Karl.
Nettverk, geometri og tilgjengelighet - en innfallsvinkel til oversiktsplanlegging for sykling. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging, NTNU 2014 43 s.
NTNU Untitled
 
18 Frøyen, Yngve Karl.
Nettverksanalyser og sykkelnett. Faktorer som påvirker valg av sykkel som reisemiddel. Metoder for oversiktsplanlegging. EVU-kurs: Planlegging for sykkel; 2014-09-22 - 2014-09-26
NTNU Untitled
 
19 Frøyen, Yngve Karl.
Om verktøy for å kalkulere trafikkeffekten av ATP-tiltak. Behov for reisevanedata. Ekspertseminar KS - Tallfesting av ATP-tiltak; 2014-04-03 - 2014-04-03
NTNU Untitled
 
20 Frøyen, Yngve Karl.
Reisevaneundersøkelser - innhold og eksempler på bruk. EVU-kurs: Planlegging for sykkel; 2014-09-22 - 2014-09-26
NTNU Untitled
 
21 Frøyen, Yngve Karl.
Verktøy for å modellere samspelet mellom arealbruk og transport. Storbysamarbeidets temadager - Transportanalyser og nytte-kostnadsanalyser; 2014-11-17 - 2014-11-19
NTNU Untitled
 
22 Frøyen, Yngve; Medalen, Tor.
Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Om parkering som del av tilgjengelighetsbegrepet. Nettverkssamling for ATP-nettverket; 2014-01-22 - 2014-01-22
NTNU Untitled
 
23 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl.
NTNU Videre kurs AAR 6038 Planlegging for sykkel. NTNU Videre etterutdanningskurs; 2014-09-22 - 2014-10-01
NTNU Untitled
 
2013
24 Frøyen, Yngve.
Datafangst, kalibrering og bruk av modellen "ATP Handel". Kursseminar for fagmedarbeidere i Asplan Viak; 2013-02-26 - 2013-02-26
NTNU Untitled
 
25 Frøyen, Yngve.
Introduksjon til bruk av geodata - i planlegging og arkitekturprosjekt. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging - NTNU 2013 42 s.
NTNU Untitled
 
26 Frøyen, Yngve.
Lokaliseringsteori - lokaliseringsanalyse. Historikk og eksempel på anvendelse. Kurs i erfaringsbasert master - Eiendomsutvikling; 2013-10-29 - 2013-10-29
NTNU Untitled
 
27 Frøyen, Yngve.
Metodehefte: Nettverksanalyser og tilgjengelighet – en innfallsvinkel til å forstå bystrukturer. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging - NTNU 2013 25 s.
NTNU Untitled
 
28 Frøyen, Yngve.
Representasjon av kollektivtransport i ein nettverksmodell. Tilrettelegging av rutedata ved hjelp av automatiserte metodar. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging - NTNU 2013 16 s.
NTNU Untitled
 
29 Frøyen, Yngve; Medalen, Tor.
Parking policies as a tool for reducing greenhouse gas emissions. AESOP-ACSP Joint Congress; 2013-07-15 - 2013-07-19
NTNU Untitled
 
30 Frøyen, Yngve; Medalen, Tor.
Tror på parkering kun ved behov. Universitetsavisa [Fagblad] 2013-12-04
NTNU Untitled
 
31 Grytli, Eir Ragna; Frøyen, Yngve; Et al, More authors.
European building and urban stock data collection. : EFFESUS EU FP7 project 2013 104 s.
NTNU Untitled
 
2012
32 Frøyen, Yngve Karl.
BOLIGSONEPARKERING I NYBYEN - DRAMMEN Hovedresultater fra en surveyundersøkelse. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging, NTNU 2012 (ISBN 978-82-7259-127-3) ;Volum 2012.14 s. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging(5)
NTNU Untitled
 
33 Frøyen, Yngve Karl.
Byspreiing - ein ubryteleg, vond sirkel?. Forskningsdagen; 2012-11-08 - 2012-11-08
NTNU Untitled
 
34 Frøyen, Yngve Karl.
Grunnlag i demografi for oversiktsplanlegging. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging, NTNU 2012 36 s.
NTNU Untitled
 
35 Frøyen, Yngve Karl.
Introduksjon til bruk av geodata - i planlegging og arkitekturprosjekt. : Institutt for byforming og planlegging, NTNU 2012 35 s.
NTNU Untitled
 
36 Frøyen, Yngve Karl.
Langsiktige steg mot ein god regional jernbane. Debattmøte om Trønderbanen; 2012-11-21 - 2012-11-21
NTNU Untitled
 
37 Frøyen, Yngve Karl.
LOCALISATION, DENSITY AND TRANSPORT - main challenges for urban sustainability. The vicious circle of urban sprawl. Miniseminar; 2012-10-19 - 2012-10-19
NTNU Untitled
 
38 Frøyen, Yngve Karl.
Lokaliseringsteori - analyse og eksempel. Kurs erfaringsbasert master i eiendomsutvikling; 2012-11-20 - 2012-11-20
NTNU Untitled
 
39 Frøyen, Yngve Karl.
Modellen ATP Handel - bakgrunn, modellfunksjon og bruk. Eksempel: konsekvensar av handelsutviding i Nedre Eiker. ATP-nettverksmøtet; 2012-02-07 - 2012-02-07
NTNU Untitled
 
40 Frøyen, Yngve Karl; Halvorsen, Birgitte; Persson, Jenny.
Utredning om framkommelighet for kollektivtransporten. Trondheim: Asplan Viak 2012 92 s.
NTNU Untitled
 
41 Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor.
BOLIGSONEPARKERING - NEDRE BRAGERNES I DRAMMEN. Hovedresultater fra en surveyundersøkelse og dybdeintervjuer. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging, NTNU 2012 (ISBN 978-82-7259-125-9) ;Volum 2012.17 s. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging(3)
NTNU Untitled
 
42 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl.
Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Trondheim: Institutt for byforming og byplanlegging 2012 (ISBN 9788272591266) 90 s.
NTNU Untitled
 
43 Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skogstad Norddal, Kari.
Transporttilgjengelighet i Drammen, Kristiansand, Stavanger-Sandnes og Trondheim. Om ABC-kart i noen norske byer. Trondheim: Institutt for byforming og planlegging 2012 (ISBN 9788272591242) 76 s.
NTNU Untitled
 
2011
44 Frøyen, Yngve Karl.
Justering av storsone Trondheim ”Trondheim enhetstakstområde”, virkninger på trafikk og inntekter. Trondheim: Inst. for byforming og planlegging, NTNU 2011 12 s.
NTNU Untitled
 
45 Frøyen, Yngve Karl; Simonsen, Terje Ørnulf.
Der bør senteret ligge, og så stort bør det være. Nytt verktøy for vurdering av handelssenterlokalisering. Samferdsel 2011 (12) s. -
NTNU Untitled
 
46 Frøyen, Yngve Karl; Simonsen, Terje Ørnulf.
Lokalisering av handel – utvikling av beregningsmetodikk for transport- og klimamessige konsekvenser. Trondheim: Asplan Viak 2011 64 s.
NTNU Untitled
 
47 Frøyen, Yngve Karl; Sollien, Tone Horne; Nyen, Torgeir.
Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rapport fra tredje fase i kartleggingen. Oslo: Asplan Viak og FAFO 2011 86 s.
FAFO NTNU Untitled
 
48 Frøyen, Yngve Karl; Sollien, Tone Horne; Nyen, Torgeir.
Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Sluttrapport. Oslo: Asplan Viak og FAFO 2011 21 s.
FAFO NTNU Untitled
 
2010
49 Frøyen, Yngve Karl.
Elbilen ikkje eit problem i dag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 s. 30-30
NTNU Untitled
 
50 Frøyen, Yngve Karl.
Elbilen ikkje eit problem idag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010 s. -
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste