Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 189 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Opsahl, Erik.
Den nasjonale identiteten, en "historisk konstant"? Trondheims befolkning og okkupasjonsmyndigheter i 1940, 1658 og 1564. National identitet i middelalder og tidlig moderne tid; 2018-04-16 - 2018-04-16
NTNU Untitled
 
2 Opsahl, Erik.
Den norske (1274) og svenske (ca.1350) landsloven sett i lys av hverandre. I: I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2018 ISBN 978-82-7965-377-6. s. 369-396
NTNU Untitled
 
3 Opsahl, Erik.
Innledning. I: Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-882-1. s. 9-12
NTNU Untitled
 
4 Opsahl, Erik.
Nidaros erkesete i verden. I: Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-882-1. s. 39-60
NTNU Untitled
 
5 Opsahl, Erik.
"Sørgelig Skue af jevn Stigen nedad"? Det norske aristokratiet i høy- og seinmiddelalderen. Historisk seminar; 2018-05-11 - 2018-05-11
NTNU Untitled
 
6 Opsahl, Erik.
The Military Revolution in Norway that Never Was: An Analysis of Norwegian Sonderweg in 13th and 14th Centuries. Leeds International Medieval Congress 2018; 2018-07-02 - 2018-07-05
NTNU Untitled
 
7 Opsahl, Erik.
"Wij epterscriffne Sten Stwre, hoffmestere j Swerige, Knwt Alsson, riddere j Norge" - aristokratiske allianser og konflikter i nordisk seinmiddelalder. Konflitker i middelalderens Norden; 2018-04-23 - 2018-04-24
NTNU Untitled
 
8 Opsahl, Erik; Ekroll, Øystein.
Nidaros erkebispesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?. Novus Forlag 2018 (ISBN 978-82-7099-882-1) 221 s.
NTNU Untitled
 
9 ; Hellum, Silje Kristin.
Makt og innflytelse blant nordiske dronninger i senmiddelalderen. Trondheim: NTNU 2018 78 s.
NTNU Untitled
 
10 ; Petersen, Eline Kaupang.
"Less Mud-Slinging and More Facts". En undersøkelse av tiltak knyttet til levevilkår i Oslo i høy- og senmiddelalderen. Trondheim: NTNU 2018 114 s.
NTNU Untitled
 
2017
11 Opsahl, Erik.
Aga, et representativt adelssete for et administrativt, avmilitarisert aristokrati? Det norske aristokratiet ca.1270-1350.. I: Agatunet i mellomalderen. Agatunet: Hardanger og Voss museum 2017 s. 22-33
NTNU Untitled
 
12 Opsahl, Erik.
"Anno 1537", episode 7. Formidlet kunnskap om norske bønders våpenplikt i middelalderen og tidlig ny tid.. NRK [TV] 2017-01-16
NTNU Untitled
 
13 Opsahl, Erik.
Anno 1537: Kongens menn. Gemini [Fagblad] 2017-01-17
NTNU Untitled
 
14 Opsahl, Erik.
Blod, bannlysing og 500 års splittelse. Gemini. Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF [Internett] 2017-05-22
NTNU Untitled
 
15 Opsahl, Erik.
Borgerkrigene 1130-1240. mandagsmøte i Nidarvoll Rotaryklubb; 2017-01-09
NTNU Untitled
 
16 Opsahl, Erik.
Bruken av St.Olav i politisk agitasjon i seinmiddelalderen. Reformasjonsjubileet 2017; 2017-01-25 - 2017-01-25
NTNU Untitled
 
17 Opsahl, Erik.
Derfor er kirken splittet. forskning.no [Internett] 2017-05-24
NTNU Untitled
 
18 Opsahl, Erik.
Episode 23 i NRK-serien Anno der jeg fortalte om riddervesen, våpenskjold og erkebiskop Olav Engelbrektsson. NRK [TV] 2017-02-22
NTNU Untitled
 
19 Opsahl, Erik.
Foreign envoys and resident Norwegians in the Late Middle Ages – a cultural clash?. I: Foreigners and Outside Influences in Medieval Norway. Archaeopress 2017 ISBN 9781784917050. s. 97-109
NTNU Untitled
 
20 Opsahl, Erik.
Kirkerevolusjonen som endret Europa. Gemini [Internett] 2017-03-22
NTNU Untitled
 
21 Opsahl, Erik.
Kirkerevolusjonen som endret Europa. forskning.no [Internett] 2017-03-22
NTNU Untitled
 
22 Opsahl, Erik.
Kongens velde. Håkon Håkonsson 1217-1263. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Utstilling i anledning 800-årsjubileet for Håkon Håkonssons tronbestigelse i Norge. Slottsfjellsmuseet; Tønsberg. 2017-05-23
NTNU Untitled
 
23 Opsahl, Erik.
Kongsgården på Avaldsnes (andre program). NRK P2 Museum [Radio] 2017-12-02
NTNU Untitled
 
24 Opsahl, Erik.
Kongsgården på Avaldsnes (første program). NRK P2 Museum [Radio] 2017-11-25
NTNU Untitled
 
25 Opsahl, Erik.
"Market Gossip and Grumbles and the Work of Humble Courts are not Capable of Creating 'Public Culture'": Processes of Producing a Public Culture in Late Medieval Culture. Leeds International Medieval Congess; 2017-07-03 - 2017-07-06
NTNU Untitled
 
26 Opsahl, Erik.
Nidaros erkesete foran undergangen. Norske historiedager 2017; 2017-06-23 - 2017-06-25
NTNU Untitled
 
27 Opsahl, Erik.
Norwegian Identity in the Late Middle Ages, Regnal or National?. Frühmittelalterliche Studien 2017 ;Volum 51. s. 449-460
NTNU Untitled
 
28 Opsahl, Erik.
Steinvikholms betydning i norgeshistorien.. "Anno 1537 - der det verkeleg hende". Fortidsminneforeningens familiedag på Steinvikholm; 2017-09-03 - 2017-09-03
NTNU Untitled
 
29 Opsahl, Erik.
Økonomisk, demografisk og økonomisk utvikling i Norge 1350-ca.1550. FoU-prosjekt NTNU-Charlottenlund universitetsskole; 2017-11-21
NTNU Untitled
 
30 ; Amdam, Simen Finnøy.
Norge og Skottland i krig. En komparativ studie av norsk og skotsk hærmakt og krigføring på 1300-tallet. Trondheim: NTNU, Institutt for historiske studier 2017 94 s.
NTNU Untitled
 
31 ; Aune, Fredrik Ingebrigtsen.
John Balliol - Toom Tabard. En sammenligning av kongene John Balliol og Robert Bruce i skotsk middelalder. Trondheim: NTNU, Institutt for historiske studier 2017 71 s.
NTNU Untitled
 
32 Opsahl, Erik; Holt, Richard.
Boundaries and Borders. I: "It's all about inheritance" - on gender, Sámi, Bourdieu and other important categories in Lars Ivar Hansen's research. Tromsø: Department of Arcehology, History, Religious Studies and Theology, University of Tromsø 2017 ISBN 978-82-8244-184-1. s. 235-239
NTNU UiT Untitled
 
33 ; Kobberrød, Tobias.
"Så gode norske, som de i Norge bo". Identitet og tilhørighet i Jemtland i middelalder og tidlig ny tid. Trondheim: NTNU, Institutt for historiske studier 2017 76 s.
NTNU Untitled
 
34 ; Nyberg, Ådne.
En siciliansk nasjon i middelalderen? Sicilia 1105 - 1302. Trondheim: NTNU, Institutt for historiske studier 2017 61 s.
NTNU Untitled
 
35 ; Staum, Håvard Engen.
Den nordiske kampscenen. Den norske hærmaktens deltakelse og stridsevne i siste halvdel av 1300-tallet. Trondheim: NTNU, Institutt for historiske studier 2017 75 s.
NTNU Untitled
 
36 ; Valslag, Marit Helene.
Trukket, hengt og halshugd -. Robert Bruce og det rettslige aspektet ved drapet på John Comyn. Trondheim: NTNU, Institutt for historiske studier 2017 56 s.
NTNU Untitled
 
37 ; Veier-Olsen, Martin.
"...dett land er icke som andre landt Danmarck eller Tysland". Kulturmøter: dansk øvrighet - nordmenn og norske forhold, ca. 1537-1570. Trondheim: NTNU, Institutt for historiske studier 2017 70 s.
NTNU Untitled
 
2016
38 Opsahl, Erik.
Danskhed. Adam Wagner: Danskhed i middelalderen. Nationalbevidsthed hos Saxo og i andre krøniker. Historisk Tidsskrift (DK) 2016 ;Volum 116.(2) s. 473-483
NTNU Untitled
 
39 Opsahl, Erik.
Eske Bille og hans rolle i norgeshistorien - med et sideblikk til Brunlagodset. Møtet for Norske Akervitters Venner i Vestfold i anledning 13. april som er den norske akevittens dag; 2016-04-13 - 2016-04-13
NTNU Untitled
 
40 Opsahl, Erik.
Foreign envoys (ombudsmen) and resident Norwegians in the Late Middle Ages -- a cultural clash?. Multidisciplinary appproaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia (1000-1900); 2016-03-30 - 2016-03-31
NTNU Untitled
 
41 Opsahl, Erik.
Hanseatene - "Svartedauen" - Reformasjonen. Seminar om Norden; 2016-02-04 - 2016-02-04
NTNU Untitled
 
42 Opsahl, Erik.
Nidaros erkesete i verden. Nidaros erkesete i seinmiddelalderen - et kultursentrum?; 2016-11-11 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
43 Opsahl, Erik.
Norwegian Identity in the Late Middle Ages, Regnal or National?. Nation and Nativism in Medieval Scandinavia; 2016-05-28 - 2016-05-28
NTNU Untitled
 
44 Opsahl, Erik.
Samhørighet: Trøndelag, Jämtland og Härjedalen gjennom historien.. Gränslös framtid. Heimbygdas rådslag 2016; 2016-03-11 - 2016-03-11
NTNU Untitled
 
45 Opsahl, Erik.
Stefan Berger og Chris Lorenz (eds.): Nationalizing the Past. Historians as Nation Builders in Modern Europe. Writing the Nation Series. R.J.W. Evans og Guy P. Marchal (eds.): The Uses of the Middle Ages in Modern European States. History, Nationhood and the Search for Origins. Writing the Nation Series.. Historisk Tidsskrift 2016 ;Volum 95.(3) s. 437-443
NTNU Untitled
 
46 Opsahl, Erik.
"The Germans in Bergen drink what they can get, but it is hardly to be called wine": So What Did the Norwegians Drink?. Leeds International Medieval Congress; 2016-07-04 - 2016-07-07
NTNU Untitled
 
47 Opsahl, Erik; Brekke, Øystein Hellesøe.
Knut Alvsson - ridder, opprører og nasjonalhelt?. I en sofa på arkivet; 2016-11-29 - 2016-11-29
NTNU Untitled
 
48 ; Finbråten, Jon-Øivind.
Forvaltningen av Norge ca.1397-1430. Brudd og kontinuitet?. Trondheim: NTNU 2016 122 s.
NTNU Untitled
 
49 ; Hirth, Sondre Larsen.
"...kongens høire haand, Danmarks sande lys." En studie om Eske Billes tjenesteideal 1528-1537.. Trondheim: NTNU 2016 76 s.
NTNU Untitled
 
50 ; Rånes, Ina Victoria Nebb.
Den dansk-norske transatlantiske slavehandelen. En kvalitativ analyse av dens omtale i norsk og dansk historielitteratur.. Trondheim: NTNU 2016 58 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste