Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-32 av 32

2019
1 Kråkenes, Tony.
Helicopter Safety studies (HSS). SINTEF Aviation Open Day; 2019-09-25 - 2019-09-25
SINTEF Untitled
 
2 Kråkenes, Tony.
Helicopter Safety Study 4 (HSS-4). Solakonferansen 2019; 2019-09-16 - 2019-09-18
SINTEF Untitled
 
2018
3 Kråkenes, Tony; Tor, Onshus; Snorre, Sklet.
Kontroll med ikke-elektriske tennkilder – Kunnskapsinnhenting fra utvalgte innretninger og landanlegg. : SINTEF 2018 27 s.
SINTEF Untitled
 
2017
4 Kråkenes, Tony; Evjemo, Tor Erik; Håbrekke, Solfrid; Hoem, Åsa Snilstveit.
Helikoptersikkerhetsstudie 3b. En begrense oppdatering av HSS-3 med fokus på perioden 2010-2015. : SINTEF 2017 120 s.
SINTEF Untitled
 
2016
5 Kråkenes, Tony.
Ekspert: – Det er ikke uvanlig at det må skiftes motorkomponenter.. VG [Internett] 2016-04-30
SINTEF Untitled
 
6 Kråkenes, Tony.
Færre ulykker på norsk sokkel enn britisk kan skyldes ren flaks. Aftenbladet [Internett] 2016-05-03
SINTEF Untitled
 
7 Kråkenes, Tony.
Ny studie skal styrke helikoptersikkerheten. Norsk olje & gass [Internett] 2016-02-25
SINTEF Untitled
 
8 Kråkenes, Tony.
Ny studie skal styrke helikoptersikkerheten offshore. IndustriEnergi.no [Internett] 2016-02-25
SINTEF Untitled
 
9 Kråkenes, Tony.
Sikkerhet norske helikopter. NRK.no [Radio] 2016-05-03
SINTEF Untitled
 
10 Kråkenes, Tony.
Sintef vil lære av Storbritannia. Adresseavisen [Internett] 2016-05-02
SINTEF Untitled
 
11 Kråkenes, Tony.
Slik skal de sikre helikoptersikkerheten. Sysla.offshore.no [Internett] 2016-02-25
SINTEF Untitled
 
12 Kråkenes, Tony.
Trur ulukka kan føra til at offshore-arbeidarar sluttar. NRK [Internett] 2016-04-30
SINTEF Untitled
 
13 Kråkenes, Tony.
Vi må tørre å stille spørsmålene. Bergens Tidende 2016
SINTEF Untitled
 
14 Kråkenes, Tony; Dahl, Øyvind; Øien, Knut; Hauge, Stein.
RNNP-data i et senfaseperspektiv. Stavanger: Kapittel i "Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 2015", utgitt av Petroleumstilsynet 2016 23 s.
SINTEF Untitled
 
2015
15 Øren, Anita; Kråkenes, Tony.
Evaluering av arbeidsmiljøindikatorene. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05953-3) 64 s.
SINTEF Untitled
 
16 Øren, Anita; Kråkenes, Tony; Rosness, Ragnar; Antonsen, Stian.
Risikoutsatte grupper (RUG) i petroleumsnæringen – analyser av risikoeksponering ved bruk av spørreskjemadata. Stavanger: Kapittel i "Risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet 2014", utgitt av Petroleumstilsynet 2015 29 s.
SINTEF Untitled
 
2014
17 Fota, N; Everdij, M H C; Stroeve, S H; Kråkenes, Tony; Herrera, Ivonne Andrade; Quinones, J.
Using Dynamic Risk Modelling in Single European Sky Air Traffic Management Research (SESAR). I: Safety and Reliability: Methodology and Applications. CRC Press 2014 ISBN 9781138026810.
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
18 Hauge, Stein; Kråkenes, Tony; Hokstad, Per Richard; Håbrekke, Solfrid; Jin, Hui.
Reliability prediction method for safety instrumented systems. PDS method handbook 2013 edition. : SINTEF 2013 128 s.
SINTEF Untitled
 
19 Kråkenes, Tony.
The safety of Super Puma helicopters. BBC Radio 4, More or Less [Radio] 2013-09-06
SINTEF Untitled
 
2012
20 Bodsberg, Lars; Hauge, Stein; Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony.
Environmental risk acceptance criteria applied in the Norwegian petroleum industry. SRA Europe 21th Annual Conference; 2012-06-18 - 2012-06-20
SINTEF Untitled
 
21 Bodsberg, Lars; Øien, Knut; Kråkenes, Tony.
Betydningen av testing av kritiske sikkerhetssystemer. Offshore vedlikehold; 2012-05-03 - 2012-05-04
SINTEF Untitled
 
22 Hauge, Stein; Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony; Lundteigen, Mary Ann; Merz, Mariann.
Barriers to prevent and limit acute releases to sea. Environmental barrier indicators.. : SINTEF 2012 (ISBN 9788214053968) 89 s. SINTEF Rapport(A22763)
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Kråkenes, Tony; Hauge, Stein; Håbrekke, Solfrid.
Environmental Risk Acceptance Criteria in the Norwegian Offshore Petroleum Industry – Shortcomings and Possible Improvements. PSAM11 ESREL 2012; 2012-06-25 - 2012-06-29
SINTEF Untitled
 
24 Kråkenes, Tony; Hauge, Stein; Håbrekke, Solfrid.
Environmental Risk Acceptance Criteria in the Norwegian Offshore Petroleum Industry – Shortcomings and Possible Improvements. I: 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012, 25-29 June 2012, Helsinki, Finland. Curran Associates, Inc. 2012 ISBN 978-1-62276-436-5. s. 2209-2218
SINTEF Untitled
 
2011
25 Hauge, Stein; Kråkenes, Tony; Håbrekke, Solfrid; Johansen, Gorm Idar; Merz, Mariann; Onshus, Tor.
Barriers to prevent and limit acute releases to sea. Environmental risk acceptance criteria and requirements to safety systems. : SINTEF 2011 (ISBN 9788214052275) 96 s. SINTEF Rapport(A20727)
SINTEF Untitled
 
2010
26 Bodsberg, Lars; Herrera, Ivonne; Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony.
The use of risk influencing factors for risk assessment of offshore helicopter transport. SRA Europe Conference - Risk, Governance & Accountability; 2010-06-21 - 2010-06-23
SINTEF Untitled
 
27 Herrera, Ivonne; Forseth, Ulla; Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony.
Applying safety and risk approaches to improve helicopter operations. Working on Safety; 2010-09-07 - 2010-09-10
SINTEF Untitled
 
28 Herrera, Ivonne; Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony; Hokstad, Per Richard; Forseth, Ulla.
Helikoptersikkerhetsstudie 3. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214048704) SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
29 Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony; Herrera, Ivonne.
Quantifying risk and prioritizing risk reducing measures for offshore helicopter operations on the Norwegian Continental Shelf. ESREL 2010; 2010-09-05 - 2010-09-09
SINTEF Untitled
 
30 Kråkenes, Tony; Håbrekke, Solfrid.
Risk Change and Contributions to Risk in Offshore Helicopter Traffic on the Norwegian Continental Shelf. PSAM 10 - 10th International Probabilistic Safety Assessment & Management Conference; 2010-06-07 - 2010-06-11
SINTEF Untitled
 
2009
31 Kråkenes, Tony; Håbrekke, Solfrid; Herrera, Ivonne.
Risk influence modeling of recent developments in helicopter safety on the Norwegian continental shelf. I: Reliability, Risk and Safety – Theory and Applications, (contains papers presented at the 18th European Safety and Reliability Conference (Esrel 2009) in Prague, Czech Republic, September 2009.). CRC Press 2009 ISBN 9780415555098. s. 1133-1140
SINTEF Untitled
 
32 Kråkenes, Tony; Håbrekke, Solfrid; Herrera, Ivonne.
Risk influence modeling of recent developments in helicopter safety on the Norwegian continental shelf. ESREL 2009; 2009-09-07 - 2009-09-10
SINTEF Untitled