Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2019
1 Refstie, Hilde; Rørtveit, Hilde Nymoen.
The role of research in a globalised world of fast urban policymaking. NGM conference 2019; 2019-06-17 - 2019-06-17
NTNU Untitled
 
2 Refstie, Hilde; Rørtveit, Hilde Nymoen; Aranya, Rolee; Millstein, Marianne.
Session: Planning for sustainable urban futures: transgressing the North-South boundaries in theory and practice. Nordic Geographers Meeting 2019; 2019-06-17 - 2019-06-17
NTNU OSLOMET Untitled
 
3 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Drabantbyen som problem: Områdeløft møter beboere på Saupstad–Kolstad i Trondheim. I: Bysamfunn. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03005-0. s. 42-54
NTNU Untitled
 
4 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Planning for sustainable urban futures: The role of citizen participation and urban communities. 2nd International CitRes Workshop: Citizen Participation and Transnational Resource Management; 2019-04-29 - 2019-04-30
NTNU Untitled
 
5 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Presentasjon av bokkapittel: Drabantbyen som problem? Områdeløft møter beboere på Saupstad-Kolstad, Trondheim.. Boklansering - Bysamfunn; 2019-10-03 - 2019-10-03
NTNU Untitled
 
6 Rørtveit, Hilde Nymoen; Aranya, Rolee; Millstein, Marianne; Refstie, Hilde.
Methodological implications of the 'southern' turn in urban theory: introducing North-South dialogues on participatory planning and urban developments. Nordic Geographers Meeting; 2019-06-17 - 2019-06-17
OSLOMET NTNU Untitled
 
7 Rørtveit, Hilde Nymoen; Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel.
Bysamfunnets realiteter og muligheter. I: Bysamfunn. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03005-0. s. 13-27
NTNU Untitled
 
2018
8 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Drabantbyen som problem? (By)politikk og planlegging møter beboere. Sharing Neighbourhoods; 2018-04-12 - 2018-04-12
NTNU Untitled
 
9 Setten, Gunhild; Brown, Gry Katrina; Rørtveit, Hilde Nymoen.
Landscape and social justice. I: The Routledge Companion to Landscape Studies. Routledge 2018 ISBN 978-1-13-872031-2. s. 418-428
NTNU Untitled
 
10 Støa, Eli; Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen.
Lokalsenter, nabolag og bolig. Muligheter og barrierer for sosial integrering av flyktninger i Trondheim. Trondheim: NTNU Fakultet for arkitektur og design, Instutt for Arkitektur og Planlegging 2018 (ISBN 978-82-7551-212-1) 65 s.
NTNU Untitled
 
11 Støa, Eli; Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen.
Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet «Lokalsenterutvikling som strategi for bærekraftige byer – bosetting og integrering av flyktninger i Trondheim kommune». Workshop for Trondheim kommune og Husbanken; 2018-05-25 - 2018-05-25
NTNU Untitled
 
2017
12 Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen; Smith, David; Støa, Eli.
Reconciling goals of social and physical sustainability: an examination of spatial dimension of social integration in Trondheim, Norway. AESOP annual congress '17: Spaces if dialogue for places of dignity. Fostering the European dimention of planning; 2017-07-11
NTNU Untitled
 
13 Bjerkli, Camilla Louise; Flemsæter, Frode; Lein, Haakon; Rørtveit, Hilde Nymoen; Setten, Gunhild; Aasetre, Jørund.
Integrering gjennom friluftsliv?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2017 (1) s. 36-39
NTNU Untitled
 
14 Rørtveit, Hilde Nymoen.
The Norwegian housing estate as problem: Strategies for urban renewal meet residents at Saupstad-Kolstad, Trondheim. Nordic Geographers Meeting, Stockholm; 2017-06-18 - 2017-06-21
NTNU Untitled
 
15 Støa, Eli; Aranya, Rolee; Rørtveit, Hilde Nymoen; Thorshaug, Ragne Øwre.
Local center development and integration of refugees in Trondheim – the role of housing. ENHR2017: Affordable Housing for All! – Redefining the Roles of Public and Private Sectors; 2017-09-04 - 2017-09-06
NTNU Untitled
 
2016
16 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Bringing the concepts of landscape and home to the Norwegian housing estate: reflections on theorising and finding a position to speak from. Theoretical Perspectives in Geography: On theory, theorizing and writing theory/PhD-Course; 2016-10-24 - 2016-10-28
NTNU Untitled
 
17 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Medvirkning i områdeløftsatsinger i Norge – innspill til diskusjon om intensjoner, forventninger og potensielle utfordringer. Prosjektlederforum Områdeløft Saupstad-Kolstad; 2016-09-05
NTNU Untitled
 
18 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Romolslia - innblikk i bydelen fra et forskningsprosjekt/Medvirkning som metode for frivillighet. Saupstad Frivilligsentral; 2016-08-23 - 2016-08-23
NTNU Untitled
 
2015
19 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Et beboerperspektiv på drabantbyen - sett fra Romolslia i Trondheim. BoBy-møte; 2015-04-17
NTNU Untitled
 
20 Rørtveit, Hilde Nymoen.
"Genialt planlagt"? Drabantbyen som hjem i spennet mellom boligfaglige idealer og levde landskap. : Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Geografisk institutt, NTNU 2015 (ISBN 978-82-326-0770-9) 278 s.
NTNU Untitled
 
21 Rørtveit, Hilde Nymoen; Setten, Gunhild.
Modernity, Heritage and Landscape: The Housing Estate as Heritage. Landscape Research 2015 ;Volum 40.(8) s. 955-970
NTNU Untitled
 
2013
22 Rørtveit, Hilde Nymoen.
«Genialt planlagt»? Drabantbyen som hjem. I: Hus, hjem og sted. Geografiske perspektiver på vår samtid. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0207-5. s. 93-110
NTNU Untitled
 
23 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Knuser mytene om drabantbyene. Scorer høyt på hjemmebane. EiendomsMarkedet [Avis] 2013-06-14
NTNU Untitled
 
2012
24 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Drabantbyer mye bedre enn sitt rykte. Adresseavisen [Avis] 2012-11-14
NTNU Untitled
 
25 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Fagfolka kritiserer, men bebuarane trivst i drabantbyane. Forskning.no [Internett] 2012-11-17
NTNU Untitled
 
26 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Kan vi planlegge oss til gode bomiljø? Beboere i Romolslia om hjem og bomiljø i lys av faglige forståelser av drabantbyen som hjem. Hva skal vi med naboen?; 2012-11-07 - 2012-11-07
NTNU Untitled
 
27 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Living in Romolslia. Theory and history of housing; 2012-10-01 - 2012-10-01
NTNU Untitled
 
28 Rørtveit, Hilde Nymoen; Setten, Gunhild.
Contested landscapes of heritage in a suburban housing estate. Re/theorising heritage; 2012-06-05 - 2012-06-08
NTNU Untitled
 
29 Rørtveit, Hilde Nymoen; Setten, Gunhild.
Hus og hjem i drabantbyen: et spørsmål om morfologi og planleggingens makt?. Hus og hjem: teoretiske perspektiver på mangfold og motsetninger; 2012-05-22 - 2012-05-22
NTNU Untitled
 
2011
30 Rørtveit, Hilde Nymoen.
"Genial planlagt"? Drabantbyen som hjem. Lunsjseminar; 2011-10-12 - 2012-08-12
NTNU Untitled
 
31 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Negative myter om drabantbyen. Er det best å bo alle andre steder?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
NTNU Untitled
 
2010
32 Rørtveit, Hilde Nymoen; Setten, Gunhild; Brun, Cathrine; Attanapola, Chamila Thushari; Berg, Nina Gunnerud; Daugstad, Karoline; Fjær, Olav; Flemsæter, Frode.
Thinking geographically about house and home. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Åpen dag. NTNUs 100årsjubileum. NTNU; Dragvoll. 2010-09-01 - 2010-09-01
NTNU Untitled
 
33 Rørtveit, Hilde Nymoen; Setten, Gunhild; Brun, Cathrine; Daugstad, Karoline; Fjær, Olav; Flemsæter, Frode; Larsen, Wenche; Lund, Ragnhild; Vatne, Geir.
Thinking geographically about house and home. [Kunstnerisk og museal presentasjon] 100-årsfesten 1910-2010. NTNU Jubileumsfeiringen; Gløshaugen. 2010-09-14 - 2010-09-15
NTNU Untitled
 
2008
34 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Landscape and home: aesthetic narratives and senses of belonging. Nature-culture-landscape - Scandinavian and Australian perspectives; 2008-02-21
NTNU Untitled
 
35 Rørtveit, Hilde Nymoen.
Modernistic landscapes as home. Norwegian Geographical Society Conference; 2008-03-27 - 2008-03-28
NTNU Untitled
 
36 Rørtveit, Hilde Nymoen; Berthling, Ivar Thoralf; Brun, Cathrine; Bye, Linda Marie; Eiksund, Sveinung Øystein; Fjær, Olav; Flemsæter, Frode; Jones, Michael; Jørgensen, Stig Halvard; Shen, Yuling; Larsen, Wenche; Setten, Gunhild; Stensheim, Ingvill; Vatne, Geir.
Thinking Geographically about House and Home - fotoutstilling. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Norwegian Geographical Society Conference. Norsk geografisk selskap - Norwegian Geographical Society; Trondheim. 2008-02-27 - 2008-02-28
NTNU Untitled
 
2007
37 Nymoen, Hilde.
Aesthetic narratives, senses of belonging and landscape in the inner-city and the housing estate. Nordic Geographers Meeting; 2007-07-14 - 2007-07-17
NTNU Untitled
 
38 Setten, Gunhild; Brun, Cathrine; Berthling, Ivar Thoralf; Bye, Linda Marie; Eiksund, Sveinung Øystein; Fjær, Olav; Jones, Michael; Jørgensen, Stig Halvard; Nymoen, Hilde; Shen, Yuling; Vatne, Geir.
Thinking Geographically about House and Home. Fotoutstilling. [Kunstnerisk og museal presentasjon] 19th Annual European Association for International Education Conference. EAIE; Trondheim. 2007-09-12 - 2007-09-15
NTNU Untitled