Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 253 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2020
1 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Forsker: – Det var lite lek på store åpne flater. Barnehage.no [Internett] 2020-06-05
DMMH Untitled
 
2 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Forskere: Legepladsen kan blive et unikt rum for samspil og fordybelse. EVA TEMA #20 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD [Fagblad] 2020-06-16
DMMH Untitled
 
3 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Ny veileder for utforming av barnehager. Arkitektnytt [Fagblad] 2020-06-05
DMMH Untitled
 
4 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Prosjektet EnCompetence: Bakgrunn, metode og hovedresultater. I: Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03443-0. s. 15-35
DMMH Untitled
 
5 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Risky Play; well-being, involvement, physical activity and environment. National Playwork Conference; 2020-06-16 - 2020-06-16
DMMH Untitled
 
6 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
5 trin til at skabe stimulerende samspil på legepladsen. EVA TEMA #20 FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD [Fagblad] 2020-06-16
DMMH Untitled
 
7 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Kleppe, Rasmus; Sando, Ole Johan.
The Prevalence of Risky Play in Young Children’s Indoor and Outdoor Free Play. Early Childhood Education Journal 2020
DMMH OSLOMET NTNU Untitled
 
8 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune.
Barnehagemiljo.no.
DMMH Untitled
 
9 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune.
Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek.. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03443-0) 227 s.
DMMH Untitled
 
10 Obee, Patricia; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Lessons Learned from Norway on Risky Play in Early Childhood Education and Care (ECEC). Early Childhood Education Journal 2020
DMMH Untitled
 
11 Obee, Patricia; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Harper, Nevin.
Children’s use of environmental features affording risky play in early childhood education and care. Early Child Development and Care 2020
DMMH Untitled
 
12 Sando, Ole Johan; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Affordances for physical activity and well-being in the ECEC outdoor environment. Journal of Environmental Psychology 2020 ;Volum 69.
DMMH NTNU Untitled
 
13 Storli, Rune; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Sando, Ole Johan.
Children's Involvement in Free Play and the Use of Play Materials in the Outdoor Early Childhood Education and Care Environment. Children, Youth and Environments 2020 ;Volum 30.(1) s. 66-82
DMMH NTNU Untitled
 
14 Tobiassen, May Liss Olsen; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Hva gjør barna når de ikke leker i barnehagens tid til frilek?. I: Barnehagens fysiske inne- og utemiljø. Inspirasjon til lek.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03443-0. s. 79-92
DMMH NORD Untitled
 
2019
15 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Barriers for outdoor play in Early Childhood Education and Care (ECEC) institutions: Perception of risk in children’s play among European parents and ECEC practitioners. 29th EECERA CONFERENCE. Early Years: Making it Count; 2019-08-20 - 2019-08-23
DMMH Untitled
 
16 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Risikofylt lek – barns søken etter spenning og mestring. Naturskoleföreningens årsmöteskonferens; 2019-04-10 - 2019-04-10
DMMH Untitled
 
17 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Scary, risky play – a Nordic contribution to a pedagogy of exploration. The Nordic Way Conference The Nordic Way – a conference that explores and presents Nordic approaches to Early Childhood Education and Care policies and pedagogy; 2019-03-26 - 2019-03-27
DMMH Untitled
 
18 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Spaces for risky play and learning risk management.
DMMH Untitled
 
19 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Cordovil, Rita; Hagen, Trond Løge; Lopes, Frederico.
Barriers for Outdoor Play in Early Childhood Education and Care (ECEC) Institutions: Perception of Risk in Children’s Play among European Parents and ECEC Practitioners. Child Care in Practice 2019 ;Volum 26.(2) s. 111-129
DMMH Untitled
 
20 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Kleppe, Rasmus.
Outdoor Risky Play.
DMMH OSLOMET Untitled
 
21 Obee, Patricia.
Risky Play in Early Childhood Education and Care in Norway. Vicoria, Canada: University of Victoria 2019 142 s.
DMMH Untitled
 
22 Storli, Rune; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Children’s involvement in ECEC institutions’ outdoor environments; facilitating spaces, places and materials. European Early Childhood Education Research Association 2019; 2019-08-20 - 2019-08-23
DMMH NTNU Untitled
 
23 Storli, Rune; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Children's play, well-being and involvement: how children play indoors and outdoors in Norwegian early childhood education and care institutions. International Journal of Play 2019 ;Volum 8.(1) s. 65-78
DMMH Untitled
 
24 İvrendi, Asiye; Cevher-Kalburan, Nilgün; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune; Sivertsen, Anne Holla.
Children, mothers, and preschool teachers’ perceptions of play: Findings from Turkey and Norway. Journal of Early Childhood Studies 2019 ;Volum 3.(1) s. 32-54
DMMH Untitled
 
25 Wyver, Shirley; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
A playful introduction. International Journal of Play 2019 ;Volum 8.(1) s. 1-2
DMMH Untitled
 
2018
26 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Boblende glede og sug i magen – spenning og risiko i barns lek. Årskonferanse for Steinerbarnehagene; 2018-06-08 - 2018-06-09
DMMH Untitled
 
27 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer. FoU i Praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH Untitled
 
28 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Providing Risky play for children’s experiences. Research Seminar ‘Children’s Risk-taking in Play: Professional Attitudes and Role Expectations’; 2018-10-30 - 2018-10-30
DMMH Untitled
 
29 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas.
Kroppslighet i Barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.. Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 978-82-05-51221-4) 470 s.
DMMH NTNU UIS Untitled
 
30 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Tobiassen, May Liss Olsen.
Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions’ indoor- and outdoor environments. EECERA conference 2018, Early Childhood Education, Families and Communities; 2018-08-28 - 2018-08-31
DMMH NORD Untitled
 
31 Kennair, Leif Edward Ottesen; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Ball, David.
Risky Play and Growing Up: How to Understand the Overprotection of the Next Generation. I: Pseudoscience: The Conspiracy Against Science. MIT Press 2018 ISBN 9780262037426. s. 171-194
DMMH NTNU Untitled
 
32 Kernan, Margaret; Cortellesi, Giulia; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Seland, Monica; Sivertsen, Anne Holla; Rimul, Johanne.
The Psychosocial Well-being of Young Children in ECEC Settings: Research Report of the SEED Project (2017-2019). Leiden, Nederland: ICDI 2018 62 s.
DMMH NTNU Untitled
 
33 Sivertsen, Anne Holla; Seland, Monica; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
SEED: Social and Emotional Education and Development. FoU i Praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH Untitled
 
34 Sivertsen, Anne Holla; Seland, Monica; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Rimul, Johanne.
Psykososial well-being hos barnehagebarn. En studie fra fem europeiske land.. Leiden/Trondheim: ICDI/DMMH 2018 10 s.
DMMH NTNU Untitled
 
2017
35 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Risky play: insights from the early years. Spririt Conference 2017; 2017-10-25 - 2017-10-25
DMMH Untitled
 
36 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Sikkerhet i barnehagen på bekostning av fysisk utfoldelse?. Måltids- og bevegelsesglede i barnehagen. Hvordan jobbe med nytt innhold i fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse?; 2017-10-18 - 2017-10-18
DMMH Untitled
 
37 Kleppe, Rasmus; Melhuish, Edward; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Identifying and characterizing risky play in the age one-to-three years. European Early Childhood Education Research Journal 2017 ;Volum 25.(3) s. 370-385
DMMH OSLOMET Untitled
 
38 Sando, Ole Johan; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvatn.
Injuries in Norwegian early childhood and care (ECEC) institutions. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 14. s. -
DMMH Untitled
 
39 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Risky play: insights from the early years. National Playwark Conference UK 2017; 2017-03-01 - 2017-03-02
DMMH Untitled
 
40 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Little, Helen; Ball J., David; Eager, David; Brussoni, Mariana.
Risk and Safety in Outdoor Play. I: The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 ISBN 978-1-4739-2660-8. s. 113-126
DMMH Untitled
 
41 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lysklett, Olav Bjarne.
Outdoor education in the Nordic region.. I: International Handbook of Early Childhood Education. Springer 2017 ISBN 9789402409253. s. 889-906
DMMH Untitled
 
42 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
4-6 year-Old Children's Experience of Subjective Well-Being and Social Relations in ECEC Institutions.. Child Indicators Research 2017 ;Volum 11. s. 1585-1601
DMMH Untitled
 
43 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Storli, Rune.
Gender matters. IPA Triennial World Conference 2017; 2017-09-13 - 2017-09-16
DMMH Untitled
 
44 Storli, Rune; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children's rough-and-tumble play (R&T). European Early Childhood Education Research Journal 2017 ;Volum 25.(6) s. 838-853
DMMH Untitled
 
45 Waller, Tim; Ãrlemalm-Hagsèr, Eva; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lee-Hammond, Libby; Lekies, Kristi; Wyver, Shirley.
The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 (ISBN 978-1-4739-2660-8) 677 s.
DMMH Untitled
 
2016
46 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Børn i bobleplast. Konferansen Spring Ud i Naturen – mere natur og bevægelsesglæde i danske dagtilbud; 2016-05-19 - 2016-05-19
DMMH Untitled
 
47 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Hvordan får vi barn til å vrimle i byen?. Norske Landskapsarkitekters Forenings fagdag; 2016-04-15 - 2016-04-15
DMMH Untitled
 
48 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Sikkerhet i barnehagen på bekostning av fysisk utfoldelse?. Sammen for barnet – Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling; 2016-05-02 - 2016-05-02
DMMH Untitled
 
49 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Ball, David.
Children and young people in urban environments. ICUR International Conference on Urban Risks; 2016-06-30 - 2016-07-02
DMMH Untitled
 
50 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Scandinavian early childhood education: spending time in the outdoors. I: Routledge International Handbook of Outdoor Studies. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-78288-4. s. 95-102
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste