Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 235 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2019
1 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Risikofylt lek – barns søken etter spenning og mestring. Naturskoleföreningens årsmöteskonferens; 2019-04-10 - 2019-04-10
DMMH Untitled
 
2 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Scary, risky play – a Nordic contribution to a pedagogy of exploration. The Nordic Way Conference The Nordic Way – a conference that explores and presents Nordic approaches to Early Childhood Education and Care policies and pedagogy; 2019-03-26 - 2019-03-27
DMMH Untitled
 
3 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Kleppe, Rasmus.
Outdoor Risky Play.
DMMH OSLOMET Untitled
 
4 Storli, Rune; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Children’s involvement in ECEC institutions’ outdoor environments; facilitating spaces, places and materials. European Early Childhood Education Research Association 2019; 2019-08-20 - 2019-08-23
DMMH NTNU Untitled
 
5 Storli, Rune; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Children's play, well-being and involvement: how children play indoors and outdoors in Norwegian early childhood education and care institutions. International Journal of Play 2019 ;Volum 8.(1) s. 65-78
DMMH Untitled
 
6 İvrendi, Asiye; Cevher-Kalburan, Nilgün; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Storli, Rune; Sivertsen, Anne Holla.
Children, mothers, and preschool teachers’ perceptions of play: Findings from Turkey and Norway. Journal of Early Childhood Studies 2019 ;Volum 3.(1) s. 32-54
DMMH Untitled
 
7 Wyver, Shirley; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
A playful introduction. International Journal of Play 2019 ;Volum 8.(1) s. 1-2
DMMH Untitled
 
2018
8 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Boblende glede og sug i magen – spenning og risiko i barns lek. Årskonferanse for Steinerbarnehagene; 2018-06-08 - 2018-06-09
DMMH Untitled
 
9 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer. FoU i Praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH Untitled
 
10 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Providing Risky play for children’s experiences. Research Seminar ‘Children’s Risk-taking in Play: Professional Attitudes and Role Expectations’; 2018-10-30 - 2018-10-30
DMMH Untitled
 
11 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Hagen, Trond Løge; Moser, Thomas.
Kroppslighet i Barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.. Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 978-82-05-51221-4) 470 s.
DMMH NTNU UIS Untitled
 
12 Hansen Sandseter, Ellen Beate; Tobiassen, May Liss Olsen.
Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions’ indoor- and outdoor environments. EECERA conference 2018, Early Childhood Education, Families and Communities; 2018-08-28 - 2018-08-31
DMMH NORD Untitled
 
13 Kennair, Leif Edward Ottesen; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Ball, David.
Risky Play and Growing Up: How to Understand the Overprotection of the Next Generation. I: Pseudoscience: The Conspiracy Against Science. MIT Press 2018 ISBN 9780262037426. s. 171-194
DMMH NTNU Untitled
 
14 Kernan, Margaret; Cortellesi, Giulia; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Seland, Monica; Sivertsen, Anne Holla; Rimul, Johanne.
The Psychosocial Well-being of Young Children in ECEC Settings: Research Report of the SEED Project (2017-2019). Leiden, Nederland: ICDI 2018 62 s.
DMMH NTNU Untitled
 
15 Sivertsen, Anne Holla; Seland, Monica; Hansen Sandseter, Ellen Beate.
SEED: Social and Emotional Education and Development. FoU i Praksis; 2018-10-24 - 2018-10-25
DMMH Untitled
 
16 Sivertsen, Anne Holla; Seland, Monica; Hansen Sandseter, Ellen Beate; Rimul, Johanne.
Psykososial well-being hos barnehagebarn. En studie fra fem europeiske land.. Leiden/Trondheim: ICDI/DMMH 2018 10 s.
DMMH NTNU Untitled
 
2017
17 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Risky play: insights from the early years. Spririt Conference 2017; 2017-10-25 - 2017-10-25
DMMH Untitled
 
18 Hansen Sandseter, Ellen Beate.
Sikkerhet i barnehagen på bekostning av fysisk utfoldelse?. Måltids- og bevegelsesglede i barnehagen. Hvordan jobbe med nytt innhold i fagområdet Kropp, bevegelse, mat og helse?; 2017-10-18 - 2017-10-18
DMMH Untitled
 
19 Kleppe, Rasmus; Melhuish, Edward; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Identifying and characterizing risky play in the age one-to-three years. European Early Childhood Education Research Journal 2017 ;Volum 25.(3) s. 370-385
DMMH OSLOMET Untitled
 
20 Sando, Ole Johan; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Pareliussen, Ingar; Egset, Camilla Kalvatn.
Injuries in Norwegian early childhood and care (ECEC) institutions. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 14. s. -
DMMH Untitled
 
21 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Risky play: insights from the early years. National Playwark Conference UK 2017; 2017-03-01 - 2017-03-02
DMMH Untitled
 
22 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Little, Helen; Ball J., David; Eager, David; Brussoni, Mariana.
Risk and Safety in Outdoor Play. I: The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 ISBN 978-1-4739-2660-8. s. 113-126
DMMH Untitled
 
23 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lysklett, Olav Bjarne.
Outdoor education in the Nordic region.. I: International Handbook of Early Childhood Education. Springer 2017 ISBN 9789402409253. s. 889-906
DMMH Untitled
 
24 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
4-6 year-Old Children's Experience of Subjective Well-Being and Social Relations in ECEC Institutions.. Child Indicators Research 2017 ;Volum 11. s. 1585-1601
DMMH Untitled
 
25 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Storli, Rune.
Gender matters. IPA Triennial World Conference 2017; 2017-09-13 - 2017-09-16
DMMH Untitled
 
26 Storli, Rune; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Gender matters: male and female ECEC practitioners’ perceptions and practices regarding children's rough-and-tumble play (R&T). European Early Childhood Education Research Journal 2017 ;Volum 25.(6) s. 838-853
DMMH Untitled
 
27 Waller, Tim; Ãrlemalm-Hagsèr, Eva; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lee-Hammond, Libby; Lekies, Kristi; Wyver, Shirley.
The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 (ISBN 978-1-4739-2660-8) 677 s.
DMMH Untitled
 
2016
28 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Børn i bobleplast. Konferansen Spring Ud i Naturen – mere natur og bevægelsesglæde i danske dagtilbud; 2016-05-19 - 2016-05-19
DMMH Untitled
 
29 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Hvordan får vi barn til å vrimle i byen?. Norske Landskapsarkitekters Forenings fagdag; 2016-04-15 - 2016-04-15
DMMH Untitled
 
30 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Sikkerhet i barnehagen på bekostning av fysisk utfoldelse?. Sammen for barnet – Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling; 2016-05-02 - 2016-05-02
DMMH Untitled
 
31 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Ball, David.
Children and young people in urban environments. ICUR International Conference on Urban Risks; 2016-06-30 - 2016-07-02
DMMH Untitled
 
32 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Hagen, Trond Løge.
Scandinavian early childhood education: spending time in the outdoors. I: Routledge International Handbook of Outdoor Studies. Routledge 2016 ISBN 978-1-138-78288-4. s. 95-102
DMMH Untitled
 
33 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Lysklett, Olav Bjarne.
Outdoor education in the Nordic region. I: Nordic Social Pedagogical Approach to Early Years Learning. Springer 2016 ISBN 978-3-319-42557-3. s. 115-132
DMMH Untitled
 
34 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Sando, Ole Johan.
We don't allow Children to climb trees: how a Focus on Safety Affects Norwegian CHildren's Play in Early-Childhood and Care Settings. American Journal of Play 2016 ;Volum 8.(2) s. 178-200
DMMH Untitled
 
35 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Norske 4-6 åringers trivsel i barnehagen. Første steg 2016
DMMH Untitled
 
36 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Storli, Rune.
Hvordan skape gode utemiljøer for barn?. Park og anlegg 2016 ;Volum 7. s. 12-15
DMMH Untitled
 
37 Storli, Rune; Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Gender differences in Preschool Teachers’ Perceptions of Children’s Rough-and Tumble Play (R&T). the 26th EECERA conference, Happiness, Relationships, Emotion & Deep Level Learning; 2016-08-31 - 2016-09-03
DMMH Untitled
 
2015
38 Brussoni, Mariana; Brunelle, Sara; Pike, Ian; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Herrington, Susan; Turner, Heather; Belair, Scott; Logan, Louise; Fuselli, Pamela; Ball J., David.
Can child injury prevention include healthy risk promotion?. Injury Prevention 2015 ;Volum 21.(5) s. 344-347
DMMH Untitled
 
39 Brussoni, Mariana; Gibbons, Rebecca; Gray, Casey; Ishikawa, Takuro; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Bienenstock, Adam; Chabot, Guylaine; Fuselli, Pamela; Herrington, Susan; Janssen, Ian; Pickett, William; Power, Marlene; Stanger, Nick; Sampson, Margaret; Tremblay, Mark S..
What is the relationship between risky outdoor play and health in children? A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health 2015 ;Volum 12.(6) s. 6423-6454
DMMH Untitled
 
40 Gray, Casey; Gibbons, Rebecca; Larouche, Richard; Sandseter, Ellen Beate Hansen; Bienenstock, Adam; Brussoni, Mariana; Chabot, Guylaine; Herrington, Susan; Janssen, Ian; Pickett, William; Power, Marlene; Stanger, Nick; Sampson, Margaret; Tremblay, Mark S..
What is the relationship between outdoor time and physical activity, sedentary behaviour, and physical fitness in children? A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health 2015 ;Volum 12.(6) s. 6455-6474
DMMH Untitled
 
41 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
How to balance risk and reward in children's play. Scouting Magazine [Fagblad] 2015-04-16
DMMH Untitled
 
42 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Innledningsartikkel til spesialnummer om Barn og rom. Nordisk Barnehageforskning 2015 ;Volum 10. s. 1-6
DMMH Untitled
 
43 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
La barna falle. VG [Avis] 2015-06-01
DMMH Untitled
 
44 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Lek, risiko og skader: balanse mellom sikkerhet og utfordringer i dagens barnehage. På spor etter lek – nye perspektiver på lek i det moderne samfunn; 2015-11-12 - 2015-11-12
DMMH Untitled
 
45 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Overbeskyttende foreldre påvirker barnehagene: Barnehager forbyr treklatring, lek ved vann og tur i skogen. TV2.no [Internett] 2015-08-02
DMMH Untitled
 
46 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Playground Battles: Can Safety and Adventure Co-Exist Where Children Play?. New York Observer [Avis] 2015-08-13
DMMH Untitled
 
47 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Sikkerhet i barnehagen på bekostning av fysisk utfoldelse?. ?). Sammen for barnet – Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling; 2015-11-25 - 2015-11-25
DMMH Untitled
 
48 Sandseter, Ellen Beate Hansen.
Skummeltartig – om barns jakt på spenning i et sikkerhetsfokusert samfunn. Landskonferansen i friluftsliv; 2015-06-04 - 2015-06-05
DMMH Untitled
 
49 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Gunge, Ulla.
Eksperter advarer mod sikkerheds-hysteri: Legepladser er blevet for sikre. Berlingske [Avis] 2015-01-04
DMMH Untitled
 
50 Sandseter, Ellen Beate Hansen; Seland, Monica.
Barns trivsel i Oslobarnehagen 2015. Oslo: Oslo Kommune 2015 46 s.
DMMH Untitled
 
    Vis neste liste