Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2021
1 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Lærerspesialistutdanning i Bygg- og anleggsteknikk, en evaluering. Morgendagens skole - digital konferanse om lærerspesialistordningen; 2021-01-27 - 2021-01-27
NTNU Untitled
 
2020
2 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Deling av kunnskap og kompetanse er ingen selvfølge for deltakere i Yrkesfaglærerløftet. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2020 ;Volum 5.(1) s. 129-144
NTNU Untitled
 
3 Rokkones, Klara.
«Bedriftene har nytte av dem når de er ute, de er ikke bare i veien!» Samarbeid skole og bedrift i yrkesfaglig fordypning. I: Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03184-2. s. 157-172
NTNU Untitled
 
4 Rokkones, Klara; Dahlback, Jorunn; Goldmann, Ingrid; Utvær, Britt Karin Støen; Grøm, Audun; Midjo, Arne; Halse, Karl Henning; Kahrs, Magnus Strøm; Kamsvåg, Ingeborg Olaug; Morud, Elin Bø; Tangen, Sonia; Gaertner, Charlotte; Grimstad, Sigmund.
Fremtidens yrkesfaglærerutdanning ved NTNU. Delrapport 1 og 2.. Institutt for lærerutdanning,Trondheim: NTNU 2020 90 s.
OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
2019
5 Landro, Jarle; Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen.
The three-year integrated vocational teacher education program. I: Servant of the school: Building teacher education in Mid-Norway, 1998-2018. Trondheim: NTNU, ILU 2019 ISBN 9781527251014. s. 168-187
NTNU Untitled
 
6 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Erfaringer med lærerspesialistutdanning for bygg- og anlegsteknikk v/ILU-NTNU. Erfaringsdelingskonferanse for lærerspesialistordningen; 2019-03-13 - 2019-03-14
NTNU Untitled
 
7 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara. Tema: Studentenes erfaringer med videreutdanning i Yrkesfaglærerløftet. NORDYRK- Helsinki; 2019-06-12 - 2019-06-14 NTNU. NordYrk- konferanse for yrkesfag, Helsinki 12-14. juni 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
NTNU Untitled
 
8 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Skolenes erfaringer med videreutdanning i Yrkesfaglærerløftet. Forskningens plass i fag- og yrkesopplæringen, Rosendalkonferansen 2; 2019-09-23 - 2019-09-24
NTNU Untitled
 
9 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara; Hansen, Marit Engum; Tvetene, Mariann.
Egen utdanning for yrkesfaglærere som vil bli lærerspesialister. Yrke 2019
OSLOMET NTNU Untitled
 
10 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara; Tvetene, Mariann; Hansen, Marit Engum.
Lærerspesialistutdanning i yrkesfagene. I skolen 2019 (6)
OSLOMET NTNU Untitled
 
11 Rokkones, Klara; Morud, Elin Bø.
Skolenes og studentenes erfaringer med videreutdanning i Yrkesfaglærerløftet.. Konferanse om yrkesfaglærerløftet; 2019-11-05 - 2019-11-05
NTNU Untitled
 
2018
12 Morud, Elin Bø; Rokkones, Klara.
Yrkesfaglærerløftet, etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere. NORDYRK; 2018-06-11 - 2018-06-13
NTNU Untitled
 
13 Rokkones, Klara; Forsbakk, Johnny; Haarberg, Carl Henry; Olsen, Hallgeir; Rossing, Nils Kristian; Dinesen, John.
Yrkesfag i Universitetskolene. Yrke 2018
NTNU Untitled
 
14 Rokkones, Klara; Landro, Jarle; Utvær, Britt Karin Støen.
Bachelorutdanning for yrkesfaglærere, i et historisk og utviklingsorientert perspektiv. Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 ;Volum 8.(3) s. 141-159
NTNU Untitled
 
15 Rokkones, Klara; Rossing, Nils Kristian; Dinesen, John; Forsbakk, Johnny; Haarberg, Carl Henry; Olsen, Hallgeir.
Yrkesfag i universitetsskolene. Yrke 2018 ;Volum 2018.(3) s. 56-58
NTNU Untitled
 
16 Rokkones, Klara; Stjern, Berit; Strand, Åse; Utvær, Britt Karin Støen.
Yrkesfaglig praksis i bachelorutdanningen for yrkesfaglærere: En kartlegging av studentenes erfaringer. Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 ;Volum 8.(2) s. 48-70
NTNU Untitled
 
2017
17 Rokkones, Klara.
"Den tredje vei": En studie av elevers opplevelse av å være lærekandidat.. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2017 ;Volum 2.
NTNU Untitled
 
18 Rokkones, Klara.
Kompetanseutvikling på yrkesfag. I: Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi.. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245021875. s. 121-143
NTNU Untitled
 
19 Strand, Åse; Rokkones, Klara; Karlsen, Hanne.
En LUR tur i fjæra, Hvordan kan vi utvikle undervisning på yrkesfaglærerutdanningen som ivaretar helhet og sammenheng?. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2017 ;Volum 2. s. -
NTNU Untitled
 
20 Utvær, Britt Karin Støen; Rokkones, Klara.
Betydningen av arbeidslivspraksis i yrkesfaglærerutdanningen. En undersøkelse av yrkesfaglærerstudentenes erfaringer.. Konferanse om relevant yrkesutdanning; 2017-12-06 - 2017-12-06
NTNU Untitled
 
2016
21 Rokkones, Klara; Saur, Ellen.
Yrkesfagutdanning for elever som står i fare for å slutte - en studie av et alternativt opplæringsprosjekt. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2016 s. -
NTNU Untitled
 
22 Rokkones, Klara; Stjern, Berit; Strand, Åse; Utvær, Britt Karin Støen.
Yrkespraksis i yrkesfaglærerutdanningen: En kartlegging av studentenes erfaringer. NORDYRK; 2016-06-08 - 2016-06-10
NTNU Untitled
 
2015
23 Postholm, May Britt; Rokkones, Klara.
Teachers’ and School Leaders’ Perceptions of Further Education and Learning in School. Creative Education 2015 ;Volum 6.(23) s. 2447-2458
NTNU Untitled
 
2014
24 Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara.
Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. I: Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-46280-9. s. 339-354
OSLOMET NTNU Untitled
 
25 Grande, Sidsel Øiestad; Lyckander, Rønnaug; Landro, Jarle; Rokkones, Klara.
Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning på yrkesfag. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus- NTNU- PLU 2014
OSLOMET NTNU Untitled
 
26 Grande, Sidsel Øiestad; Rokkones, Klara; Landro, Jarle; Lyckander, Rønnaug.
Fram i lyset! Tiltak og veien videre etter kartlegging av status og behov for lærerutdanning til yrkesfag. Samarbeidsrådet for yrkesfag; 2014-12-04 - 2014-12-04
OSLOMET NTNU Untitled
 
27 Lyckander, Rønnaug; Rokkones, Klara.
Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for yrkesfaglærerutdanning. Nordyrk konferanse; 2014-06-11 - 2014-06-13
OSLOMET NTNU Untitled
 
28 Rokkones, Klara.
"I vekstedet må vi ha stramme regler". Klasseledelse på yrkesfag. I: Ledelse og læring i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023625. s. s118-s.137
NTNU Untitled
 
29 Rokkones, Klara.
"i verkstedet må vi ha stramme regler" Klasseledelse på yrkesfag. Nera konferanse på Lillehammer; 2014-03-05 - 2014-03-07
NTNU Untitled
 
30 Rokkones, Klara; Saur, Ellen.
"Rapport 2. "Den tredje vei". Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse og oppvekstfag og Restaurant og matfag". : NTNU 2014 20 s.
NTNU Untitled
 
31 Saur, Ellen; Rokkones, Klara.
Vocational education for vulnerable students in risk of dropping out. NERA 2014 Congress; 2014-03-05 - 2014-03-07
NTNU Untitled
 
2013
32 Postholm, May Britt; Rokkones, Klara.
Videreutdanning i yrkesfaglige programfag: Læreres opplevelser av studiets betydning for egen læring og yrkesutøvelsen i skolen. FoU i praksis 2013 ;Volum 7.(2) s. 93-111
NTNU Untitled
 
33 Rokkones, Klara; Saur, Ellen.
"Den tredje vei" Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Resturant- og matfag. "Hvordan få elevene til å komme på skolen, og komme igjen dagen etterpå?". : NTNU 2013 18 s.
NTNU Untitled
 
2012
34 Hoel, Torlaug Løkensgard; Rokkones, Klara.
Frå tommestokk til pc: yrkesfaglærarstudentar og skriving. I: Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02044-0. s. 239-249
NTNU Untitled
 
35 Postholm, May Britt; Rokkones, Klara.
Læreres profesjonelle utvikling: En review av forskning om hvordan lærere lærer. I: Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2894-6. s. 21-49
NTNU Untitled
 
36 Postholm, May Britt; Rokkones, Klara.
Videreutdanning i RM og TIP: Læreres læring. I: Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2894-6. s. 99-118
NTNU Untitled
 
2011
37 Engvik, Gunnar; Postholm, May Britt; Rokkones, Klara; Halvorsen, Kjell Atle; Andreassen, Roy Asle.
Lærernes profesjonelle utvikling og elevens læring - skolelederens ansvar?. Utdanning 2011 (4) s. 48-51
HVO NTNU Untitled
 
38 Hansen, Kari; Rokkones, Klara.
Fagopplæring på ville veier!. Yrke 2011 ;Volum Juni.(2) s. 22-23
NTNU Untitled
 
39 Postholm, May Britt; Rokkones, Klara.
Videreutdanning av lærere, et bidrag til bedre elevresultater?. Utdanning 2011 s. 40-40
NTNU Untitled
 
40 Rokkones, Klara.
Etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere. Yrkesfagkonferansen 2011; 2011-10-17 - 2011-11-17
NTNU Untitled
 
2010
41 Rokkones, Klara; Fiskvik, Kåre.
Vurdering i elektrofag og restaurant- og matfag. I: Vurdering for læring i fag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-897-2. s. 189-200
NTNU Untitled
 
2009
42 Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen; Landro, Jarle.
Yrkesfaglæreutdanning(YFL) ved NTNU og HiST studentevaluering. Trondheim: Program for lærerutdanning 2009 (ISBN 9788279230588) 44 s.
NTNU Untitled
 
2007
43 Rokkones, Klara.
Foredrag på planleggingsdag på Atlanten vgs. 15. august 2007 Tema: Prosjekt til fordypning. Planleggingsdag; 2007-08-15 - 2007-08-15
NTNU Untitled
 
44 Rokkones, Klara.
Forum for læring i arbeidslivet. Samarbeid bedrift, opplæringskontor og skole. Forum for læring i arbeidslivet.; 2007-02-08 - 2007-02-08
NTNU Untitled