Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 143 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Davidson, John; Summerfelt, Steven T.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mota, Vasco; Marancik, David; Earley, Ryan L.; Snead, Anthony; Good, Christopher.
Effects of ozone on post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar) performance, health, and maturation in freshwater recirculation aquaculture systems. Aquaculture 2021 ;Volume 533. p. -
NOFIMA Untitled
 
2 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
How to protect wild salmon against sea lice with the use of new technologies and post-smolts. NASCO Council Document CNL 2021 ;Volume 21.(48) p. -
NOFIMA Untitled
 
3 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
What are the key elements to promote and ensure fish welfare in a RAS environment?. RASTech 2021 (Summer 2021) p. 14-15
NOFIMA Untitled
 
4 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt.
Lite lus, men fortsatt stort FoU-behov for lukkede sjøanlegg (www.nofima.no 15/4-2021).
NOFIMA Untitled
 
5 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt.
Vil redusere energiforbruket i en voksende industri (www.nofima.no 15/4-2021).
NOFIMA Untitled
 
6 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt.
Årsrapporten til CtrlAQUA for 2020 er klar (www.nofima.no 12/4-2021).
NOFIMA Untitled
 
7 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt; Juul-Dam, Kasper Thøring.
CtrlAQUA - Annual Report 2020 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture. Oslo: Norges forskningsråd 2021 48 p.
NOFIMA Untitled
 
8 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Ytteborg, Elisabeth; Dessen, Jens-Erik; Dalum, Alf Seljenes.
Smoltproduksjon: Lakseforskere deler bekymringen om at finans går foran biologi. intrafish.no [Internet] 2021-04-12
NOFIMA Untitled
 
2020
9 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA- hva er nytt?. Smolt production in the future - webinar; 2020-10-21 - 2020-10-21
NOFIMA Untitled
 
10 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Towards a sustainable interaction with our oceans and seas. Virtual MariMatch 2020 - International Maritime Event; 2020-09-02 - 2020-09-02
NOFIMA Untitled
 
11 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Berge, Arne.
Datamodellering skal gi bedre kar og hindre laksedød på land. https://fiskeribladet.no/tekfisk [Internet] 2020-01-20
NOFIMA Untitled
 
12 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Johansen, Lill-Heidi.
Tre nye forskningsområder i senter for lukkede oppdrettsanlegg. kyst.no [Internet] 2020-04-28
NOFIMA Untitled
 
13 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt; Juul-Dam, Kasper Thøring.
CtrlAQUA - Annual Report 2019 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture. Oslo: Norges Forskningsråd 2020 48 p.
NOFIMA Untitled
 
14 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid.
Velferd hos rensefisk – operative velferdsindikatorer (OVI) – RENSVEL. Revidert utgave av rapport 12/2019. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-632-0) 211 p. Nofima rapportserie(16/2020)
NORD NOFIMA NTNU UiB Untitled
 
15 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Stiller, Kevin Torben; Shahzad, Khurram; Reiten, Britt Kristin Megård; Marchenko, Yuriy; Gerwins, Jascha; Radonjic, Filip Strand; Eckel, Bernhard; Lazado, Carlo C.; Berge, Arne.
Nytt S-CCS konsept for oppdrett av laks - Postsmoltproduksjon i FishGLOBE. Tromsø: Nofima AS 2020 (ISBN 978-82-8296-659-7) 35 p. Nofima rapportserie(42/2020)
NOFIMA Untitled
 
16 Gismervik, Kristine; Noble, Christopher; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gomez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Iversen, Martin Haugmo.
Welfare indicators for farmed reinbow trout. Part C - fit for purpose OWIs for different routines and operations. I: Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare. : Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 2020 ISBN 978-82-8296-620-7. p. 202-309
VETINST HAVFORSK NOFIMA NORD UiT Untitled
 
17 Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Dokumenterer effekt av lys. Næringsnytte 2020 ;Volume 10. p. 21-21
NOFIMA Untitled
 
18 Kolarevic, Jelena; Noble, Christopher; Turnbull, James F.; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gomez, David; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Sæther, Bjørn-Steinar.
Welfare indicators for farmed rainbow trout: Part B - Fit for purpose OWIs for different production systems. I: Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare. : Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 2020 ISBN 978-82-8296-620-7. p. 152-200
HAVFORSK VETINST NOFIMA NORD UiT Untitled
 
19 Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Turnbull, James F.; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gomez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Noble, Christopher.
Welfare indicators for farmed rainbow trout - Part A. Knowledge and theoretical background. I: Welfare Indicators for farmed rainbow Trout: Tools for assessing Fish welfare. : Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 2020 ISBN 978-82-8296-620-7. p. 10-151
VETINST HAVFORSK NOFIMA NORD UiT Untitled
 
20 Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Gerwins, Jascha; Good, Christopher; Summerfelt, Steven T.; Mota, Vasco C.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
The effects of ozone on Atlantic salmon post-smolt in brackish water — Establishing welfare indicators and thresholds. International Journal of Molecular Sciences 2020 ;Volume 21.(5109)
NOFIMA Untitled
 
2019
21 Aadland, Camilla; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Slik skal utfordringene med lukket oppdrett løses. Tekfisk [Internet] 2019-09-23
NOFIMA Untitled
 
22 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Closed and semi-closed containment aquaculture. Salmon Watch Ireland; 2019-10-19
NOFIMA Untitled
 
23 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Closed containment aquaculture – full throttle with brake on. Aqua Nor seminar: Where salmon biology meets new technology; 2019-08-20
NOFIMA Untitled
 
24 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA contribution to development of RAS. Water quality in RAS; 2019-11-07
NOFIMA Untitled
 
25 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA SFI – Centre for Closed-containment Aquaculture. Tekna frokostseminar; 2019-10-01
NOFIMA Untitled
 
26 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA SFI contribution to innovations in RAS, Carnegie Oslo 3. April. Carnegie; 2019-04-03
NOFIMA Untitled
 
27 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Lukkede anlegg: Fiskens velvære må stå i sentrum når ny teknologi for oppdrett utvikles. Kyst.no 2019
NOFIMA Untitled
 
28 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Lukkede anlegg: Fiskens velvære må stå i sentrum når ny teknologi for oppdrett utvikles. Forskning.no 2019
NOFIMA Untitled
 
29 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Lukkede anlegg: Fiskens velvære må stå i sentrum når ny teknologi for oppdrett utvikles. Forskersonen.no 2019
NOFIMA Untitled
 
30 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Lukkede anlegg: Fiskens velvære må stå i sentrum når ny teknologi for oppdrett utvikles. nordnorskdebatt.no 2019
NOFIMA Untitled
 
31 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Mid-way evaluation CtrlAQUA Generalist Evaluation session. MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars. CtrlAQUA MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars; 2019-03-08 - 2019-03-08
NOFIMA Untitled
 
32 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Mid-way evaluation CtrlAQUA Scientific Experts Evaluation. MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars. CtrlAQUA MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars; 2019-03-08 - 2019-03-08
NOFIMA Untitled
 
33 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Sedasjon av smolt bør brukes kun når det er høyst nødvendig. Norsk Fiskeoppdrett 2019 (1) p. 40-44
NOFIMA Untitled
 
34 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
SFI CtrlAQUA – Forskningsdrevet innovasjon for utvikling av lukkede oppdrettssystem.. Aqua konferansen 2019; 2019-01-17
NOFIMA Untitled
 
35 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
What should keep RAS farmers up at night?. DNB Market; 2019-10-21
NOFIMA Untitled
 
36 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Jenssen, Øyvind Fylling; Vestmo, Bjarne.
Hva gjør det med havet og klima all fiskeoppdretten utenfor norskekysten? Vi spør og ber ekspertene svare. Pratekroken som gikk i NRK for 30 år handlet om barn og meninger. Hør de morsomme historiene.. NRK [Radio] 2019-08-21
NOFIMA Untitled
 
37 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Nilsen, Tom Ole; Handeland, Sigurd Olav; Stefansson, Sigurd Olav.
CtrlAQUA SFI – Contribution to Future Aquaculture. European Aquaculture Society; 2019-10-08 - 2019-10-10
NOFIMA NORCE UiB Untitled
 
38 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt.
Er lukkede oppdrettsanlegg eneste løsningen?. nofima.no [Internet] 2019-03-19
NOFIMA Untitled
 
39 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt; Modorato, Malin.
CtrlAQUA - Annual Report 2018 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture. Oslo: Norges forskningsråd 2019 52 p.
NOFIMA Untitled
 
40 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid.
Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-589-7) 203 p. Nofima rapportserie(12/2019)
NORD NOFIMA NTNU UiB Untitled
 
41 Good, Chris; Summerfelt, S.; Vinci, Brian; Davidson, Thomas; May, C; Crouse, C.; Lepine, C; Redman, N; Murray, M.; Ebbesson, Lars O. E.; Handeland, Sigurd O; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Johansen, Lill-Heidi; Lazado, Carlo C.; Gorle, Jagan; Stiller, Kevin Torben; Terjesen, B. F.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
The Freshwater Institute & CtrlAQUA, Norway: A multi-year research collaboration on RAS-based Atlantic salmon production.. RASTech 2019 Conference and Trade Fair; 2019-05-13 - 2019-05-14
NOFIMA UiB Untitled
 
42 Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.). Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-591-0) 46 p.
NORD NOFIMA NTNU Untitled
 
43 Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta). Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-590-3) 43 p.
NORD NOFIMA NTNU Untitled
 
44 Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Gerwins, Jascha; Good, Chris; Summerfelt, Steve; Mota, Vasco C.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
The effect of ozonation on Atlantic salmon post-smolt health in brackish water. RAS Tech 2019; 2019-05-13 - 2019-05-14
NOFIMA Untitled
 
45 Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Good, Chris; Summerfelt, Steve; Schroeder, J.; Mota, Vasco C.; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Sensitivity of mucosal surfaces of Atlantic salmon to increased level of total reactive oxidants. 1st International Symposium on Mucosal Health in Aquaculture; 2019-09-11 - 2019-09-13
NOFIMA Untitled
 
2018
46 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA – Senter for lukkede anlegg i Akvakultur. NCE Aquatech cluster; 2018-04-11 - 2018-04-11
NOFIMA Untitled
 
47 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA – Senter for lukkede anlegg i Akvakultur (2015 – 2023). Fagdag - Fiskedirektoratet; 2018-04-12 - 2018-04-12
NOFIMA Untitled
 
48 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Fiskevelferd ved økt produksjon - utfordringer slik vi ser det. TEKNA Havbrukskonferanse; 2018-11-05 - 2018-11-05
NOFIMA Untitled
 
49 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
New Knowledge About Closed and Semi-Closed Containments. Aquaculture innovation workshop; 2018-12-04 - 2018-12-06
NOFIMA Untitled
 
50 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Under Ctrl: how a multi-partner project offers hope for improved post-smolt production. The Fish Site [Internet] 2018-01-02
NOFIMA Untitled
 
    Show next list