Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 107 << Previous 1 2 3    Next >>

2019
1 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA - Annual Report 2018 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture. Oslo: Norges forskningsråd 2019 52 p.
NOFIMA Untitled
 
2 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA SFI contribution to innovations in RAS, Carnegie Oslo 3. April. Carnegie; 2019-04-03 - 2019-04-03
NOFIMA Untitled
 
3 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Mid-way evaluation CtrlAQUA Generalist Evaluation session. MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars. CtrlAQUA MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars; 2019-03-08 - 2019-03-08
NOFIMA Untitled
 
4 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Mid-way evaluation CtrlAQUA Scientific Experts Evaluation. MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars. CtrlAQUA MWE site-visit, Sunndalsøra 8. Mars; 2019-03-08 - 2019-03-08
NOFIMA Untitled
 
5 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Sedasjon av smolt bør brukes kun når det er høyst nødvendig. Norsk Fiskeoppdrett 2019 (1) p. 40-44
NOFIMA Untitled
 
6 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
SFI CtrlAQUA – Forskningsdrevet innovasjon for utvikling av lukkede oppdrettssystem.. Aqkva konferansen Bergen 17. januar 2019; 2019-01-17 - 2019-01-17
NOFIMA Untitled
 
7 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt.
Er lukkede oppdrettsanlegg eneste løsningen?. nofima.no [Internet] 2019-03-19
NOFIMA Untitled
 
8 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid.
Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL. Tromsø: Nofima AS 2019 (ISBN 978-82-8296-589-7) 203 p. Nofima rapportserie(12/2019)
NORD NOFIMA NTNU UiB Untitled
 
2018
9 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAqua - Centre for Closed-Containment Aquaculture. Oslo: Norges forskningsråd 2018 55 p.
NOFIMA Untitled
 
10 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA – Senter for lukkede anlegg i Akvakultur. NCE Aquatech cluster; 2018-04-11 - 2018-04-11
NOFIMA Untitled
 
11 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA – Senter for lukkede anlegg i Akvakultur (2015 – 2023). Fagdag - Fiskedirektoratet; 2018-04-12 - 2018-04-12
NOFIMA Untitled
 
12 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Fiskevelferd ved økt produksjon - utfordringer slik vi ser det. TEKNA Havbrukskonferanse; 2018-11-05 - 2018-11-05
NOFIMA Untitled
 
13 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
New Knowledge About Closed and Semi-Closed Containments. Aquaculture innovation workshop; 2018-12-04 - 2018-12-06
NOFIMA Untitled
 
14 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Under Ctrl: how a multi-partner project offers hope for improved post-smolt production. The Fish Site [Internet] 2018-01-02
NOFIMA Untitled
 
15 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Økende kunnskap om lukkede anlegg for produksjon av Atlantisk laks. Fremtidens smoltproduksjon - Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur; 2018-10-23 - 2018-10-24
NOFIMA Untitled
 
16 Føre, Martin; Alver, Morten; Alfredsen, Jo Arve; Senneset, Gunnar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn.
Modelling how the physical scale of experimental tanks affects salmon growth performance. Aquaculture 2018 ;Volume 495. p. 731-737
OCEAN NOFIMA NTNU Untitled
 
17 Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Izquierdo-Gómez, David; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øivind; Ellingsen, Kristian; Noble, Christopher.
Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave. : Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling 2018 ISBN 978-82-8296-531-6. p. 209-312
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
18 Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Christopher.
Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike produksjonssystem. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave. : Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling 2018 ISBN 978-82-8296-531-6. p. 135-207
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
19 Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Izquierdo-Gómez, David; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øivind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Christopher.
Del A. Fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 3. utgave. : Nofima, Havforskningsinstituttet, Veternærinstituttet, NORD universitet og University of Stirling 2018 ISBN 978-82-8296-531-6. p. 9-133
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
20 Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Good, Chris; Summerfelt, Steven T.; Mota, Vasco C.; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Total residual oxidants (TRO) in Atlantic salmon post-smolt in brackish water. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NOFIMA Untitled
 
21 Stiller, Kevin Torben; Kolarevic, Jelena; Lazado, Carlo C.; Good, Chris; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Use of ozone during production of Atlantic salmon post-smolt in brackish water. NCE Aquatech Clusters partnerkonferanse og fagforumssamling; 2018-11-22 - 2018-11-22
NOFIMA Untitled
 
22 Thøring, Stine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture. : Norges forskningsråd Oslo 2018 56 p.
NOFIMA Untitled
 
23 Ytrestøyl, Trine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Stor smolt ikke alltid best. Næringsnytte 2018 ;Volume 8. p. 21-
NOFIMA Untitled
 
2017
24 Bjelland, Hans Vanhauwaert; Senneset, Gunnar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Virtual Laboratories and Modelling Tools for Designing Experiments in Aquaculture Research Facilities. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN NOFIMA Untitled
 
25 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Bruk beste praksis mot lus. Næringsnytte 2017 ;Volume 7. p. 23-
NOFIMA Untitled
 
26 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
For dårlig dokumentert. Kyst og fjord [Internet] 2017-07-01
NOFIMA Untitled
 
27 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Hvordan måle velferd i produksjon av rensefisk?. Rensefiskkonferansen og medikamentfri lakseluskotroll 2017; 2017-02-07 - 2017-02-09
NOFIMA Untitled
 
28 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Premisser for god produksjon i lukket merd. Arbeidsmøte Sintef Ocean; 2017-12-04 - 2017-12-04
NOFIMA Untitled
 
29 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Sedasjon av smolt ved levering. Lofotseminaret 2017; 2017-06-15
NOFIMA Untitled
 
30 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Blancheton, Jean-Paul; Abbink, Wout; Honkanen, Pirjo; Jokumsen, Alfred; Ljung, Magnus; Lembo, Giuseppe; Olesen, Ingrid.
RECOMMENDATIONS TO THE EU REGULATORY FRAMEWORK ON EUROPEAN ORGANIC AQUACULTURE – A HOLISTIC APPROACH. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
NOFIMA Untitled
 
31 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Johansen, Lill-Heidi; Mortensen, Atle; Kolarevic, Jelena; Lein, Ingrid; Noble, Chris.
Medikamentfri lusekontroll. Langs kysten 2017 - 7 arrangementer; 2017-10-12 - 2017-12-07
NOFIMA Untitled
 
32 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo.
Sedasjon av smolt - SMOLTSED. Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-532-3) 36 p. Nofima rapportserie(33/2017)
NORD NOFIMA Untitled
 
33 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Åsgård, Torbjørn Einar; Terjesen, Bendik Fyhn.
Tank size and fish management history matters in experimental design. Aquaculture Research 2017 ;Volume 48.(6) p. 2876-2894
NOFIMA Untitled
 
34 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo.
Hvordan måle velferd i produksjon av rensefisk?. Rensefiskkonferansen 2017; 2017-02-08 - 2017-02-09
NORD NOFIMA Untitled
 
35 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Iversen, Martin Haugmo; Aas, Grete Hansen.
Operational welfare: academic insights. International Cleaner Fish Summit; 2017-05-09 - 2017-05-11
NORD NOFIMA NTNU Untitled
 
36 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris.
Lansering av "beste praksis" kompendier i MEDFRI og FISHWELL. Aqua Nor 2017; 2017-08-15 - 2017-08-18
NOFIMA Untitled
 
37 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn.
CtrlAQUA - Annual Report 2016 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture. Oslo: Norges forskningsråd 2017 55 p.
NOFIMA Untitled
 
38 Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Nielsen, Kristoffer Vale; Iversen, Martin Haugmo; Nilsson, Jonatan; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Mejdell, Cecilie Marie; Sæther, Bjørn-Steinar; Stien, Lars Helge; Gomez, David Izquierdo; Kolarevic, Jelena; Midling, Kjell Øyvind; Ellingsen, Kristian; Noble, Chris.
Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del C. Bruk av operative velferdsindikatorer i forbindelse med ulike håndteringsprosedyrer. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. : Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling 2017 ISBN 978-82-8296-503-3. p. 214-305
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
39 Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-498-2) 110 p. Nofima rapportserie(10/2017)
NOFIMA VETINST Untitled
 
40 Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
WELFARE AND PERFORMANCE OF ATLANTIC SALMON POST-SMOLT IN CONCRETE FLOATING SEMI-CLOSED CONTAINMENT SYSTEM AND SEA CAGE WITH TARPAULIN SKIRT. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
NOFIMA Untitled
 
41 Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Nilsson, Jonatan; Oppedal, Frode; Wright, Daniel William; Nielsen, Kristoffer Vale; Gismervik, Kristine; Iversen, Martin Haugmo; Noble, Chris.
Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del B. Bruk av operative velferdsindikatorer for ulike oppdretts- og produksjonssystem. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. : Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling 2017 ISBN 978-82-8296-503-3. p. 136-213
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
42 Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
PERFORMANCE AND WELFARE OF LUMPFISH Cyclopterus lumpus JUVENILES REARED AT DIFFERENT DENSITIES. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
NOFIMA Untitled
 
43 Nielsen, Kristoffer Vale; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Mejdell, Cecilie Marie; Nilsson, Jonatan; Kolarevic, Jelena; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Turnbull, James F.; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Izquierdo-Gomez, David; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Wright, Daniel William; Ellingsen, Kristian.
Hvilke velferdsindikatorer skal brukes i ulike anleggskonsepter for lakseoppdrett?. Tekmar 2017; 2017-12-05 - 2017-12-06
HAVFORSK NORD NOFIMA UiB UiT NMBU VETINST Untitled
 
44 Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kristiansen, Tore S; Torgersen, Thomas; Oppedal, Frode; Folkedal, Ole; Hvas, Malthe; Gismervik, Kristine; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Mejdell, Cecilie Marie; Kolarevic, Jelena; Gomez, David Izquierdo; Sæther, Bjørn-Steinar; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Roth, Bjørn; Turnbull, James F.; Noble, Chris.
Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd - Del A. fiskevelferd og oppdrettslaks, kunnskap og teoretisk bakgrunn. I: Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. : Nofima; Havforskningsinstituttet; Veterinærinstituttet; NORD universitet; University of Stirling 2017 ISBN 978-82-8296-503-3. p. 10-135
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
45 Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine; Turnbull, James F.; Izquierdo-Gómez, David; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kristiansen, Tore S; Mejdell, Cecilie Marie; Ellingsen, Kristian; Nielsen, Kristoffer Vale; Midling, Kjell Øivind; Sæther, Bjørn-Steinar.
AN INTRODUCTION TO THE FISHWELL HANDBOOK – AN INDICATOR-BASED GUIDE FOR ASSESSING THE WELFARE OF ATLANTIC SALMON Salmo salar L. OUT ON THE FARM. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
HAVFORSK NORD NOFIMA VETINST Untitled
 
46 Noble, Chris; Sæther, Bjørn-Steinar; Lembo, Giuseppe; Adamek, Zdenek; Jokumsen, Alfred; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; van de Vis, Hans; Bæverfjord, Grete; Zupa, Walter; Carbonara, Pierluigi; Spedicato, Maria Teresa; Fiocchi, Eleonora; Manfrin, Amedeo; Blancheton, Jean-Paul; d'Orbcastel, Emmanuelle Roque; Röcklinsberg, Helena; Blanco, Ainhoa; Abbink, Wout.
Welfare, Health, veterinary treatments and biosecurity, Chapter 2, page 48-121 in: Deliverable D2.1 Production issues in organic aquaculture. : FP7-KBE. 2013.1.2-11 Assessment of organic aquaculture for further development of European regulatory framework – OrAqua 2017 73 p.
NOFIMA Untitled
 
47 Ytrestøyl, Trine; Kolarevic, Jelena; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
EFFECTS OF HANDLING PROCEDURES ON ACCLIMATION TIME IN ATLANTIC SALMON Salmo salar L. SMOLTS. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
NOFIMA Untitled
 
2016
48 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Cleaner fish welfare. Animal welfare of farmed fish; 2016-10-04 - 2016-10-05
NOFIMA Untitled
 
49 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Evaluering og måling av velferd og kvalitet. Innleid foreleser på kurs for ansatte fra Marine Harvest, KV103F Produktkvalitet (Nord Universitet); 2016-04-06
NOFIMA Untitled
 
50 Espmark, Åsa Maria Olofsdotter.
Håndtering av fisk – med fokus på velferd. Veterinærdagene; 2016-03-10
NOFIMA Untitled
 
    Show next list