Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2019
1 Samdal, Knut.
- I kraftbransjen er fortsatt mye data kun tilgjengelig i permer, skuffer og skap. EnerWE [Fagblad] 2019-05-02
ENERGISINT Untitled
 
2018
2 Samdal, Knut.
Data science kunnskap er relevant for mange av våre sommerjobber. SINTEF Energi 2018
NTNU Untitled
 
2017
3 Samdal, Knut.
Norges Smart Grid Laboratorium.
NTNU Untitled
 
2016
4 Samdal, Knut.
Du er invitert til åpning av FME CINELDI og Smart Grid laboratoriet.
ENERGISINT Untitled
 
2015
5 Samdal, Knut.
ENTSOe and EERA JP Smartgrids strengthen Transmission Networks Research cooperation in Europe.
ENERGISINT Untitled
 
6 Samdal, Knut.
Forskere fra Europa samlet i Trondheim for å koordinere forskning innen transmisjonsnett.
ENERGISINT Untitled
 
7 Samdal, Knut.
I Washington for å finne globale løsninger på det elektriske kraftsystemet.
ENERGISINT Untitled
 
8 Samdal, Knut.
Scientists from Europe gathered in Trondheim to coordinate research on transmission networks.
ENERGISINT Untitled
 
9 Samdal, Knut; Abelsen, Atle.
FoU-midler brukes ikke. Energiteknikk [Fagblad] 2015-10-29
ENERGISINT Untitled
 
10 Sand, Kjell; Aam, Sverre; Ruud, Audun; Samdal, Knut.
Kraftnettet - nervesystemet i det moderne samfunn. I: Energi, teknologi og klima - utfordringer og handlingsrom. Museumsforlaget AS 2015 ISBN 9788283050240. s. 99-112
ENERGISINT NTNU Untitled
 
2012
11 Nordgård, Dag Eirik; Sand, Kjell; Kyte, Ruth Helene; Bjerkan, Eilert; Solvang, Tarjei Benum; Samdal, Knut.
Solutions from a national Smart grids demonstration site exploring a fiber-optic communication infrastructure. I: Power and Energy Society General Meeting, 2012 IEEE. IEEE conference proceedings 2012 ISBN 978-1-4673-2727-5.
ENERGISINT Untitled
 
2009
12 Catrinu-Renström, Maria D.; Samdal, Knut; Nordgård, Dag Eirik.
General framework for maintenance management. : Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning) 2009 (ISBN 9788259434234) 23 s. (TR A6879)
ENERGISINT Untitled
 
13 Kjølle, Gerd Hovin; Samdal, Knut; Brekke, Karstein.
Incorporating short interruptions and time dependency of interruption costs in continuity of supply regulation. I: CIRED 2009 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Conference Proceedings. : IET Services 2009 ISBN 9781849191265.
ENERGISINT Untitled
 
14 Samdal, Knut.
Regulation of quality of supply - an innovation driving force? Novel equipment for reducing customers' interruption costs by bypassing switches during maintenance. I: CIRED 2009 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Conference Proceedings. : IET Services 2009 ISBN 9781849191265.
ENERGISINT Untitled
 
2008
15 Kjølle, Gerd; Samdal, Knut; Singh, Balbir; Kvitastein, Olav A..
Customer costs related to interruptions and voltage problems: Methodology and results. IEEE Transactions on Power Systems 2008 ;Volum 23.(3) s. 1030-1038
ENERGISINT NHH Untitled
 
2007
16 Kjølle, Gerd Hovin; Samdal, Knut.
Trends in quality of supply in a liberalized electricity market. I: 19th International Conference on Electricity Distribution : CIRED 2007. CIRED - Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution 2007 ISBN 9789163308994.
ENERGISINT Untitled
 
17 Kjølle, Gerd Hovin; Samdal, Knut; Hestnes, Birger; Ween, Hans O..
Trends in Quality of Supply in A Liberalized Electricity Market. CIRED 2007 2007 ;Volum 2007.
ENERGISINT Untitled
 
2006
18 Kjølle, Gerd Hovin; Mogstad, Olve; Samdal, Knut.
Analyser av feil og avbrudd i kraftnettet 1989-2005. Trondheim: SINTEF Energi AS 2006 (ISBN 82-594-3164-5) 153 s. SINTEF Energi. Rapport(TR A6451)
ENERGISINT Untitled
 
19 Samdal, Knut; Kjølle, Gerd Hovin; Singh, Balbir; Kvitastein, Olav A.
Interruption Costs and Consumer Valuation of Reliability of Service in a Liberalised Power Market. I: International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, 2006. PMAPS 2006. Stockholm: KTH 2006 ISBN 978-91-7178-585-5.
ENERGISINT NHH Untitled
 
20 Samdal, Knut; Kjølle, Gerd; Singh, Balbir; Kvitastein, Olav A..
Interruption costs and consumer valuation of reliability of service in a liberalised power market. Konferansen Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS); 2006-06-11 - 2006-06-15
ENERGISINT NHH SNF Untitled
 
2004
21 Samdal, Knut; Kjølle, Gerd Hovin; Gjerde, Oddbjørn; Heggset, Jørn.
Modellering av feil i kraftsystemet. : SINTEF Energi AS 2004 46 s. SINTEF Rapport(TR A5967)
ENERGISINT Untitled
 
22 Samdal, Knut; Kjølle, Gerd Hovin; Seljeseth, Helge.
Sluttbrukeres kostnader forbundet med avbrudd og spenningsforstyrrelser. Del 3 av 3: Spørreundersøkelse - Utfyllende analyser. : SINTEF Energi AS 2004 (ISBN 82-594-2605-6) 147 s. SINTEF Rapport(TR A5921)
ENERGISINT Untitled
 
2001
23 Kjølle, Gerd Hovin; Holen, Arne Torstein; Samdal, Knut; Solum, Geir.
Adequate interruption cost assessment in a quality based regulation regime. I: 2001 IEEE Porto Power Tech Proceedings. IEEE 2001 ISBN 9780780371392. s. 275-280
ENERGISINT NTNU Untitled
 
1999
24 Kjølle, Gerd Hovin; Samdal, Knut; Brandtun, H.M.; Haukland, B..
Means for cost effective use of tools for planning, operation and maintenance. CIRED 1999 1999
ENERGISINT Untitled
 
25 Samdal, Knut.
Usikkerhet forbundet med estimering av ikke levert energi. : SINTEF Energi AS 1999 (ISBN 82-594-1695-6) 70 s. Teknisk rapport / SINTEF energiforskning(TR A5092)
ENERGISINT Untitled