Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2018
1 Sæle, Christian.
Fra fredsnasjon til moralsk nasjon. Norge og Associated Schools Project 1953-2012. Den 7. nordiske utdanningshistoriske konferansen; 2018-09-19 - 2018-09-20
UiB Untitled
 
2 Sæle, Christian.
Konstruksjonen av fremtidens skole. Seminar i forskergruppen "Fortidsforståing, historiebruk og minnepolitikk"; 2018-08-30
UiB Untitled
 
3 Sæle, Christian.
Presentisme som historitetsregime i norsk utdanningspolitikk. Forskergruppe i samfunnsfagsdidaktikk HVO/UiB; 2018-05-03 - 2018-05-03
UiB Untitled
 
4 Sæle, Christian.
Trusselen fra Framtida. Klassekampen 2018
UiB Untitled
 
2017
5 Sæle, Christian.
Historiebruk i Ludvigsen-utvalgets utredninger. Norske Historiedager; 2017-06-23 - 2017-06-25
UiB Untitled
 
6 Sæle, Christian.
Historiebruk i utformingen av fremtidens skolepolitikk i Norge. Nordisk Fagdidaktisk Konferanse (NOFA6); 2017-05-29 - 2017-05-31
UiB Untitled
 
7 Sæle, Christian.
Samordning og omstilling. Historiebruk i Ludvigsen-utvalgets utredning om fremtidens skole.. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5. s. 180-199
UiB Untitled
 
2016
8 Sæle, Christian.
Hva vil det si å være god i historie?. Humanistisk Skolesamarbeid; 2016-12-06 - 2016-12-06
UiB Untitled
 
2015
9 Sæle, Christian.
Fortidsbilder i fremtidsbilder. Historiebruk i Ludvigsen-utvalgets visjoner for fremtidens skole. Norske historiedager; 2015-06-19
UiB Untitled
 
10 Sæle, Christian.
Teaching historical competence in a Norwegian context. Nordisk Fagdidaktisk Konferanse (NOFA5); 2015-05-28
UiB Untitled
 
11 Sæle, Christian.
Å utvikle historiebevissthet i skolen. Lektorutdanningskonferanse UiB; 2015-05-04
UiB Untitled
 
2014
12 Sæle, Christian.
Et historiedidaktisk blikk på historieundervisningen i skolen. Fagdag Fana Gymnas; 2014-08-15
UiB Untitled
 
13 Sæle, Christian.
Historie i media. Fagkritisk dag; 2014-03-06
UiB Untitled
 
14 Sæle, Christian.
Lærebokkritikk som utdanningspolitisk forskning 1970-2014. Norske historiedager; 2014-06-20 - 2014-06-22
UiB Untitled
 
2013
15 Johansen, Maria Gabriela Fehr; Sæle, Christian.
Vil lære elevene å tenke mer kritisk. Forskning.no [Internett] 2013-11-20
HVL UiB Untitled
 
16 Sæle, Christian.
Den rette historien. Lærebok kritikk som historiepolitisk redskap. : Universitetet i Bergen 2013 (ISBN 978-82-308-2320-0)
UiB Untitled
 
17 Sæle, Christian.
Synnøve Veinan Hellerud: Håkon den gode. Mellom to kulturer i vikingtida. Bokmelding. Heimen - Lokal og regional historie 2013 ;Volum 50.(2) s. 188-190
UiB Untitled
 
2012
18 Sæle, Christian.
Kultur- og diskursteoretiske tilnærminger til lærebøker og lærebokvurderinger i historie. Vitenskapsteoretisk innlegg; 2012-12-11
UiB Untitled
 
19 Sæle, Christian.
Mellom "vi" og "de andre" : lærebokkritikk og historieundervisningens politiske dimensjon. I: Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2916-5. s. 27-40
UiB Untitled
 
2009
20 Sæle, Christian.
Kampen om læreboken. utenTitteltekst; 2009-03-17 - 2009-03-17
HVL Untitled
 
21 Sæle, Christian.
Læreboken i historie som kultur- og erindringsprodukt. Norske historiedager; 2009-06-19 - 2009-06-21
HVL Untitled
 
22 Sæle, Christian.
What determines histoy textbook content? Methodological challanges in analysis of political conflicts in history textbooks. Methodische Fragen der Analyse der Geschichtsschulbücher; 2009-09-14 - 2009-09-16
HVL Untitled
 
2008
23 Sæle, Christian.
'Fortellingen er baaret av den varmeste kjærlighet til landet.' - Norsk lærebokdiskurs i historie ca. 1905 -1939. Norsk Lærebokhistorie; 2008-09-08 - 2008-09-09
HVL Untitled
 
2005
24 Sæle, Christian.
"Mer ytterliggående enn noen hadde tenkt seg" fremstillingen av Sovjetunionens historie ca 1928-1938 i norske lærebøker for videregående skole. Mastergradsoppgave. Bergen: Høgskolen i Bergen 2005 (ISBN 8277090862) 152 s. (5)
HIB Untitled