Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-17 av 17

2020
1 Eliassen, Knut Ove; Oldervik, Heidun.
Da norsk skole skulle kvalitetssikres. I: Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03184-2. s. 25-40
NTNU Untitled
 
2 Oldervik, Heidun.
Ledelse når kvalitet blir styrende. I: Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03184-2. s. 77-94
NTNU Untitled
 
3 Oldervik, Heidun; Saur, Ellen.
Ungdom i oppvekst og utdanning. Mening og håndterbarhet før og nå. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-04660-0) 213 s.
NTNU Untitled
 
4 Oldervik, Heidun; Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter.
Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget 2020 (ISBN 978-82-15-03184-2) 256 s.
NTNU Untitled
 
5 Oldervik, Heidun; Ulleberg, Hans Petter; Saur, Ellen.
Kan skolekvalitet måles? Dagens debatt er for snever!. Adresseavisen 2020
NTNU Untitled
 
2019
6 Saur, Ellen; Oldervik, Heidun; Ulleberg, Hans Petter; Utvær, Britt Karin Støen; Ertsås, Turid Irgens; Berglie, Celine.
Quality in upper secondary education. NERA 2019; 2019-03-08 - 2019-03-10
NTNU Untitled
 
2018
7 Chinga-Ramirez, Carla; Oldervik, Heidun; Saur, Ellen.
Hvordan kan kunnskap om postkolonial teori gi PP-rådgivere en bedre forståelse av barn og unge med minoritetsbakgrunn?. I: Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02944-3. s. 155-170
NTNU Untitled
 
8 Oldervik, Heidun.
Kvalitet og ledelse. Erfaringskonferanse; 2018-04-21
NTNU Untitled
 
9 Oldervik, Heidun.
Skolekvalitet og ledelse. Erfaringskonferanse; 2018-04-21
NTNU Untitled
 
10 Oldervik, Heidun; Saur, Ellen.
Oppvekst og utdanningshistorier om mening, begripelighet og sammenheng. Den sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen; 2018-09-19 - 2018-09-20
NTNU Untitled
 
2016
11 Oldervik, Heidun.
Skolens arbeidsmåter. I: Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49182-3. s. 178-206
NTNU Untitled
 
2014
12 Oldervik, Heidun.
Oldervik, H. (2014). Arbeidsplaner som styringens kunst. Bruk av arbeidsplaner i norsk skole 1970–2014. Avhandling for graden phd. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Pedagogisk institutt. Trondheim: NTNU.. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Pedagogisk institutt: NTNU 2014 (ISBN 978-82-326-0078-6) 330 s.
NTNU Untitled
 
13 Oldervik, Heidun; Saur, Ellen.
Tankestreif fra seters. Adresseavisen 2014
NTNU Untitled
 
2012
14 Oldervik, Heidun.
A historical study of pupils work-plans - discourses, policies and the micro-level practice. Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen; 2012-09-26 - 2012-09-28
NTNU Untitled
 
2011
15 Oldervik, Heidun.
ECER Berlin 2011:"A Historical Study of Pupil’s Work-plans – Discourses and Policies" 16/Sep/2011. Network: 3. Curriculum Innovation by Schools and Teachers; 2011-09-13 - 2011-09-16
NTNU Untitled
 
2004
16 Oldervik, Heidun.
Heidun Oldervik (2004)Byråkratiets barn: om byråkrati, system og styringsmentalitet i barnehagen. Hovedoppgave i førskolepedagogikk - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. : Oldervik 2004 111 s.
NTNU Untitled
 
1999
17 Oldervik, Heidun.
Heidun Oldervik (1999) Om dyr – og barn. Tidsskriftet Barnehagen 9/99. Senter for barnehageutvikling, Oslo. Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk 1999 s. 8-12
NTNU Untitled