Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-39 of 39

2018
1 Potthoff, Kerstin; Fløysand, Arnt; García-Godos, Jemima; Wollan, Gjermund; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 72, No. 2, May 2018. Taylor & Francis 2018 ;Volume 72.Norsk Geografisk Tidsskrift(2)
NTNU UiB UiO Untitled
 
2 Skorstad, Berit; Pettersen, Elisabeth; Wollan, Gjermund.
Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag 2018 (ISBN 978-82-8104-338-1) 384 p.
NORD Untitled
 
3 Wollan, Gjermund.
Steder i transformasjon - mot en ny verdibasert stedstilknytning. I: Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-338-1. p. 32-60
NORD Untitled
 
4 Wollan, Gjermund; Pettersen, Elisabeth; Skorstad, Berit.
Små samfunn, store utfordringer - en introduksjon. I: Vårt lille Land - Små samfunn, store utfordringer. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-338-1. p. 13-30
NORD Untitled
 
2017
5 Potthoff, Kerstin; García-Godos, Jemima; Wollan, Gjermund; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 71, No. 2, May 2017. Taylor & Francis 2017 ;Volume 71.59 p. Norsk Geografisk Tidsskrift(2)
NTNU UiB UiO Untitled
 
2016
6 Potthoff, Kerstin; García-Godos, Jemima; Wollan, Gjermund; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 70, No. 5, December 2016. Routledge 2016 ;Volume 70.59 p. Norsk Geografisk Tidsskrift(5)
NTNU UiB UiO Untitled
 
7 Potthoff, Kerstin; Jones, Michael; Lund, Ragnhild; Wollan, Gjermund; Turner, Catriona.
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 70, No 1, March 2016. Routledge 2016 ;Volume 70.68 p. Norsk Geografisk Tidsskrift(1)
NTNU UiB Untitled
 
2014
8 Wollan, Gjermund.
«Itjnå tvil. Det virke!» : kultur for helse og verdighet : eksemplet Ytterøy helsetun. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014 (ISBN 978-82-7456-716-0) 85 p. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport(97)
NORD Untitled
 
9 Woods, Michael; Flemmen, Anne Britt; Wollan, Gjermund.
Beyond the Idyll: Contested Spaces of Rural Tourism. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014 ;Volume 68.(3) p. 202-204
NTNU UiT Untitled
 
2013
10 Ryan, Anne Wally; Wollan, Gjermund.
Festivals, landscapes, and aesthetic engagement: A phenomenological approach to four Norwegian festivals. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013 ;Volume 67.(2) p. 99-112
NORD NTNU Untitled
 
2012
11 Haugan, Tommy; Kjølsvik, Idar; Grande, Jorunn; Wollan, Gjermund; Rennemo, Øystein.
Innovasjon og tverrfaglighet. Trønder-avisa 2012 p. 3-3
NORD Untitled
 
2010
12 Wollan, Gjermund.
Making Place, Making Self: Travel, Subjectivity and Sexual Difference. Norsk Geografisk Tidsskrift 2010 ;Volume 64.(4) p. 218-218
NORD Untitled
 
2009
13 Wollan, Gjermund.
Festivaler og turisme som Performing places : en sosio-kulturell analyse : Canal Street Jazz og Bluesfestival, Arendal. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag : Trøndelag forskning & utvikling 2009 (ISBN 9788274565753) 81 p. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport(59)
NORD Untitled
 
14 Wollan, Gjermund.
Kultur- og opplevelsesnæringer : med blikket rettet mot festivaler, turisme og sted. I: Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag : kartlegging og eksempelstudier. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling 2009 p. 10-
NORD Untitled
 
2008
15 Wollan, Gjermund.
Visningssenter : Bjørøya Fiskeoppdrett A/S : sluttrapport. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2008 (ISBN 9788274565302) 36 p. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(86)
NORD Untitled
 
2007
16 Ryan, Anne Wally; Holand, Ivar Svare; Wollan, Gjermund.
Havlandet : et destinasjonsutviklingsprosjekt mellom kommunene Roan, Osen, Flatanger og Namdalseid : sluttrapport i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag 2007 (ISBN 9788274565234) 45 p. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag(83)
NORD Untitled
 
2006
17 Wollan, Gjermund.
Håndverk som gestaltforståelse og skaperglede : en fenomenologisk studie. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2006 ;Volume 17.(1) p. 63-76
TFoU Untitled
 
2005
18 Skjeggedal, Terje; Arnesen, Tor; Kveli, Jens; Markhus, Guri; Thingstad, Per Gustav; Wollan, Gjermund; Aasetre, Jørund.
Inngrepsfrie naturområder som verktøy for arealforvaltning. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 2005 265 p. NTF-notat(6)
NORD NTNU ØF TFoU Untitled
 
19 Wollan, Gjermund.
Stedsminner : om minner, makt, identitet og tilhørighet. I: Kunnskapsbasert praksis : et knippe nordtrøndersk forskning. Steinkjer: Sekreteriatet for Forskningsdagene 2005 2005 ISBN 8274564324. p. 81|90-
TFoU Untitled
 
2004
20 Berglund, Anna-Karin; Wollan, Gjermund.
Kvinnelige og mannlige bedriftslederes forhold til sted. I: Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 8251919347. p. 153-168
TFoU Untitled
 
21 Wollan, Gjermund.
Landskap som praksis. I: Det levende landskapet. Festskrift til Michael Jones. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-1995-9.
TFoU Untitled
 
2003
22 Skjeggedal, Terje; Nordtug, Joar; Wollan, Gjermund; Ystad, Dag.
Fortettingsrealisme. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2003 (nr 6) p. 56-63
NORD TFoU Untitled
 
23 Wollan, Gjermund.
Heidegger's philosophy of space and time. Norsk Geografisk Tidsskrift 2003 ;Volume 57. p. 31-39
TFoU Untitled
 
2001
24 Berglund, Anna-Karin; Wollan, Gjermund; Hedlund, Marianne; Nilssen, Inge Berg; Johansen, Mayvi B.; Holst, Bernt.
Stedets betydning : kvinnelige og mannlige bedriftsledere i distriktene. Alta: Norut 2001 (ISBN 82-7571-095-2) 148 p.
NORUT NTNU TFoU Untitled
 
25 Wollan, Gjermund.
Kulturarv som litterært sted. I: Turisme : tradisjoner og trender. Gyldendal Akademisk 2001 ISBN 8205287430. p. 151-165
TFoU Untitled
 
2000
26 Helbæk, Morten; Wollan, Gjermund.
Vurdering av grunnlagsdata - Odal Næringshage i Sør-Odal kommue. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 2000 24 p. (nr. 2000:10)
NORD TFoU Untitled
 
27 Wollan, Gjermund.
Kulturarvturisme, geografi og etikk. I: Menneskers rom. Unipub forlag 2000 ISBN 82-7477-049-8. p. 117-136
TFoU Untitled
 
1999
28 Wollan, Gjermund; Jacobsen, Jens Kr. Steen; Viken, Arvid.
Kulturarvturisme og autensitetens etikk. I: Turisme : stedet i en bevegelig verden. Oslo: Universitetsforlaget. 1999 p. 285-296
NORD TFoU Untitled
 
29 Aunsmo, Leif Gunnar; Stene, Morten; Veie, Jon Olav; Wollan, Gjermund.
FoU-samarbeid i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Bord-Trøndelagsforskning 1999 1 p. NTF-notat(8)
NORD TFoU Untitled
 
30 Gystad, Paul Martin; Sletterød, Niels Arvid; Stene, Morten; Wollan, Gjermund.
Følgeevaluering av SIVAs næringshager i Norge : resultater fra et arbeidsseminar SIVA-NTF i Steinkjer 30.april 1999. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1999 38 p. iNTF-notat (trykt utg.)(1999:08:00)
NORD TFoU Untitled
 
31 Sletterød, Niels Arvid; Stene, Morten; Wollan, Gjermund.
Følgeevaluering av SIVAs næringshager i Norge : perspektiv, fokus, problemstillinger, prosjekt og dimensjonering. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1999 15 p. iNTF-notat (trykt utg.)(2)
NORD TFoU Untitled
 
32 Sletterød, Niels Arvid; Wollan, Gjermund; Stene, Morten; Gystad, Paul Martin.
Følgeevaluering av SIVAs næringshager i Norge : teoretiske perspektiv,metodisk design og måleindikatorer. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1999 (ISBN 8277321023) 79 p. NTF-rapport(4)
NORD TFoU Untitled
 
33 Wollan, Gjermund.
Kultur, turisme og samfunn : kultur som romlig produksjonsfaktor i det post-tradisjonelle samfunn : om grunnlaget for heritage-turismens framvekst : Dr.philos avhandling i geografi. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1999 (ISBN 82-7861-131-9) 308 p. (1999:02:00)
NORD TFoU Untitled
 
34 Wollan, Gjermund.
Olav Duun-senter på Jøa : kulturarv som litterært sted. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1999 1 p. NTF-notat(9)
TFoU Untitled
 
1998
35 Bjørnstad, Even; Wollan, Gjermund.
Intern flytting i Steinkjer : en analyse av flyttestrømmer med hovedvekt på sentrumsflytting. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1998 (ISBN 82-7732-092-2) 104 p. NTF-rapport(13)
TFoU Untitled
 
36 Stene, Morten; Wollan, Gjermund.
Evaluering av Innherredsopplevelser. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning 1998 90 p. NTF-notat(14)
NORD TFoU Untitled
 
1996
37 Wollan, Gjermund.
Om det vitenskapelige grunnlaget for å forstå den menneskelige handlings natur : en gjennomgang av sentrale teorier hos Anthony Giddens. : Høgskolen i Nord-Trøndelag 1996 (ISBN 82-7456-049-3) 22 p. Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag(15)
NORD Untitled
 
38 Wollan, Gjermund.
Om "leisure" og turisme i et atferds- og sosialetisk perspektiv. : Høgskolen i Nord-Trøndelag 1996 (ISBN 82-7456-055-8) 39 p. Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag(17)
NORD Untitled
 
39 Wollan, Gjermund.
"Om å komme til seg selv, leve egentlig og autentisk" : en kort gjennomgang av Heidegger`s fenomenologiske verk Væren og tid. : Høgskolen i Nord-Trøndelag 1996 (ISBN 82-7456-061-2) 38 p. Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag(20)
NORD Untitled