Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 67 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Skaala, Øystein; Besnier, Francois; Borgstrøm, Reidar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Sørvik, Anne Grete Eide; Normann, Eirik; Østebø, Britt Iren; Hansen, Michael Møller; Glover, Kevin.
An extensive common‐garden study with domesticated and wild Atlantic salmon in the wild reveals impact on smolt production and shifts in fitness traits. Evolutionary Applications 2019 ;Volum 12.(5) s. 1001-1016
HAVFORSK NORCE UiB NMBU Untitled
 
2018
2 Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik.
Laksebonden. NRK1 [TV] 2018-12-14
NORCE Untitled
 
3 Barlaup, Bjørn Torgeir; Rund, Hans; Normann, Eirik; Stranzl, Sebastian Franz; Mahlum, Shad Kenneth; Vollset, Knut Wiik.
Out of sync: monitoring the time of sea entry of wild and hatchery salmon Salmo salar smolt using floating passive-integrated transponder antennae. Journal of Fish Biology 2018 ;Volum 93.(3) s. 455-464
NORCE UiB Untitled
 
4 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 s. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
5 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Birkeland, Ina Bakke.
Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland. Bergen: Uni Research Miljø 2018 27 s. LFI Uni Miljø(308)
NORCE Untitled
 
6 Normann, Eirik.
Daleelva - bærekraftig forvaltning av naturressursar. Fagdag for friluftsklassen ved Dale Ungdomsskole; 2018-09-20
NORCE Untitled
 
7 Normann, Eirik.
Tilstand i laksevassdrag på Vestlandet. Årsmøte i Hordaland Grunneigar og Sjølaksefiskarlag; 2018-01-12
NORCE Untitled
 
8 Normann, Eirik.
Utfordringar for sjøaure og laks på Vestlandet. Folkemøte for jakt og fiskeinteresserte; 2018-08-28
NORCE Untitled
 
9 Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Skoglund, Helge.
Kilenotovervåking med uttak av rømt fisk i Osterfjordsystemet 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 20 s. LFI Uni Miljø(313)
NORCE Untitled
 
10 Normann, Eirik; Dyvik, Jan-Egil.
100 laksar i nøtene så langt. Hordaland [Avis] 2018-08-23
NORCE Untitled
 
11 Normann, Eirik; Lindberg, Per; Haga, Anders; Aarøy, Torunn A..
Strakstiltak mot fiskedøden i Ekso. Bergens Tidende [Avis] 2018-05-14
NORCE Untitled
 
12 Normann, Eirik; Løland, Leif Rune.
Kraftverksfeil drap fisk i lakseelv: - Ein varsla miljøkatastrofe, meiner forskarane. NRK [Internett] 2018-05-13
NORCE Untitled
 
13 Normann, Eirik; Solhaug, Magne.
BKK-uhell gav fiskedød i Ekso. Vaksdalposten [Avis] 2018-05-16
NORCE Untitled
 
14 Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, B. A.; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Urdal, Kurt.
Utfisking av rømt oppdretsfisk på oppdrag fra OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 23 s. LFI Uni Miljø(303)
NORCE Untitled
 
15 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 33 s. LFI Uni Miljø(310)
NORCE Untitled
 
16 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph.
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 32 s. LFI Uni Miljø(314)
NORCE Untitled
 
2017
17 Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Stranzl, Sebastian Franz.
Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014, 2015 og i 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 49 s. LFI Uni Miljø(297)
NORCE Untitled
 
18 Normann, Eirik.
Forskningsresultat i Vossoprosjektet 2016. Årsmøte i Hordaland grunneigar og sjølaksefiskarlag; 2017-02-04
NORCE Untitled
 
19 Normann, Eirik.
Innsig og bestandssamansetjing. Møte i Tiltaksutvalget; 2017-12-18
NORCE Untitled
 
20 Normann, Eirik.
Salmon Aquaculture in Norway: Environmental Challenges and the role of the state. Seminar at the Gambian Fisheries Department; 2017-11-20
NORCE Untitled
 
21 Pulg, Ulrich; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz; Espedal, Espen Olsen; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjeldstad, Hans-Petter.
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.. Bergen: Uni Research AS 2017 180 s. LFI Uni Miljø(296)
ENERGISINT NORCE UiB Untitled
 
22 Skoglund, Helge; Hellen, Bjart A.; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Kambestad, Marius; Urdal, Kurt.
Uttak av rømt oppdrettslaks i 18 vassdrag i Sør-Norge gjennom oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 21 s. LFI Uni Miljø(287)
NORCE Untitled
 
23 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 33 s. LFI Uni Miljø(292)
NORCE UiB Untitled
 
24 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Postler, Christoph.
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - årsrapport for 2016. Bergen: Uni Research Miljø 2017 32 s. LFI Uni Miljø(294)
NORCE Untitled
 
25 Vollset, Knut Wiik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik.
Release during night enhances survival of wild Atlantic salmon smolts. Fisheries Management and Ecology 2017 ;Volum 24.(3) s. 256-264
NORCE Untitled
 
26 Ystanes, Karl; Normann, Eirik.
Flotte Vossolaksar på veg inn.. Hordaland [Avis] 2017-06-22
NORCE Untitled
 
27 Ystanes, Karl; Wiers, Tore; Normann, Eirik.
Laksen ventar óg på vêrskiftet.. Hordaland [Avis] 2017-07-15
NORCE Untitled
 
2016
28 Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore; Gabrielsen, Sven Erik; Birkeland, Ina Bakke; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar.
Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks - sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske. Sluttrapport for FHF-prosjekt nr. 900608. Bergen: Uni Research AS 2016 34 s. LFI Uni Miljø(269)
NORCE Untitled
 
29 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Birkeland, Ina Bakke.
Vikja - Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2015. Utlegging av rogn som alternativ kultiveringsmetode.. Bergen: Uni Research AS 2016 76 s. LFI Uni Miljø(261)
NORCE Untitled
 
30 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Birkeland, Ina Bakke.
Habitattiltak i Teigdalselva, Hordaland. LFI-rapport nr.281.. Bergen: Uni Research AS 2016 17 s. LFI Uni Miljø(281)
NORCE Untitled
 
31 Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Stranzl, Sebastian Franz.
Kongsfjordelva - Fiskebiologiske undersøkelser i 2014 og 2015.. Bergen: Uni Research AS 2016 43 s. LFI Uni Miljø(270)
NORCE Untitled
 
32 Lehmann, Gunnar Bekke; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Normann, Eirik; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Wiers, Tore.
Undersøkelser i Jørpelandsåna, 2015.. Bergen: Uni Research AS 2016 30 s. LFI Uni Miljø(267)
NORCE Untitled
 
33 Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Velle, Gaute; Eriksen, Knut Ståle.
Undersøkelser og tiltak i Årdalselven, 2015. LFI-rapport nr. 265.. Bergen: Uni Research AS 2016 LFI Uni Miljø(265)
NORCE Untitled
 
34 Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut Wiik; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015.. Bergen: Uni Research AS 2016 41 s. LFI Uni Miljø(266)
NORCE Untitled
 
35 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik.
Fiskebiologiske undersøkelser i Årøyelva - Årsrapport for 2015. LFI-rapport nr. 279. Bergen: Uni Research AS 2016 32 s. LFI Uni Miljø(279)
NORCE Untitled
 
36 Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks etter rømmingen ved Gulestø i Bremanger, Sogn og Fjordane, i april 2015. LFI-rapport 272.. Bergen: Uni Research AS 2016 17 s. LFI Uni Miljø(272)
NORCE Untitled
 
2015
37 Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Birkeland, Ina Bakke; Løyland, John; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian Franz; Wiers, Tore.
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden januar 2015. : LFI Uni Research Miljø 2015 44 s. LFI Uni Miljø(250)
NORCE Untitled
 
38 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, Anders; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, Bjørn Olav; Normann, Eirik; Kaste, Øyvind; Kile, Nils Børge; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, Liv Bente; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Vethe, Arne; Wiers, Tore.
Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014. : LFI Uni Research Miljø 2015 91 s. LFI Uni Miljø(249)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
39 Barlaup, Bjørn Torgeir; Vollset, Knut Wiik; Pulg, Ulrich; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar Bekke; Velle, Gaute.
Vosso Områdetilnærming. Sluttrapport. : LFI Uni Research Miljø 2015 73 s. LFI Uni Miljø(244)
NORCE Untitled
 
40 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich.
Dalselva i Framfjorden - fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002-2014. Bergen: Uni Research AS 2015 36 s. LFI Uni Miljø(247)
NORCE Untitled
 
41 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Skoglund, Helge; Normann, Eirik.
Jostedøla - fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000-2014.. Bergen: Uni Research AS 2015 39 s. LFI Uni Miljø(246)
NORCE Untitled
 
42 Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Barlaup, Bjørn Torgeir; Normann, Eirik; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Eriksen, K..
Undersøkelser og tiltak i Årdalselven. 2014.. Bergen: Uni Research AS 2015 33 s. LFI Uni Miljø(241)
NORCE Untitled
 
43 Skilbrei, Ove Tommy; Normann, Eirik; Meier, Sonnich; Olsen, Rolf Erik.
Use of fatty acid profiles to monitor the escape history of farmed Atlantic salmon. Aquaculture Environment Interactions 2015 ;Volum 7.(1) s. 1-13
HAVFORSK NORCE NTNU Untitled
 
44 Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut Wiik; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz.
Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014. : LFI Uni Research Miljø 2015 44 s. LFI Uni Miljø(242)
NORCE Untitled
 
45 Ystanes, Karl; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir.
Fryktar svartelista aure. Hordaland [Avis] 2015-03-14
NORCE Untitled
 
2014
46 Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Halvorsen, Godtfred A.; Hobæk, Anders; Lehmann, Gunnar Bekke; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Normann, Eirik; Fjellheim, Arne.
Bjornesfjorden. Restaurering av gyteområder og fiskebiologiske undersøkelser i perioden 1999 – 2013. Bergen: Uni Miljø, Uni Research 2014 60 s. LFI Uni Miljø(235)
NORCE UiB Untitled
 
47 Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Barlaup, Bjørn Torgeir; Pulg, Ulrich; Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Lehmann, Gunnar Bekke; Normann, Eirik.
Songdalselva i Vest-Agder. Reetablering av laks etter redusert tilførsel av sur nedbør på Sørlandet. Bergen: Uni Miljø, Uni Research AS 2014
NORCE Untitled
 
48 Klyve, Sveinung; Normann, Eirik.
Laksegilja på Skolmen - ein kulturhistorisk møteplass. Hordaland [Avis] 2014-08-18
NORCE Untitled
 
49 Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Normann, Eirik; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Pulg, Ulrich; Vollset, Knut Wiik; Gabrielsen, Sven Erik.
Gytefisktelling og registrering av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2013. Bergen: Uni Research Miljø LFI 2014 50 s.
NORCE Untitled
 
50 Vollset, Knut Wiik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Mahlum, Shad Kenneth; Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Normann, Eirik; Holst, Jens Christian; Wennevik, Vidar; Skaet, G; Davidsen, Jan Grimsrud.
Migration and predation of Atlantic salmon smolts from Vosso. Bergen: LFI Uni Miljø 2014 100 s.
HAVFORSK NORCE NTNU UiB Untitled
 
    Vis neste liste