Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2019
1 Landmark, Andreas D.; Kamsvåg, Pål Furu; Andersen, Thale Kvernberg.
Using STSD for understanding the implementation of automation in organisations. European Journal of Workplace Innovation 2019 ;Volum 4.(2) s. 253-271
SINTEF Untitled
 
2018
2 Andersen, Thale Kvernberg.
Understanding the Success or Failure of Organizational ICT Integration: The Criticality of Managerial Involvement. Journal of Change Management 2018 ;Volum 18.(4) s. 327-343
SINTEF Untitled
 
3 Andersen, Thale Kvernberg; Håpnes, Tove Rigmor.
God toppledelse av kunnskapsbedrifter. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06788-0) 9 s. SINTEF Rapport(2018:01455)
SINTEF Untitled
 
2017
4 Andersen, Thale Kvernberg; Seim, Andreas Røsland; Torvatn, Hans Yngvar.
Fremtidslaboratoriet. Fri fagbevegelse: Magasinet for fagorganiserte [Fagblad] 2017-02-16
SINTEF Untitled
 
2016
5 Andersen, Thale Kvernberg.
Blinde Eriks kamp for å slippe trygd. Budstikka [Avis] 2016-02-20
SINTEF Untitled
 
6 Andersen, Thale Kvernberg; Solem, Anniken.
Mer dialog med Arbeidstilsynet. NHO.no [Internett] 2016-02-11
SINTEF Untitled
 
7 Skarholt, Kari; Blix, Elisabeth; Sandsund, Mariann; Andersen, Thale Kvernberg.
Health promoting leadership practices in four Norwegian industries. Health Promotion International 2016 ;Volum 31.(4) s. 936-945
SINTEF Untitled
 
2015
8 Andersen, Thale Kvernberg.
Beyond Acceptance and Resistance: A Socio-Technical Approach to the Exploration of Intergroup Differences in ICT Use and Non-use at Work. Systemic Practice and Action Research 2015 s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Andersen, Thale Kvernberg.
Employees' involuntary non-use of ICT influenced by power differences: A case study with the grounded theory approach. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management (IJIKM) 2015 ;Volum 10. s. 117-143
NTNU SINTEF Untitled
 
10 Andersen, Thale Kvernberg.
Med jobb i sikte fase 2. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-059915) 9 s.
SINTEF Untitled
 
11 Andersen, Thale Kvernberg.
The Structuration Model of Organizational ICT Integration: From Involuntary Non-Use of New ICT at Work to Situated Learning. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2015 (ISBN 978-82-326-1290-1) 191 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2015:317)
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Andersen, Thale Kvernberg; Solem, Anniken.
NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-059892) 144 s. SINTEF Rapport(A27330)
SINTEF Untitled
 
2014
13 Andersen, Thale Kvernberg; Ravn, Johan Elvemo; Øyum, Lisbeth; Håpnes, Tove Rigmor.
Robust organisering. Trondheim: SINTEF / Abelia / NHO 2014 60 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Andersen, Thale Kvernberg; Skarholt, Kari.
Med jobb i sikte. En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet.. Trondheim: SINTEF 2014 100 s. SINTEF Rapport(A26237)
SINTEF Untitled
 
2012
15 Skarholt, Kari; Andersen, Thale Kvernberg; Antonsen, Stian; Hansson, Lisbeth; Leistad, Lillian; Sandsund, Mariann.
HSE at work within construction and health care. 6th Working on Safety conference: Towards Safety Through Advanced Solutions; 2012-09-11 - 2012-09-14
NTNU SINTEF Untitled
 
2011
16 Andersen, Thale Kvernberg.
CREATE: The development of global management skills. Vitae 2011 Researcher Development International Conference; 2011-09-05 - 2011-09-06
SINTEF Untitled
 
2009
17 Andersen, Thale Kvernberg.
In large scale ICT implementation, do the healthiness of the change process and the relevance of the change for the individual affect perceived level of computer skills?. The 8th International Conference on Occupational Stress and Health; 2009-11-05 - 2009-11-09
SINTEF Untitled
 
18 Andersen, Thale Kvernberg.
Reducing occupational stress induced by large scale ICT implementation in blue collar employees. The 8th International Conference on Occupational Stress and Health; 2009-11-05 - 2009-11-09
SINTEF Untitled
 
19 Andersen, Thale Kvernberg; Næsje, Pål; Torvatn, Hans Yngvar; Skarholt, Kari.
How Employees' use of Information Technology Systems shape Reliable Operations of Large Scale Technological Systems. I: Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. CRC Press 2009 ISBN 978-0-415-48513-5. s. 259-266
NTNU SINTEF Untitled
 
2008
20 Andersen, Thale Kvernberg; Næsje, Pål Coldevin; Torvatn, Hans Yngvar; Skarholt, Kari.
How employees' use of information technology systems shape reliable operations of large scale technological systems. ESREL 2008 - 18th European safety and reliability conference; 2008-09-22 - 2008-09-25
SINTEF Untitled
 
21 Andersen, Thale Kvernberg; Næsje, Pål Coldevin; Torvatn, Hans Yngvar; Skarholt, Kari.
How employees' use of information technology systems shape reliable operations of large scale technological systems. I: ESREL 2008 proceedings: Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. : CRC Press, Taylor & Francis Group 2008 ISBN 9780415485135. s. 259-266
SINTEF Untitled
 
22 Andersen, Thale Kvernberg; Torvatn, Hans Yngvar; Forseth, Ulla.
Safety representative and managers: Partners in health and safety?. I: ESREL 2008 proceedings: Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. : CRC Press, Taylor & Francis Group 2008 ISBN 9780415485135. s. 3039-3046
SINTEF Untitled
 
23 Andersen, Thale Kvernberg; Torvatn, Hans Yngvar; Forseth, Ulla.
Safety representative and managers: Partners in health and safety?. ESREL 2008 - 18th European safety and reliability conference; 2008-09-22 - 2008-09-25
SINTEF Untitled
 
24 Forseth, Ulla; Torvatn, Hans Yngvar; Andersen, Thale Kvernberg.
Partner for arbeidsmiljøet - det norske verneombudets rolle og funksjon. Arbeidsmiljøkongressen; 2008-10-16 - 2008-10-17
SINTEF Untitled
 
25 Forseth, Ulla; Torvatn, Hans Yngvar; Andersen, Thale Kvernberg.
Stop in the name of safety - The right of the safety representative to halt dangerous work. ESREL 2008 - 18th European safety and reliability conference; 2008-09-22 - 2008-09-25
SINTEF Untitled
 
26 Forseth, Ulla; Torvatn, Hans Yngvar; Andersen, Thale Kvernberg.
Stop in the name of safety - The right of the safety representative to halt dangerous work. I: ESREL 2008 proceedings: Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications. : CRC Press, Taylor & Francis Group 2008 ISBN 9780415485135. s. 3047-3054
SINTEF Untitled
 
27 Forseth, Ulla; Torvatn, Hans Yngvar; Andersen, Thale Kvernberg.
Verneombudsprosjektet. HMS-tinget; 2008-04-09 - 2008-04-09
SINTEF Untitled
 
2007
28 Torvatn, Hans Yngvar; Forseth, Ulla; Andersen, Thale Kvernberg.
Partner for arbeidsmiljø - det norske verneombudets rolle og funksjon. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214042825) 121 s. SINTEF Rapport(9788214042825)
SINTEF Untitled
 
29 Torvatn, Hans Yngvar; Tvedt, Sturle Danielsen; Andersen, Thale Kvernberg; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Finnestrand, Hanne Gudrun.
Evaluering av innføring av 6-timers arbeidsdag hos SinkaBerg-Hansen AS. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214042207) 108 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2006
30 Andersen, Thale Kvernberg.
Arbeidsmiljøet i næringsmiddelindustrien 2000-2005. Utvikling og videre fokus. : SINTEF rapport 2006 (ISBN 8214039029) 0 s. SINTEF Rapport(STF50 S06046)
SINTEF Untitled
 
31 Andersen, Thale Kvernberg.
Gode ledere av endringsprosesser i offentlig sektor - metodegjennomgang. Nordisk workshop om ""Gode ledere i omstillingsprosesser""; 2006-10-12 - 2006-10-13
SINTEF Untitled
 
32 Andersen, Thale Kvernberg.
The role of organizational norms on work-family conflict. 7th Conf of the European Academy of Occupational Health Psychology; 2006-11-08 - 2006-11-10
SINTEF Untitled
 
33 Andersen, Thale Kvernberg.
YEAR Statement. EARTO Conference; 2006-03-02 - 2006-12-31
SINTEF Untitled
 
34 Andersen, Thale Kvernberg; Saksvik, P Ø; Hammer, T H; Torvatn, Hans Yngvar.
The role of organizational norms on work-family conflict. I: 7th Conf of the European Academy of Occupational Health Psychology. : ISMAI publishers 2006 ISBN 9789729048210. s. 143-145
SINTEF Untitled
 
35 Andersen, Thale Kvernberg; Torvatn, Hans Yngvar; Finnestrand, Hanne Gudrun.
Utviklingen av arbeidsmiljøet i næringsmiddelindustrien 2000-2005. : SINTEF rapport 2006 (ISBN 8214021316) 73 s. SINTEF Rapport(STF50 A06003)
SINTEF Untitled
 
36 Tvedt, Sturle Danielsen; Saksvik, Per Øystein; Andersen, Gunn Robstad; Nytrø, Kjell; Pettersen, Marte Buvik; Andersen, Thale Kvernberg; Torvatn, Hans Yngvar.
Guiding healthy organizational change. European Academy of Occupational Health Psychology; 2006-11-08 - 2006-11-10
NTNU Untitled
 
37 Øyum, Lisbeth; Andersen, Thale Kvernberg; Buvik, Marte Pettersen; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skarholt, Kari.
God ledelsespraksis i endringsprosesser. : Institut for Samfundsudvikling og Planlægning 2006 (ISBN 9289313803)
SINTEF Untitled
 
38 Øyum, Lisbeth; Andersen, Thale Kvernberg; Pettersen, Marte Buvik; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skarholt, Kari.
God ledesespraksis i endringsprosesser: Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring. København: Nordisk Ministerråd 2006 (ISBN 9289313803) 104 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Øyum, Lisbeth; Andersen, Thale Kvernberg; Saksvik, Per Øystein.
Good leadership in healthy change processes. I: 7th Conf of the European Academy of Occupational Health Psychology. : ISMAI publishers 2006 ISBN 9789729048210. s. -
SINTEF Untitled
 
40 Øyum, Lisbeth; Andersen, Thale Kvernberg; Saksvik, Per Øystein.
Good leadership in healthy change processes. 7th Conf of the European Academy of Occupational Health Psychology; 2006-11-08 - 2006-11-10
SINTEF Untitled
 
2005
41 Andersen, Thale Kvernberg.
The work environment in the Norwegian food and beverage industry. Geneva Congress, Int Ass of Labour Inspection; 2005-06-14 - 2005-06-14
SINTEF Untitled
 
42 Andersen, Thale Kvernberg; Sæle, Hanne; Næsje, Pål Coldevin.
Customer respnse on price incentives. ECEE 2005 Summer Study; 2005-05-30 - 2005-06-04
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
43 Lamvik, Gunnar Martin; Andersen, Thale Kvernberg.
Personulykkesstatistikk på web. KHMS-forum; 2005-04-06 - 2005-04-06
SINTEF Untitled
 
44 Næsje, Pål Coldevin; Andersen, Thale Kvernberg; Sæle, Hanne.
Customer response on price incentives. I: Conference Proceedings ECEEE 2005 Summer Study - What Works & Who Delivers?. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2005 ISBN 9163140020. s. 1259-1270
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
2004
45 Andersen, Thale Kvernberg; Sæle, Hanne; Torvatn, Hans Yngvar.
Energiforbruk og atferd i Drammen og Konsberg - Beskrivelse av datamaterialet. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214021243) 22 s. SINTEF Rapport(STF38 A04024)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
46 Andersen, Thale Kvernberg; Torvatn, Hans Yngvar.
En oversikt over norsk statistikk for personulykker til sjøs - Delrapport på Creole PUS-prosjektet. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214021227) 27 s. SINTEF Rapport(STF38 A04021)
SINTEF Untitled
 
47 Andersen, Thale Kvernberg; Torvatn, Hans Yngvar.
Innspill til nytt system for rapportering av personskader til sjøs. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214021278) 34 s. SINTEF Rapport(STF38 A04026)
SINTEF Untitled
 
48 Lamvik, Gunnar Martin; Andersen, Thale Kvernberg.
Statistikk-prosjektene. Trender og sammenhenger. Sjøsikkerhetskonferansen; 2004-10-05 - 2004-10-07
SINTEF Untitled
 
2002
49 Andersen, Thale Kvernberg; Saksvik, Per Øystein.
An empirical test of the impact of a relational approach to the psychosocial work environment on the degree of organizational commitment among blue-collar workers. 4th European Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology; 2002-12-03 - 2002-12-05
SINTEF Untitled