Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 97 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Carlsen, Trude; Salvesen, Øyvind; Wisløff, Ulrik; Lavie, Carl J.; Blair, Steven N.; Ernstsen, Linda.
Effects Of Changes in Depressive Symptoms and Cardiorespiratory Fitness on All-cause Mortality: The HUNT Study. Medicine & Science in Sports & Exercise 2017
NTNU Untitled
 
2 Drenowatz, Clemens; Holtet Evensen, Line; Ernstsen, Linda; Blundell, John E.; Hand, Gregory A.; Shook, Robin P.; Hebert, James R.; Burgess, Stephanie; Blair, Steven N..
Cross-sectional and longitudinal associations between different exercise types and food cravings in free-living healthy young adults. Appetite 2017 ;Volum 118. s. 82-89
NTNU UiT Untitled
 
3 Ernstsen, Linda.
Brain activity – the missing link between stress and development of cardiovascular disease?.
NTNU Untitled
 
4 Ernstsen, Linda.
Fysisk aktivitet og mental helse etter gjennomgått hjerteinfarkt. Norske Kvinners Sanitetsforening, Avd. Trondheim; 2017-01-16 - 2017-01-16
NTNU Untitled
 
5 Ernstsen, Linda.
Hjerneaktivitet – «the missing link» mellom stress og utviklingen av kardiovaskulær sykdom?.
NTNU Untitled
 
6 Ernstsen, Linda; Brumpton, Ben Michael; Lavie, Carl J.; Wisløff, Ulrik.
Intensity of leisure-time physical activity and mortality in middle-aged and older adults with ischemic heart disease, diabetes and both: the HUNT Study. 8th Nordic Meeting in Epidemiology; 2017-09-13 - 2017-09-15
NTNU Untitled
 
7 Ernstsen, Linda; Sui, Xuemei; Howard, Virgina J.; Wadley, Virginia G.; Thacker, Evan.
Estimated Cardiorespiratory Fitness And Incident Cognitive Impairment: Results From The Regards Study. Medicine & Science in Sports & Exercise 2017 ;Volum 49. Suppl. 5S s. 788-788
NTNU Untitled
 
8 Ernstsen, Linda; Sund, Steinar.
Hjerteinfarkt - Flere studier viser at det i stor grad er livsstilen som utgjør den avgjørende forskjellen mellom personer som lever i et forhold og single personer. Kvinner og Klær (KK) [Internett] 2017-02-07
NTNU Untitled
 
9 Sui, Xuemei; Howard, Virginia J.; McDonnell, Michelle; Ernstsen, Linda; Lavie, Carl J.; Hooker, Steven P..
Impact Of Race And Non-exercise Estimated Cardiorespiratory Fitness On Incident Stroke: The Regards Study. Medicine & Science in Sports & Exercise 2017 ;Volum 49. Suppl. 5S s. 786-786
NTNU Untitled
 
10 Sui, Xuemei; Ott, J Jr.; Becofsky, K; Lavie, Carl J.; Ernstsen, Linda; Zhang, J; Blair, Steven N..
Cardiorespiratory Fitness and All-Cause Mortality in Men With Emotional Distress. Mayo Clinic proceedings 2017 ;Volum 92.(6) s. 918-924
NTNU Untitled
 
11 Zhang, Yanan; Zhang, Jiajia; Jie, Zhou; Ernstsen, Linda; Lavie, Carl J.; Hooker, Steven P.; Sui, Xuemei.
Nonexercise Estimated Cardiorespiratory Fitness and Mortality Due to All Causes and Cardiovascular Disease: The NHANES III Study. Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes 2017
NTNU Untitled
 
12 Zotcheva, Ekaterina; Pintzka, Carl Wolfgang Schøyen; Salvesen, Øyvind; Selbæk, Geir; Håberg, Asta; Ernstsen, Linda.
Are changes in anxiety, depression, and cardiorespiratory fitness associated with brain volumes? The HUNT study. American College of Sports Medicine Annual Meeting 2017; 2017-05-30 - 2017-06-03
NTNU STO UiO Untitled
 
13 Zotcheva, Ekaterina; Pintzka, Carl Wolfgang Schøyen; Salvesen, Øyvind; Selbæk, Geir; Håberg, Asta; Ernstsen, Linda.
Mental health, cardiorespiratory fitness and brain volumes: Cross-sectional and longitudinal results from the HUNT-MRI study. Medicine & Science in Sports & Exercise 2017 ;Volum 49.(5) Suppl. S s. 472-473
NTNU STO UiO Untitled
 
2016
14 Carlsen, Trude; Salvesen, Øyvind; Wisløff, Ulrik; Lavie, Carl J.; Blair, Steven N.; Ernstsen, Linda.
Effects of Changes in Depressive Symptoms and Cardiorespiratory Fitness on All-Cause Mortality: The HUNT Study. Fusjonsseminar; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
15 Ernstsen, Linda.
Depresjon etter hjerteinfarkt - trening hjelper. Norsk Helseinformatikk [Internett] 2016-05-30
NTNU Untitled
 
16 Ernstsen, Linda.
Fysisk aktive takler hjerteinfarkt bedre. GEMINI [Tidsskrift] 2016-01-06
NTNU Untitled
 
17 Ernstsen, Linda.
Fysisk aktivitet i årene før første hjerteinfarkt har sammenheng med utvikling av depresjon etter første hjerteinfarkt. Medlemsmøte; 2016-04-25 - 2016-04-25
NTNU Untitled
 
18 Ernstsen, Linda.
Healthy heart beats – the protective effect from increased heart rate variability.
NTNU Untitled
 
19 Ernstsen, Linda.
Physical fitness & brain power: Congrats Magnus Carlsen!.
NTNU Untitled
 
20 Ernstsen, Linda.
Physically active individuals cope better with heart attacks. GEMINI [Tidsskrift] 2016-02-10
NTNU Untitled
 
21 Ernstsen, Linda.
Stress og sofasitting skader også friske mennesker. Trønder-Avisa [Avis] 2016-03-27
NTNU Untitled
 
22 Ernstsen, Linda.
Sunne hjerteslag – den beskyttende effekten av økt hjertefrekvensvariabilitet.
NTNU Untitled
 
23 Ernstsen, Linda.
The Physically Active Less Prone to Post-Heart Attack Depression.
NTNU Untitled
 
24 Ernstsen, Linda; Sui, Xuemei; Lavie, Carl J.; Bjerkeset, Ottar; Blair, Steven N.; Wisløff, Ulrik.
The effect of change in mental distress and physical activity level on all-cause mortality in middle aged and older participants in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). Norges Forskningråds konferanse innen psykisk helse og rus; 2016-02-01 - 2016-02-03
NORD NTNU Untitled
 
25 Ernstsen, Linda; Sui, Xumei; Howard, Virginia J.; Wadley, Virginia G.; Thacker, Evan.
Estimated Cardiorespiratory Fitness and Incident Cognitive Impairment: Results from the REGARDS Study. Fusjonsseminar DMF, FHS, SVT; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU Untitled
 
26 Krokstad, Steinar; Sund, Erik Reidar; Ernstsen, Linda; Holmen, Jostein.
Social Disadvantage and Cardiovascular Disease Risk. I: Handbook of Psychocardiology. Springer Science+Business Media B.V. 2016 ISBN 978-981-287-205-0. s. -
NTNU Untitled
 
27 Norekvål, Tone M.; Ernstsen, Linda; Gjeilo, Kari Hanne.
Helsefremming blant hjertesyke i sykehus. I: Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202482619. s. 190-205
HIB NTNU STO UiB Untitled
 
28 Sreeramareddy, Chandrashekhar T; Harper, Sam; Ernstsen, Linda.
Educational and wealth inequalities in tobacco use among men and women in 54 low-and-middle-income countries. Tobacco Control 2016 s. 1-8
NTNU Untitled
 
29 Sreeramareddy, Chandrashekhar T; Harper, Sam; Ernstsen, Linda.
Educational and wealth inequalities in tobacco use among men and women in 54 low-and-middle-income countries. International scientific conference; 2016-12-04 - 2016-12-07
NTNU Untitled
 
30 Zotcheva, Ekaterina; Pintzka, Carl Wolfgang Schøyen; Salvesen, Øyvind; Håberg, Asta; Ernstsen, Linda.
Change in mental health, cardiorespiratory fitness and brain volumes: Results from the HUNT MRI study. Fusjonsseminar for ansatte ved det fremtidige Fakultet for medisin og helse; 2016-11-10 - 2016-11-11
NTNU STO Untitled
 
2015
31 Ernstsen, Linda.
Diet and exercise – important ingredients for quality of life and successful cognitive aging?.
NTNU Untitled
 
32 Ernstsen, Linda.
Exercise and mental health.
NTNU Untitled
 
33 Ernstsen, Linda.
Få en aktiv sommer. Dagbladet [Avis] 2015-06-29
NTNU Untitled
 
34 Ernstsen, Linda.
Internasjonal pris til forskning innen fysisk aktivitet, fysisk form og mental helse. www.hist.no [Internett] 2015-06-08
NTNU Untitled
 
35 Ernstsen, Linda.
Mental health and healthy aging – benefits of exercise in healthy and diseased populations.
NTNU Untitled
 
36 Ernstsen, Linda.
Physical activity and mental health. Physical activity and public health- Master of Science (MS) degree in Exercise Science; 2015-04-15 - 2015-04-15
NTNU Untitled
 
37 Ernstsen, Linda.
Regular physical activity protects against depression after heart attack.
NTNU Untitled
 
38 Ernstsen, Linda.
Regular physical activity protects against depression after myocardial infarction.
NTNU Untitled
 
39 Ernstsen, Linda.
The Physically Active Less Prone to Post-Heart Attack Depression.
NTNU Untitled
 
40 Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Bjerkeset, Ottar; Krokstad, Steinar; Wisløff, Ulrik.
Physical inactivity, depression and mortality: Results from the HUNT study. American College of Sports Medicine’s 62nd Annual Meeting, 6th World Congress on Exercise is Medicine and World Congress on the Basic Science of Exercise Fatigue; 2015-05-26 - 2015-05-30
NORD NTNU Untitled
 
41 Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Krokstad, Steinar; Bjerkeset, Ottar; Wisløff, Ulrik.
Fysisk inaktivitet, depresjon og risiko for død blant yngre eldre med og uten etablert hjertesykdom. Nasjonal konferanse i psykisk helse og rusmiddelforskning; 2015-02-02 - 2015-02-04
NORD NTNU Untitled
 
42 Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Nauman, Javaid; Nes, Bjarne; Dalen, Håvard; Krokstad, Steinar; Lavie, Carl; Blair, Steven N.; Wisløff, Ulrik.
Protective Effect of Regular Physical Activity on Depression after Myocardial Infarction: the HUNT Study. American Journal of Medicine 2015 ;Volum 129.(1) s. 82-88
NORD HNT NTNU Untitled
 
43 Lillefjell, Monica; Jakobsen, Klara; Ernstsen, Linda.
The impact of a sense of coherence in employees with chronic pain. Work : A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation 2015 ;Volum 50.(2) s. 313-322
NTNU Untitled
 
2014
44 Ernstsen, Linda.
Are couches bad for your health?.
NTNU Untitled
 
45 Ernstsen, Linda.
Cardiorespiratory fitness and depressive symptoms in elderly-results from a Norwegian randomized controlled study. Norges Forskningsråd. Nasjonal konferanse om psykisk helse og rusmiddelforskning; 2014-02-03 - 2014-02-05
NTNU Untitled
 
46 Ernstsen, Linda.
Physical activity- the bridge between the heart and mind?. Nordic Meeting for Pediatric Congenital Heart Disease; 2014-10-03 - 2014-10-04
NTNU Untitled
 
47 Ernstsen, Linda; Lillefjell, Monica.
Physical functioning after occupational rehabilitation and returning to work among employees with musculoskeletal pain and comorbid depressive symptoms. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2014 ;Volum 7. s. 55-63
NTNU Untitled
 
48 Ernstsen, Linda; Lillefjell, Monica; Lazarewicz, Magdalena Anna; Krokstad, Steinar.
Poor self-rated health and mortality in older people with myocardial infarction: does mental health affect the association?. EuroHeartCare 2014; 2014-05-04 - 2014-05-05
NTNU Untitled
 
49 Ernstsen, Linda; Nauman, Javaid; Bjerkeset, Ottar; Dalen, Håvard; Wisløff, Ulrik.
A prospecitve study of temporal change in physical activity and depressive symptoms after myocardial infarction. 61th Annual Meeting and 6th World Congress on Exercise in Medicine and World Congress on the Role of Inflammation in Exercise, Health and Disease; 2014-05-27 - 2014-05-31
NORD HNT NTNU Untitled
 
50 Ernstsen, Linda; Rangul, Vegar; Krokstad, Steinar; Bjerkeset, Ottar; Wisløff, Ulrik.
Physical inactivity and mortality risk in old people with ischemic heart disease and depression: Results from the HUNT study. Nasjonal Folkehelsekonferanse - idrett og fysisk aktivitet; 2014-11-26 - 2014-11-27
NORD NTNU Untitled
 
    Vis neste liste