Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 65 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Internasjonalisering av verftsnæringen. Skipsrevyen 2019 s. 58-60
NTNU Untitled
 
2 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Sted og lokalitet. "Space/place": Religionsfaglige, filosofiske og teologiske perspektiver; 2019-12-10 - 2019-12-11
NTNU Untitled
 
3 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Kjersem, Kristina.
"Det kan være et veldig godt verktøy - hvis det fungerer". Fjordkonferansen 2019; 2019-06-19 - 2019-06-20
NTNU MF Untitled
 
4 Kjersem, Kristina; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Changing markets : implications for the planning process in ETO companies. I: Advances in Production Management Systems. Production Management for the Factory of the Future : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part I. Springer 2019 ISBN 978-3-030-29999-6. s. 554-561
MF NTNU Untitled
 
2018
5 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Fremtidens kompetansebehov?. Sjøsikkerhetskonferansen 2018; 2018-09-26 - 2018-09-27
NTNU Untitled
 
6 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Refleksjon og oppsummering av veien videre for samarbeid om regionale kompetansebehov. Saman om forskings- og kompetanseutvikling; 2018-10-05 - 2018-10-05
NTNU Untitled
 
7 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Guvåg, Bjørn.
Nærhet og avstand : spenningen mellom internasjonalisering og regional forankring i maritim industri. I: Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215031217. s. 333-354
HIM MF NTNU Untitled
 
8 Giskeødegård, Marte Fanneløb; otterlei, Lovise Kvalsund; Kjersem, Kristina.
Regionalt kompetansesamarbeid -hvordan skape en forpliktende modell?. Modellar - Fjordkonferansen 2018; 2018-06-21 - 2018-06-22
MF NTNU Untitled
 
9 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Vandeskog, Bjarne.
Maritime Logistics and Work Community: Working in the Interface Between Locally Specific Conditions and Global demands. 2018 AAA Annual Meeting of the American Anthropological Association: Change in the Anthropological Imagination: Resistance, Resilience, and Adaptation; 2018-11-14 - 2018-11-18
HVL NTNU Untitled
 
10 Halvorsen, Lars Julius; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Transaksjoner og relasjoner- en komparativ analyse av tre modeller for innkjøp av Inn på tunet tjenester. Modellar - Fjordkonferansen 2018; 2018-06-21 - 2018-06-22
HVO MF NTNU Untitled
 
11 Kjersem, Kristina; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
SmartYard : smarte løsninger for verftet inn i nye markeder. Skipsrevyen 2018 ;Volum 48.(10) s. 84-86
MF Untitled
 
12 Nistad, Steinar; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Improve - wrapping up and looking forward. Improving Simulator Training and Performance Assessment; 2018-05-15 - 2018-05-15
NTNU Untitled
 
2017
13 Aschim, Anders; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
'Vi gjer det for Gud ... og for oss sjølve'. Polske innvandrarar på dugnad. Kirke og kultur 2017 ;Volum 122.(2) s. 203-218
HVO MF Untitled
 
14 Aschim, Anders; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Halvorsen, Lars Julius.
Migrantstraumar og verdskyrkja på Sunnmøre. Fjordkonferansen; 2017-06-20 - 2017-06-21
HVO MF Untitled
 
15 Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Halvorsen, Lars Julius; Sudmann, Tobba Therkildsen; Børsheim, Ingebjørg Træland.
Inn på tunet – korleis finne fram utan kart?. Nationen 2017
HVL HVO MF Untitled
 
16 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Bergem, Randi.
Informasjonsformidling for en flerkulturell svangerskapsomsorg. Ålesund: Møreforsking Ålesund 2017 40 s.
HVO MF Untitled
 
17 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Guvåg, Bjørn.
Nærhet og Avstand - Det regionale i det internasjonale og det internasjonale i det regionale. Fjordkonferansen; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM MF Untitled
 
18 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Nystrand, Bjørn Tore.
Kvinner i ledelse i Møre og Romsdal. Ålesund: Møreforsking Ålesund 2017 46 s. Møreforsking Marin rapportserie(MA 17-11)
MF Untitled
 
19 Giskeødegård, Marte Fanneløb; otterlei, Lovise Kvalsund; Kjersem, Kristina; Jünge, Gabriele Hofinger.
Globale trender, regionale kompetansebehov og en metode for forpliktende regionalt kompetansesamarbeid. : Møreforsking AS 2017
MF NTNU Untitled
 
20 Rubach, Synnøve; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Innovation within networks. Innovation research in Norway – Recent findings and future perspectives. Conference.; 2017-03-03 - 2017-03-03
MF ØSTFOLDFOR Untitled
 
2016
21 Aschim, Anders; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Halvorsen, Lars Julius.
Polacy z parafii w Ålesund w projekcie badawczym. Informator Katolicki 2016 (1) s. 7-8
HVO MF Untitled
 
22 Aschim, Anders; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Halvorsen, Lars Julius.
Vår Frue på Sunnmøre under forskernes lupe. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur 2016 ;Volum 128.(2) s. 30-31
HVO MF Untitled
 
23 Aschim, Anders; Halvorsen, Lars Julius; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Ora et labora. Vår Frue kyrkje og polske katolske innvandrarar.. Katolsk forum; 2016-09-26
HVO MF Untitled
 
24 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Multikulturell arbeidsstokk hos en bedrift i endring. : Møreforsking Volda AS 2016 (ISBN 978-82-7692-354-4) 26 s.
MF Untitled
 
25 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
O Organization, Where Art Thou? Tracing the Multiple Layers of Ambiguous and Shifting Boundary Processes in a Formal Organization. Journal of business anthropology 2016 ;Volum 5.(1) s. 116-136
MF NTNU Untitled
 
26 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Aschim, Anders.
"Da hadde jeg et stykke Polen her". Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet. I: Kristne migranter i Norden. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140934. s. 123-141
HVO MF Untitled
 
27 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Guvåg, Bjørn; Meland, Kjersti V.; Rubach, Synnøve.
Global players in local milieus: Proximity and priorities. 11th International Regional Innovation Policies Conference, Cardiff; 2016-11-03 - 2016-11-04
HIM MF NORCE ØSTFOLDFOR Untitled
 
28 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Sudmann, Tobba Therkildsen; Halvorsen, Lars Julius; Børsheim, Ingebjørg Træland; Agdal, Rita; Båtevik, Finn Ove.
Samarbeid om Inn på tunet - Utvikling av relasjonar for å legge til rette for alternative velferdstenester. Volda: Møreforsking 2016 (ISBN 978-82-7692-355-1) 72 s.
HVL HVO MF Untitled
 
29 Oterhals, Oddmund; Guvåg, Bjørn; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Srai, Jagjit Singh.
RECIN - Regional Challenges and Innovation in business Network : Maritime Network Møre and Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-268-2) 26 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1609)
HIM MF Untitled
 
2015
30 Aschim, Anders; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Halvorsen, Lars Julius.
Immigration and Catholic Church Growth in Coastal Norway. International Society for the Sociology of Religion, biennial conference; 2015-07-02 - 2015-07-05
HVO MF Untitled
 
31 Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Halvorsen, Lars Julius.
Korleis jobbe betre sman om Inn på tunet-tilbod. Erfaringsseminar «Korleis jobbe betre saman om Inn på Tunet-tilbod»; 2015-09-03 - 2015-09-03
HVO MF Untitled
 
32 Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Ålesundregionen - Integrert og fragmentert?. Volda: Møreforsking 2015 (ISBN 978-82-7692-342-1) 61 s.
MF Untitled
 
33 Båtevik, Finn Ove; Halvorsen, Lars Julius; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Aschim, Anders.
Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre. Personalseminar; 2015-11-16 - 2015-11-17
HVO MF Untitled
 
34 Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? Rapport nr. 70/2015.. : Møreforsking og Høgskulen i Volda 2015 46 s.
HVO MF Untitled
 
35 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Hvordan organisasjoner fungerer. Holteseminaret. Et tiår med organisasjonsantropologi ved NTNU; 2015-04-22
MF Untitled
 
36 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Migrantene og kirken. En inngangsport til samfunnet?. Kristne migrantar i Norden; 2015-03-24 - 2015-03-24
MF Untitled
 
37 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Utfordringer og muligheter ved en multikulturell arbeidsstokk på Ulstein verft. : Møreforsking Volda AS 2015 (ISBN 978-82-7692-345-2) 51 s.
MF Untitled
 
38 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Aschim, Anders.
'Da hadde jeg et stykke Polen her.' Den katolske kirke som transnasjonalt rom for fellesskap og tilhørighet for polske migranter. Nettverksseminar om polsk migrasjon; 2015-10-15 - 2015-10-16
HVO MF Untitled
 
39 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Aschim, Anders.
Polsk + katolsk = sant? Menighet, fellesskap og tilhørighet blant polske migranter på Sunnmøre. Norsk Antropologisk årskonferanse; 2015-05-08 - 2015-05-10
HVO MF Untitled
 
40 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit.
Kvinnen, et distriktspolitisk virkemiddel. NRK Ytring 2015
MF Untitled
 
41 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit.
Med arbeidsform som pensum. Erfaringer fra pilotprosjektet «Praktisk pedagogisk utdanning,yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk».. Volda: Møreforsking 2015 (ISBN 978-82-7692-347-6) 53 s.
MF Untitled
 
42 Halvorsen, Lars Julius; Giskeødegård, Marte Fanneløb; Aschim, Anders.
Ora et labora. Katolske arbeidsinnvandrarar på Sunnmøre. Kyrkjeakademi; 2015-11-10
HVO MF Untitled
 
2014
43 Brandslet, Steinar; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Norske bedrifter endrer kultur i utlandet. Gemini [Internett] 2014-03-25
NTNU Untitled
 
44 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Bedrifter i globale landskap; kommunikasjon på tvers av geografiske og kulturelle skilnader. Forskningsdagane; 2014-09-23
MF Untitled
 
45 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Norske bedrifter endrer kultur i utlandet. Ukeavisen ledelse [Avis] 2014-04-04
NTNU Untitled
 
46 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Norske bedrifter endrer kultur i utlandet. Ukeavisen Ledelse [Internett] 2014-03-31
NTNU Untitled
 
47 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Grimsrud, Gro Marit.
Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar til Møre og Romsdal. Volda: Møreforsking 2014 66 s.
MF Untitled
 
48 Giskeødegård, Marte Fanneløb; Otterlei, Inger.
Dypdykk på bedrift i utlandet. Sunnmørsposten [Avis] 2014-01-24
MF NTNU Untitled
 
49 Grimsrud, Gro Marit; Båtevik, Finn Ove; Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar. Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?. Volda: Møreforsking 2014 42 s.
MF Untitled
 
2013
50 Giskeødegård, Marte Fanneløb.
Connecting the Dots – An Ethnographic Study of Interaction and Community Building in a Transnational Company. Sosialantropologisk institutt: NTNU 2013
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste