Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 78 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Hellesø, Ragnhild; Lyngstad, Merete; Brattheim, Berit J; Melby, Line.
Samhandling mellom sykepleiere i spesialist- og kommunehelsetjenesten før, under og etter samhandlingsreformen. I: Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63264-9. s. 153-178
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
2 Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle.
Irrelevant, dårlig strukturert og forsinket informasjon – en analyse av utfordringer knyttet til samhandling mellom sykehus og kommuner. I: Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-63264-9. s. 131-152
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
2018
3 Sand, Kari; Brattheim, Berit J; Reidunsdatter, Randi Johansen.
Brystkreftoverlevere – informasjonsbehov i møtet med digitalisering av helsevesenet. Bestpractice Onkologi/Hematologi 2018 ;Volum Juni 2018.
NTNU STO Untitled
 
2017
4 Brattheim, Berit J; Das, Anita; Gilstad, Heidi.
Pasientens bruk av radiologiske bildefunn. SHMN-2017: Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter- Helseplattformen; 2017-05-11 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
5 Brattheim, Berit J; Gilstad, Heidi; Faxvaag, Arild.
"Se på meg" Bildediagnostikk med pasientrettet bildearkiv. SHMN-2017: Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter- Helseplattformen; 2017-05-11 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
6 Brattheim, Berit J; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Toussaint, Pieter Jelle.
Does Information Quality Matter? (PAHI2017 presentation). PAHI2017: The Fourth European Workshop on Practical aspects of Health Informaticsic; 2017-05-15 - 2017-05-16
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
7 Brattheim, Berit J; Sand, Kari; Gilstad, Heidi; Stalsberg, Ragna; Lundgren, Steinar; Reidunsdatter, Randi Johansen.
Breast Cancer Patients’ Experiences with Information and Communication in Cancer Disease Trajectories. CEUR Workshop Proceedings 2017 ;Volum 2001. s. 7-19
NTNU STO Untitled
 
8 Gilstad, Heidi; Sand, Kari; Brattheim, Berit J.
Hvor forståelige er nettsidene om brystkreft?. Forskning.no 2017
NTNU Untitled
 
9 Gilstad, Heidi; Sand, Kari; Brattheim, Berit J.
Online patient information about breast cancer - A discourse analysis. CEUR Workshop Proceedings 2017 ;Volum 2001. s. 93-105
NTNU Untitled
 
10 Toussaint, Pieter Jelle; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Brattheim, Berit J.
Does Information Quality matter?. CEUR Workshop Proceedings 2017 ;Volum 2001.
NTNU UiO Untitled
 
2016
11 Brattheim, Berit J.
SIKT prosjektet-et overblikk. Samhandling med IKT (SIKT) - avslutningsseminar; 2016-06-07 - 2016-06-07
NTNU Untitled
 
12 Brattheim, Berit J; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line.
Elektronisk meldingsutveksling ved utskrivning av pasienter fra sykehus til kommune. Sykepleien Forskning 2016 ;Volum 11.(1) s. 26-33
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
13 Brattheim, Berit J; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line.
Planning for post-hospital care - local challenges to general benefits of e-messages: hospital staff's perspectives. CEUR Workshop Proceedings 2016 ;Volum 1574. s. 43-52
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
14 Brattheim, Berit J; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild.
PLO-meldinger som samhandlingsverktøy: utfordringer for dokumentasjon av sykepleie?. NSFs faggruppe for ehelse 2016 (1)
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
15 Brattheim, Berit J; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Toussaint, Pieter Jelle.
Sårbare systemer: Sykepleiernes strategier når PLO-meldinger kommer til kort. HELSIT2016; 2016-09-27 - 2016-09-28
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
16 Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle; Melby, Line; Hellesø, Ragnhild; Osmundsen, Tonje.
Samhandling med IKT (SIKT), prosjekt 229623 Sluttrapport til Forskningsrådet. NTNU: Prosjektrapport 2016
NTNU SAMFORSK SINTEF UiO Untitled
 
17 Gilstad, Heidi; Brattheim, Berit J; Faxvaag, Arild; Nøhr, Christian; Villumsen, Sidsel; Reponen, Jarmo; Andreassen, Hege Kristin; Kangas, Maarit; Harardottir, Gurun Audur; Koch, Sabine; Hypponen, Hannele.
Comparability, Availability and Use of Medication eHealth Services in the Nordic Countries. International Journal on Advances in Life Sciences 2016 ;Volum 8.(1-2) s. 112-121
NTNU UiT Untitled
 
18 Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle.
Den røde tråden. Sykepleierkongressen; 2016-09-27 - 2016-09-28
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
19 Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle.
Exchange of information between hospital and home health care: A longitudinal perspective. Studies in Health Technology and Informatics 2016 ;Volum 225. s. 349-353
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
20 Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Brattheim, Berit J; Toussaint, Pieter Jelle.
Integrating patient care across Norwegian healthcare settings – a ten-year perspective. 16th International Conference on Integrated Care; 2016-05-23 - 2016-05-25
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
21 Hellesø, Ragnhild; Melby, Line; Toussaint, Pieter Jelle; Brattheim, Berit J.
Elektronisk samhandlingen for bedre pasientforløp – en utforskende studie. Omsorgstjenestekonferansen 2016; 2016-10-26 - 2016-10-27
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
22 Koch, Sabine; Andreassen, Hege K; Hardardottir, Gudrun; Brattheim, Berit J; Faxvaag, Arild; Gilstad, Heidi; Hypponen, Hannele; Jerivall, Lars; Kangaas, Maarit; Nøhr, Christian; Pehrsson, Thomas; Reponen, Jarmo; Villumsen, Sidsel; Vimarlund, Vivian.
Collecting evidence about ehealth implementation in the Nordic Countries. Linköping Electronic Conference Proceedings 2016
NTNU UNN Untitled
 
23 Pedersen, Geir Andre; Stenstad, Liv-Inger; Landmark, Andreas D.; Brattheim, Berit.
Information Given To Patients Undergoing Nuclear Medicine Procedures. CEUR Workshop Proceedings 2016 ;Volum 1574. s. 81-90
NTNU SINTEF STO Untitled
 
2015
24 Brattheim, Berit; Hellesø, Ragnhild; Melby, Line.
Planning for post-hospital care - local challenges to general benefits of e-messages:hospital staff's perspectives. PAHI 2015; 2015-10-27 - 2015-10-28
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
25 Brattheim, Berit; Pedersen, Geir Andre; Stenstad, Liv-Inger; Landmark, Andreas D..
Information Given To Patients Undergoing Nuclear Medicine Procedures. PAHI 2015; 2015-10-27 - 2015-10-28
NTNU SINTEF STO Untitled
 
26 Das, Anita; Pettersen, Ida Nilstad; Håland, Erna; Brattheim, Berit; Gilstad, Heidi.
Service Improvement for Childhood Obesity Treatment through eHealth Cooperation and Communication. 3rd European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI 2015); 2015-10-27 - 2015-10-28
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Gilstad, Heidi; Melby, Line; Håland, Erna; Osmundsen, Tonje; Brattheim, Berit.
The introduction of cancer patient pathways in Norway: premises and challenges.. PAHI 2015 -Practical Aspects of Health Informatics; 2015-10-27 - 2015-10-28
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
28 Gilstad, Heidi; Osmundsen, Tonje; Melby, Line; Håland, Erna; Brattheim, Berit.
Exploring the notion of cancer patient pathways.. 5th International conference Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP); 2015-11-05 - 2015-11-07
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
29 Hypponen, Hannele; Kangas, Maarit; Reponen, Jarmo; Nøhr, Christian; Villumsen, Sidsel; Koch, Sabine; Hardardottir, Gudrun; Gilstad, Heidi; Jervall, Lars; Pehrsson, Thomas; Faxvaag, Arild; Andreassen, Hege K; Brattheim, Berit; Vimarlund, Vivian; Kaipio, Johanna.
Nordic eHealth Benchmarking: Status 2014. Nordisk ministerråd 2015 (ISBN 978-92-893-4165-3) ;Volum 2015.154 s. TemaNord(539)
NTNU UNN Untitled
 
30 Melby, Line; Brattheim, Berit; Hellesø, Ragnhild.
Patients in transition – improving hospital–home care collaboration through electronic messaging: providers’ perspectives. Journal of Clinical Nursing (JCN) 2015 ;Volum 24.(23-24) s. 3389-3399
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
31 Melby, Line; Brattheim, Berit; Hellesø, Ragnhild; Toussaint, Pieter Jelle.
Effektivt kommunikasjonsverktøy, men hva med innholdet? Helsepersonells erfaringer med bruk av PLO-meldinger. HelsIT 2015; 2015-10-20 - 2015-10-21
NTNU SINTEF UiO Untitled
 
32 Villumsen, Sidsel; Hardardottir, Gudrun; Kangas, Maarit; Gilstad, Heidi; Brattheim, Berit; Reponen, Jarmo; Hypponen, Hannele; Nøhr, Christian.
Monitoring the amount of practical use of ehealth on national level by use of log data: Lessons learned. Studies in Health Technology and Informatics 2015 ;Volum 218. s. 138-144
NTNU Untitled
 
2014
33 Reidunsdatter, Randi Johansen; Brattheim, Berit; Stalsberg, Ragna; Lundgren, Steinar.
The optimal care pathway? Breast cancer survivors’ experiences with the cancer follow-up services. European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium 2014.; 2014-09-07 - 2014-09-09
NTNU Untitled
 
34 Stalsberg, Ragna; Reidunsdatter, Randi Johansen; Brattheim, Berit; Lundgren, Steinar.
Benefits of triangulationg methods when studying selv-reported physical activity in breast cancer survivors. European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium 2014.; 2014-09-07 - 2014-09-09
NTNU Untitled
 
35 Stenstad, Liv-Inger; Pedersen, Geir Andre; Landmark, Andreas D.; Brattheim, Berit.
Nuclear radiation dose to the surroundings from patients who are undergoing nuclear medicine examinations. Radiography Open 2014 ;Volum 1.(1) s. 10-18
NTNU SINTEF STO Untitled
 
2013
36 Altreuther, Martin; Brattheim, Berit Johanne; Landmark, Andreas Dypvik.
Comment on: 'Re. Response to Letter to the Editor: Regional Disparities in Incidence, Handling and Outcomes of Patients with Symptomatic and Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms in Norway'. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2013 ;Volum 45.(1) s. 101-102
NTNU STO Untitled
 
37 Brattheim, Berit.
Hva er inter-hospital multidisiplinær behandling? Hvordan bidrar slik behandling til bedre behandlingskvalitet? Hvilken rolle spiller i denne sammenheng standardisert og strukturert dokumentasjon og kommunikasjon? (Prøveforelesning, doktorgradsdisputas - oppgitt tema). Prøveforelesning, PhD disputas; 2013-01-25 - 2013-01-25
NTNU Untitled
 
38 Brattheim, Berit.
Kartlegging av behov for datastøttet samhandling mellom klinikere i spesialisthelsetjenesten. HelsIT 2013; 2013-09-17 - 2013-09-19
NTNU Untitled
 
39 Brattheim, Berit.
Presentation of the PhD work: "Multidisicplinary Care to patients with Abdominal Aortic Aneurysm". Faglig seminar; 2013-10-28 - 2013-10-28
NTNU Untitled
 
40 Brattheim, Berit.
The Trans-Hospital: Multidisciplinary Care to Patients with abdominal Aortic Aneurysm. Trondheim: NTNU, 2013 (ISBN 978-82-471-4115-1) 57 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(13)
NTNU Untitled
 
2012
41 Altreuther, Martin; Brattheim, Berit Johanne; Eikemo, Terje Andreas; Landmark, Andreas Dypvik; Faxvaag, Arild.
REGIONALE FORSKJELLER I INSIDENS, BEHANDLING OG RESULTAT HOS PASIENTER MED SYMPTOMATISK OG RUMPERT AAA. Høstmøtet 2012; 2012-10-22 - 2012-10-26
NTNU STO Untitled
 
42 Brattheim, Berit Johanne.
Insidens og behandlingsresultater for RAAA i Norge. Midt-Norsk Karkirurgimøte; 2012-11-30 - 2012-12-01
NTNU Untitled
 
43 Brattheim, Berit Johanne; Eikemo, Terje Andreas; Altreuther, Martin; Landmark, Andreas D.; Faxvaag, Arild.
Regional Disparities in Incidence, Handling and Outcomes of Patients with Symptomatic and Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms in Norway. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2012 ;Volum 44.(3) s. 267-272
NTNU STO Untitled
 
44 Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Tjora, Aksel.
Communally-Based Evidence in the Emerging Practice of Aorta Implant Surgery. I: Evidence-Based Healthcare in Context Critical Social Science Perspectives. Ashgate 2012 ISBN 978-0-7546-7981-3. s. 61-76
NTNU Untitled
 
45 Landmark, Andreas D.; Selnes, May-Britt; Larsen, Elisabeth; Svensli, Astrid Bjerkestrand; Solum, Linda; Brattheim, Berit Johanne.
The Role of Electronic Checklists – Case Study on MRI-Safety. Studies in Health Technology and Informatics 2012 ;Volum 180. s. 736-740
NTNU Untitled
 
2011
46 Brattheim, Berit Johanne.
AAN (Aortic Aneurysm Network)“IT prosesstøtte for behandlingsforløp som krysser profesjons – og sykehusgrenser”. FOR-samling, St.Olavs Hospital; 2011-11-03 - 2011-11-04
NTNU Untitled
 
47 Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Seim, Andreas Røsland.
Process support for risk mitigation: a case study of variability and resilience in vascular surgery. BMJ Quality and Safety 2011 ;Volum 20.(8) s. 672-679
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Tjora, Aksel.
Getting the aorta pants in place: A ‘community of guidance’ in the evolving practice of vascular implant surgery. Health 2011 ;Volum 15.(5) s. 441-458
NTNU Untitled
 
49 Brattheim, Berit Johanne; Karlsen, Ero Stig.
IT støtte av pasientforløp mellom sykehus - "Visual patient Record". HELSIT; 2011-09-27 - 2011-09-29
NTNU Untitled
 
50 Brattheim, Berit Johanne; Toussaint, Pieter Jelle; Faxvaag, Arild.
When Information Sharing is not Enough. MIE2011 - XXIII International Conference of the European Federation for Medical Informatics; 2011-08-28 - 2011-08-31
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste