Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 71 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Thorsvik, Jan.
Hvordan vårt politiske system fungerer. Fagbokforlaget 2021 (ISBN 978-82-450-2271-1) 490 s.
UIA NTNU Untitled
 
2016
2 Thorsvik, Jan.
Hva har skjedd med Stortingets makt?. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2016 ;Volum 93.(3) s. 5-31
NTNU UIA Untitled
 
2014
3 Thorsvik, Jan.
Langtidsplanlegging i staten. I: En strategisk offentlig sektor. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1556-0. s. 87-115
UIA Untitled
 
2013
4 Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan.
Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer, 4. utgave. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1446-4) 242 s.
UIA Untitled
 
5 Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan.
Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget 2013 (ISBN 978-82-450-1445-7) 550 s.
UIA Untitled
 
6 Thorsvik, Jan.
Endringsledelse. Averøy kommune; 2013-05-29 - 2013-05-29
UIA Untitled
 
7 Thorsvik, Jan.
Fusjon og endringsledelse. Universitetet i Tromsø; 2013-10-02 - 2013-10-02
UIA Untitled
 
8 Thorsvik, Jan.
Hva kjennetegner den politisk styrte organisasjonen. Sveriges kommuner og landsting toppledarprogram; 2013-11-13 - 2013-11-13
UIA Untitled
 
9 Thorsvik, Jan.
Hvordan bør ansatte forholde seg til - og delta i - og tilpasse seg endringsprosesser. Politidirektoratet; 2013-11-14 - 2013-11-14
UIA Untitled
 
10 Thorsvik, Jan.
Organisasjonskultur. Sørlandet sykehus SSHF; 2013-03-13 - 2013-03-13
UIA Untitled
 
11 Thorsvik, Jan.
Organisasjonskultur og kulturbygging. Årlig lederkonferanse, Egil Danielsens Stiftelse; 2013-12-05 - 2013-12-05
UIA Untitled
 
12 Thorsvik, Jan.
Perspektiver på samarbeid. Nasjonal konferanse for etter- og videreutdanning; 2013-10-31 - 2013-10-31
UIA Untitled
 
13 Thorsvik, Jan.
Politianalysen. Politiet i Bergen; 2013-09-26 - 2013-09-26
UIA Untitled
 
14 Thorsvik, Jan.
Politianalysen. Politiet i Bergen; 2013-09-16 - 2013-09-16
UIA Untitled
 
15 Thorsvik, Jan.
Politianalysen. Politiet i Follo; 2013-09-10 - 2013-09-10
UIA Untitled
 
2012
16 Thorsvik, Jan.
Endringsledelse og motstand mot endring. Biblioteklederkonferansen 2012; 2012-10-25
UIA Untitled
 
17 Thorsvik, Jan.
Endringsprosesser og endringsledelse. IKM-gruppens ledersamling; 2012-02-03
UIA Untitled
 
18 Thorsvik, Jan.
Hva kjennetegner den politisk styrte organisasjonen. SKLs toppledarprogram; 2012-11-14
UIA Untitled
 
19 Thorsvik, Jan.
Hvordan få bukt med struktur og kultur som ikke er slik man ønsker seg. Utvidet ledermøte; 2012-10-31
UIA Untitled
 
20 Thorsvik, Jan.
Hvordan påvirke kultur i organisasjoner. Ledergruppesamling; 2012-09-28
UIA Untitled
 
21 Thorsvik, Jan.
Kafeforedrag om Machiavelli. Wergelandsenteret; 2012-10-20
UIA Untitled
 
22 Thorsvik, Jan.
Kompetanse, ledelse og læring på arbeidsplassen. Prosjektgruppe fra syv kommuner i Aust-Agder; 2012-11-13
UIA Untitled
 
23 Thorsvik, Jan.
Ledelse, kommunikasjon og læring. Lederskolen; 2012-10-18
UIA Untitled
 
24 Thorsvik, Jan.
Ledelse og omstilling i staten og politiet. Norges politilederlag - samling; 2012-06-05
UIA Untitled
 
25 Thorsvik, Jan.
Lederutvikling: Om hvordan få alle med. Ledersamling; 2012-09-19
UIA Untitled
 
26 Thorsvik, Jan.
Medarbeiderdag i NAV Klageinstans Sør. Medarbeiderdagen; 2012-10-29
UIA Untitled
 
27 Thorsvik, Jan.
Organisering av vedlikehold av skogsbilveier. Ledergruppeseminar; 2012-08-15
UIA Untitled
 
28 Thorsvik, Jan.
Perspektiver på ledelse og endring. Ledertreningsprogram,; 2012-02-23
UIA Untitled
 
29 Thorsvik, Jan.
Perspektiver på ledelse og læring i organisasjoner. BFI Lederdagene 2012; 2012-09-18
UIA Untitled
 
30 Thorsvik, Jan.
Perspektiver på størrelse og styringslogikk i organisasjoner. Nordiske organisasjonsstudier 2012 ;Volum 14.(4) s. 53-65
UIA Untitled
 
31 Thorsvik, Jan.
Power Relations and Conditions for Legitimacy in Governmental planning: Lessons from the Rise and Fall of the Governmental Long-Term programme in Norway. ASBM Journal of Management 2012 ;Volum V.(1) s. 8-22
NTNU Untitled
 
32 Thorsvik, Jan.
Ulike perspektiv på ledelse og styring i UH-sektoren. Ledergruppeseminar; 2012-11-22
UIA Untitled
 
2010
33 Thorsvik, Jan.
How simultaneity in time, contextual influences and constraints affect planning situations, and shape the capacity of participants to plan. Futures: The journal of policy, planning and futures studies 2010 ;Volum 42.(10) s. 1200-1211
UIA Untitled
 
2008
34 Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar.
Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur AB 2008 (ISBN 9789144047805) 575 s.
UIA Untitled
 
35 Thorsvik, Jan; Jacobsen, Dag Ingvar.
Hvordan organisationer fungerer. En indføring i organisasjon og ledelse. Hans Reitzels Forlag 2008 (ISBN 9788741251370) 477 s.
UIA Untitled
 
2007
36 Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan.
Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 9788245005189)
UIA Untitled
 
37 Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan.
Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 9788245005172)
UIA Untitled
 
38 Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan.
Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 9788245005172) 500 s.
UIA Untitled
 
39 Jacobsen, Dag Ingvar; Thorsvik, Jan.
Hvordan organisasjoner fungerer - arbeidsbok og casesamling. Fagbokforlaget 2007 (ISBN 9788245005189) 203 s.
UIA Untitled
 
40 Thorsvik, Jan.
How Relations of Power Shape the Planning Process: Lessons from Government Long-Term Planning in Norway 1948-2005. 12th International Colloquium, Asia Pacific Researcers in Organization Studies; 2007-12-09 - 2007-12-12
UIA Untitled
 
41 Thorsvik, Jan.
How Relations of Power Shape the Planning Process: Lessons from Government Long-Term Planning in Norway 1948-2005. I: Challenges in Organizing and Managing in Rapidly Emerging Economies. Learning to Organize in the Global World. Dehli: Macmillian 2007
UIA Untitled
 
2006
42 Thorsvik, Jan.
En helhetlig introduksjon til krisehåndtering. utenTitteltekst; 2006-10-24 - 2006-10-24
UIA Untitled
 
43 Thorsvik, Jan.
Endring og endringsledelse. utenTitteltekst; 2006-09-20 - 2006-09-20
UIA Untitled
 
44 Thorsvik, Jan.
Formell struktur, ledelse og betydningen av småprat i organisasjoner. utenTitteltekst; 2006-11-15 - 2006-11-15
UIA Untitled
 
45 Thorsvik, Jan.
Fylkesmannsembetet. utenTitteltekst; 2006-11-27 - 2006-11-27
UIA Untitled
 
46 Thorsvik, Jan.
Fylkesmennene i samfunnet, hvilken rolle spiller fylkesmennene for folk flest. utenTitteltekst; 2006-09-13 - 2006-09-13
UIA Untitled
 
47 Thorsvik, Jan.
Innovasjon og prestasjonsutvikling. utenTitteltekst; 2006-11-03 - 2006-11-04
UIA Untitled
 
48 Thorsvik, Jan.
Intentionality, Absorptive Capacity and Learning in Organizations. I: APROS 11: Asia-Pacific Researchers in Organisation Studies. Melbourne: RMIT Publishing 2006 s. 461-176
UIA Untitled
 
49 Thorsvik, Jan.
Organisasjon og endring. utenTitteltekst; 2006-03-03 - 2006-04-03
UIA Untitled
 
50 Thorsvik, Jan.
Organisasjon og omgivelser. utenTitteltekst; 2006-03-13 - 2006-03-14
UIA Untitled
 
    Vis neste liste