Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2021
1 Arnesen, Petter; Dahl, Erlend; Hjelkrem, Odd Andre; Seter, Hanne.
Investigating the Technological and Political Challenges of V2V Communication in Light of an Experimental Scenario Set Up. IEEE Access 2021 ;Volum 9. s. 97354-97365
SINTEF Untitled
 
2 Hjelkrem, Odd Andre; Lervåg, Karl Yngve; Babri, Sahar; Lu, Chaoru; Södersten, Carl-Johan Hugo.
A battery electric bus energy consumption model for strategic purposes: Validation of a proposed model structure with data from bus fleets in China and Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2021 ;Volum 94.
ENERGISINT SINTEF OSLOMET Untitled
 
3 Landmark, Andreas D.; Arnesen, Petter; Södersten, Carl-Johan Hugo; Hjelkrem, Odd Andre.
Mobile phone data in transportation research: methods for benchmarking against other data sources. Transportation 2021 ;Volum 48. s. 2883-2905
SINTEF Untitled
 
2020
4 Arnesen, Petter; Foss, Trond; Håkegård, Jan Erik; Hjelkrem, Odd Andre; Fagerholt, Randi Ann; Lie, Arne; Seter, Hanne.
LambdaRoad - Summarizing the main findings of work package 1: System and organizational requirements for CCAM". Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214065473) 84 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00884)
SINTEF UiT Untitled
 
5 Berg, Kjersti; Hjelkrem, Odd Andre; Torsæter, Bendik Nybakk.
A proposed methodology for modelling the combined load of electric roads and households for long-term grid planning. I: 2020 17th International Conference on the European Energy Market - EEM. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-6919-4.
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
6 Berg, Kjersti; Hjelkrem, Odd Andre; Torsæter, Bendik Nybakk.
A proposed methodology for modelling the combined load of electric roads and households for long-term grid planning. 2020 17th International Conference on the European Energy Market - EEM; 2020-09-16 - 2020-09-18
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
7 Bjerkan, Kristin Ystmark; Bjørgen, Astrid; Hjelkrem, Odd Andre.
E-commerce and prevalence of last mile practices. Transportation Research Procedia 2020 ;Volum 46. s. 293-300
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Bø, Torstein Ingebrigtsen; Sondell, Rebecka Snefuglli.
Estimation of tank-to-wheel efficiency functions based on type approval data. Applied Energy 2020 ;Volum 276. s. -
OCEAN SINTEF Untitled
 
2019
9 Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D.; Hjelkrem, Odd Andre; Södersten, Carl-Johan Hugo.
Mobility Analytics - Undersøkelse av mobildata for Ruter AS. : SINTEF 2019 38 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
10 Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid.
Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse.. : SINTEF Community 2019 (ISBN 978‑82‑14‑06318‑9) 46 s. SINTEF Rapport(2019:00654)
SINTEF Untitled
 
11 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre.
E-groceries: Sustainable last mile distribution in city planning. Research in Transportation Economics 2019
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Rohde, Tarald; Bergsdal, Håvard; Hjelkrem, Odd Andre.
Framtidig sykehusstruktur. Helgelandssykehuset Vurdering av alternative plasseringer av sykehus og distriktsmedisinske sentre. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06821-4) 30 s. SINTEF Rapport(2019:00268)
SINTEF Untitled
 
13 Seter, Hanne; Arnesen, Petter; Hjelkrem, Odd Andre.
The data driven transport research train is leaving the station. Consultants all aboard?. Transport Policy 2019 ;Volum 80.(August) s. 59-69
SINTEF Untitled
 
14 Storsæter, Ane Dalsnes; Skjermo, Jo; Hjelkrem, Odd Andre; Håkegård, Jan Erik; Arnesen, Petter; Dahl, Erlend.
A GIS-Based tool for Optimizing C-ITS Communication Infrastructure. I: 2019 IEEE 90th Vehicular Technology Conference (VTC2019-Fall). IEEE conference proceedings 2019 ISBN 978-1-7281-1220-6.
SINTEF Untitled
 
2018
15 Arnesen, Petter; Hjelkrem, Odd Andre.
An Estimator for Traffic Breakdown Probability Based on Classification of Transitional Breakdown Events. Transportation Science 2018 ;Volum 52.(3) s. 593-602
SINTEF Untitled
 
16 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre.
E-groceries: City planning and sustainability in last mile distribution. E-groceries, digitalization and sustainability: Which governance, planning and regulation mix do our cities need?; 2018-10-11 - 2018-10-12
SINTEF Untitled
 
17 Frøyen, Yngve Karl; Bjørgen, Astrid; Pitera, Kelly; Hjelkrem, Odd Andre.
Mapping deliverability. Adapting ABC principles and methods for urban logistic?. The 3rd VREF Conference on Urban Freight; 2018-10-17 - 2019-10-19
NTNU SINTEF Untitled
 
18 Rennemo, Ola Martin; Hjelkrem, Odd Andre; Kristensen, Terje; Suul, Jon Are Wold; Brauhaus, Peter; Aamodt, Arne.
Energy and infrastructure - demands and requirements. : ElinGo (prosjekt) 2018 32 s.
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
2017
19 Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Rennemo, Ola Martin; Dahl, Erlend; Thorenfeldt, Unn Karin; Kroksæter, Anders; Kristensen, Terje; Malmin, Olav Kåre.
Kjøretøybasert beregning av fart, energi og utslipp. Trondheim: SINTEF 2017 71 s.
SINTEF Untitled
 
20 Hjelkrem, Odd Andre; Kristensen, Terje.
Elektrifisering av korte, tunge transporter. Med casestudier fra Trondheim og Oslo.. Trondheim: SINTEF 2017 58 s. SINTEF Rapport(2017:00605)
SINTEF Untitled
 
21 Hjelkrem, Odd Andre; Ryeng, Eirin Olaussen.
Driver behaviour data linked with vehicle, weather, road surface, and daylight data. Data in Brief 2017 (10) s. 511-514
NTNU Untitled
 
22 Malmin, Olav Kåre; Hjelkrem, Odd Andre; Babri, Sahar.
Vurdering av betydning av Tilgjengelighet til holdeplasser i RTM. : SINTEF Teknologi og samfunn 2017 26 s.
SINTEF Untitled
 
2016
23 Hjelkrem, Odd Andre.
Heavy vehicle following behavior. The effect of vehicle properties, road characteristics and environmental factors on vehicular interactions. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2016 (ISBN 978-82-326-2086-9) ;Volum 2016.109 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(371)
SINTEF Untitled
 
24 Hjelkrem, Odd Andre; Foss, Trond.
Rampeutforming og retardasjon. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060430) 23 s.
SINTEF Untitled
 
25 Hjelkrem, Odd Andre; Ryeng, Eirin Olaussen.
Chosen risk level during car-following in adverse weather conditions. Accident Analysis and Prevention 2016 ;Volum 95. s. 227-235
NTNU Untitled
 
26 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Moen, Terje; Dahl, Erlend; Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter.
Evaluering av automatisk fartstilpasning (ISA) i Statens vegvesen. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059656) 62 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27040)
SINTEF Untitled
 
2015
27 Hjelkrem, Odd Andre.
Determining Influential Factors on the Threshold of Car-Following Behavior. TRB Annual Meeting 2015; 2015-01-11 - 2015-01-15
NTNU Untitled
 
28 Hjelkrem, Odd Andre; Nerem, Sebastian.
A transition from car-following to vehicle-following model. ITS World Congress 2015; 2015-10-05 - 2015-10-09
NTNU Untitled
 
2014
29 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Jenssen, Gunnar Deinboll; Lervåg, Lone-Eirin; Hjelkrem, Odd Andre; Kummeneje, An-Magritt.
Adaptiv cruisekontroll (ACC) i Norge: Utbredelse, bruksmønster og konsekvenser for trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Trondheim: SINTEF Rapport (A26202) 2014 (ISBN 9788214056877) 53 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2010
30 Foss, Trond; Hjelkrem, Odd Andre.
Mulighetsstudie av anonym betaling i automatiske AutoPASS anlegg. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214048766) 62 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
31 Meland, Solveig; Bjørgen, Astrid; Hjelkrem, Odd Andre; Rennemo, Ola Martin.
GOFER - Godstransportframkommelighet på egnede ruter. Behovs- og mulighetsanalyse. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214050707) 62 s. SINTEF Rapport(*)
SINTEF Untitled
 
2008
32 Giæver, Terje; Engen, Thomas; Hjelkrem, Odd Andre.
Usikrede planoverganger - Bruk av kjøresimulator til testing av ulike risikoreduserende tiltak. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045024) 50 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
33 Giæver, Terje; Hjelkrem, Odd Andre.
Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045932) 50 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
34 Hjelkrem, Odd Andre; Sakshaug, Kristian.
Litteraturstudie: Vurdering av vegbredder. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2008 (ISBN 9788214045994) 27 s.
SINTEF Untitled