Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2019
1 Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid.
Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse.. : SINTEF Community 2019 (ISBN 978‑82‑14‑06318‑9) 46 s. SINTEF Rapport(2019:00654)
SINTEF Untitled
 
2 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre.
E-groceries: Sustainable last mile distribution in city planning. Research in Transportation Economics 2019
NTNU SINTEF Untitled
 
3 Rohde, Tarald; Bergsdal, Håvard; Hjelkrem, Odd Andre.
Framtidig sykehusstruktur. Helgelandssykehuset Vurdering av alternative plasseringer av sykehus og distriktsmedisinske sentre. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06821-4) 30 s. SINTEF Rapport(2019:00268)
SINTEF Untitled
 
4 Seter, Hanne; Arnesen, Petter; Hjelkrem, Odd Andre.
The data driven transport research train is leaving the station. Consultants all aboard?. Transport Policy 2019 ;Volum 80.(August) s. 59-69
SINTEF Untitled
 
5 Storsæter, Ane Dalsnes; Skjermo, Jo; Hjelkrem, Odd Andre; Håkegård, Jan Erik; Arnesen, Petter; Dahl, Erlend.
A GIS-Based tool for Optimizing C-ITS Communication Infrastructure. I: 2019 IEEE 90th Vehicular Technology Conference (VTC2019-Fall). IEEE conference proceedings 2019 ISBN 978-1-7281-1220-6.
SINTEF Untitled
 
2018
6 Arnesen, Petter; Hjelkrem, Odd Andre.
An Estimator for Traffic Breakdown Probability Based on Classification of Transitional Breakdown Events. Transportation Science 2018 ;Volum 52.(3) s. 593-602
SINTEF Untitled
 
7 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre.
E-groceries: City planning and sustainability in last mile distribution. E-groceries, digitalization and sustainability: Which governance, planning and regulation mix do our cities need?; 2018-10-11 - 2018-10-12
SINTEF Untitled
 
8 Frøyen, Yngve Karl; Bjørgen, Astrid; Pitera, Kelly; Hjelkrem, Odd Andre.
Mapping deliverability. Adapting ABC principles and methods for urban logistic?. The 3rd VREF Conference on Urban Freight; 2018-10-17 - 2019-10-19
NTNU SINTEF Untitled
 
9 Rennemo, Ola Martin; Hjelkrem, Odd Andre; Kristensen, Terje; Suul, Jon Are Wold; Brauhaus, Peter; Aamodt, Arne.
Energy and infrastructure - demands and requirements. : ElinGo (prosjekt) 2018 32 s.
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
2017
10 Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Rennemo, Ola Martin; Dahl, Erlend; Thorenfeldt, Unn Karin; Kroksæter, Anders; Kristensen, Terje; Malmin, Olav Kåre.
Kjøretøybasert beregning av fart, energi og utslipp. Trondheim: SINTEF 2017 71 s.
SINTEF Untitled
 
11 Hjelkrem, Odd Andre; Kristensen, Terje.
Elektrifisering av korte, tunge transporter. Med casestudier fra Trondheim og Oslo.. Trondheim: SINTEF 2017 58 s. SINTEF Rapport(2017:00605)
SINTEF Untitled
 
12 Hjelkrem, Odd Andre; Ryeng, Eirin Olaussen.
Driver behaviour data linked with vehicle, weather, road surface, and daylight data. Data in Brief 2017 (10) s. 511-514
NTNU Untitled
 
13 Malmin, Olav Kåre; Hjelkrem, Odd Andre; Babri, Sahar.
Vurdering av betydning av Tilgjengelighet til holdeplasser i RTM. : SINTEF Teknologi og samfunn 2017 26 s.
SINTEF Untitled
 
2016
14 Hjelkrem, Odd Andre.
Heavy vehicle following behavior. The effect of vehicle properties, road characteristics and environmental factors on vehicular interactions. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2016 (ISBN 978-82-326-2086-9) ;Volum 2016.109 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(371)
SINTEF Untitled
 
15 Hjelkrem, Odd Andre; Foss, Trond.
Rampeutforming og retardasjon. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060430) 23 s.
SINTEF Untitled
 
16 Hjelkrem, Odd Andre; Ryeng, Eirin Olaussen.
Chosen risk level during car-following in adverse weather conditions. Accident Analysis and Prevention 2016 ;Volum 95. s. 227-235
NTNU Untitled
 
17 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Moen, Terje; Dahl, Erlend; Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter.
Evaluering av automatisk fartstilpasning (ISA) i Statens vegvesen. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059656) 62 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27040)
SINTEF Untitled
 
2015
18 Hjelkrem, Odd Andre.
Determining Influential Factors on the Threshold of Car-Following Behavior. TRB Annual Meeting 2015; 2015-01-11 - 2015-01-15
NTNU Untitled
 
19 Hjelkrem, Odd Andre; Nerem, Sebastian.
A transition from car-following to vehicle-following model. ITS World Congress 2015; 2015-10-05 - 2015-10-09
NTNU Untitled
 
2014
20 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Jenssen, Gunnar Deinboll; Lervåg, Lone-Eirin; Hjelkrem, Odd Andre; Kummeneje, An-Magritt.
Adaptiv cruisekontroll (ACC) i Norge: Utbredelse, bruksmønster og konsekvenser for trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Trondheim: SINTEF Rapport (A26202) 2014 (ISBN 9788214056877) 53 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2010
21 Foss, Trond; Hjelkrem, Odd Andre.
Mulighetsstudie av anonym betaling i automatiske AutoPASS anlegg. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214048766) 62 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
22 Meland, Solveig; Bjørgen, Astrid; Hjelkrem, Odd Andre; Rennemo, Ola Martin.
GOFER - Godstransportframkommelighet på egnede ruter. Behovs- og mulighetsanalyse. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214050707) 62 s. SINTEF Rapport(*)
SINTEF Untitled
 
2008
23 Giæver, Terje; Engen, Thomas; Hjelkrem, Odd Andre.
Usikrede planoverganger - Bruk av kjøresimulator til testing av ulike risikoreduserende tiltak. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045024) 50 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
24 Giæver, Terje; Hjelkrem, Odd Andre.
Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. : SINTEF rapport 2008 (ISBN 9788214045932) 50 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
25 Hjelkrem, Odd Andre; Sakshaug, Kristian.
Litteraturstudie: Vurdering av vegbredder. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2008 (ISBN 9788214045994) 27 s.
SINTEF Untitled