Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-30 av 30

2020
1 Brendløkken, Tone; Liland, Ragnhild.
Den flyktningekompetente lærer. Internasjonal utveksling i lærerutdanning; 2020-10-29 - 2020-10-30
NTNU Untitled
 
2019
2 Liland, Ragnhild.
"Folk i Moria". årsmøte; 2019-03-28 - 2019-03-28
NTNU Untitled
 
3 Liland, Ragnhild.
"Vi er folk vi og". Klassekampen 2019
NTNU Untitled
 
4 Liland, Ragnhild.
"Vi er folk vi og". 8.mars , hovedtaler; 2019-03-08 - 2019-03-08
NTNU Untitled
 
2017
5 Liland, Ragnhild; Utvær, Britt Karin Støen.
Den flerkulturelle skolen. Etterutdanningstilbud til ansatte i videregående skole; 2017-02-02 - 2017-02-02
NTNU Untitled
 
6 Liland, Ragnhild; Utvær, Britt Karin Støen.
Den flerkulturelle skolen. Etterutdanningstilbud til ansatte i videregående skole; 2017-04-24 - 2017-04-24
NTNU Untitled
 
7 Liland, Ragnhild; Utvær, Britt Karin Støen.
Skolen i møte med minoritetsspråklige elever. Etterutdanningstilbud til ansatte i videregående skole; 2017-04-25 - 2017-04-25
NTNU Untitled
 
2016
8 Knutas, Kerstin Agneta; Liland, Ragnhild.
Cultural variation politics and policy there are different ways to Rome. Nordic Educational Reserach Association NERA; 2016-04-09 - 2016-04-11
NTNU Untitled
 
9 Liland, Ragnhild.
Den lille bygdeskolen. Folkemøte; 2016-03-31 - 2016-03-31
NTNU Untitled
 
10 Liland, Ragnhild; Utvær, Britt Karin Støen.
Skolen i møte med minoritetsspråklige elever. Etterutdanningstilbud til ansatte i videregående skole; 2016-11-24 - 2016-11-24
NTNU Untitled
 
11 Liland, Ragnhild; Utvær, Britt Karin Støen.
Skolen i møte med minoritetsspråklige elever. Etterutdanningstilbud til ansatte i videregående skole; 2016-11-25 - 2016-11-25
NTNU Untitled
 
12 Myhr, Rannveig Oliv; Liland, Ragnhild Olaug.
Utdanning - et vidunderlig risikoprosjekt. Bedre Skole 2016 (1) s. 88-90
NTNU Untitled
 
2015
13 Knutas, Kerstin Agneta; Villa, Marianne; Liland, Ragnhild.
Rural local schools – welfare and symbolic in local community development. The European Society for rural Research Conference; 2015-08-18 - 2015-08-22
NTNU Untitled
 
14 Liland, Ragnhild.
Bygdeskolen "Det store i det lille". Åpent folkemøte; 2015-09-10 - 2015-09-10
NTNU Untitled
 
15 Liland, Ragnhild.
Skoler i grisgrendte strøk. Trønder-avisa 2015 s. -
NTNU Untitled
 
16 Liland, Ragnhild.
Små skoler, har de livets rett?. Gauldalsposten 2015 s. -
NTNU Untitled
 
2014
17 Knutas, Kerstin Agneta; Liland, Ragnhild.
Politics, municipality, community and school. Kleinschulgipfel, convego piccole scuole Brixen, Italia; 2014-08-28 - 2014-08-30
NTNU Untitled
 
18 Knutas, Kerstin Agneta; Liland, Ragnhild.
The school in the local community- the local community in the school. 3rd Nordic Conference for Rural Research, Trondheim, Norway; 2014-05-12 - 2014-05-14
NTNU Untitled
 
19 Knutas, Kerstin Agneta; Villa, Marianne; Liland, Ragnhild.
Bygdenskulen. Foreldremøte i distriktet; 2014-10-16 - 2014-10-16
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
20 Liland, Ragnhild.
«La meg få tid til å gjøre jobben min!»Lærernes erfaringer med tid. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 173-184
NTNU Untitled
 
21 Liland, Ragnhild.
”Å ta skikken dit du kommer” Om praksiser og subjektivering i en flerkulturell skole. I: Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02373-1. s. 219-234
NTNU Untitled
 
22 Liland, Ragnhild; Knutas, Agneta.
" The school in the local community, the local community in the school". " Small school conferance"; 2014-08-28 - 2014-08-30
NTNU Untitled
 
23 Liland, Ragnhild; Langseth, Inger Dagrun.
Fighting Covert Discrimination by Concept Learning. Diversity Conference 2014; 2014-09-16 - 2014-09-17
NTNU Untitled
 
2013
24 Liland, Ragnhild.
En flerkulturell skole. Utfordringer og muligheter. Seminar for lærere; 2013-02-19 - 2014-08-19
NTNU Untitled
 
25 Liland, Ragnhild.
Pedagogical practices and subjectiviation in a multicultural school. ECER; 2013-09-12 - 2013-09-12
NTNU Untitled
 
2012
26 Haugen, Cecilie; Liland, Ragnhild.
Is Denationalisation and Neoliberalism Threatening the Nordic Model of Education?. ECER; 2012-09-17 - 2012-09-21
NTNU Untitled
 
27 Knutas, Kerstin Agneta; Perelli, Jan; Haugen, Cecilie; Liland, Ragnhild; Hestbek, Tine Arntzen.
Styrning, Integration, Mångfald. Styrningsændringar av den Nordiska modellen før utbildning: konsekvenser før mångfald och integration i en demokratisk vælfærdsstat. Interreg. Østersund: www.interregsverigenorge.com 2012 61 s.
NTNU Untitled
 
28 Østern, Tone Pernille; Liland, Ragnhild.
"No sit vi att med ei vond kjensle av at noko er gjort urett". Dansepedagogiske tradisjoner på kollisjonskurs med en senmoderne samtid. På Spissen 2012 (4) s. 16-18
NTNU Untitled
 
2011
29 Liland, Ragnhild.
Etnisk andre lærere - en kuriositet eller nødvendige samarbeidspartnere?. FoU i praksis; 2011-04-26 - 2011-04-27
NTNU Untitled
 
30 Liland, Ragnhild.
Tid og styring. NEERA; 2011-03-08 - 2011-03-09
NTNU Untitled