Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Attramadal, Kari; Vadstein, Olav; Hestdahl, Hans Ivar; Bakke, Ingrid.
Microbial community dynamics in a commercial RAS for production of Atlantic salmon fry (Salmo salar). Aquaculture 2021 ;Volum 546. s. -
NTNU OCEAN Untitled
 
2020
2 Dahle, Stine Veronica Wiborg.
Mikrobiota som tidlig varslingssystem i RAS-anlegg. kyst.no [Internett] 2020-09-30
OCEAN Untitled
 
3 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Bakke, Ingrid; Birkeland, Mari; Nordøy, Kristian; Dalum, Alf Seljenes; Attramadal, Kari.
Production of lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) in RAS with distinct water treatments: Effects on fish survival, growth, gill health and microbial communities in rearing water and biofilm. Aquaculture 2020 ;Volum 522. s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
4 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Netzer, Roman; Ribicic, Deni.
Overvåking av bakteriesamfunn i settefiskproduksjon. Norsk fiskeoppdrett 2020 ;Volum 3. s. 62-65
OCEAN NTNU Untitled
 
5 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Netzer, Roman; Ribicic, Deni; Hageskal, Gunhild; Lewin, Anna; Haugen, Tone.
Overvåking av bakteriesamfunn i settefiskproduksjon. En studia av fem RAS-anlegg. Trondheim: SINTEF 2020 80 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
6 Lewin, Anna; Haugen, Tone; Netzer, Roman; Tøndervik, Anne; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hageskal, Gunhild.
Multiplex droplet digital PCR assay for detection of Flavobacterium psychrophilum and Yersinia ruckeri in Norwegian aquaculture. Journal of Microbiological Methods 2020 ;Volum 177. s. -
OCEAN SINTEF Untitled
 
7 Netzer, Roman; Ribicic, Deni; Dahle, Stine Veronica Wiborg.
Monitoring microbiota in land-based aquaculture systems. Fremtidens smoltproduksjon; 2020-10-21 - 2020-10-21
OCEAN NTNU Untitled
 
2019
8 Fossmark, Ragnhild Olsen; Nordøy, Kristian; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Vadstein, Olav; Østerhus, Stein Wold; Attramadal, Kari.
Increase in salinity as a driver for microbial community succession in RAS for Atlantic salmon (Salmo salar) smolt production. NordicRAS; 2019-10-07 - 2019-10-08
NTNU Untitled
 
9 Føre, Heidi Moe; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald.
Tensile strength of Nylon netting subjected to various concentrations of disinfecting chemicals. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2019 ;Volum 141.(1) s. 1-8
OCEAN SINTEF Untitled
 
10 Netzer, Roman; Ribicic, Deni; Størseth, Trond Røvik; Hageskal, Gunhild; Lewin, Anna; Dahle, Stine Veronica Wiborg.
Monitoring bacterial community composition and dynamics in RAS – A key element in closed aquaculture system management. FRISK FISK 2019; 2019-02-06 - 2019-02-07
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2018
11 Svendsen, Eirik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Birkevold, Jens; Delacroix, Stephanie; Andersen, Aage Bjørn.
Effect of ultrasonic cavitation on small and large organisms for water disinfection during fish transport. Aquaculture Research 2018 ;Volum 49.(3) s. 1166-1175
OCEAN NIVA Untitled
 
2017
12 Attramadal, Kari; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Koseto, Deni; Netzer, Roman; Johansen, Åsmund; Hagemann, Andreas; Stavnesli, Emilli.
Mikrobiell vannkvalitet under oppdyrking påvirker mikrobiotaen assosiert med copepodene som er vasket og klare til å fôres ut. Aquaculture Europe 2017; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN NTNU Untitled
 
13 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Attramadal, Kari; Kjørsvik, Elin; Bardal, Tora.
Vannkvalitet og startfôring av rognkjeks - Effekt av fôring med levende copepoder i tidlige faser (FHF prosjekt nr 901174) - OC2017 A-029. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2017 (ISBN 978-82-7174-272-0) 38 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
14 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Netzer, Roman; Attramadal, Kari.
Lager Helsetasjon for settefisk. Gemini [Fagblad] 2017-10-20
OCEAN NTNU Untitled
 
15 Føre, Heidi Moe; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald.
OMAE2017-61519 Tensile Strength of Nylon Netting Subjected to Various Concentrations of Disinfecting Chemicals. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN SINTEF Untitled
 
16 Føre, Heidi Moe; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald.
OMAE2017-61519 Tensile Strength of Nylon Netting Subjected to Various Concentrations of Disinfecting Chemicals. I: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization. ASME Press 2017 ISBN 978-0-7918-5772-4. s. -
OCEAN SINTEF Untitled
 
17 Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen.
OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN NTNU Untitled
 
18 Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen.
OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling. I: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization. ASME Press 2017 ISBN 978-0-7918-5772-4. s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
2015
19 Skjermo, Jorunn; Bakke, Ingrid; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Vadstein, Olav.
Probiotic strains introduced through live feed and rearingwater have low colonizing success in developing Atlantic cod larvae. Aquaculture 2015 ;Volum 438. s. 17-23
OCEAN NTNU Untitled
 
2014
20 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Attramadal, Kari; Øie, Gunvor; Kjørsvik, Elin; Evjemo, Jan Ove.
Start feed quality, feeding regimes and growth of ballan wrasse larvae. Experiment 3: Effect of Planktonic diet on growth, survival and stress tolerance in ballan wrasse larvae. I: Production of ballan wrasse (Labrus bergylta). Science and Practice. Oslo: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) - The Norwegian Seafood Reserach Fund 2014 s. 47-48
OCEAN NTNU Untitled
 
21 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Attramadal, Yngve; Stavrakaki, Maria; Evjemo, Jan Ove; Kjørsvik, Elin.
Start feed quality, feeding regimes and growth of ballan wrasse larvae. Experiment 2: Long term feeding with copepods.. I: Production of ballan wrasse (Labrus bergylta). Science and Practice. Oslo: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) - The Norwegian Seafood Reserach Fund 2014 s. 46-47
OCEAN NTNU Untitled
 
22 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond Waldemar; Leiknes, TorOve; Holan, Astrid Buran.
Membranfiltrering – aktuell teknologi som smittebarriere mot Moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer. Vann 2014 (2) s. 205-212
OCEAN NTNU Untitled
 
23 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik.
Mikrobiell effekt av begroingshindrende belegg fra Brynsløkken AS. : SINTEF rapport 2014 (ISBN 9788214057164) 8 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
24 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Øie, Gunvor; Lein, Ingrid.
Surface disinfection of ballan wrasse eggs. I: Production of ballan wrasse (Labrus bergylta). Science and Practice. Oslo: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) - The Norwegian Seafood Reserach Fund 2014 s. 34-35
OCEAN NOFIMA Untitled
 
25 Helland, Synnøve; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hamre, Kristin; Skiftesvik, Anne Berit; Lein, Ingrid; Kousoulaki, Katerina; Øie, Gunvor; Browman, Howard; Evjemo, Jan Ove; Kjørsvik, Elin; Grøtan, Espen.
Best practices for farming of ballan wrasse. I: Production of ballan wrasse (Labrus bergylta). Science and Practice. Oslo: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) - The Norwegian Seafood Reserach Fund 2014 s. 123-128/
HAVFORSK OCEAN NOFIMA NTNU Untitled
 
26 Helland, Synnøve; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hough, Courtney; Borthen, Jørgen.
Production of ballan wrasse (Labrus bergylta). Science and Practice. Oslo: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) - The Norwegian Seafood Reserach Fund 2014 136 s.
OCEAN NOFIMA Untitled
 
27 Holan, Astrid Buran; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond Waldemar.
Membrane filtration of the bacteria Moritella viscosa from seawater. The Tenth International Conference on Recirculating Aquaculture (ICRA); 2014-08-22 - 2014-08-24
OCEAN NOFIMA NTNU Untitled
 
28 Holan, Astrid Buran; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond Waldemar.
Membranfiltrering – aktuell teknologi som smittebarriere mot Moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer. TEKSET; 2014-02-06
OCEAN NOFIMA NTNU Untitled
 
29 Kjørsvik, Elin; Gagnat, Maren Ranheim; Wold, Per-Arvid; Bardal, Tora; Attramadal, Kari; Sørøy, Maria Oknes; Hansen, Marit Holmvaag; Almli, Martin; Størseth, Trond Røvik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Øie, Gunvor.
Functional development of ballan wrasse & effects of start feed quality. I: Production of ballan wrasse (Labrus bergylta). Science and Practice. Oslo: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) - The Norwegian Seafood Reserach Fund 2014 s. 54-63
OCEAN NTNU Untitled
 
30 Øie, Gunvor; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Hagemann, Andreas; Gagnat, Maren Ranheim; Sørøy, Maria Oknes; Berg, Martin; Attramadal, Kari; Evjemo, Jan Ove; Bardal, Tora; Kjørsvik, Elin.
Start feed quality, feeding regimes and growth of ballan wrasse larvae. Experiment 1: Short term feeding with cultivated copepods and rotifers of different quality. I: Production of ballan wrasse (Labrus bergylta). Science and Practice. Oslo: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) - The Norwegian Seafood Reserach Fund 2014 s. 44-45
OCEAN NTNU Untitled
 
2013
31 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Arff, Johanne; Stenstad, Per Martin; Vassdal, Tone; Overrein, Ingrid; Eidsvik, Elin.
Begroingshindrende overflater i oppdrett av rensefisk. Norske Fiskeoppdrett 2013 (3) s. 48-49
OCEAN NORCE SINTEF Untitled
 
32 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond Waldemar; Holan, Astrid Buran; Leiknes, TorOve; Ahlen, Catrine; Aas, Marianne.
Membranfiltrering av bakterien Moritella viscosa fra sjøvann. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05714-0) 21 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
33 Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Størseth, Trond Røvik; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Seasonal and depth-dependent growth of cultivated kelp (Saccharina latissima) in close proximity to salmon (Salmo salar) aquaculture in Norway. Aquaculture Europe 13; 2013-08-09 - 2013-08-13
OCEAN NTNU Untitled
 
34 Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Størseth, Trond Røvik; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Seasonal and depth-dependent growth of cultivated kelp (Saccharina latissima) in close proximity to salmon (Salmo salar) aquaculture in Norway. XXI International Seaweed Symposium; 2013-04-21 - 2013-04-26
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Handå, Aleksander; Forbord, Silje; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Størseth, Trond Røvik; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Seasonal- and depth-dependent growth of cultivated kelp (Saccharina latissima) in close proximity to salmon (Salmo salar) aquaculture in Norway. Aquaculture 2013 ;Volum 414-415. s. 191-201
OCEAN NTNU Untitled
 
36 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Arff, Johanne; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Fredriksen, Stein; Reitan, Kjell Inge; Steinhovden, Kristine; Størseth, Trond Røvik; Tangen, Karl; Lüning, Klaus.
MacroBiomass En kompetansebase for industriell taredyrking. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05574-0) 7 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
2011
37 Martinez, iciar; Wang, Pål Anders; Slizyte, Rasa; Jorge, Alberto; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Canas, Benito; Yamashita, Michiaki; Olsen, Ragnar Ludvig; Erikson, Ulf Gøran.
Protein expression and enzymatic activities in normal and soft textured Atlantic salmon (Salmo salar) muscle. Food Chemistry 2011 ;Volum 126.(1) s. 140-148
OCEAN UiT Untitled
 
2010
38 Aursand, Ida Grong; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Sørensen, Carl-Fredrik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Grimsmo, Leif.
""Superfersk fisk med riktig kvalitet"". : SINTEF rapport 2010 31 s. SINTEF Rapport
OCEAN Untitled
 
39 Aursand, Ida Grong; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar; Sørensen, Carl-Fredrik; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Grimsmo, Leif.
Superfersk fisk med riktig kvalitet. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 31 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
40 Bakke, Ingrid; Skjermo, Jorunn; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Vadstein, Olav.
Steering of cod larvae (Gadus morhua) gut microbiota: Timing for probiotic treatment. Gut Microbiology: new insights into gut microbial ecosystems; 2010-07-23 - 2010-07-25
NTNU Untitled
 
41 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Westavik, Harry; Sandberg, Merete Gisvold; Garforth, Dave; Winkel, Clare; Andree, Sabine; Martinez, Iciar.
Safe production of farmed Atlantic salmon (Salmo salar). : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-04950-3) 28 s.
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
42 Jensen, Østen; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald.
Svekkelse av notlin på grunn av kontaktslitasje. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-05110-0) 14 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
43 Jensen, Østen; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald.
Svekkelse av notlin på grunn av kontaktslitasje. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-05110-0) 14 s.
OCEAN SINTEF Untitled
 
44 Jensen, Østen; Lien, Andreas Myskja; Dahle, Stine Veronica Wiborg.
Høytrykkspyling av notlin. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214051001) 6 s. SINTEF Rapport(A106051)
OCEAN Untitled
 
45 Jensen, Østen; Lien, Andreas Myskja; Dahle, Stine Veronica Wiborg.
Høytrykkspyling av notlin. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-05100-1) 6 s.
OCEAN Untitled
 
46 Martinez, iciar; Slizyte, Rasa; Wang, Pål Anders; Jorge, Alberto; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Canas, Benito; Yamashita, Michiaki; Olsen, Ragnar Ludvig; Erikson, Ulf Gøran.
Higher gelatinase activation and ubiquitination in Atlantic salmon with soft than with firmer muscle. Aquaculture Europe 2010. Annual Meeting of the European Aquaculture Society; 2010-10-05 - 2010-10-08
OCEAN UiT Untitled
 
2009
47 Andersen, Øivind; Dahle, Stine Veronica Wiborg; van Nes, Solveig; Bardal, Tora; Tooming-Klunderud, Ave; Kjørsvik, Elin; Galloway, Trine Falck.
Differential spatio-temporal expression and functional diversification of the myogenic regulatory factors MyoD1 and MyoD2 in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology 2009 ;Volum 154.(1) s. 93-101
NOFIMA NTNU UiO Untitled
 
48 Dahle, Stine Veronica Wiborg.
Identification of prey species in gastric contents of herring.. I: Modernization of Fisheries Technology to Cope with Challenges and Profitability. : INTECH 2009 ISBN 9789537619527. s. 117-126
OCEAN Untitled
 
49 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Felberg, Hanne Solvang; Altin, Dag; Martinez, Iciar.
Identification of prey species in gastric contents of herring. Nor-fishing technology conference 2009 s. 108-117
MF NTNU UiT Untitled
 
50 Dahle, Stine Veronica Wiborg; Galloway, Trina.
Differentional spatio-temporal expression and functional diversification of the myogenic regulatory factors MyoD1 and MyoD2 in Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus). Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology 2009 ;Volum 154. s. 93-101
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste