Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 147 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Iversen, Anette Christine; Fylkesnes, Marte Knag; Lauritzen, Camilla; Nygård, Reidunn Håøy; Vis, Svein Arild.
Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4. Tromsø: RKBU Nord 2019 (ISBN 978-82-93031-67-3) 259 s.
NORCE UiB UiT Untitled
 
2 Vis, Svein Arild; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Iversen, Anette Christine; Fylkesnes, Marte Knag.
Barnevernets undersøkelsesarbeid. Forsakonferansen 2019; 2019-11-15 - 2019-11-15
UiT NORCE UiB Untitled
 
3 Vis, Svein Arild; Lauritzen, Camilla; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale.
Barnevernets underslkelserarbeid - meldinger til barnevernet. Lanseringskonferanse; 2019-11-13 - 2019-11-13
UiT NORCE Untitled
 
2018
4 Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Vis, Svein Arild.
Assessment frameworks for child welfare investigations – differences and similarities in the Nordic countries. The European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF); 2018-10-02 - 2018-10-05
NORCE UiT Untitled
 
5 Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Havnen, Karen J Skaale; Fossum, Sturla.
Barnevernets undersøkelsesarbeid: Evaluering av Kvellomalen. Barn- og ungekongressen; 2018-04-23 - 2018-04-27
NORCE UiT Untitled
 
6 Vis, Svein Arild Myhra; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Havnen, Karen J Skaale.
Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker. UiT Helseblogg 2018
NORCE UiT Untitled
 
7 Vis, Svein Arild Myhra; Lauritzen, Camilla; Fossum, Sturla; Havnen, Karen J Skaale.
Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2018
NORCE UiT Untitled
 
2017
8 Havnen, Karen J Skaale.
Beslutningsprosessar i barnevernet. Analyse, vurdering og beslutning.. Internseminar; 2017-11-17 - 2017-11-17
NORCE Untitled
 
9 Havnen, Karen J Skaale.
Evaluering av Kvellomalen.. Seminar barnevernforskarnettverket; 2017-11-29 - 2017-11-29
NORCE Untitled
 
10 Havnen, Karen J Skaale.
The potential and challenges of FGC as decision making model in the child welfare system.. 7th European conference for social work research; 2017-04-19 - 2017-04-21
NORCE Untitled
 
11 Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin.
The Norwegian child welfare services. A presentation for our Slovenian colleges.. Kontaktmøte; 2017-09-28 - 2017-09-28
NORCE Untitled
 
12 Kojan, Bente Heggem; Hennum, Nicole; Havnen, Karen J Skaale; Fauske, Halvor; Christiansen, Øivin.
Social work, decision-making and complexity. Symposium; 2017-04-19 - 2017-04-21
OSLOMET NORCE NTNU Untitled
 
13 Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Havnen, Karen J Skaale; Fossum, Sturla.
Evaluering av Kvellomalen. Universitetet i Tromsø: RKBU Nord 2017 (ISBN 978-82-93031-47-5) 174 s.
NORCE UiT Untitled
 
14 Skilbred, Dag Tore; Havnen, Karen J Skaale.
Hva trengs av råd og veiledning i barnevernet?. Norsk barnevernkongress; 2017-09-20 - 2017-09-22
NORCE Untitled
 
15 Skilbred, Dag Tore; Havnen, Karen J Skaale.
Hvilke former for råd og veiledning trengs i barnevernet?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 (4)
NORCE Untitled
 
16 Vis, Svein Arild; Havnen, Karen J Skaale.
Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: SMIL – Styrket mestring i livet (2. utg.). Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017 ;Volum 2.(1) s. -
NORCE UiT Untitled
 
2016
17 Havnen, Karen J Skaale.
Familieråd som beslutningsmodell i barnevernet. I: Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02684-8. s. 162-177
NORCE Untitled
 
18 Havnen, Karen J Skaale.
"Frå hjelpetiltaksprosjektet; Kva med barnas helse og fungering?". Fagdag; 2016-08-30 - 2016-08-30
NORCE Untitled
 
19 Havnen, Karen J Skaale.
"Frå hjelpetiltaksprosjektet; Kva med barnas psykiske helse og fungering". Fagdag; 2016-01-28 - 2016-01-28
NORCE Untitled
 
20 Havnen, Karen J Skaale.
"Mellom psykisk helse og barnevern. Ein studie av psykiske vanskar hos barn plasserte utanfor heimen; førekomst, variasjon og utvikling". Konferanse; 2016-04-14 - 2016-04-14
NORCE Untitled
 
21 Havnen, Karen J Skaale.
"Undersøkelsesarbeid i barnevernet; fra bekymring til beslutning - en prosjektbeskrivelse". FORSA/NOUSA-konferanse; 2016-11-07 - 2016-11-09
NORCE Untitled
 
22 Havnen, Karen J Skaale.
"Utvikling i bruk av hjelpetiltak for barn og unge i perioden 1993-2010". Fagdag; 2016-08-30 - 2016-08-30
NORCE Untitled
 
23 Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin.
International Review on Family Group Conferencing (FSC). XIV EUSARF Conference. Shaping the future.; 2016-09-13 - 2016-09-15
NORCE Untitled
 
24 Havnen, Karen J Skaale; Skilbred, Dag Tore.
Barnevernets arbeid med meldinger og undersøkelser. Analyse, vurderinger og beslutninger. Bergen: Uni Research, NTNU, UiT, RBUP Øst/Sør, 2016 17 s.
NORCE Untitled
 
25 Skilbred, Dag Tore; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale.
Råd og veiledning til foreldre i barneverntjenesten. Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak; 2016-08-30 - 2016-08-30
NORCE Untitled
 
26 Skilbred, Dag Tore; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Backe-Hansen, Elisabeth; Bakketeig, Elisiv.
"Råd og veiledning til foreldre i barnevernet". Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak; 2016-01-28 - 2016-01-28
OSLOMET NORCE Untitled
 
2015
27 Christiansen, Øivin; Bakketeig, Elisiv; Skilbred, Dag Tore; Madsen, Christian; Havnen, Karen J Skaale; Aarland, Kristin; Backe-Hansen, Elisabeth.
Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 (ISBN 978-82-92970-89-8) 242 s.
OSLOMET NORCE Untitled
 
28 Havnen, Karen J Skaale.
Barnas helse og fungering. Lanseringsseminar for Forskningskunnskap om hjelpetiltak; 2015-09-24 - 2015-09-24
NORCE Untitled
 
29 Havnen, Karen J Skaale.
Barnas helse og fungering.. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8. s. 95-114
NORCE Untitled
 
30 Havnen, Karen J Skaale.
Er plassering alltid bra? Barnevernets moglege skadelege effektar på barn. I: Mangfold og utvikling - sosialt arbeid i ny tid. En artikkelsamling om sosialt arbeid 2011-2015.. Oslo: Fellesorganisasjonen,Seksjonsrådet for sosionomer 2015 ISBN 978-82-90858-12-9. s. 71-88
NORCE Untitled
 
31 Havnen, Karen J Skaale.
Frå hjelpetiltaksprosjektet; kva med barnas helse og fungering?. FO-seminar; 2015-12-04 - 2015-12-04
NORCE Untitled
 
32 Havnen, Karen J Skaale.
Kunnskapsstatus i familieråd. Fagmøte; 2015-02-03 - 2015-02-03
NORCE Untitled
 
33 Havnen, Karen J Skaale.
Kunnskapsstatus om Familieråd. Lanseringskonferanse for forskingsprosjekt; 2015-02-04 - 2015-02-04
NORCE Untitled
 
34 Havnen, Karen J Skaale.
Mellom psykisk helse og barnevern. Ein langtidsstudie av psykiske vanskar hos barn plasserte utanfor heimen.. Fagmøte; 2015-02-03 - 2015-02-03
NORCE Untitled
 
35 Havnen, Karen J Skaale.
Ny kunnskapsstatus om familieråd. Barnevernforskarseminar; 2015-01-14 - 2015-01-14
NORCE Untitled
 
36 Havnen, Karen J Skaale.
Psykisk helse og fungering hos barna i hjelpetiltaksprosjektet. Forskingsseminar; 2015-03-16 - 2015-03-16
NORCE Untitled
 
37 Havnen, Karen J Skaale.
Psykiske vansker hos langtidsplasserte barn,forekomst, variasjon og utvikling. tverrfagleg dagskurs; 2015-06-01 - 2015-06-01
NORCE Untitled
 
38 Skilbred, Dag Tore; Havnen, Karen J Skaale.
Råd og veiledning som hjelpetiltak. I: Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak.. Bergen: RKBU Vest, Uni Research Helse 2015 ISBN 978-82-92970-89-8. s. 115-155
NORCE Untitled
 
2014
39 Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Skilbred, Dag Tore.
Child Welfare Services in Norway - from protection to promotion. Internasjonal kongress; 2014-09-13 - 2014-09-17
NORCE UiB Untitled
 
40 Havnen, Karen J Skaale.
Familieråd - erfaringer og evidens - en kunnskapsoppsummering. Forskingskonferanse; 2014-10-08 - 2014-10-10
NORCE Untitled
 
41 Havnen, Karen J Skaale.
Kunnskapsstatus i familieråd. internt forskingsmøte; 2014-05-05
NORCE Untitled
 
42 Havnen, Karen J Skaale.
Kunnskapsstatus i familieråd - kor står vi og kor går vi?. Fagleg møte; 2014-04-01
NORCE Untitled
 
43 Havnen, Karen J Skaale.
Mellom psykisk helse og barnevern. Ein langtidsstudie av psykiske vanskar hos barn plasserte utanfor heimen; førekomst, variasjon og utviklig. Fosterhjemsseminar; 2014-10-01 - 2014-10-01
NORCE Untitled
 
44 Havnen, Karen J Skaale.
Presentasjon av kunnskapsstatus om familieråd. Fagdag; 2014-12-08 - 2014-12-08
NORCE Untitled
 
45 Havnen, Karen J Skaale.
Psykisk helse hos plasserte barn - forsking og praksis. Vidareutdanning i barnevern; 2014-02-13
NORCE Untitled
 
46 Havnen, Karen J Skaale; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Reidar.
Stability and change - a 7- to 8-year follow-up study of mental health problems in Norwegian children in long-term out-of-home care. Child & Family Social Work 2014 ;Volum 19.(3) s. 292-303
NORCE Untitled
 
47 Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin.
Kunnskapsstatus om familieråd. Erfaringer og effekter. Bergen: Uni Research Helse, RKBU Vest 2014 (ISBN 978-82-92970-77-5) 115 s.
NORCE Untitled
 
48 Skilbred, Dag Tore; Havnen, Karen J Skaale.
Fosterhjemsarbeid. Undervisning HiB; 2014-02-13 - 2014-02-13
NORCE Untitled
 
2013
49 Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Havik, Toril; Anderssen, Norman.
Cautious belonging: relationships in long-term foster-care. British Journal of Social Work 2013 ;Volum 43.(4) s. 720-738
NORCE UiB Untitled
 
50 Havnen, Karen J Skaale.
Er plassering alltid bra? Barnevernets moglege skadelege effektar på barn. Tidsskriftet Norges Barnevern 2013 ;Volum 90.(3) s. 132-145
NORCE Untitled
 
    Vis neste liste