Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 60 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Andersen-Hollekim, Tone Elisabeth; Melby, Line; Sand, Kari; Gilstad, Heidi; Das, Anita; Solbjør, Marit.
Shared decision-making in standardized cancer patient pathways in Norway—Narratives of patient experiences. Health Expectations 2021
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Melby, Line; Brattheim, Berit J; Das, Anita; Gilstad, Heidi; Gjøsund, Gudveig; Håland, Erna; Sand, Kari; Solbjør, Marit.
Pakkeforløp for kreft: erfaringer blant helsepersonell og pasienter. Sluttrapport fra den forskningsbaserte evaluering av pakkeforløp for kreft. TRONDHEIM: SINTEF 2021 (ISBN 978-82-14-06460-5) 33 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00278)
NTNU SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2020
3 Solbjør, Marit; Gilstad, Heidi; Sand, Kari; Das, Anita; Melby, Line.
Shared decision making in standardized cancer patient pathways in Norway – patient experiences. International Conference of Integrated Care ICIC2020; 2020-09-30
NTNU SINTEF Untitled
 
2019
4 Benjaminsen, Christina; Das, Anita.
Kronisk syke kan få hjelp i egen stue. Gemini.no [Fagblad] 2019-02-07
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Das, Anita.
Digital oppfølging som del av et kreftforløp. KreftREHAB 2019; 2019-04-09 - 2019-04-10
SINTEF Untitled
 
6 Das, Anita; Holbø, Kristine.
Tjenestedesign og Teknologi i Helse - Fremtidens helsetjenester. FoU Dag Muritunet Rehabiliteringssenter; 2019-05-08 - 2019-05-08
SINTEF NTNU Untitled
 
7 Das, Anita; Johnsen, Ingrid Elevine Berg.
Tjenesteinnovasjon for trygge barn i tannbehandling. Innomed konferansen; 2019-10-31 - 2019-10-31
SINTEF Untitled
 
8 Das, Anita; Plassen, Pål Hovengen.
Nettbasert kur for tannlegeskrekk hos barn. Norgesglasset, NRK P1 [Radio] 2019-08-13
SINTEF Untitled
 
9 Egge, Håvard; Das, Anita.
Skal behandle tannbehandlingsangst via nett. Gemini.no [Fagblad] 2019-06-19
SINTEF Untitled
 
10 Holbø, Kristine; Das, Anita; Bøthun, Silje; Formanek, Marianne Næsland; Halvorsen, Trond.
Multidosetjeneste for hjemmeboende – brukernes erfaringer og behov for nye løsninger. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2019 ;Volum 4.(1) s. 20-31
NTNU SINTEF Untitled
 
11 Resell, Marit Johanne; Das, Anita; Grønning, Kjersti.
Digital selvrapportering kan gjøre pasienten mer involvert i behandlingen. Sykepleien 2019
NTNU Untitled
 
12 Sand, Kari; Lassemo, Eva; Vilarinho, Thomas; Vis, Anne Carlijn; Das, Anita; Melby, Line.
Evaluering av chat‐, svar‐ og telefontjenester. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06774-3) 56 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
13 Dahl, Yngve; Reitan, Jarl; Das, Anita.
Value Tensions in Telecare: An Explorative Case Study. I: NordiCHI '18 - Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Oslo, Norway — September 29 - October 03, 2018. Association for Computing Machinery (ACM) 2018 ISBN 978-1-4503-6437-9. s. 559-570
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Das, Anita; Reitan, Jarl.
Telehealth follow-up of patients with chronic conditions: Implications concerning patient perceived wellbeing. World Conference of Gerontechnology; 2018-05-07 - 2018-05-09
SINTEF Untitled
 
15 Das, Anita; Reitan, Jarl; Holbø, Kristine; Boysen, Elin Sundby; Ausen, Dag.
Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer. Tjenesteutvikling i nasjonalt pilotprosjekt.. : SINTEF 2018 (ISBN 9788214068931) 41 s. SINTEF Rapport(2018:00480)
SINTEF Untitled
 
16 Melby, Line; Das, Anita.
Perspektiver på fastlegens rolle i lindrende behandling - funn fra en evalueringsstudie av det lindrende tjenestetilbudet i Norge. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2018 (1) s. 37-41
SINTEF Untitled
 
2017
17 Brattheim, Berit J; Das, Anita; Gilstad, Heidi.
Pasientens bruk av radiologiske bildefunn. SHMN-2017: Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter- Helseplattformen; 2017-05-11 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
18 Das, Anita.
Avstandsoppfølging av kronisk syke, brukererfaringer fra de fire pilotkommunene i det nasjonale programmet. EHIN 2017; 2017-10-31 - 2017-11-01
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Das, Anita; Reitan, Jarl; Bøthun, Silje.
A formative evaluation of an eHealth service for patients with COPD. CEUR Workshop Proceedings 2017 ;Volum 2001.(5) s. -
SINTEF Untitled
 
20 Melby, Line; Das, Anita; Halvorsen, Thomas; Steihaug, Sissel.
Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06044-7) 186 s. SINTEF Rapport(A27799)
SINTEF Untitled
 
2016
21 Das, Anita.
MOBESITY: eHealth for Patients Undergoing Weight Loss Treatment. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2016 (ISBN 978-82-326-1526-1) 55 s.
NTNU Untitled
 
22 Das, Anita; Major, Anne Lise Sagen.
MediTake, a medication app to improve adherence - A service design evaluation. CEUR Workshop Proceedings 2016 ;Volum 1574. s. 11-20
APO NTNU SINTEF Untitled
 
23 Gilstad, Heidi; Das, Anita; Bjerkan, Jorunn; Ewald, Heidi; Griebel, Lena; Moreland, Julia; Pohl, Anna-Lena.
E-helsekompetanse hos flyktninger i Europa -en pilotstudie fra Norge, Tyskland, Skottland og Finland. Helseinformatikkuka i Trondheim HELSIT 2016; 2016-09-27 - 2016-09-28
NORD NTNU Untitled
 
24 Major, Anne Lise Sagen; Das, Anita.
Smarttelefonapplikasjoner som hjelpemiddel til håndtering av egne legemidler – opplevd nytteverdi og behov knyttet til brukskvalitet. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016 ;Volum 124.(6) s. 34-37
APO NTNU SINTEF Untitled
 
2015
25 Das, Anita.
App i Apotek. En tjenestemodell for å øke pasientsikkerheten knyttet til legemiddelbruk ved utskriving fra sykehus. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059632) 41 s. SINTEF Rapport(A27029)
SINTEF Untitled
 
26 Das, Anita; Bøthun, Silje; Reitan, Jarl; Dahl, Yngve.
The use of generative techniques in co-design of mHealth technology and healthcare services for COPD patients. HCII2015; 2015-07-02 - 2015-07-07
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Das, Anita; Bøthun, Silje; Reitan, Jarl; Dahl, Yngve.
The use of generative techniques in co-design of mHealth technology and healthcare services for COPD patients. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2015 ;Volum 9188. s. 587-595
SINTEF Untitled
 
28 Das, Anita; Faxvaag, Arild; Svanæs, Dag.
The impact of an eHealth portal on health care professionals' interaction with patients: Qualitative study. Journal of Medical Internet Research 2015 ;Volum 17.(11:e267)
NTNU Untitled
 
29 Das, Anita; Pettersen, Ida Nilstad; Håland, Erna; Brattheim, Berit; Gilstad, Heidi.
Service Improvement for Childhood Obesity Treatment through eHealth Cooperation and Communication. 3rd European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI 2015); 2015-10-27 - 2015-10-28
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Das, Anita; Sagen Major, Anne Lise.
App i apotek – en farmasøytisk veiledningstjeneste med MediTake mobilapplikasjon. HelsIT2015; 2015-10-20 - 2015-10-21
APO SINTEF Untitled
 
31 Das, Anita; Sagen Major, Anne Lise.
MediTake, A Medication App to Improve Adherence - A Service Design Evaluation. 3rd European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI 2015); 2015-10-27 - 2015-10-28
APO SINTEF Untitled
 
32 Grut, Lisbet; Sandsund, Mariann; Lauvsnes, Marte; Das, Anita; Næsgaard, Ole Petter.
Koordinerte og sammenhengende pasientforløp for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel- og skjelettplager. Delprosjekt 1: Brukerkartlegging.. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059502) 28 s. SINTEF Rapport(A26874)
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Sagen Major, Anne Lise; Das, Anita; Tran, Liv; Holst, Lone.
Meditake App i Apotek - evaluering av en farmasøytisk veiledningstjeneste. Farmasidagene 2015; 2015-11-05 - 2015-11-06
APO SINTEF UiB Untitled
 
34 Sandsund, Mariann; Tjønnås, Maria Suong; Das, Anita; Reitan, Jarl.
Velferdsteknologi for økt fysisk aktivitet. Forebygging av sykdom og økt livskvalitet hos personer med kols. Kvalifiseringsprosjekt.. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059595) 35 s. SINTEF Rapport(A27009)
SINTEF Untitled
 
2014
35 Bøthun, Silje; Reitan, Jarl; Das, Anita; Dahl, Yngve; Titova, Elena Valerevna; Brørs, Kirsti Fossland.
HelsaMi: User-centred design of an integrated care service for people with severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 14th International Conference on Integrated Care; 2014-04-02 - 2014-04-04
NTNU SINTEF Untitled
 
36 Das, Anita; Faxvaag, Arild.
What influences patient participation in an online forum for weight loss surgery? A qualitative case study. Interactive Journal of Medical Research 2014 ;Volum 16.(2:e4) s. -
NTNU Untitled
 
2013
37 Das, Anita.
En portalløsning for pasienter - fra idé til implementasjon. Erfaringer fra en casestudie. Møteplassen 2013: Innbyggernes Helse-IKT - utfordringer og muligheter i den digitale pasientens møte med helsetjenesten; 2013-11-06 - 2013-11-06
NTNU Untitled
 
38 Das, Anita.
Implementation of Patient Portals as Part of Healthcare Delivery: Opportunities and Challenges. HelsIT; 2013-09-17 - 2013-09-19
NTNU Untitled
 
39 Das, Anita; Røsand, Terje.
Brukervennlighet, hva er det?. Teknologi-camp for Jenter; 2013-11-03 - 2013-11-05
NTNU Untitled
 
40 Das, Anita; Svanæs, Dag.
Human-centred methods in the design of an e-health solution for patients undergoing weight loss treatment. International Journal of Medical Informatics 2013 ;Volum 82.(11) s. 1075-1091
NTNU Untitled
 
2012
41 Alsos, Ole Andreas; Das, Anita; Svanæs, Dag.
Mobile health IT: The effect of user interface and form factor on doctor–patient communication. International Journal of Medical Informatics 2012 ;Volum 81.(1) s. 12-28
NTNU Untitled
 
42 Das, Anita; Melby, Line; Håland, Erna.
4th Annual Seminar: "Forskernettverk for kvinner i helseinformatikk". Nettverksseminar; 2012-05-24 - 2012-05-24
NTNU Untitled
 
2011
43 Das, Anita.
MOBESITY-nettportal for pasienter som har gjennomgått vektreduserende behandling. HelsIT; 2011-09-27 - 2011-09-29
NTNU Untitled
 
44 Das, Anita.
MOBESITY-nettside for pasienter som har gjennomgått gastric bypass. Regionat nettverksmøte om overvekt og fedme; 2011-03-31 - 2011-04-01
NTNU Untitled
 
45 Das, Anita.
The MOBESITY project. I: Proceedings of the fifth international symposium on Human Factors Engineering in Health Informatics. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2830-4. s. 157-162
NTNU Untitled
 
46 Das, Anita; Faxvaag, Arild; Svanæs, Dag.
Interaction design for cancer patients: do we need to take into account the effects of illness and medication?. CHI 2011, ACM conference on Human factors in computing systems; 2011-05-07 - 2011-05-12
NTNU Untitled
 
47 Das, Anita; Faxvaag, Arild; Svanæs, Dag.
Management of Weight-Loss: Patients’ and Healthcare Professionals’ Requirements for an E-health System for Patients. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2011 ;Volum 6776. s. 285-294
NTNU Untitled
 
48 Das, Anita; Faxvaag, Arild; Svanæs, Dag.
Interaction design for cancer patients: do we need to take into account the effects of illness and medication?. I: Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems. ACM Publications 2011 ISBN 978-1-4503-0228-9. s. 21-24
NTNU Untitled
 
49 Grønning, Ingeborg; Das, Anita.
Weight lost and knowledge gained? An exploration of experiences and lay knowledge in self-help groups and online forums for obesity patients. Personal Health Records and patient-oriented infrastructures. Empowering, involving, end enrolling patients through information systems; 2011-12-12 - 2011-12-13
NTNU Untitled
 
50 Svanæs, Dag; Faxvaag, Arild; Das, Anita; Alsos, Ole Andreas; Røsand, Terje.
The NSEP Usability and Design Laboratory. I: Proceedings of the fifth international symposium on Human Factors Engineering in Health Informatics. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2830-4. s. 25-30
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste