Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2019
1 Blom, Ellen Eimhjellen; Aadland, Eivind; Skrove, Guri Kaurstad; Solbraa, Ane Kristiansen; Oldervoll, Line Merethe.
Physical acivity and health-related quality of life among participants attending primary care services for lifestyle change. ISBNPA 2019; 2019-06-04 - 2019-06-07
MF HVL NTNU Untitled
 
2 Blom, Ellen Eimhjellen; Oldervoll, Line Merethe; Aadland, Eivind; Solbraa, Ane Kristiansen; Skrove, Guri Kaurstad.
Impact and implementation of Healthy Life Centres, a primary-care service intervention for behaviour change in Norway: Study design. Scandinavian Journal of Public Health 2019 s. 1-8
HVL LHL MF NTNU Untitled
 
3 Sande, Andre Bekkevold; Egilsson, Birnir; Skrove, Guri Kaurstad; Rødal, Jorunn Hoås.
Toppidrettssatsning i Møre og Romsdal. Molde: Møreforsking Molde AS 2019 (ISBN 978-82-7830-316-0) 81 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1908)
MF Untitled
 
4 Skrove, Guri Kaurstad; Hagen, Rigmor Sjaastad.
Løpetid : løp for livet. Romsdals Budstikke [Avis] 2019-05-11
MF Untitled
 
5 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Forebygging av økonomisk eksklusjon i norsk fotball. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2019 (ISBN 978-82-7962-254-3) 29 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:1)
HIM MF Untitled
 
2018
6 Bachmann, Kari Elisabeth; Gammelsæter, Hallgeir; Skrove, Guri Kaurstad; Straume, Solveig.
Negotiating logics : Norwegian football clubs’ involvement in refugees inclusion into Norwegian football. EASM 2018 : The European Sport Management Conference; 2018-09-05 - 2018-09-08
HIM MF Untitled
 
7 Bachmann, Kari Elisabeth; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad; Bremnes, Helge.
Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978‐82‐7830‐298‐9) 21 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1806)
HIM MF NTNU Untitled
 
8 Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Jørgensen, Mats R..
Trening og skader i unges vekstspurtfase. Romsdals Budstikke. 2018 s. 38-
HIM MF Untitled
 
9 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad.
Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. EASM 2018 : The European Sport Management Conference; 2018-09-05 - 2018-09-08
HIM MF Untitled
 
10 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nerbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Prevention of economic exclusion in Norwegian football. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-249-9) 31 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:7)
HIM MF Untitled
 
11 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Inclusion of refugees in Norwegian football clubs. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-238-3) 33 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:2)
HIM MF Untitled
 
12 Straume, Solveig; Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Nærbøvik, Sunniva; Røvik, Kristin.
Inkludering av flyktninger i norske fotballklubber. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2018 (ISBN 978-82-7962-247-5) 23 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2018:3)
HIM MF Untitled
 
2017
13 Skrove, Guri Kaurstad; Nerland, Sølve Mikal; Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth.
Egenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde : brukerundersøkelse av ulike anleggstyper for fysisk aktivitet. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-286-6) 76 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1707)
MF Untitled
 
2016
14 Blom, Ellen Eimhjellen; Solbraa, Ane; Aadland, Eivind; Skrove, Guri Kaurstad; Oldervoll, Line Merethe.
Frisklivssentral – en kommunal helsetjeneste for livsstilsendring. En flerregional intervensjonsstudie med langtidsoppfølging.. Å leve med helseutfordringer. Nasjonal forskerkonferanse.; 2016-11-03 - 2016-11-03
HVL MF NTNU Untitled
 
15 Groven, Gøril; Hoemsnes, Helene; Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet : VRI-prosjekt med Spesialistbedriften. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 26 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1601)
HIM MF Untitled
 
16 Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Kvalitet i alle ledd : samordning av hjelpetilbud til barn og unge. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978-82-7830-262-0) 94 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1606)
HVO NTNU Untitled
 
17 Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth; Aarseth, Turid.
Integrated care pathways—A strategy towards better care coordination in municipalities? A qualitative study. International Journal of Care Coordination 2016 ;Volum 19.(1-2) s. 20-28
HIM MF Untitled
 
18 Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril; Nerland, Sølve Mikal; Bachmann, Kari Elisabeth.
"I UNG" - et alternativt opplæringstiltak for ungdom som har droppet ut av videregående opplæring : resultater fra følgeforskningen. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978‐82‐7830‐274‐3) 114 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1612)
MF Untitled
 
2015
19 Aarseth, Turid; Bachmann, Kari Elisabeth; Gjerde, Ingunn; Skrove, Guri Kaurstad.
Mot samhandlingskommunen? : om endringer i kommunenes eksterne og interne relasjoner i møte med en nasjonal helsereform. Nordiske organisasjonsstudier 2015 ;Volum 17.(3) s. 109-133
HIM MF Untitled
 
20 Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad.
Hva med gråsoneelevene?. I: Elev- og lærarrolla : vilkår for læring. Det Norske Samlaget 2015 ISBN 978-82-521-8846-2. s. 85-111
MF Untitled
 
21 Bachmann, Kari Elisabeth; Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril.
Evaluering av "Den gode skoleeier" : kommuners arbeid med skoleeierrollen og erfaringer med skoleeierprogrammet. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-235-4) 61 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1513)
MF Untitled
 
22 Bergem, Randi; Bachmann, Kari Elisabeth; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad; Yttredal, Else Ragni.
Kommunereform og lokalt folkehelsearbeid. Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid.. Volda: Møreforsking AS 2015 (ISBN 978-82-7692-349-0) 42 s.
HVO MF Untitled
 
23 Groven, Gøril; Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth.
Fremtidens eldreomsorg : kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt omsorgssenter i Aukra kommune. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-232-3) 55 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1512)
MF Untitled
 
24 Rolim, Natale Pinheiro Lage; Skårdal, Kristine; Høydal, Morten; Sousa, Mirta; Malmo, Vegard; Skrove, Guri Kaurstad; Ingul, Charlotte Bjørk; Hansen, Harald Edvard Mølmen; Alves, Marcia Netto Magalhaes; Thuen, Marte; Haraldseth, Olav; Brum, Patricia Chakur; Slupphaug, Geir; Loennechen, Jan Pål; Stølen, Tomas; Wisløff, Ulrik.
Aerobic interval training reduces inducible ventricular arrhytmias in diabetic mice after myocardial infarction.. Basic Research in Cardiology 2015 ;Volum 110.(44)
NTNU STO Untitled
 
25 Skrove, Guri Kaurstad; Bachmann, Kari Elisabeth; Bremnes, Helge; Groven, Gøril.
KS FoU-prosjekt nr. 134033 : trygg oppvekst - helhetlig organisering av tjenester for barn og unge. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-212-5) 107 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1502)
MF Untitled
 
26 Skrove, Guri Kaurstad; Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth.
Sammen om rehabilitering i nærmiljøet : sluttevaluering av "Livsnær livshjelp" - et samhandlingsprosjekt om rehabiliteringsbrukere i Aure. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 33 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1506)
MF Untitled
 
27 Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Groven, Gøril; Bachmann, Kari Elisabeth.
"Sulten og tørst, men Stikk UT! først" : en brukerundersøkelse av turkassetrimmen Stikk UT!. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-218-7) 40 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1505)
MF Untitled
 
2014
28 Bachmann, Kari Elisabeth; Kaurstad, Guri.
Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. International Journal of Integrated Care 2014 (Annual Conference Supplement)
MF Untitled
 
29 Bachmann, Kari Elisabeth; Kaurstad, Guri; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Interaction or self-support? : Norwegian municipalities' adaptation to the Coordination Reform. 14th Annual International Conference on Integrated Care; 2014-04-02 - 2014-04-04
HIM MF Untitled
 
30 Kaurstad, Guri; Bachmann, Kari Elisabeth.
Need for change : development of integrated care pathways for vulnerable children and adolescents. 14th Annual International Conference on Integrated Care; 2014-04-02 - 2014-04-04
MF Untitled
 
31 Skrove, Guri Kaurstad; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg; Bachmann, Kari Elisabeth.
Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter blant barn og unge i Kristiansund : levekårsprosjektet i Kristiansund. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 75 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1402)
HIM MF Untitled
 
32 Skrove, Guri Kaurstad; Oterhals, Geir; Hoemsnes, Helene; Ulvund, Ingeborg; Bachmann, Kari Elisabeth.
Deltakelse i organiserte fritidstilbud blant barn og unge med innvandrerforeldre. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-209-5) 92 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1417)
HIM HVO MF Untitled
 
33 Skrove, Guri Kaurstad; Witsø, Elisabet; Bachmann, Kari Elisabeth.
Livsnær livshjelp : rehabilitering i nærmiljøet. Molde: Møreforsking Molde AS 2014 (ISBN 978-82-7830-196-8) 35 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1403)
MF Untitled
 
2013
34 Høydal, Morten Andre; Kaurstad, Guri; Rolim, Natale Pinheiro Lage; Johnsen, Anne Berit; Alves, Marcia; Koch, LG; Britton, SL; Stølen, Tomas; Smith, GL; Wisløff, Ulrik.
High inborn aerobic capacity does not protect the heart following myocardial infarction. Journal of applied physiology 2013 ;Volum 115.(12) s. 1788-1795
NTNU Untitled
 
35 Kaurstad, Guri; Bachmann, Kari Elisabeth.
Kvalitet i alle ledd : en analyse av endringsbehov i utrednings- og behandlingslinjer for barn og unge med behov for sammensatte og koordinerte tjenester. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 35 s. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M(1303)
MF Untitled
 
36 Kaurstad, Guri; Bachmann, Kari Elisabeth; Oterhals, Geir.
Gir deltagelse i frisklivssentralen i Molde et friskere liv? : deltagernes opplevelse av tilbudet, endring i fysiske parametere og helseatferd etter 3 måneder. Molde: Møreforsking Molde AS 2013 (ISBN 978‐82‐7830‐188‐3) 55 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1308)
HIM MF Untitled
 
2012
37 Kaurstad, Guri.
Cardiomyocyte function and calcium handling in animal models of inborn and acquired maximal oxygen uptake. Trondheim: NTNU-trykk 2012 (ISBN 978-82-471-3580-8) 55 s.
NTNU Untitled
 
38 Kaurstad, Guri; Alves, Marcia; Kemi, Ole Johan; Rolim, Natale Pinheiro Lage; Høydal, Morten Andre; Wisløff, Helene; Stølen, Tomas; Wisløff, Ulrik.
Chronic CaMKII inhibition blunts the cardiac contractile response to exercise training. European Journal of Applied Physiology 2012 ;Volum 112.(2) s. 579-588
NTNU VETINST Untitled