Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 65 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Moen, Kari Hoås; Buaas, Ellen Holst; Skjæveland, Yngve.
Det var en gang... Hisorie og tradisjoner i den flerkulturelle barnehagen. Universitetsforlaget 2021 (ISBN 978-82-15-05112-3) 177 s.
DMMH NTNU Untitled
 
2020
2 Bjerknes, Oda; Borge, Synnøve; Lie, Tove Grete; Skjæveland, Yngve.
Refleks 1, Elevbok. Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2020 (ISBN 9788205514126) 128 s.
NTNU Untitled
 
3 Bjerknes, Oda; Borge, Synnøve; Lie, Tove Grete; Skjæveland, Yngve.
Refleks 1, Elevbok. Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2020 (ISBN 9788205527249) 128 s.
NTNU Untitled
 
4 Bjerknes, Oda; Lie, Tove Grete; Skjæveland, Yngve.
Refleks 2, Elevbok. Naturfag og samfunnsfag for barnetrinnet. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2020 (ISBN 9788205527294) 168 s.
NTNU Untitled
 
5 Skjæveland, Yngve.
Samfunnsfagdidaktisk forsking med empiri frå norsk skule – eit forskingsoversyn. Nordidactica 2020 ;Volum 10.(4) s. 142-163
NTNU Untitled
 
2019
6 Skjæveland, Yngve.
Barnehagen som lærande organisasjon i ein politisk kontekst. I: Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245032758. s. 41-62
NTNU Untitled
 
7 Skjæveland, Yngve.
Kjeldebruk i historiefaget i vidaregåande skule - eit aksjonsforskingsprosjekt. Konferanse i Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærar, lektor- og barnehagelærarutdanningane; 2019-11-20 - 2019-11-21
NTNU Untitled
 
8 Skjæveland, Yngve.
Kvalitetsutvikling i prosjektarbeid med barn. I: Aksjonsforskning på mange vis. Forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61298-6. s. 153-178
NTNU Untitled
 
2018
9 Gotvassli, Kjell Aage; Skjæveland, Yngve.
Introduction to the Book.. I: Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Information Age Publishing 2018 ISBN 978-1-64113-160-5. s. 3-20
DMMH NORD NTNU Untitled
 
10 Skjæveland, Yngve.
Interpretation and Implementation of the National Curriculum: Leadership of Learning in Norwegian Early Childhood Centers. I: Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care. Information Age Publishing 2018 ISBN 978-1-64113-160-5. s. 91-111
NTNU Untitled
 
11 Skjæveland, Yngve.
Samfunnsfagundervisning i ein fleirkulturell skule. Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk 11.–13. april 2018; 2018-04-11 - 2018-04-13
NTNU Untitled
 
12 Skjæveland, Yngve; Magerøy-Grande, Linn Maria; Marthinsen, Birger Andreas.
Hvordan kan opplæring i kildevurdering og kildebruk være en metode for dybdelæring i historiefaget?. Fou i praksis - Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning; 2018-10-24 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
2017
13 Skjæveland, Yngve.
Empirisk forsking på samfunnsfag i norsk skule – ei vurdering av forskingssituasjonen. Samfunnsfagkonferansen - Ny tid og nye muligheter for samfunnsfagene i norsk skole og lærerutdanning; 2017-11-27 - 2017-11-28
NTNU Untitled
 
14 Skjæveland, Yngve.
Learning history in early childhood: Teaching methods and children’s understanding. Contemporary Issues in Early Childhood 2017 ;Volum 18.(1) s. 8-22
NTNU Untitled
 
15 Skjæveland, Yngve; Granrusten, Per Tore; Moen, Kari Hoås; Lillemyr, Ole Fredrik.
Ledelse og læring i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2017 ;Volum 101.(3) s. 239-251
DMMH NTNU Untitled
 
2016
16 Skjæveland, Yngve.
Frå sosialpedagogikk til kompetanseutvikling – barnehagen som læringsarena for barn i perioden 1975–2016. I: Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02582-7. s. 67-84
DMMH Untitled
 
17 Skjæveland, Yngve.
Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningsliner og lokale fortolkingar. I: Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02582-7. s. 167-182
DMMH Untitled
 
18 Skjæveland, Yngve.
Lokal fortolking av nasjonale rammer for læring – lojalitet eller motstand?. Barns læring i barnehagen - mellom styring og ledelse; 2016-10-26 - 2016-10-27
NTNU Untitled
 
19 Skjæveland, Yngve.
Nye perspektiv på leiing av læring i barnehagen. I: Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02582-7. s. 17-28
DMMH Untitled
 
20 Skjæveland, Yngve; Buaas, Ellen Holst; Moen, Kari Hoås.
Teaching Cultural Heritage In Culturally Diverse Early Childhood Centres In Norway. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research (IJHLTR) 2016 ;Volum 13.(2) s. 82-92
DMMH Untitled
 
2015
21 Skjæveland, Yngve.
Government Guidance on Leadership of Learning in Early Childhood Education and Care in Norway. I: Thinking and Learning about Leadership. Early childhood research from Australia, Finland, and Norway. Sydney, Australia: Community Child-Care Co-operation 2015 ISBN 978-0-9586859-5-5. s. 153-165
DMMH Untitled
 
22 Skjæveland, Yngve.
Historieformidling. Birgit Landsverk: I husmannsfolkets fotefar. Eige forlag: Rauland 2015.. Heimen - Lokal og regional historie 2015 ;Volum 52.(3) s. 289-291
DMMH Untitled
 
23 Skjæveland, Yngve.
Leadership of learning in ECEC. National Guidelines and Local Interpretations. 25th European Early Childhood Education Research Association Annual Conference; 2015-09-07 - 2015-09-10
DMMH Untitled
 
24 Skjæveland, Yngve.
Leiing av læring i barnehagen - nasjonale retningsliner og lokale fortolkingar. Fou i praksis; 2015-04-09 - 2015-04-10
DMMH Untitled
 
25 Skjæveland, Yngve.
USA står åleine igjen. Adresseavisen 2015 s. 43-43
DMMH Untitled
 
26 Skjæveland, Yngve; Buaas, Ellen Holst; Moen, Kari Hoås.
Teaching Cultural Heritage in Culturally Diverse Early Childhood Centres in Norway. Dilemman och visioner i samhällskunskapsundervisningen - från barnehage till lärarutbildning. Noridsk konferens i samhällskunskapsdidaktik; 2015-03-16 - 2015-03-18
DMMH Untitled
 
2014
27 Skjæveland, Yngve.
Barnehagen som lærande organisasjon i ein politisk kontekst. I: Ledelse av en lærende barnehage. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1374-0. s. 39-57
DMMH Untitled
 
28 Skjæveland, Yngve.
Changing requirements on Leadership in ECEC institutions. International Leadership Research Forum Early Childhood; 2014-06-11 - 2014-06-12
DMMH Untitled
 
29 Skjæveland, Yngve.
Marta Gjernes: Ullensvang 1964-2014. Band 1 og 2. Heimen - Lokal og regional historie 2014 ;Volum 51.(3) s. 271-273
DMMH Untitled
 
30 Skjæveland, Yngve.
The implementation of ECECs as learning organisations in Norway in a political context. 24th European Early Childhood Education Research Association Annual Conference; 2014-09-07 - 2014-09-10
DMMH Untitled
 
2013
31 Skjæveland, Yngve.
Den norske stasjonsparken - mellom natur og kultur. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning 2013 s. 15-18
DMMH Untitled
 
32 Skjæveland, Yngve.
Government guidance on leadership and management of early childhood centres as learning arenas. Leadership perspectives from near and far; 2013-12-09 - 2013-12-12
DMMH Untitled
 
33 Skjæveland, Yngve.
Leiing av barnehagen som lærande organisasjon. FoU i praksis 2013. Samspill mellom forskning og utdanning; 2013-04-22 - 2013-04-23
DMMH Untitled
 
34 Skjæveland, Yngve.
Teknologisk nyskapning og kulturell brytning: Norsk jarnbane 1840-1880. Foredrag ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland; 2013-09-26
DMMH Untitled
 
35 Skjæveland, Yngve; Buaas, Ellen Holst; Moen, Kari Hoås.
Danning gjennom historie og tradisjonsformidling i barnehagen. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0086-6. s. 240-248
DMMH Untitled
 
2012
36 Pedersen, Svein Henrik; Skjæveland, Yngve; Wale, Astrid.
Fra 1838 til 1920. Orkdal: Orkdal kommune 2012 (ISBN 978-82-998381-3-9) 320 s.
DMMH NTNU Untitled
 
37 Skjæveland, Yngve.
Children`s understanding of history. The 22 EECERA annual conference; 2012-08-30 - 2012-09-01
DMMH Untitled
 
38 Skjæveland, Yngve.
Historisk forståing hjå born i førskulealder. FoU i praksis 2012; 2012-04-23 - 2012-04-24
DMMH Untitled
 
2011
39 Skjæveland, Yngve.
The narrative construction of leadership roles and identities in Ealy Childhood Education and Care. 21 st EECERA annual Conference; 2011-09-14 - 2011-09-17
DMMH Untitled
 
2010
40 Skjæveland, Yngve.
Bygdefolk eller byfolk? Bystatus og urbanisering i ein av våre nyaste byar. Heimen - Lokal og regional historie 2010 ;Volum 47.(3) s. 211-223
DMMH Untitled
 
2009
41 Skjæveland, Yngve.
Jarnbanen på 1800-talet - ny teknologi og ny reisemåte. I: Trønderveven 2009. Tema: Samferdsel. Trondheim: Sør-Trøndelag Historielag og Trøndelag Folkemuseum 2009 ISBN 82-90348-40-1. s. 33-52
NTNU Untitled
 
42 Skjæveland, Yngve.
Jarnbanen på 1800-talet: Ny teknologi og ny reisemåte. I: Trønderveven 2009. : Sør-Trøndelag Historielag og Trøndelag Folkemuseum 2009 s. 33-52
DMMH Untitled
 
2008
43 Skjæveland, Yngve.
Teoretiske perspektiv og metodiske tilnærmingar i nordisk historisk forsking om samferdsel sidan 1980. Prøveførelesing for dr.art graden; 2008-06-27
NTNU Untitled
 
44 Skjæveland, Yngve.
Teknologisk nyskapning og kulturell brytning: Norsk Jarnbane 1840 - 1880. Trondheim: NTNU 2008 (ISBN 978-82-471-1095-9) 294 s.
NTNU Untitled
 
2006
45 Skjæveland, Yngve.
Bokverket om Stord er ferdig. Haugesunds Avis [Avis] 2006-12-13
NTNU Untitled
 
46 Skjæveland, Yngve.
Frå jord til olje. Bergens Tidende [Avis] 2006-12-15
NTNU Untitled
 
47 Skjæveland, Yngve.
Heiane - frå industri til handleby. Sunnhordland [Avis] 2006-11-17
NTNU Untitled
 
48 Skjæveland, Yngve.
Kvifor historie? Om legitimering av historiefaget. Prøveførelesing for stilling som førsteamanuensis i samfunnsfag fagdidaktikk; 2006-04-25
NTNU Untitled
 
49 Skjæveland, Yngve.
Oppdatert lokalsoge i tre band. Innsida.no [Internett] 2006-12-12
NTNU Untitled
 
50 Skjæveland, Yngve.
Stord frå steinalder til oljealder, band 3, 1900-2006. Stord: Stord kommune 2006 (ISBN 82-991667-7-2) 275 s.
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste