Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 62 << Forrige 1 2    Neste >>

2018
1 Caharija, Walter; Sunde, Leif Magne; Fredheim, Arne.
Unlocking exposed locations for sea aquaculture activities with autonomy and remote control technology. Arctic Frontiers 2018; 2018-01-21 - 2018-01-26
OCEAN NTNU Untitled
 
2 Fredheim, Arne.
Ocean Science for the Blue Ocean Economy. Oceans Meeting 2018; 2018-09-20 - 2018-09-21
NTNU Untitled
 
3 Fredheim, Arne; Reve, Torger.
Future Prospects of Marine Aquaculture. OCEANS 2018 Conference; 2018-10-22 - 2018-10-25
BI NTNU Untitled
 
4 Fredheim, Arne; Reve, Torger.
Future Prospects of Marine Aquaculture. I: OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston. IEEE conference proceedings 2018 ISBN 978-1-5386-4814-8. s. -
BI OCEAN NTNU Untitled
 
5 He, Zhao; Faltinsen, Odd Magnus; Fredheim, Arne; Kristiansen, Trygve.
The influence of fish on the mooring loads of a floating net cage. Journal of Fluids and Structures 2018 ;Volum 76. s. 384-395
OCEAN NTNU Untitled
 
2017
6 Fredheim, Arne.
Global aquaculture growth through technological development. CAETS Annual meeting 2017; 2017-11-14 - 2017-11-14
NTNU Untitled
 
7 Kristiansen, David; Føre, Martin; Aarsæther, Karl Gunnar; Fredheim, Arne.
NumSim - Numerical simulation of complex systems involving interaction between elements with large and varying stiffness properties. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2017 (ISBN 978-82-14-05885-7) 22 s.
OCEAN Untitled
 
8 Reitan, Kjell Inge; Fredheim, Arne.
New technology in Norwegian aquaculture: Production status and environmental challenges. Norwegian-Brazilian Business and Science Week; 2017-11-07 - 2017-11-08
NTNU Untitled
 
2016
9 Fredheim, Arne.
Aquaculture. Sustainable Ocean Summit 2016; 2016-11-30 - 2016-12-02
NTNU Untitled
 
10 Fredheim, Arne.
Future aquaculture and harvesting. Ny-Ålesund Symposium; 2016-09-19 - 2016-09-21
NTNU Untitled
 
11 Fredheim, Arne.
Future of Ocean Farming. Offshore Aquaculture 2016 Master Class; 2016-01-01 - 2016-01-01
NTNU Untitled
 
12 Fredheim, Arne.
Marine Aquacultu. The Future of the Ocean Economy Symposium: Exploring the prospects for emerging ocean industries to 2030; 2016-04-27 - 2016-04-28
NTNU Untitled
 
13 Fredheim, Arne.
Maritim verdiskapning i havbruksnæringen. Haugesundkonferansen; 2016-02-02 - 2016-02-03
NTNU Untitled
 
14 Fredheim, Arne.
SFI Exposed – going offshore. ZERO LICE - TIME FOR GLOBAL ACTION; 2016-03-01 - 2016-03-01
NTNU Untitled
 
15 Fredheim, Arne.
Utfordringer og muligheter innen eksponert havbruk – fra kystnært til maritime operasjoner. CONNECT Bærekraftig bruk av havet - ny teknologi for helse, miljø og effektiv ressursutnyttelse; 2016-02-24
NTNU Untitled
 
16 Fredheim, Arne.
Vil komme seg bort fra lakselusen. iLaks [Internett] 2016-03-01
NTNU Untitled
 
17 Fredheim, Arne; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
A Centre for research-based innovation in Exposed Aquaculture Operations - Collaboration and Synergies Between Maritime Industries Within The "Ocean Space". Oceanology International; 2016-03-16 - 2016-03-16
OCEAN NTNU Untitled
 
18 Fredheim, Arne; Ellingsen, Harald.
Skal bli kvitt lakselusa med gigantmerd. NRK [Internett] 2016-10-09
NTNU Untitled
 
2015
19 Bjelland, Hans Vanhauwaert; Føre, Martin; Lader, Pål; Kristiansen, David; Holmen, Ingunn Marie; Fredheim, Arne; Grøtli, Esten Ingar; Fathi, Dariusz Eirik; Oppedal, Frode; Utne, Ingrid Bouwer; Schjølberg, Ingrid.
Exposed aquaculture in Norway: Technologies for robust operations in rough conditions. I: OCEANS'15 MTS/IEEE Washington, Washington DC, 19-22 October, 2015. IEEE conference proceedings 2015 ISBN 978-0-933957-43-5. s. -
HAVFORSK OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
20 Fredheim, Arne.
Exposed aquaculture operations. Transatlantic Science Week 2015 "Blue Futures"; 2015-11-04 - 2015-11-06
OCEAN NTNU Untitled
 
21 Fredheim, Arne.
Hvordan norsk sjømatnæring kan bidra til å løse globale utfordringer. NæringsDriv Ålesund; 2015-06-12
OCEAN NTNU Untitled
 
22 Fredheim, Arne.
Industritungvektere ser til havbruk. Kyst.no [Internett] 2015-06-05
OCEAN Untitled
 
23 Fredheim, Arne; Bjelland, Hans Vanhauwaert.
Exposed aquaculture operations in Norway: present challenges, research and future opportunities. Aquaculture Europe; 2015-10-20 - 2015-10-23
OCEAN NTNU Untitled
 
24 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Føre, Martin; Kristiansen, David; Fredheim, Arne; Lader, Pål; Reite, Karl Johan.
Structural analysis of aquaculture nets: comparison and validation of different numerical modeling approaches. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering 2015 ;Volum 137.(4) s. -
OCEAN Untitled
 
25 He, Zhao; Faltinsen, Odd Magnus; Fredheim, Arne; Kristiansen, Trygve.
The influence of fish on the mooring loads of a floating fish farm. I: Proceedings 7th International Conference on HYDROELASTICITY IN MARINE TECHNOLOGY Split, Croatia, September 16th – 19th 2015. Croatia: VIDICI d.o.o, 2015 ISBN 978-953-95746-2-6. s. 753-764
NTNU Untitled
 
2014
26 Endresen, Per Christian; Birkevold, Jens; Føre, Martin; Fredheim, Arne; Kristiansen, David; Lader, Pål.
Simulation and validation of a numerical model of a full aquaculture net-cage system. I: 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 7: Ocean Space Utilization; Professor Emeritus J. Randolph Paulling Honoring Symposium on Ocean Technology. ASME Press 2014 ISBN 978-0-7918-4549-3. s. -
OCEAN Untitled
 
27 Fredheim, Arne.
Sluttrapport for FHF prosjekt #900813 Interaksjon mellom not og utspilingssystem: Modellforsøk for å få frem grunnleggende kunnskap om oppførsel til not og utspilingssystem under ulike værforhold.. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05722-5) 12 s.
OCEAN Untitled
 
28 Fredheim, Arne.
The view of the offshore aquaculture sector. The Ocean of Tomorrow projects. Blue Growth- offshore challenges and opportunities.; 2014-11-27
OCEAN NTNU Untitled
 
29 Føre, Heidi Moe; Endresen, Per Christian; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Føre, Martin; Kristiansen, David; Fredheim, Arne; Lader, Pål; Reite, Karl Johan.
Structural analysis of aquaculture nets: comparison and validation of different numerical modelling approaches. I: 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 7: Ocean Space Utilization; Professor Emeritus J. Randolph Paulling Honoring Symposium on Ocean Technology. ASME Press 2014 ISBN 978-0-7918-4549-3. s. -
OCEAN Untitled
 
30 Lader, Pål; Enerhaug, Birger; Fredheim, Arne; Pascal, Klebert; Pettersen, Bjørnar.
Forces on a cruciform/sphere structure in uniform current. Ocean Engineering 2014 ;Volum 82. s. 180-190
OCEAN NTNU Untitled
 
31 Reite, Karl Johan; Føre, Martin; Aarsæther, Karl Gunnar; Jensen, Jørgen Haavind; Rundtop, Per; Kyllingstad, Lars Tandle; Endresen, Per Christian; Kristiansen, David; Johansen, Vegar; Fredheim, Arne.
FHSIM - TIME DOMAIN SIMULATION OF MARINE SYSTEMS. I: ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Volume 8A: Ocean Engineering. ASME Press 2014 ISBN 978-0-7918-4550-9. s. -
OCEAN Untitled
 
32 Shainee, Mohamed; Leira, Bernt Johan; Ellingsen, Harald; Fredheim, Arne.
Investigation of a self-submersible SPM cage system in random waves. Aquacultural Engineering 2014 ;Volum 58. s. 35-44
OCEAN NTNU Untitled
 
2013
33 Endresen, Per Christian; Føre, Martin; Fredheim, Arne; Kristiansen, David; Enerhaug, Birger.
Numerical Modelling of Wake Effect on Aquaculture Nets. I: ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 2013 ISBN 978-0-7918-5535-5. s. -
OCEAN Untitled
 
34 Shainee, Mohamed; DeCew, J; Leira, Bernt Johan; Ellingsen, Harald; Fredheim, Arne.
Self-Submersible SPM Cage Simulation in Regular Waves With Oblique Currents. I: ASME 2013 32nd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. ASME Press 2013 ISBN 978-0-7918-5535-5. s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Shainee, Mohamed; Ellingsen, Harald; Leira, Bernt Johan; Fredheim, Arne.
Design theory in offshore fish cage designing. Aquaculture 2013 ;Volum 392. s. 134-141
OCEAN NTNU Untitled
 
2012
36 Fredheim, Arne; Jensen, Østen; Gjøsund, Svein Helge.
Sikre og mindre arealkrevende fortøyningssystem for havbruksanlegg. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2012 (ISBN 978-82-14-05443-9) 16 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
37 Shainee, Mohamed; DeCew, J; Leira, Bernt Johan; Ellingsen, Harald; Fredheim, Arne.
Numerical simulation of a self-submersible SPM cage system in regular waves with following currents. Aquacultural Engineering 2012 ;Volum 54. s. 29-37
OCEAN NTNU Untitled
 
38 Shainee, Mohamed; Leira, Bernt Johan; Ellingsen, Harald; Fredheim, Arne.
An Optimum design concept for offshore cage culture. I: 2012 Proceedings of the ASME 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2012): Volume 7. The American Society of Mechanical Engineers (ASME) 2012 ISBN 9780791844946. s. 85-94
OCEAN NTNU Untitled
 
39 Shainee, Mohamed; Leira, Bernt Johan; Ellingsen, Harald; Fredheim, Arne.
An optimum design concept for offshore cage culture. 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering; 2012-06-10 - 2012-06-15
OCEAN NTNU Untitled
 
40 Shainee, Mohamed; Leira, Bernt Johan; Ellingsen, Harald; Fredheim, Arne.
The Prospect of SPM cages for offshore mariculture. Offshore Mariculture Conference 2012; 2012-10-17 - 2012-10-19
OCEAN NTNU Untitled
 
2010
41 Fredheim, Arne; Heide, Mats Augdal; Jensen, Østen.
Sluttrapport - Utvikling av sikre oppdrettsanlegg. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214049404) 1 s. SINTEF Rapport(A106016)
OCEAN Untitled
 
42 Fredheim, Arne; Heide, Mats Augdal; Jensen, Østen.
Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Sluttrapport. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-04940-4) 18 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
43 Jensen, Østen; Dempster, Timothy David; Thorstad, Eva Bonsak; Uglem, Ingebrigt; Fredheim, Arne.
Escapes of fishes from Norwegian sea-cage aquaculture: causes, consequences and prevention. Aquaculture Environment Interactions 2010 ;Volum 1.(1) s. 71-83
OCEAN NINA Untitled
 
44 McClimans, Thomas; Handå, Aleksander; Fredheim, Arne; Lien, Egil; Reitan, Kjell Inge.
Controlled artificial upwelling in a fjord to stimulate non-toxic algae. Aquacultural Engineering 2010 ;Volum 42.(3) s. 140-147
OCEAN Untitled
 
45 Moe, Heidi; Fredheim, Arne; Hopperstad, Odd Sture.
Structural analysis of aquaculture net cages in current. Journal of Fluids and Structures 2010 ;Volum 26.(3) s. 503-516
OCEAN NTNU Untitled
 
2009
46 Fredheim, Arne; Shim, Kyu Jin; Pascal, Klebert.
Numerical Investigation of the Flow Through and Around a Net Cage. International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE) [proceedings] 2009
OCEAN Untitled
 
47 Moe, Heidi; Hopperstad, Odd Sture; Ivanova, Anna; Jensen, Østen; Fredheim, Arne.
Temporary-creep and post-creep properties of aquaculture netting materials. Ocean Engineering 2009 ;Volum 36.(12-13) s. 992-1002
NTNU SINTEF Untitled
 
2008
48 Dempster, Timothy David; Juell, Jon-Erik; Fosseidengen, Jan Erik; Fredheim, Arne; Lader, Pål.
Behaviour and growth of Atlantic salmon (Salmo salar L.) subjected to short-term submergence in commercial scale sea-cages. Aquaculture 2008 ;Volum 276.(1-4) s. 103-111
HAVFORSK OCEAN Untitled
 
49 Lader, Pål; Dempster, Timothy David; Fredheim, Arne; Jensen, Østen.
Current induced net deformations in full-scale sea-cages for Atlantic salmon (Salmo salar). Aquacultural Engineering 2008 ;Volum 38.(1) s. 52-65
OCEAN Untitled
 
2007
50 Fredheim, Arne.
How to prevent escapes. Workshop on Development of management options to reduce genetic impacts of aquaculture activities. Evaluation of genetic impact of aquaculture activities on native populations - A European network (GENIMOACT); 2007-04-19 - 2007-04-22
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste