Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2021
1 Arnesen, Petter.
Erfaringer fra prosjektet GeoSUM og vegen videre. Stikningskonferansen 2021; 2021-02-09 - 2021-02-10
SINTEF Untitled
 
2 Arnesen, Petter.
GeoFlow: Tynn klient og forskningsutfordringer. ITS Arena fagwebinar: Fremtidens veiprisingsteknologi kommer nå!; 2021-02-10 - 2021-02-10
SINTEF Untitled
 
3 Arnesen, Petter.
Slik kan fossilfrie bysoner løses i praksis: – Bare fantasien setter grenser. Teknisk Ukeblad [Fagblad] 2021-06-28
SINTEF Untitled
 
4 Arnesen, Petter.
Teknologiske muligheter i arbeidet med geofencing for vegprising. Fagseminar TØI: Hvordan skal bilistene betale i framtiden?; 2021-06-22 - 2021-06-22
SINTEF Untitled
 
5 Arnesen, Petter; Dahl, Erlend; Hjelkrem, Odd Andre; Seter, Hanne.
Investigating the Technological and Political Challenges of V2V Communication in Light of an Experimental Scenario Set Up. IEEE Access 2021 ;Volum 9. s. 97354-97365
SINTEF Untitled
 
6 Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D..
Mobiltelefonitellinger. Case-studie av Bygdøy og Fornebu. : SINTEF 2021 25 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Arnesen, Petter; Seter, Hanne; Tveit, Ørjan Mørner; Bjerke, Mats Myhrvold.
Geofencing to Enable Differentiated Road User Charging. Transportation Research Record 2021 s. -
SINTEF Untitled
 
8 Bjørgen, Astrid; Karlsson, Hampus; Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Bjørge, Nina Møllerstuen; Hansen, Lillian; Ryghaug, Marianne.
Prøveprosjekt som metode. Konsekvenser for bylogistikk i Olav Tryggvasons gate, Trondheim. Gjennomgang av prøveprosjektet. Utvikling og bruk av videoanalyse og geofence for bedre datagrunnlag.. Trondheim: SINTEF AS 2021 (ISBN 978-82-14-07669-1) 58 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00493)
SINTEF Untitled
 
9 Landmark, Andreas D.; Arnesen, Petter; Södersten, Carl-Johan Hugo; Hjelkrem, Odd Andre.
Mobile phone data in transportation research: methods for benchmarking against other data sources. Transportation 2021 ;Volum 48. s. 2883-2905
SINTEF Untitled
 
10 Seter, Hanne; Hansen, Lillian; Arnesen, Petter.
Comparing user acceptance of integrated and retrofit driver assistance systems – A real-traffic study. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2021 ;Volum 79. s. 139-156
SINTEF Untitled
 
2020
11 Arnesen, Petter.
Geofencing for smart urban mobilitet. Mobilitet 2020; 2020-02-04 - 2020-02-05
SINTEF Untitled
 
12 Arnesen, Petter; Foss, Trond; Håkegård, Jan Erik; Hjelkrem, Odd Andre; Fagerholt, Randi Ann; Lie, Arne; Seter, Hanne.
LambdaRoad - Summarizing the main findings of work package 1: System and organizational requirements for CCAM". Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214065473) 84 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00884)
SINTEF UiT Untitled
 
13 Arnesen, Petter; Seter, Hanne; Foss, Trond; Dahl, Erlend; Lillestøl, Per J; Jenssen, Gunnar.
Geofencing for smart urban mobility. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214063073) 56 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00100)
SINTEF Untitled
 
14 Dahl, Erlend; Arnesen, Petter; Seter, Hanne.
GEOFENCING FOR SMART URBAN MOBILITY: EFFECTS FROM A PILOT WITH RETROFIT EQUIPMENT. European Transport Conference past papers repository 2020
SINTEF Untitled
 
15 Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter; Bø, Torstein Ingebrigtsen; Sondell, Rebecka Snefuglli.
Estimation of tank-to-wheel efficiency functions based on type approval data. Applied Energy 2020 ;Volum 276. s. -
OCEAN SINTEF Untitled
 
16 Jenssen, Gunnar; Moscoso Paredes, Claudia Trinidad; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl-Johan Hugo; Skjermo, Jo; Karlsson, Hampus.
Simulering av opphold i redningsrom. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 978-82-14-06296-0) 60 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00013)
SINTEF Untitled
 
17 Skjermo, Jo; Arnesen, Petter; Södersten, Carl-Johan Hugo; Dahl, Erlend.
Predicting Driving Conditions at Mountain Crossings Using Deep Learning. I: 2020 IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-4149-7.
SINTEF Untitled
 
18 Skjermo, Jo; Södersten, Carl-Johan Hugo; Arnesen, Petter; Dahl, Erlend; Seter, Hanne.
Kunstig intelligens for høyfjellsoverganger. Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06529-9) 46 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00429)
SINTEF Untitled
 
19 Jenssen, Gunnar Deinboll; Skjermo, Jo; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Södersten, Carl-Johan Hugo; Moscoso Paredes, Claudia Trinidad.
E39 Rogfast - Bokanfjordstunnelen, simulatorstudie - effekt av monotonidempende tiltak. SINTEF Byggforsk 2020 (ISBN 978-82-14-06405-6) 84 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00184)
SINTEF Untitled
 
2019
20 Arnesen, Petter.
Ny bilteknologi - GeoSUM. NRK - Søndagsrevyen [TV] 2019-04-28
SINTEF Untitled
 
21 Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D.; Hjelkrem, Odd Andre; Södersten, Carl-Johan Hugo.
Mobility Analytics - Undersøkelse av mobildata for Ruter AS. : SINTEF 2019 38 s.
SINTEF NTNU Untitled
 
22 Arnesen, Petter; Malmin, Olav Kåre; Dahl, Erlend.
A forward Markov model for predicting bicycle speed. Transportation 2019
SINTEF Untitled
 
23 Foss, Trond; Seter, Hanne; Arnesen, Petter.
Geofencing for smart urban mobility. Summarizing the main findings of Work Package 1. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 (ISBN 978-82-14-06852-8) 44 s.
SINTEF Untitled
 
24 Mannhardt, Felix; Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D..
Estimating the Impact of Incidents on Process Delay. I: 2019 International Conference on Process Mining (ICPM). IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-0919-0. s. 49-56
SINTEF Untitled
 
25 Mannhardt, Felix; Arnesen, Petter; Landmark, Andreas D..
Estimating the Impact of Incidents on Process Delay. 1st International Conference on Process Mining; 2019-06-24 - 2019-06-26
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Manum, Bendik; Arnesen, Petter; Nordström, Tobias; Cooper, Crispin; Gil, Jorge; Dahl, Erlend; Chan, Ringo; Rokseth, Lillian Sve; Green, Sylvia.
USING REALISTIC TRAVEL-TIME THRESHOLDS IN ACCESSIBILITY MEASURES OF BICYCLE ROUTE NETWORKS. Proceedings of the 12th Space Syntax Symposium 2019; 2019-07-08 - 2019-07-13
AHO NTNU SINTEF Untitled
 
27 Manum, Bendik; Arnesen, Petter; Nordström, Tobias; Gil, Jorge.
Improving GIS-based models for bicycling speed estimations. Transportation Research Procedia 2019 ;Volum 42. s. 85-99
AHO NTNU SINTEF Untitled
 
28 Rambæk, Ida; Arnesen, Petter.
Denne teknologien kan gjøre veibommer overflødige – og utslippene lavere. Teknisk ukeblad [Internett] 2019-05-22
SINTEF Untitled
 
29 Seter, Hanne; Arnesen, Petter; Hjelkrem, Odd Andre.
The data driven transport research train is leaving the station. Consultants all aboard?. Transport Policy 2019 ;Volum 80.(August) s. 59-69
SINTEF Untitled
 
30 Storsæter, Ane Dalsnes; Skjermo, Jo; Hjelkrem, Odd Andre; Håkegård, Jan Erik; Arnesen, Petter; Dahl, Erlend.
A GIS-Based tool for Optimizing C-ITS Communication Infrastructure. I: 2019 IEEE 90th Vehicular Technology Conference (VTC2019-Fall). IEEE conference proceedings 2019 ISBN 978-1-7281-1220-6.
SINTEF Untitled
 
2018
31 Arnesen, Petter; Hjelkrem, Odd Andre.
An Estimator for Traffic Breakdown Probability Based on Classification of Transitional Breakdown Events. Transportation Science 2018 ;Volum 52.(3) s. 593-602
SINTEF Untitled
 
32 Foss, Trond; Arnesen, Petter; Roche-Cerasi, Isabelle; Vaa, Torgeir.
A FEASIBILITY STUDY FOR ROAD AND WEATHER INFORMATION AND VARIABLE SPEED LIMITS. XVth International Winter Road Congress; 2018-02-20 - 2018-02-23
SINTEF Untitled
 
33 Jenssen, Gunnar; Skjermo, Jo; Hoem, Åsa Snilstveit; Arnesen, Petter; Frantzich, Håkan; Nilsson, Daniel.
Simulering av evakuering i tunnel. : SINTEF 2018 (ISBN 978-82-14-06915-0) 54 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2018:01000)
SINTEF Untitled
 
34 Manum, Bendik; Arnesen, Petter; Nordström, Tobias; Gil, Jorge.
IMPROVING GIS-BASED TOOLS FOR BICYCLING SPEED ESTIMATIONS. The European Transport Conference; 2018-10-09 - 2018-10-12
AHO NTNU SINTEF Untitled
 
35 Moe, Dagfinn; Kummeneje, An-Magritt; Arnesen, Petter.
Evaluering av fartskampanjen 2014-2017: Kunnskap om fart, holdninger til fart, fartsatferd og budskapsforståelse. Trondheim: SINTEF-rapport 01453 2018 (ISBN 978-82-14-06787-3) 69 s.
SINTEF Untitled
 
2016
36 Arnesen, Petter.
Kan førerstøtte være attraktivt på bedriftsnivå. Evaluering av ISA i Statens vegvesen. Teknologidagene; 2016-09-22 - 2016-09-22
SINTEF Untitled
 
37 Arnesen, Petter; Holsclaw, Tracy; Smyth, Padhraic.
Bayesian Detection of Changepoints in Finite-State Markov Chains for Multiple Sequences. Technometrics 2016 ;Volum 58.(2) s. 205-213
NTNU Untitled
 
38 Arnesen, Petter; Tjelmeland, Håkon.
Prior specification of neighbourhood and interaction structure in binary Markov random fields. Statistics and computing 2016 s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Foss, Trond; Roche-Cerasi, Isabelle; Arnesen, Petter.
A feasibility study for road and weather information and variable speed limits. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 9788214061802) 95 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter; Dahl, Erlend.
Public transport trip route planner utilizing historical delay and crowding data. ETC; 2016-10-05 - 2016-10-07
SINTEF Untitled
 
41 Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter; Frøyen, Yngve Karl.
Mer presis modellering av gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214060348) 53 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27631)
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Nordtømme, Marianne Elvsaas; Moen, Terje; Dahl, Erlend; Hjelkrem, Odd Andre; Arnesen, Petter.
Evaluering av automatisk fartstilpasning (ISA) i Statens vegvesen. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059656) 62 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27040)
SINTEF Untitled
 
2015
43 Arnesen, Petter; Tjelmeland, Håkon.
Fully Bayesian Binary Markov Random Field Models: Prior Specification and Posterior Simulation. Scandinavian Journal of Statistics 2015 ;Volum 42.(4) s. 967-987
NTNU Untitled
 
44 Arnesen, Petter.
Prior construction for discrete Markov models. : Skipnes kommunikasjon as 2015 (ISBN 978-82-326-1077-8) 200 s.
NTNU Untitled
 
2014
45 Arnesen, Petter; Brodtkorb, André R..
The 2014 eVITA Winter School on Big Data Challenges to Modern Statistics. Tilfeldig gang 2014 (1) s. 9-11
NTNU SINTEF Untitled