Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 202 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Callanan, Martin.
Hvem eier historien- Introduksjon til NTNUs Tråante utstilling.. Utstillingsåpning Rørosmuseet; 2021-09-30 - 2021-09-30
NTNU Untitled
 
2 Callanan, Martin.
Melting Arctic - Disappearing Past. Climate change and Arctic Archaeology today. ON MELTING GROUND Arctic Archaeology- International Conference; 2021-10-19 - 2021-10-22
NTNU Untitled
 
3 Callanan, Martin.
Reinjegere, snøfonner og satellitter. Arkeologikafé- foredragskveld; 2021-10-14 - 2021-10-14
NTNU Untitled
 
4 Norberg, Erik; Callanan, Martin; Rosvold, Jørgen.
Åarjelsaemien tsoevtsh - Sydsamiska snölegor. Sydsamiskt bruk av snölegor historiskt och idag. META - Historiskarkeologisk tidskrift 2021 ;Volum 2021. s. 31-52
NTNU NINA Untitled
 
5 Stenvik, Lars Fredrik; Christophersen, Axel; Rundberget, Bernt; Callanan, Martin; Bjerck, Hein B..
Arkeologen Oddmunn Farbregd. Adresseavisen 2021 s. -
NTNU Untitled
 
2020
6 Andreassen, Liss Marie; Callanan, Martin; Saloranta, T.; Kjøllmoen, B.; nagy, Teodor.
FonnSat - Fonner, arkeologi og satellittdata. NVE Rapport nr. 41/2020.: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 2020 (ISBN 978-82-410-2078-0) 68 s. Rapport (Norges vassdrags- og energidirektorat)(41/2020)
NTNU Untitled
 
7 Bjerck, Hein Bjartmann; Callanan, Martin; Breivik, Heidi Mjelva; Skar, Birgitte.
MESO 2020 Session: Thing theory and lithics. MESO'2020 - Tenth International Conference on the Mesolithic in Europe; 2020-09-07 - 2020-09-11
NTNU Untitled
 
8 Callanan, Martin.
– Vi får ikke delta i planleggingen av egen framtid. Universitetsavisa [Internett] 2020-06-24
NTNU Untitled
 
9 Callanan, Martin.
Glacial Archaeology- alpine ice in retreat. Ground Check: Cultural Heritage and Climate Change Discussion #5; 2020-10-21
NTNU Untitled
 
10 Callanan, Martin.
Hunters and Trappers in the High Mountains. UHI Archeology Institute Seminar Series; 2020-05-29 - 2020-05-29
NTNU Untitled
 
11 Callanan, Martin.
Ice Patch Hunters in the Mesolithic? An exploratory review of the current evidence. MESO'2020 - Tenth International Conference on the Mesolithic; 2020-09-09
NTNU Untitled
 
12 Callanan, Martin.
THE CASE OF THE SOUTHERN SAMI GIEVRIE- RESCUING OR DENUDING RITUAL MOUNTAIN LANDSCAPES?. EAA Annual Meeting 2019; 2020-09-07
NTNU Untitled
 
13 Callanan, Martin.
‘Thinking Like an Icepatch’ at Kringsollfonna, Oppdal. Alaska Anthropology Annual Meeting; 2020-02-28
NTNU Untitled
 
14 Callanan, Martin.
Utforsker snøfonner fra satellitt. Universitetsavisa [Internett] 2020-12-12
NTNU Untitled
 
15 Callanan, Martin; Andreassen, Liss Marie; Saloranta, Tuomo.
FONNSAT prosjektet- introduksjon og resultater. Prosjektseminar; 2020-12-09
NTNU Untitled
 
2019
16 Callanan, Martin.
Frozen Finds from Melting Ice- an overview glacial archaeology in a warming world. UCD School of Archaeology and Archaeological Society Seminar Series; 2019-11-12
NTNU Untitled
 
17 Callanan, Martin.
Osupro- nye undersøkelser ved Christiansborg, Accra, Ghana. Arkeologikafe; 2019-09-26
NTNU Untitled
 
18 Callanan, Martin.
Understanding the 2017 Tråante exhibition. LEGACIES OF COLONIALISM IN THE NORDIC COUNTRIES; 2019-01-25
NTNU Untitled
 
19 Callanan, Martin; Breivik, Heidi Mjelva; Stamnes, Arne Anderson.
Archaeological Geophysics at Christiansborg/OSU, Ghana. European Association of Archaeologists - annual conference; 2019-09-04 - 2019-09-07
NTNU Untitled
 
20 Callanan, Martin; Reitmaier, Thomas; Ceruti, Constanza.
Session 367: Stairways to Heaven? Mountainous Landscapes as Spiritual and Ritual Topographies. EAA Annual Meeting 2019; 2019-09-07
NTNU Untitled
 
2018
21 Callanan, Martin.
Drones in archaeology- theory and use. Guest seminar; 2018-02-05 - 2018-02-05
NTNU Untitled
 
22 Callanan, Martin.
Frozen Finds from melting ice. Guest seminar; 2018-02-05 - 2018-02-05
NTNU Untitled
 
23 Callanan, Martin.
Internasjonalisering ved NTNU. NORPART dagen; 2018-11-28
NTNU Untitled
 
24 Callanan, Martin.
Ismannen- historien om en unik arkeologisk oppdagelse. Barneuniversitetet; 2018-11-17
NTNU Untitled
 
25 Callanan, Martin.
Session Introduction- Spiritual and Ritual Dimensions of Mountain Landscapes. UISPP Congress; 2018-05-04 - 2018-05-09
NTNU Untitled
 
26 Callanan, Martin.
Smeltende snøfonner gir nye oldtidsfunn – glasialarkeologi i Midt-Norge. Vitenlunsj; 2018-11-17
NTNU Untitled
 
27 Callanan, Martin.
Snøfonnarkeologi og satellitter. Arbeidsmøte; 2018-10-23 - 2018-10-23
NTNU Untitled
 
28 Callanan, Martin.
The Southern Sami Drum (Gievrie)- discovery, recovery and recontextualisation. UISPP Congress; 2018-05-04 - 2018-05-09
NTNU Untitled
 
29 Callanan, Martin; Breivik, Heidi Mjelva; Stamnes, Arne Anderson.
Osupro- geophysical workshop. FANT forum; 2018-11-30
NTNU Untitled
 
30 Callanan, Martin; Breivik, Heidi Mjelva; Stamnes, Arne Anderson; Osei-Tutu, J. Kwadwo; Hove, Jon Olav.
OsuPro- archaeological geophysics workshop. Workshop; 2018-10-29 - 2018-11-02
NTNU Untitled
 
31 Callanan, Martin; Hove, Jon Olav; Breivik, Heidi Mjelva; Stamnes, Arne Anderson; Osei-Tutu, J. Kwadwo.
OSUPRO-preliminære resultater fra en geofysiske undersøkelse i Ghana. Lunsjseminar; 2018-12-05
NTNU Untitled
 
32 Hollesen, Jørgen; Callanan, Martin; Dawson, Tom; Fenger-Nielsen, Rasmus; Friesen, T. Max; Jensen, Anne M.; Markham, Adam; Martens, Vibeke V.; Pitulko, Vladimir V.; Rockman, Marcy.
Climate change and the deteriorating archaeological and environmental archives of the Arctic. Antiquity 2018 ;Volum 92.(363) s. 573-586
NIKU NTNU Untitled
 
33 Hove, Jon Olav; Gyam, Samuel; Callanan, Martin.
OsuPro: Survey of material remains of Eurafrican entanglements during the transatlantic slave trade and beyond. Colonial Entanglements: Institutions, Memory, Resistance.; 2018-09-12 - 2018-09-13
NTNU Untitled
 
34 Peacock, Elizabeth E.; Callanan, Martin.
The challenge of developing sustainable heritage management and preservation strategies for perennial snow patch artefacts. Contribution of the SPARC Project.. I: Proceedings of the 13th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference: Florence 2016. International Council of Museums, ICOM 2018 ISBN 978-92-9012-436-8. s. 22-26
NTNU Untitled
 
35 Pilø, Lars Holger; Finstad, Espen; Bronk Ramsey, Christopher; Martinsen, Julian Robert Post; Solli, Brit; Nesje, Atle; Wangen, Vivian; Callanan, Martin; Barrett, James H..
The chronology of reindeer hunting on Norway's highest ice patches. Royal Society Open Science 2018 ;Volum 5:171738. s. 1-10
NTNU UiB UiO Untitled
 
2017
36 Breivik, Heidi Mjelva; Callanan, Martin; Sauvage, Raymond; Nielsen, Svein Vatsvåg.
Fra flintfunn til fakta. Hvordan arkeologer gjenskaper levde steinalderliv.. Spor 2017 ;Volum 2.
NTNU UiO Untitled
 
37 Callanan, Martin.
An overview of Icepatch Archaeology in Scandinavia; anno 2017. Rocky Mountain Anthropological Conference; 2017-09-23 - 2017-09-23
NTNU Untitled
 
38 Callanan, Martin.
Glacial Archaeology in Southern Sapmi. "Desde los Cárpatos hasta Sobrarbe: Arqueología de montaña" -III JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA; 2017-03-16 - 2017-03-19
NTNU Untitled
 
39 Callanan, Martin.
Glasial arkeologi- arkeologiske konsekvenser av et varmere klima. Gjesteforedrag; 2017-12-05 - 2017-12-05
NTNU Untitled
 
40 Callanan, Martin.
How Two Bodies Stayed Mummified for 75 Years in a Swiss Glacier. www.livescience.com [Internett] 2017-07-21
NTNU Untitled
 
41 Callanan, Martin.
Norsk snøfonnarkeologi i et internasjonalt perspektiv. SPARC prosjektet avslutningsworkshop; 2017-10-12 - 2017-10-13
NTNU Untitled
 
42 Callanan, Martin.
Nye innsikter i jernalderens jaktteknologi. SPARC prosjektet avslutningsworkshop; 2017-10-12 - 2017-10-13
NTNU Untitled
 
43 Callanan, Martin.
Nye oppdagelser fra snøfonner i Sørsamiske fjellområder. Kulturforedraget (Tråante 2017); 2017-02-16 - 2017-02-16
NTNU Untitled
 
44 Callanan, Martin.
Sesjon 2 innledning- Hvite flekker og kunstige skiller. Norsk Arkeologmøte (NAM); 2017-11-02 - 2017-11-02
NTNU Untitled
 
45 Callanan, Martin.
Snøfonnarkeologi og samarbeid i Midt-Norge. NTNU Vitenskapsmuseets årlig regionmøte; 2017-04-05 - 2017-04-05
NTNU Untitled
 
46 Callanan, Martin.
Sørsamisk arkeologi. Kveldsforedrag ifm Tråante 2017; 2017-02-16 - 2017-02-16
NTNU Untitled
 
47 Callanan, Martin.
The Nature of Things- Secrets from the Ice. CBC (Canada [TV] 2017-11-19
NTNU Untitled
 
48 Callanan, Martin.
Villreinens vandringer de siste 3000 år. Gjesteforedrag; 2017-04-06 - 2017-04-06
NTNU Untitled
 
49 Callanan, Martin; Breivik, Heidi Mjelva; Sauvage, Raymond; Nielsen, Svein Vatsvåg.
'The Weakest Link?'- Tidligmesolittiske fjordlokaliteter i Møre og Romsdal.. Steinalderkonferansen 2017; 2017-03-21 - 2017-03-23
NTNU UiO Untitled
 
50 Callanan, Martin; Norberg, Erik; Rosvold, Jørgen.
How "Arrow Mountain" got it's name- Åarjelsaemien tsoevtsh project update.. Alaska Anthropology Association Annual Meeting; 2017-02-27 - 2017-03-02
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste