Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-12 av 12

2019
1 Tvedten, Sigrunn.
"The birth of a variable: the resilient children in OECD’s analyses of equity in education." Paper presented at Vinterseminaret (arr. Norwegian Sociological Association), 02.03.2019.. Seminar; 2019-02-01 - 2019-02-03
NTNU Untitled
 
2018
2 Tvedten, Sigrunn.
Erfaringer fra prosjektet ‘Pusterommet’ i to folkebiblioteker i Vestfold: Bruk av servicedesign for å la ungdom medvirke i utvikling av biblioteket som sosial møteplass, i et folkehelseperspektiv. Horten: Universitetet i Sørøst-Norge 2018 (ISBN 978-82-7860-328-4) 57 s. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge(1)
USN Untitled
 
2016
3 Gjems, Liv; Grøgaard, Jens Brandi; Tvedten, Sigrunn.
Early Childhood Teacher Education in the Field of Early Lieracy - The what, how and why in education. Bringing Teacher Education Forward. National and International perspectives; 2016-06-06 - 2016-06-06
USN Untitled
 
4 Gjems, Liv; Grøgaard, Jens Brandi; Tvedten, Sigrunn.
Hva norske barnehagelærerstudenter mener de har lært om barns språktilegnelse og tidlige litterasitet.. Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 ;Volum 100.(2) s. 89-102
USN Untitled
 
5 Tvedten, Sigrunn.
Accounting for Equity, targeting motivation. A theoretical outline for analyzing the OECD approach to equity in education.. Nordic Sociological Association Conference (NSA); 2016-08-11 - 2016-08-13
USN Untitled
 
6 Tvedten, Sigrunn.
Ungdom og bibliotek i Re kommune. En kvalitativ undersøkelse av ungdommers bruk og opplevelse av det lokale folkebiblioteket. Bakkenteigen: Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge 2016 (ISBN 978-82-7860-282-9) 32 s.
USN Untitled
 
2015
7 Tvedten, Sigrunn.
Evaluering av studiet ledelse og innovasjon : et skreddersømstudium for mellomledere i statsetater. Horten: Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2015 (ISBN 978-82-7860-269-0) 48 s. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold(16)
NTNU Untitled
 
8 Tvedten, Sigrunn; Solem, Birgit Andrine Apenes; Elvestad, Eiri; Thorkildsen, Are.
Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess: Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold. Horten: Høgskolen i Buskerud og Vestfold 2015 (ISBN 978-82-7860-253-9) 55 s. Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold(11)
USN NTNU Untitled
 
2011
9 Hammer, Svein Ottar; Tvedten, Sigrunn.
Statistics on a Website: Governing Schools by Numbers. I: The Mutual Construction of Statistics and Society. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-87370-3. s. 207-223
NTNU Untitled
 
2010
10 Imsen, Gunn; Volckmar, Nina; Ramberg, Magnus Rye; Korseberg, Karl Arne; Tvedten, Sigrunn; Tommelstad, Kjersti.
A School for All - The Case of Norway. Seminar i nettverket NordNet; 2010-03-10 - 2010-03-10
NTNU Untitled
 
11 Tvedten, Sigrunn.
Accounting for equity: Does OECD propose accountability systems as a script for enhancing equity in education?. NERA's 38th Congress; 2010-03-11 - 2010-03-13
NTNU Untitled
 
2007
12 Hammer, Svein Ottar; Tvedten, Sigrunn.
Techniques of Government and Practices of Self-governing. Statistics as Boundary Object between Science and the State; 2007-05-14 - 2007-05-16
NTNU Untitled