Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 140 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Hasselgren, Anton; Kralevska, Katina; Gligoroski, Danilo; Faxvaag, Arild.
GDPR Compliant Blockchain and Distributed Ledger Technologies in the Health Sector. Studies in Health Technology and Informatics 2020 ;Volum 270. s. 1293-1294
NTNU Untitled
 
2019
2 Hasselgren, Anton; Kralevska, Katina; Gligoroski, Danilo; Pedersen, Sindre Andre; Faxvaag, Arild.
Blockchain in healthcare and health sciences—A scoping review. International Journal of Medical Informatics 2019 ;Volum 134:104040. s. 1-10
NTNU Untitled
 
3 Villumsen, Sidsel; Faxvaag, Arild; Nøhr, Christian.
Development and Progression in Danish eHealth Policies: Towards Evidence-Based Policy Making. Studies in Health Technology and Informatics 2019 ;Volum 264. s. 1075-1079
NTNU Untitled
 
2018
4 Faxvaag, Arild.
e-helse situasjonen i Norge. e-sundhetsobservatoriets landskonferanse; 2018-10-02 - 2018-10-03
NTNU Untitled
 
5 Faxvaag, Arild.
Helseinformatikk i grunnutdanningen. Grunnutdanningskonferansen 2018; 2018-11-16 - 2018-11-18
NTNU Untitled
 
6 Faxvaag, Arild; Wekre, Liv Johanne.
Helseplattformen: Erfaringer med bruk av en søkekonferanse for etablering av kontakt mellom kompetansemiljø og sektor. HEMIT-konferansen 2018; 2018-03-08 - 2018-03-08
APO NTNU Untitled
 
7 Nøhr, Christian; Koch, Sabine; Vimarlund, Vivian; Gilstad, Heidi; Faxvaag, Arild; Hardardóttir, Gudrun Audur; Andreassen, Hege Kristin; Kangas, Maarit; Reponen, Jarmo; Bertelsen, Pernille; Vilumsen, Sidsel; Hyppönen, Hannele.
Monitoring and Benchmarking eHealth in the Nordic Countries. Studies in Health Technology and Informatics 2018 ;Volum 247. s. 86-90
NTNU UNN Untitled
 
8 Rian, Monica; Gilstad, Heidi; Faxvaag, Arild.
Information exchange and problem solving over the phone. A study of nurses' communication with patients during callback in a rheumatology department.. ALAPP 2018; 2018-09-17 - 2018-09-19
NTNU Untitled
 
9 Villumsen, Sidsel; Nøhr, Christian; Faxvaag, Arild.
Translating eHealth Visions from Strategy to Practice - A Benefit mMnagement Approach. Studies in Health Technology and Informatics 2018 ;Volum 247. s. 885-889
NTNU Untitled
 
2017
10 Brattheim, Berit J; Gilstad, Heidi; Faxvaag, Arild.
"Se på meg" Bildediagnostikk med pasientrettet bildearkiv. SHMN-2017: Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter- Helseplattformen; 2017-05-11 - 2017-05-11
NTNU Untitled
 
11 Hypponen, Hannele; Koch, Sabine; Faxvaag, Arild; Gilstad, Heidi; Nøhr, Christian; Hardardottir, Gudrun; Andreassen, Hege; Bertelsen, Pernille; Kangaas, Maarit; Reponen, Jarmo; Villumsen, Sidsel; Vimarlund, Vivian.
Nordic eHealth benchmarking. From piloting towards established practice.. Copenhagen, Denmark: Nordic Council of Ministers 2017 87 s. TemaNord(1000)
NTNU UiT Untitled
 
2016
12 Gilstad, Heidi; Brattheim, Berit J; Faxvaag, Arild; Nøhr, Christian; Villumsen, Sidsel; Reponen, Jarmo; Andreassen, Hege Kristin; Kangas, Maarit; Harardottir, Gurun Audur; Koch, Sabine; Hypponen, Hannele.
Comparability, Availability and Use of Medication eHealth Services in the Nordic Countries. International Journal on Advances in Life Sciences 2016 ;Volum 8.(1-2) s. 112-121
NTNU UiT Untitled
 
13 Koch, Sabine; Andreassen, Hege K; Hardardottir, Gudrun; Brattheim, Berit J; Faxvaag, Arild; Gilstad, Heidi; Hypponen, Hannele; Jerivall, Lars; Kangaas, Maarit; Nøhr, Christian; Pehrsson, Thomas; Reponen, Jarmo; Villumsen, Sidsel; Vimarlund, Vivian.
Collecting evidence about ehealth implementation in the Nordic Countries. Linköping Electronic Conference Proceedings 2016
NTNU UNN Untitled
 
2015
14 Bjerkan, Jorunn.
ICT in ICP: Analysing user participation in testing of a web-based tool for Individual Care Plans. Trondheim: NTNU 2015 (ISBN 978-82-326-1156-0) 92 s.
NTNU UiO Untitled
 
15 Das, Anita; Faxvaag, Arild; Svanæs, Dag.
The impact of an eHealth portal on health care professionals' interaction with patients: Qualitative study. Journal of Medical Internet Research 2015 ;Volum 17.(11:e267)
NTNU Untitled
 
16 Gilstad, Heidi; Faxvaag, Arild; Nøhr, Christian; Villumsen, Sidsel; Reponen, Jarmo; Andreassen, Hege K; Jervall, Lars; Pehrsson, Thomas; Kangas, Maarit; Hardardottir, Gudrun; Koch, Sabine; Hypponen, Hannele.
Challenges of Comparing Medication eHealth Services in the Nordic Countries. GLOBAL HEALTH 2015, The Fourth International Conference on Global Health Challenges; 2015-06-19 - 2105-06-25
NTNU UiT Untitled
 
17 Hypponen, Hannele; Kangas, Maarit; Reponen, Jarmo; Nøhr, Christian; Villumsen, Sidsel; Koch, Sabine; Hardardottir, Gudrun; Gilstad, Heidi; Jervall, Lars; Pehrsson, Thomas; Faxvaag, Arild; Andreassen, Hege K; Brattheim, Berit; Vimarlund, Vivian; Kaipio, Johanna.
Nordic eHealth Benchmarking: Status 2014. Nordisk ministerråd 2015 (ISBN 978-92-893-4165-3) ;Volum 2015.154 s. TemaNord(539)
NTNU UNN Untitled
 
18 Lillebo, Børge; Faxvaag, Arild.
Continuous interprofessional coordination in perioperative work: An exploratory study. Journal of Interprofessional Care 2015 ;Volum 29.(2) s. 125-130
NTNU Untitled
 
2014
19 Das, Anita; Faxvaag, Arild.
What influences patient participation in an online forum for weight loss surgery? A qualitative case study. Interactive Journal of Medical Research 2014 ;Volum 16.(2:e4) s. -
NTNU Untitled
 
20 Faxvaag, Arild.
Bruk av pasientjournal-opplysninger til forsknings- og læringsformål. e-Helse 2014; 2014-06-04 - 2014-06-05
NTNU Untitled
 
21 Faxvaag, Arild.
e-helse praksiser i samspill og konvergens. e-helse 2014; 2014-06-04 - 2014-06-05
NTNU Untitled
 
22 Gilstad, Heidi; Faxvaag, Arild; Hypponen, Hannele; Koch, Sabine; Nøhr, Christian; Skauli, Kristian.
Multinational surveys for monitoring eHealth policy implementations –usefulness and pitfalls. Studies in Health Technology and Informatics 2014 ;Volum 205. s. 231-235
NTNU Untitled
 
23 Gilstad, Heidi; Hypponen, Hannele; Faxvaag, Arild; Koch, Sabine; Nøhr, Christian; Skauli, Kristian.
Multinational surveys for monitoring eHealth policy implementations –usefulness and pitfalls. MIE 2014; 2014-08-31 - 2014-09-03
NTNU Untitled
 
2013
24 Faxvaag, Arild.
Behov for helhetlig tilnærming og prosess- orientering ved virksomhetsutvikling. HelsIT 2013; 2013-09-17 - 2013-09-19
NTNU Untitled
 
25 Faxvaag, Arild.
e-helse kompetanse. Møte om e-helse utdanning i regi av Norsk sykepleierforbund; 2013-12-04
NTNU Untitled
 
26 Faxvaag, Arild.
EPJ og pasientsikkerhet. Fagseminar i Statens helsetilsyn; 2013-01-30 - 2013-01-30
NTNU Untitled
 
27 Faxvaag, Arild.
Fra kunnskap til praksis og omvendt. IKT støtte for operasjonalisering, bruk, vraking og videreutvikling av medisinsk kunnskap. Møte om strukturert journal ved UNN; 2013-01-16 - 2013-01-16
NTNU Untitled
 
28 Faxvaag, Arild.
IKT-støtte for forskning. Workshop om IKT-støtte til forskning; 2013-03-01 - 2013-03-01
NTNU Untitled
 
29 Faxvaag, Arild.
Nasjonal IKT’s Klinisk IKT-fagforum, aktiviteter, erfaringer og innsikter. KlinIKT, Nasjonal konferanse om IKT-støttet kunnskapsbasert praksis; 2013-04-10 - 2013-04-11
NTNU Untitled
 
30 Faxvaag, Arild.
Pasientrettede IKT tjenester som en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Workshop om pasientrettede IKT-systemer; 2013-11-06
NTNU Untitled
 
31 Hypponen, Hannele; Faxvaag, Arild; Gilstad, Heidi; Hardardottir, Gudrun; Jerlvall, Lars; Kangaas, Maarit; Koch, Sabine; Nøhr, Christian; Pehrsson, Thomas; Reponen, Jarmo; Walldius, Åke; Vimarlund, Vivian.
Nordic eHealth Indicators: Organisation of Research, First Results and Plan for the Future. Studies in Health Technology and Informatics 2013 ;Volum 192. s. 273-277
NTNU Untitled
 
32 Hypponen, Hannele; Faxvaag, Arild; Nøhr, Christian; Vimarlund, Vivian; Hardardottir, Gudrun; Reponen, Jarmo; Gilstad, Heidi; Koch, Sabine; Jervall, Lars; Walldius, Åke.
Nordic eHealth Indicators Organisation of research, first results and plan for the future. : Nordisk råd 2013 119 s. TemaNord(522)
NTNU Untitled
 
2012
33 Altreuther, Martin; Brattheim, Berit Johanne; Eikemo, Terje Andreas; Landmark, Andreas Dypvik; Faxvaag, Arild.
REGIONALE FORSKJELLER I INSIDENS, BEHANDLING OG RESULTAT HOS PASIENTER MED SYMPTOMATISK OG RUMPERT AAA. Høstmøtet 2012; 2012-10-22 - 2012-10-26
NTNU STO Untitled
 
34 Brattheim, Berit Johanne; Eikemo, Terje Andreas; Altreuther, Martin; Landmark, Andreas D.; Faxvaag, Arild.
Regional Disparities in Incidence, Handling and Outcomes of Patients with Symptomatic and Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms in Norway. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2012 ;Volum 44.(3) s. 267-272
NTNU STO Untitled
 
35 Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Tjora, Aksel.
Communally-Based Evidence in the Emerging Practice of Aorta Implant Surgery. I: Evidence-Based Healthcare in Context Critical Social Science Perspectives. Ashgate 2012 ISBN 978-0-7546-7981-3. s. 61-76
NTNU Untitled
 
36 Faxvaag, Arild.
IKT og pasientsikkerhet - et tveegget sverd. Pasientsikkerhetsdagene; 2012-09-26 - 2012-09-27
NTNU Untitled
 
37 Faxvaag, Arild.
Moving from Concepts to Pilots: Options for implementation. BENCHMARKING ADOPTION AND USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE HEALTH SECTOR; 2012-01-30 - 2012-01-31
NTNU Untitled
 
38 Faxvaag, Arild; Hypponen, Hannele.
eHealth policies in Nordic countries. eHealth week 2012; 2012-05-07 - 2012-05-09
NTNU Untitled
 
39 Faxvaag, Arild; Hypponen, Hannele.
Status of eHealth in the nordic countries. HelsIT 2012; 2012-09-18 - 2012-09-20
NTNU Untitled
 
40 Nøhr, Christian; Hypponen, Hannele; Faxvaag, Arild; Walldius, Åke; Vingtoft, Søren; Gilstad, Heidi.
Panel: Evaluation. Development of Indicators to Monitor Availability and Use of EHR, HIE and PHR Systems. Presentation: Analyzing eHhealth Policies in the Nordic Countries. XXIV Conference of the European Federation for Medical Informatics (MIE), Quality of Life through Quality of Information; 2012-08-27 - 2012-08-27
NTNU Untitled
 
2011
41 Alsos, Ole Andreas; Dabelow, Benjamin; Faxvaag, Arild.
Doctors’ Concerns of PDAs in the Ward Round Situation: Lessons from a Formative Simulation Study. Methods of Information in Medicine 2011 ;Volum 50.(2) s. 190-200
NTNU Untitled
 
42 Berntsen, Kirsti Elisabeth; Faxvaag, Arild; Mjøen, Signe-Line.
Reaching out - A Multidisciplinary Master’s Program in Health Informatics. 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics; 2011-10-21 - 2011-10-23
NTNU Untitled
 
43 Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Seim, Andreas Røsland.
Process support for risk mitigation: a case study of variability and resilience in vascular surgery. BMJ Quality and Safety 2011 ;Volum 20.(8) s. 672-679
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Tjora, Aksel.
Getting the aorta pants in place: A ‘community of guidance’ in the evolving practice of vascular implant surgery. Health 2011 ;Volum 15.(5) s. 441-458
NTNU Untitled
 
45 Brattheim, Berit Johanne; Toussaint, Pieter Jelle; Faxvaag, Arild.
When Information Sharing is not Enough. MIE2011 - XXIII International Conference of the European Federation for Medical Informatics; 2011-08-28 - 2011-08-31
NTNU Untitled
 
46 Das, Anita; Faxvaag, Arild; Svanæs, Dag.
Interaction design for cancer patients: do we need to take into account the effects of illness and medication?. CHI 2011, ACM conference on Human factors in computing systems; 2011-05-07 - 2011-05-12
NTNU Untitled
 
47 Das, Anita; Faxvaag, Arild; Svanæs, Dag.
Management of Weight-Loss: Patients’ and Healthcare Professionals’ Requirements for an E-health System for Patients. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2011 ;Volum 6776. s. 285-294
NTNU Untitled
 
48 Das, Anita; Faxvaag, Arild; Svanæs, Dag.
Interaction design for cancer patients: do we need to take into account the effects of illness and medication?. I: Proceedings of the 2011 annual conference on Human factors in computing systems. ACM Publications 2011 ISBN 978-1-4503-0228-9. s. 21-24
NTNU Untitled
 
49 Faxvaag, Arild; Johansen, Trond Stillaug; Heimly, Vigdis; Melby, Line; Grimsmo, Anders.
Healthcare Professionals' Experiences With EHR-System Access Control Mechanisms. Studies in Health Technology and Informatics 2011 ;Volum 169. s. 601-605
NTNU Untitled
 
50 Faxvaag, Arild; Toussaint, Pieter Jelle; Johansen, Trond Stillaug.
Research management in healthcare informatics - experiences from Norway. Studies in Health Technology and Informatics 2011 ;Volum 169. s. 980-984
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste