Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 278 << Forrige 1 2 3 4 5 6    Neste >>

2021
1 Hogenboom, Sandra; Parhizkar, Tarannom; Vinnem, Jan Erik.
Temporal factors in risk analyses of dynamic positioning operations in Reliability Engineering and System Safety. Reliability Engineering & System Safety 2021 ;Volum 207. s. -
NTNU Untitled
 
2020
2 Almeida, Alex Garcia de; Vinnem, Jan Erik.
Major accident prevention illustrated by hydrocarbon leak case studies: A comparison between Brazilian and Norwegian offshore functional petroleum safety regulatory approaches. Safety Science 2020 ;Volum 121. s. 652-665
NTNU Untitled
 
3 Hassel, Martin; Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik.
An allision risk model for passing vessels and offshore oil and gas installations on the Norwegian Continental Shelf. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part O, Journal of risk and reliability 2020 s. -
NTNU Untitled
 
4 Haugen, Stein; Vinnem, Jan Erik; Dahlsveen, Jan.
Inherent safety assessment: current state of the art and why is still not effectively adopted by industry. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference; 2020-11-02 - 2020-11-05
NTNU Untitled
 
5 Hogenboom, Sandra; Rokseth, Børge; Vinnem, Jan Erik; Utne, Ingrid Bouwer.
Human Reliability and the Impact of Control Function Allocation in the Design of Dynamic Positioning Systems. Reliability Engineering & System Safety 2020 ;Volum 194. s. -
NTNU Untitled
 
6 Hogenboom, Sandra; Vinnem, Jan Erik; Utne, Ingrid Bouwer.
The Risk Picture of Dynamic Positioning Operations within the Oil and Gas Industry. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services 2020 ISBN 9789811485930. s. -
NTNU Untitled
 
7 Parhizkar, Tarannom; Hogenboom, Sandra; Vinnem, Jan Erik; Utne, Ingrid Bouwer.
Data driven approach to risk management and decision support for dynamic positioning systems. Reliability Engineering & System Safety 2020 ;Volum 201. s. -
NTNU Untitled
 
8 Sultana, Sharmin; Vinnem, Jan Erik; Dahlsveen, Jan; Haugen, Stein.
Inherent safety assessment: current state of the art and why is still not effectively adopted by industry. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services 2020 ISBN 9789811485930. s. -
NTNU Untitled
 
9 Utne, Ingrid Bouwer; Rokseth, Børge; Sørensen, Asgeir Johan; Vinnem, Jan Erik.
Towards supervisory risk control of autonomous ships. Reliability Engineering & System Safety 2020 ;Volum 196. s. -
NTNU Untitled
 
10 Vinnem, Jan Erik; Røed, Willy Solberg.
Offshore risk assessment : vol 1 : Principles modelling and applications of QRA studies. Springer Nature 2020 (ISBN 9781447174431) 552 s. Springer Series in Reliability Engineering(.)
NTNU UIS Untitled
 
11 Vinnem, Jan Erik; Røed, Willy Solberg.
Offshore risk assessment, volume 2, 4th edition. Springer Nature 2020 (ISBN 9871447174446) 482 s. Springer Series in Reliability Engineering(.)
NTNU UIS Untitled
 
12 Zhen, Xingwei; Vinnem, Jan Erik; Han, Yue; Peng, Changyi; Yang, Xue; Huang, Yi.
New risk control mechanism for innovative deepwater artificial seabed system through online risk monitoring system. Applied Ocean Research 2020 ;Volum 95. s. -
NTNU Untitled
 
13 Zhen, Xingwei; Vinnem, Jan Erik; Yang, Xue; Huang, Yi.
Quantitative risk modelling in the offshore petroleum industry: integration of human and organizational factors. Ships and Offshore Structures 2020 ;Volum 15.(1) s. 1-18
NTNU Untitled
 
2019
14 Govindarajan, Saikrishna; Vinnem, Jan Erik.
Influence of Human Organizational Factors in Major Hydrocarbon Leaks in Norwegian Continental Shelf. ESREL 2019; 2019-09-22 - 2019-09-26
NTNU Untitled
 
15 Govindarajan, Saikrishna; Vinnem, Jan Erik.
Influence of Human Organizational Factors in Major Hydrocarbon Leaks in Norwegian Continental Shelf. I: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). 22 – 26 September 2019 Hannover, Germany. Research Publishing Services 2019 ISBN 978-981-11-2724-3. s. -
NTNU Untitled
 
16 Han, Yue; Zhen, Xingwei; Huang, Yi; Vinnem, Jan Erik.
Integrated methodology for determination of preventive maintenance interval of safety barriers on offshore installations. Process Safety and Environmental Protection 2019 ;Volum 132. s. 313-324
NTNU Untitled
 
17 Sultana, Sharmin; Okoh, Peter Ichekani; Haugen, Stein; Vinnem, Jan Erik.
Hazard analysis: Application of STPA to ship-to-ship transfer of LNG. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2019 ;Volum 60. s. 241-252
NTNU Untitled
 
18 Utne, Ingrid Bouwer; Rokseth, Børge; Sørensen, Asgeir Johan; Vinnem, Jan Erik.
Online risk modeling for supervisory risk control of autonomous marine systems. European Safety and Reliability Conference; 2019-09-22 - 2019-09-26
NTNU Untitled
 
19 Utne, Ingrid Bouwer; Rokseth, Børge; Sørensen, Asgeir Johan; Vinnem, Jan Erik.
Online Risk Modelling for Supervisory Risk Control of Autonomous Marine Systems. I: Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference(ESREL). 22 – 26 September 2019 Hannover, Germany. Research Publishing Services 2019 ISBN 978-981-11-2724-3. s. 3654-3660
NTNU Untitled
 
20 Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik.
Cruise kan lære sikkerhet av sokkelen – og luftfarten. Dagens næringsliv 2019
NTNU Untitled
 
21 Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik.
Cruisetrafikken i nordområdene – På tide med reguleringer. Bladet Vesterålen 2019
NTNU Untitled
 
22 Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik.
«De fleste om bord ville ha omkommet». Dagens næringsliv 2019
NTNU Untitled
 
23 Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik.
Er vi i stand til å berge flere tusen eldre turister i høy sjø i nord?. Dagens næringsliv 2019
NTNU Untitled
 
24 Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik.
Innlegg: Risikoen ved cruisetrafikken i nordområdene er uakseptabel. Dagens næringsliv 2019
NTNU Untitled
 
25 Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik.
Safety and emergency preparedness of cruise ships in Norwegian waters. Ocean week; 2019-05-06 - 2019-05-08
NTNU Untitled
 
26 Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik.
Uakseptabel risiko for cruisetrafikk i nordområdene. Sunnmørsposten 2019
NTNU Untitled
 
27 Vinnem, Jan Erik.
Advarer om kystsikkerhet i nord: «De fleste om bord i Viking Sky ville ha omkommet». Dagens næringsliv [Avis] 2019-03-25
NTNU Untitled
 
28 Vinnem, Jan Erik.
Beredskap – Cruisetrafikk i Norge. Nasjonal konferanse om cruiseturisme til Norge; 2019-10-29 - 2019-10-29
NTNU Untitled
 
29 Vinnem, Jan Erik.
Beredskapen for store cruiseskip er ikkje god nok i uvêrssesongen: Krev følgje av slepebåt. Klassekampen [Avis] 2019-03-29
NTNU Untitled
 
30 Vinnem, Jan Erik.
Drivstoffterminal Risavika, Faglig vurdering av planforslag og gjennomførte risikoanalyser. Folkemøte om drivstoffdepot Risavika; 2019-02-05
NTNU Untitled
 
31 Vinnem, Jan Erik.
Politikerne ser bort fra de største ulykkene når de planlegger veier. Bergens Tidende 2019
NTNU Untitled
 
32 Vinnem, Jan Erik.
Risk informed management of major hazards in worldwide offshore petroleum sector - Reflections on the status. Guest lecture by Jan Erik Vinnem in DUT; 2019-11-13 - 2019-11-13
NTNU Untitled
 
33 Vinnem, Jan Erik; Budde, Silje F,.
Challenges for Risk on Future Autonomous Offshore Installations. ESREL 2019; 2019-09-22 - 2019-09-26
NTNU Untitled
 
34 Vinnem, Jan Erik; Tollaksen, Tor Gunnar.
I 2013 fikk Petroleumstilsynet beskjed om å bli strengere, likevel unnlot tilsynet å politianmelde alvorlige saker i oljeindustrien. Stavanger Aftenblad [Avis] 2019-01-17
NTNU Untitled
 
35 Zhen, Xingwei; Vinnem, Jan Erik; Huang, Yi.
Risk control for innovative deepwater artificial seabed system through barrier management. ISOPE - International Offshore and Polar Engineering Conference. Proceedings 2019 ;Volum 4. s. 4324-4330
NTNU Untitled
 
36 Zhen, Xingwei; Vinnem, Jan Erik; Næss, Sturle.
Building safety in the offshore petroleum industry: Development of risk-based major hazard risk indicators at a national level. Process Safety and Environmental Protection 2019 ;Volum 128. s. 295-306
NTNU Untitled
 
2018
37 Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Selvik, Jon Tømmerås; Heide, Bjørnar; Vinnem, Jan Erik.
A Semi-quantitative Approach for Assessment of Risk Trends in the Norwegian Oil and Gas Industry. I: Knowledge in risk assessment and management. John Wiley & Sons 2018 ISBN 9781119317890. s. 297-312
NTNU UIS Untitled
 
38 Bye, Rolf Johan; Town, Stephen Andrew; Jensen, Kai Roger; Kleiven, Eivind; Vinnem, Jan Erik.
UTREDNING KNYTTET TIL NYE DRIFTSFORMER I PETROLEUMSINDUSTRIEN. Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet 2018 166 s.
NTNU Untitled
 
39 Dong, Yining; Vinnem, Jan Erik; Utne, Ingrid Bouwer.
Towards an online risk model for dynamic positioning operations. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 2717-2724
NTNU Untitled
 
40 Haugen, Stein; Barros, Anne; van Gulijk, Coen; Kongsvik, Trond; Vinnem, Jan Erik.
Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 (ISBN 9781351174657) 3234 s.
NTNU UiT Untitled
 
41 Ramos, Marilia Abilio; Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik; Mosleh, Ali.
Accounting for human failure in autonomous ship operations. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 355-364
NTNU Untitled
 
42 Rokseth, Børge; Utne, Ingrid Bouwer; Vinnem, Jan Erik.
Deriving Verification Objectives and Scenarios for Maritime Systems Using the Systems-Theoretic Process Analysis. Reliability Engineering & System Safety 2018 ;Volum 169. s. 18-31
NTNU Untitled
 
43 Smith-Solbakken, Marie; Vinnem, Jan Erik.
Alfa-plattform-ulykken. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018
NTNU UIS Untitled
 
44 Smith-Solbakken, Marie; Vinnem, Jan Erik.
West Vanguard-ulykken. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018
NTNU UIS Untitled
 
45 Vinnem, Jan Erik.
FPSO Cidade de S?o Mateus gas explosion - Lessons learned. Safety Science 2018 ;Volum 101. s. 295-304
NTNU Untitled
 
46 Vinnem, Jan Erik; Bye, Rolf Johan; Rolfsen, Jens; Town, Stephen Andrew; Jensen, Kai Roger.
Myndighetenes kontroll og oversikt vil bli ytterligere svekket (kronikk). Stavanger Aftenblad [Avis] 2018-02-15
NTNU Untitled
 
47 Vinnem, Jan Erik; Utne, Ingrid Bouwer.
Risk from cyberattacks on autonomous ships. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 1485-1492
NTNU Untitled
 
48 Zhen, Xingwei; Vinnem, Jan Erik; Peng, Changyi; Huang, Yi.
Quantitative risk modelling of maintenance work on major offshore process equipment. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 2018 ;Volum 56. s. 430-443
NTNU Untitled
 
2017
49 Dong, Yining; Rokseth, Børge; Vinnem, Jan Erik; Utne, Ingrid Bouwer.
Analysis of Dynamic Positioning System Accidents and Incidents with Emphasis on Root Causes and Barrier Failures. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 166-172
NTNU Untitled
 
50 Dong, Yining; Vinnem, Jan Erik; Utne, Ingrid Bouwer.
Improving safety of DP operations: learning from accidents and incidents during offshore loading operations. EURO Journal on Decision Processes 2017 ;Volum 5. s. 5-40
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste