Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 50

2019
1 Støa, Petter; Røkke, Nils Anders; Størset, Sigmund Østtveit; Spooren, Rudie; Knutstad, Gaute A. Johansen; Dahl, Nina; Akporiaye, Duncan; Bredesen, Rune; Sand, Gunnar; Tveten, Erlend Grytli; Mortensholm, Stein Kleppe; Steenstrup-Duch, Anne; Mehammer, Eirill Bachmann; Schäffer, Linn Emelie; Sandquist, Judit; Vullum-Bruer, Fride; Sheridan, Edel Maria; Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Høgaas, Per Helge; Lademo, Odd-Geir; Øvrelid, Eivind Johannes.
Energi og industri - Mulighetsrom verdikjeder - NHO Veikart for fremtidens næringsliv. Trondheim: SINTEF AS 2019 (ISBN 978-82-14-06315-8) 97 s. SINTEF Rapport(2019:01139)
ENERGISINT NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
2017
2 Sjøbakk, Børge; Knutstad, Gaute Andreas.
Reframing the Outsourcing Process. I: Advances in production management systems : the path to intelligent, collaborative and sustainable manufacturing : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017 : Hamburg, Germany, September 3–7, 2017 : Proceedings, Part II. Springer 2017 ISBN 978-3-319-66925-0. s. 20-28
SINTEF Untitled
 
2016
3 Halse, Lise Lillebrygfjeld; Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Omstilling – bare en festtale?. Ukeavisen ledelse 2016
HIM SINTEF Untitled
 
4 Knutstad, Gaute Andreas.
Effekter av teknologiske endringer på fremtidens nærings- og arbeidsliv. Lunsjmøte; 2016-03-30
SINTEF Untitled
 
5 Knutstad, Gaute Andreas.
Fremtidens konkurransekraft og intelligente produksjonssystemer. Produksjonslogistikk 2015; 2016-04-25
SINTEF Untitled
 
6 Knutstad, Gaute Andreas.
Globale tekno-trender, strategier og Industri 4.0. Strategissamling; 2016-08-31
SINTEF Untitled
 
7 Knutstad, Gaute Andreas.
Industriell Konkurransekraft: Hvordan jobber norsk industri med robotisering, automatisering og digitalisering?. Økonomisjefforum; 2016-11-15
SINTEF Untitled
 
8 Knutstad, Gaute Andreas.
Modern Operations, Trends and Visions. Operations Management Training; 2016-09-04 - 2016-09-06
SINTEF Untitled
 
9 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Borgerlønn kan slå tre fluer i én smekk, skriver Elin Ørjasæter.. Morgenbladet [Internett] 2016-05-06
SINTEF Untitled
 
10 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Fabrikkene drar hjem. Klassekampen [Avis] 2016-07-02
SINTEF Untitled
 
11 Knutstad, Gaute Andreas; Seim, Andreas Røsland; Torvatn, Hans Yngvar.
Teknologien må brukes og utnyttes: Ansatte som forsterkes digitalt med smarte visir og kloke ekstraarmer, blir hjørnesteiner i morgendagens industri. Dagens næringsliv 2016 s. 21-22
SINTEF Untitled
 
12 Lall, Marta Therese; Seim, Eva Amdahl; Torvatn, Hans Yngvar; Knutstad, Gaute A. Johansen.
Flow of information for autonomous operators in Industry 4.0 factories. 5h world confernce on production and operations Management P&OM Habana 2016; 2016-09-06 - 2016-09-10
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
13 Carlin, Mats Stefan; Skjellaug, Bjørn; Nygaard, Stian; Vermesan, Ovidiu; Svagård, Ingrid Storruste; Andreassen, Tor W.; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Gran, Inge Røinaas; Andresen, Inger; Røhne, Mette; Ausen, Dag; Boysen, Elin Sundby.
Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv. : SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05911-3) 52 s. SINTEF Rapport(A27222)
BI ENERGISINT SINTEF Untitled
 
2014
14 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Ravn, Johan Elvemo.
Technology Utilization as Competitive Advantage - A Sociotechnical Approach to High Performance Work Systems. Advanced Materials Research 2014 ;Volum 1039. s. 555-561
SINTEF SRAUFOSS Untitled
 
2012
15 Ravn, Johan Elvemo; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skjelstad, Lars; Netland, Torbjørn H.
New sources of management in high-tech manufacturing – reconstructing operational level management. Nordic Working Life Conference; 2012-04-25 - 2012-04-27
NTNU Untitled
 
2011
16 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Ideell Fabrikk - Hva er det?. Konferanse: Workshop alle ansatte T-case Volvo Aero Norge; 2011-05-09 - 2011-05-10
SINTEF Untitled
 
17 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skjelstad, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Netland, Torbjørn H..
GOOD-GREAT-IDEAL: Modenhetstest og roadmap for den ideelle fabrikken. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214053784) 22 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
18 Netland, Torbjørn H.; Ravn, Johan Elvemo; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skjelstad, Lars.
IDEALFACTORY@XPS: A manufacturing concept for high-tech Norwegian companies. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214053777) 19 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
19 Torvatn, Hans Yngvar; Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Evaluering av arbeidsmiljøundersøkelser i NBBL støttet av Fellestiltakene LO-SAMFO. : SINTEF rapport 2011 (ISBN 9788214052480) 23 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2010
20 Hokstad, Per Richard; Okstad, Eivind Halvard; Skoglund, Kjell Arne; Vatn, Jørn; Veiseth, Mads; Økland, Andreas; Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Kvalitetssikring og risikoanalyse av Jernbaneverkets tiltak for å redusere infrastrukturrelaterte forsinkelsestimer. : SINTEF rapport 2010 (ISBN 9788214050691) SINTEF Rapport(*)
SINTEF Untitled
 
21 Netland, Torbjørn H.; Buvik, Marte Pettersen; Skjelstad, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Strandhagen, Jan Ola; Nilssen, Tore Geir.
Towards the Factory of the Future in High-Tech Industries. International Conference Advances in Production Management Systems 2010; 2010-10-11 - 2010-10-13
SINTEF Untitled
 
2009
22 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Nilssen, Tore Geir; Buvik, Marte Pettersen.
Sosioteknisk systemteori - en gjennomgang av vekst og utvikling. : SINTEF rapport 2009 (ISBN 9788214048445) 93 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2007
23 Torvatn, Hans Yngvar; Tvedt, Sturle Danielsen; Andersen, Thale Kvernberg; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Finnestrand, Hanne Gudrun.
Evaluering av innføring av 6-timers arbeidsdag hos SinkaBerg-Hansen AS. : SINTEF rapport 2007 (ISBN 9788214042207) 108 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
2006
24 Johnsen, Arild; Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
RUSS Prosjektet: Redusert Utstøting og Sykefravær i Sykehus. : SINTEF rapport 2006 (ISBN 9788214039344) 59 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
25 Øyum, Lisbeth; Andersen, Thale Kvernberg; Buvik, Marte Pettersen; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skarholt, Kari.
God ledelsespraksis i endringsprosesser. : Institut for Samfundsudvikling og Planlægning 2006 (ISBN 9289313803)
SINTEF Untitled
 
26 Øyum, Lisbeth; Andersen, Thale Kvernberg; Pettersen, Marte Buvik; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Skarholt, Kari.
God ledesespraksis i endringsprosesser: Eksempler på hvordan ledere har gjort endringsprosessen til en positiv erfaring. København: Nordisk Ministerråd 2006 (ISBN 9289313803) 104 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2005
27 Lamvik, Gunnar Martin; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Nilssen, Tore Geir.
Cultural Awareness Chinguetti FPSO Project. Workshop for Woodside; 2005-02-18 - 2005-02-18
SINTEF Untitled
 
2004
28 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Prosessorientert lederutvikling i Kongsberg Defence & Aerospace. I: Bedrifter i nettverk. : Tapir ak forlag 2004 ISBN 8251919940. s. 133-140
SINTEF Untitled
 
29 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
50 år med IA-arbeid, Verdikjede og virksomhetsforståelse. ; 2004
SINTEF Untitled
 
30 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Torvatn, Hans Yngvar.
Ledelse og ledelsesutvikling i NHO-bedrifter. : SINTEF rapport 2004 (ISBN 8214021251) 25 s. SINTEF Rapport(STF38 A04025)
SINTEF Untitled
 
31 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Torvatn, Hans Yngvar.
50 år med IA-arbeid, Verdikjede og virksomhetsforståelse. RTV - Aktivitetsprogram. Region Sør; 2004-10-28 - 2004-10-28
SINTEF Untitled
 
32 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Torvatn, Hans Yngvar.
50 år med IA-arbeid, Verdikjede og virksomhetsforståelse. RTV - Aktivitetsprogram. Region Øst I; 2004-11-01 - 2004-11-01
SINTEF Untitled
 
33 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Torvatn, Hans Yngvar.
50 år med IA-arbeid, Verdikjede og virksomhetsforståelse. RTV - Aktivitetsprogram. Region Vest; 2004-10-26 - 2004-10-26
SINTEF Untitled
 
34 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Torvatn, Hans Yngvar.
50 år med IA-arbeid, Verdikjede og virksomhetsforståelse. RTV - Aktivitetsprogram. Region Øst II; 2004-11-02 - 2004-11-02
SINTEF Untitled
 
35 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Torvatn, Hans Yngvar.
50 år med IA-arbeid, Verdikjede og virksomhetsforståelse. RTV - Aktivitetsprogram. Region Midt; 2004-10-27 - 2004-10-27
SINTEF Untitled
 
2003
36 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
A supplier’s choice of productive model. ; 2003
SINTEF Untitled
 
37 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
JTI-modeller; Personlige preferanser - Ledergruppen ved Akuttklinikken BHF. Lederutviklingsseminar; 2003-05-07 - 2003-05-08
SINTEF Untitled
 
38 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Ledelse i team og tilbakemelding. Lederutviklingsseminar; 2003-12-04 - 2003-12-04
SINTEF Untitled
 
39 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Ledelsesperspektiver fra Bolman og Deal. Lederutviklingsseminar; 2003-12-04 - 2003-12-04
SINTEF Untitled
 
40 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Oppsummering av OU-prosessen i SIS (Star Information Systems). Star Information Systems Organisasjonsseminar; 2003-08-22 - 2003-08-22
SINTEF Untitled
 
41 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Oppsummering og analyse av lederutviklingsprosessen. Lederutviklingsseminar; 2003-12-04 - 2003-12-04
SINTEF Untitled
 
42 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
OU-prosessen i SIS. Avdelingsseminar SIS; 2003-12-09 - 2003-12-10
SINTEF Untitled
 
2002
43 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Organizing and Organizational Development. Lemniscaat School of Management; 2002-06-04 - 2002-06-04
SINTEF Untitled
 
44 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Outsourced as Manager, Integrated as Researcher. FIAT; 2002-11-25 - 2002-11-25
SINTEF Untitled
 
45 Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Øyum, Lisbeth.
Fra liten til større: Organisering og ledelse i gründerbedrifter med suksess. : SINTEF rapport 2002 7 s. SINTEF Rapport(Notat 4/02)
SINTEF Untitled
 
46 Rolfsen, Monica; Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Transforming Management Fads into Praxis. A report from an Action Research Project in an Automotive Supplier. : SINTEF rapport 2002 20 s. SINTEF Rapport(Sætrykk 3/02)
SINTEF Untitled
 
47 Rolfsen, Monica; Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Transforming Management Fads into Praxis: A report from an action research project in an automotive supplier. 18th EGOS Colloquium Organizational Policies and Politics of Organization; 2002-07-01 - 2002-07-01
SINTEF Untitled
 
2001
48 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Outsourcet som sjef, innviet som forsker. KNUS-konferansen; 2001-09-06 - 2001-09-07
SINTEF Untitled
 
49 Ravn, Johan Elvemo; Knutstad, Gaute Andreas Johansen; Mukeby, Ida.
Ledersamling EKY. Ledersamling SINTEF Elektronikk og kybernetikk; 2001-05-09 - 2001-05-10
SINTEF Untitled
 
2000
50 Knutstad, Gaute Andreas Johansen.
Endringsprosesser - noen viktige begreper og verktøy. Instituttsamling SINTEF UNIMED; 2000-09-27 - 2000-09-28
SINTEF Untitled