Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2019
1 Gustavsen, Arild; Jacobsen, Terje; Andresen, Inger.
Klimanøytrale bygg og nabolag. I: Det Nye Digitale Norge. : John Grieg Forlag 2019 ISBN 978-82-533-0374-1. s. 73-80
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Jacobsen, Terje.
- Stor effekt av energiforskning på bygg og områder. bygg.no [Internett] 2019-01-18
SINTEF Untitled
 
3 Jacobsen, Terje.
Forbudt å kreve nullutslipp og plusshus. Teknisk Ukeblad [Fagblad] 2019-11-19
SINTEF Untitled
 
4 Jacobsen, Terje.
Nå kommer nullutslippslaboratoriet. Nemitek.no [Internett] 2019-09-15
SINTEF Untitled
 
5 Jacobsen, Terje.
Sintef: - Muligheter for stor klimagevinst. byggfakta.no [Internett] 2019-01-18
SINTEF Untitled
 
6 Jacobsen, Terje.
Sintef: - Muligheter for stor klimagevinst. vvsaktuelt.no [Internett] 2019-01-18
SINTEF Untitled
 
7 Jacobsen, Terje.
Stor effekt av energiforskning på bygg og områder. Fremtidensbygg.no [Internett] 2019-01-28
SINTEF Untitled
 
8 Jacobsen, Terje.
Stor effekt av energiforskning på bygg og områder. Fremtidens bygg [Internett] 2019-01-28
SINTEF Untitled
 
9 Jacobsen, Terje.
Stor effekt av energiforskning på bygg og områder. NTBinfo [Internett] 2019-01-18
SINTEF Untitled
 
10 Jacobsen, Terje.
Zero Energy Neighbourhoods (ZEN) – nytt forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (2016-2024). IEA Heat Pumping Technologies Annex 40; 2019-06-21
SINTEF Untitled
 
11 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Bygger nullutslippslab. Norsk VVS nr. 9 [Fagblad] 2019-10-31
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Nullutslippslab i massivtre. Treindustrien nr. 5 [Fagblad] 2019-10-31
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Nå kommer nullutslippslaboratoriet. NemiTek [Internett] 2019-09-15
SINTEF NTNU Untitled
 
14 Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Research possibilities in the Norwegian ZEB Laboratory. REHVA European HVAC Journal 2019 ;Volum 56.(6)
SINTEF NTNU Untitled
 
15 Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
ZEB Laboratory - Research Possibilities. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1633-9) 16 s. SINTEF Notat(33)
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
16 Jacobsen, Terje.
Nytt forskningssenter skal styrke brannsikkerheten. Bodøposten.no [Internett] 2018-11-16
SINTEF Untitled
 
17 Jacobsen, Terje.
Stor effekt av energiforskning på bygg og områder. Bodøposten.no [Internett] 2018-01-21
SINTEF Untitled
 
18 Sprenger, Mona; Brozovsky, Johannes; Thomsen, Judith; Jacobsen, Terje.
Bygger enestående laboratorium. Byggfakta [Fagblad] 2018-06-10
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Thomsen, Judith; Jacobsen, Terje.
Bygger ZEB Flexible Lab. VVS aktuelt [Internett] 2018-09-04
SINTEF Untitled
 
2017
20 Gustavsen, Arild; Jacobsen, Terje.
Erfaringer med ZEB/ZEN. Infrastrukturdagen ved NTNU; 2017-05-18 - 2017-05-18
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Gustavsen, Arild; Time, Berit; Jacobsen, Terje.
Visit at SINTEF Building and Infrastructure and the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). EEA/Norway Grants 2009-14 - Environmental Protection and Climate Change Partnership Programmes; 2017-11-14 - 2017-11-15
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Hestnes, Anne Grete; Jacobsen, Terje.
Veien mot nullutslippsbygget/ZEB. ZEB konferansen 2017. Nullutslippsbygg; 2017-01-19
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Jacobsen, Terje.
Pressemelding; Bygger unikt fullskala kontorbygg for å forske på nullutslippløsninger.
SINTEF Untitled
 
24 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
ZEN - Løsninger for framtidens bygninger og byområder. Varmepumpekonferansen 2017; 2017-03-29 - 2017-03-30
NTNU SINTEF Untitled
 
25 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Zero Energy Neighbourhoods (ZEN) – nytt forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (2016-2024). Varmepumper for nesten nullenergibygg; 2017-06-21
NTNU SINTEF Untitled
 
2016
26 Gustavsen, Arild; Jacobsen, Terje.
Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og Evenstad blir innovasjonsarena og utprøvingsområder. ITBAktuelt [Internett] 2016-05-27
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Gustavsen, Arild; Jacobsen, Terje.
ZEN blir nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi. SINTEF [Internett] 2016-05-26
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Gustavsen, Arild; Jacobsen, Terje; Andresen, Inger.
Norway Demonstrates Zero Emission Buildings. News (International Energy Agency. Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme. Online) 2016 (63)
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Gustavsen, Arild; Kvande, Tore; Time, Berit; Mathisen, Hans Martin; Bergheim, Einar; Jacobsen, Terje.
ZEB Flexible Lab ekskursjon april 2016. Trondheim: SINTEF Building and Infrastructure 2016 19 s. ZEB Flexible Lab - Note(2)
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Jacobsen, Terje.
Byggenæringen må ta, og tar klimautfordringene på alvor. Grønt gull i Stavanger; 2016-01-21
SINTEF Untitled
 
31 Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Bygger laboratorium for fremtiden bygg. Innovasjon og forskning - Temaavis [Avis] 2016-11-21
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Kvande, Tore; Jacobsen, Terje.
Vi bygger nullutslippslaboratorium. Byggeindustrien 2016 (10) s. 41-
NTNU SINTEF Untitled
 
2014
33 Gustavsen, Arild; Andresen, Inger; Lisø, Kim Robert; Jacobsen, Terje.
Et laboratorium for framtidens bygninger. Teknisk Ukeblad 2014 s. 61-62
NTNU SINTEF Untitled
 
2013
34 Echtermeyer, Andreas; Emdal, Arnfinn; Grønli, Morten; Hakvåg, Jan Terje; Jacobsen, Terje; Nordal, Steinar; Sangesland, Sigbjørn; Simonsen, Anne Karoline; Steen, Sverre; Sørby, Knut.
Rapport fra Laboratorieutvalget 2012/2013. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Trondheim: NTNU 2013 72 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
2012
35 Seehusen, Joachim; Jacobsen, Terje; Hestnes, Anne Grete.
Målet er null: Passivhus er gårsdagens nyheter. I forskningskretser er interessen rettet mot null energibruk. Teknisk Ukeblad 2012 ;Volum 159.(18) s. 46-46
NTNU SINTEF Untitled
 
2007
36 Jelle, Bjørn Petter; Gustavsen, Arild; Nilsen, Tom Nils; Jacobsen, Terje.
Solar material protection factor (SMPF) and solar skin protection factor (SSPF) for window panes and other glass sructures in buildings. Solar Energy Materials and Solar Cells 2007 ;Volum 91. s. 342-354
NTNU SINTEF Untitled
 
2005
37 Jelle, Bjørn Petter; Nilsen, Tom-Nils; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Assessment of Durability of Indoor Building Materials and Inventory by Selecting Adequate Solar Material Protection Factors for Window Panes and Glass Structures. I: Proceeding of the 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries. Volume 1. Reykjavik: The Islandic Building Research Institute 2005 ISBN 9979-9174-4-X. s. 578-585
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Jelle, Bjørn Petter; Nilsen, Tom Nils; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Assessment of Durability of Indoor Building Materials and Inventory by Selecting Adequate Solar Material Protection Factors for Window Panes and Glass Structures. 7th Symposium on Building Physics in the Nordic Countries; 2005-06-13 - 2005-06-15
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Kolltveit, Bjørn Johs.; Tøndel, Jens P.; Jacobsen, Terje.
Samling i Nydalen - et strategisk prosjekt for Handelshøyskolen BI. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2005 ;Volum 8.(4) s. 27-38
BI Untitled
 
2002
40 Jelle, Bjørn Petter; Jacobsen, Terje.
Byggforsk informerer om lys- og strålingstekniske egenskaper for vindusruter. Byggeindustrien 2002 (6) s. 44-44
NTNU SINTEF Untitled