Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 66 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Gravem, Peder.
Svein Rise: Treenig teologi – historisk, systematisk, kontekstuelt. Kyrkjefag Profil nr. 31. Teologisk Tidsskrift 2019 ;Volum 8.(1) s. 61-64
MF Untitled
 
2016
2 Gravem, Peder.
Hans Urs von Balthasar on spirit and truth. A systematic reconstruction in connection to the theoretical framework of Lorenz B. Puntel. Nordic studies in theology. Edited by Kirsten Busch Neilsen [i.e. Nielsen], Jan-Olav Henriksen and Hans Bringeland. Luthersk Kirketidende 2016 ;Volum 151.(12) s. 186-187
MF Untitled
 
2015
3 Gravem, Peder.
Integrerende sosialisering som mål for religions- og livssynsundervisning i skolen. I: Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-321-0313-3. s. 207-223
MF Untitled
 
2013
4 Afdal, Geir; Gravem, Peder; Pettersen, Erling; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Lied, Sidsel.
KrFs kunststykke. Klassekampen 2013
HINN MF NTNU Untitled
 
5 Gravem, Peder.
Bengt-Ove Andreassen: Religionsdidaktikk. En innføring; Sturla Sagberg: Religion, verdier og danning. Barns møte med de store spørsmål i livet. Teologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 2.(3) s. 297-301
MF Untitled
 
6 Gravem, Peder.
Sverre Dag Mogstad - faglig profil. Prismet 2013 ;Volum 64.(2) s. 71-74
MF Untitled
 
2012
7 Gravem, Peder.
Fra KRL til RLE - eitt steg fram og to tilbake?. Prismet 2012 ;Volum 63.(2-3) s. 173-185
MF Untitled
 
8 Gravem, Peder.
Ingolf U. Dalferth: Radikale Theologie. Teologisk Tidsskrift 2012 ;Volum 1.(3) s. 302-307
MF Untitled
 
9 Gravem, Peder.
Spørsmålet om sannhet i religions- og livssynsundervisning. I: Nordisk livsskådningsforskning [sic] : en introduktion. Uppsala: Teologiska Institutionen, Uppsala Universitet 2012 s. 378-405
MF Untitled
 
10 Gravem, Peder; Rasmussen, Tarald; Lystrup, Marianne.
MF + TF = sant. Vårt Land [Avis] 2012-03-23
MF UiO Untitled
 
2011
11 Gravem, Peder.
Svein Rise (red.): Danningsperspektiver: teologiske og filosofiske syn på danning i antikken og i moderne tid. Prismet 2011 ;Volum 62.(2) s. 120-122
MF Untitled
 
12 Gravem, Peder.
Ueigentleg eller sakssvarande tale om Gud? : tale om Gud i lys av L.B. Puntel sin systematiske filosofi. Tidsskrift for teologi og kirke 2011 ;Volum 82.(4) s. 264-279
MF Untitled
 
2010
13 Gravem, Peder.
Birger Løvlie, Ralph Meier og Arne Redse (red.): Danning, identitet og dialog: festskrift til Jan Ove Ulstein og Per Magne Aadnanes. Halvårsskrift for praktisk teologi 2010 ;Volum 27.(1) s. 82-84
MF Untitled
 
14 Gravem, Peder.
Kirkelig lære og religiøs sannhet : en kritikk av Lindbecks teori om kirkelig lære. I: Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv : festskrift til Kjell Olav Sannes. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2512-9. s. 161-172
MF Untitled
 
15 Gravem, Peder.
Religionsfaget: revidert og omstridt. Forskning.no 2010
MF Untitled
 
16 Gravem, Peder.
Ståle Johannes Kristiansen og Svein Rise (red.): Moderne teologi: tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer. Luthersk Kirketidende 2010 ;Volum 145.(6) s. 119-120
MF Untitled
 
17 Gravem, Peder.
"Åndelig lengsel" som tilknytningspunkt for evangeliet? : et religionsfilosofisk perspektiv på en aktuell debatt. Halvårsskrift for praktisk teologi 2010 ;Volum 27.(2) s. 48-61
MF Untitled
 
2009
18 Gravem, Peder.
Fornuftig tale om Gud; Bibelens billedspråk; Bibelsk innsikt fra kirkefedrene og religiøs visdom i skjønnlitteratur. Tidsskrift for teologi og kirke 2009 ;Volum 80.(2) s. 81-82
MF Untitled
 
19 Gravem, Peder.
Visjoner for teologisk etikk, skriftforståelse i homofilisaken og oppfyllelsestiden i lys av Qumran-tekstene. Tidsskrift for teologi og kirke 2009 ;Volum 80.(3) s. 157-158
MF Untitled
 
2008
20 Gravem, Peder.
Teologiens mangfold. Tidsskrift for teologi og kirke 2008 ;Volum 79.(03.apr) s. 161-163
MF Untitled
 
21 Guttormsen, Arne; Gravem, Peder.
Foredraget som ble en landeplage. Vårt land [Avis] 2008-01-24
MF Untitled
 
22 Utaker, Espen; Gravem, Peder.
Formålsparagraf står for fall. Vårt land [Avis] 2008-03-10
MF Untitled
 
2007
23 Gravem, Peder.
Bønn, dødsstraff, preken og religionskritikk. Tidsskrift for teologi og kirke 2007 ;Volum 78.(2) s. 81-82
MF Untitled
 
24 Gravem, Peder.
Kirke og kjedsomhet, nygnostisk menneskesyn og presteideal i et hundreårsperspektiv. Tidsskrift for teologi og kirke 2007 ;Volum 78.(1) s. 1-
MF Untitled
 
25 Gravem, Peder.
Ny formålsparagraf for skolen : ei kompleks utfordring. Prismet 2007 ;Volum 58.(2) s. 79-93
MF Untitled
 
26 Gravem, Peder.
Religions-og livssynsundervisning i en flerkulturell skole. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2007 ;Volum 25.(1) s. 65-68
MF Untitled
 
27 Gravem, Peder; Hovde, Bjørn Håkon.
Storm rundt religion i skolen. Agenda 3:16 2007 ;Volum 7.(8) s. 28-29
MF Untitled
 
2006
28 Gravem, Peder.
KRL-faget og menneskerettighetene : et bidrag til en tverrfaglig debatt. Norsk Teologisk Tidsskrift 2006 ;Volum 107.(1) s. 47-61
MF Untitled
 
2005
29 Aasen, Joar; Aasen, Joar; Lied, Sidsel; Gravem, Peder; Kulbrandstad, Lars Anders; Mogstad, Sverre Dag; Engen, Thor Ola.
Et todelt KRL-fag? : åpent brev til statsråd Kristin Clemet. Vårt land 2005
HINN MF Untitled
 
30 Gravem, Peder.
John Nome sin hermeneutikk og aksiomkritikk. Tidsskrift for teologi og kirke 2005 ;Volum 76.(2) s. 101-111
MF Untitled
 
31 Gravem, Peder.
KRL-faget etter uttalelsen fra FNs menneskerettighetskomite. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2005 ;Volum 23.(4) s. 406-424
MF Untitled
 
32 Gravem, Peder.
Kva er sanning? : til omgrepet sanning med tanke på religions- og livssynsteori. Tidsskrift for teologi og kirke 2005 ;Volum 76.(3) s. 181-211
MF Untitled
 
33 Gravem, Peder.
Religions- og livssynsundervisning i skolen innenfor rammene av menneskerettighetene. Norsk Teologisk Tidsskrift 2005 ;Volum 106.(2) s. 67-89
MF Untitled
 
2004
34 Gravem, Peder.
Begrundelse og brug af Bibelen som norm i kristen etik. I: Islam, kristendom og det moderne : en antologi / redigeret af Lissi Rasmussen & Lena Larsen. København: Tiderne Skifter 2004 s. 140-152
MF Untitled
 
35 Gravem, Peder.
KRL - et fag for alle? : KRL-faget som svar på utfordringer i en flerkulturell enhetsskole. Vallset: Oplandske bokforlag 2004 (ISBN 8275181143) 429 s.
MF Untitled
 
36 Gravem, Peder.
KRL - et fag for alle? : KRL-faget som svar på utfordringer i en flerkulturell enhetsskole. Vallset: Oplandske bokforlag 2004 430 s.
MF Untitled
 
37 Gravem, Peder.
Majoritetens tapte ære?. I: Etikk, tro og pluralisme : festskrift til Lars Østnor. Fagbokforlaget 2004 ISBN 8245002224. s. 117-132
MF Untitled
 
38 Gravem, Peder.
Majoritetens tapte ære? : til spørsmålet om KRL-fagets etiske legitimitet, med særlig vekt på fagets forhold til menneskerettighetene. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2004 ;Volum 16.(3) s. 21-31
MF Untitled
 
2003
39 Gravem, Peder.
Ein paradigmekonflikt i systematisk teologi : Pannenberg og Lindbeck som døme. Tidsskrift for teologi og kirke 2003 ;Volum 74.(3) s. 179-192
MF Untitled
 
2002
40 Gravem, Peder.
KRL - et fag for alle? : KRL-faget som svar på utfordringer i en flerkulturell skole. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet, Skrivestua 2002 258 s.
MF Untitled
 
2001
41 Gravem, Peder.
KRL-faget må ha integrering og ikkje assimilering som mål. Skolefokus 2001 ;Volum 100.(10) s. 48-51
MF Untitled
 
42 Gravem, Peder; Mogstad, Sverre Dag; Heiene, Gunnar.
Menighetsfakultetet og uavhengig forskning. Universitas 2001 s. 21-21
MF Untitled
 
43 Gravem, Peder; Mogstad, Sverre Dag; Rasmussen, Tarald; Thomassen, Einar.
Fellesfag i forandring. VG : Verdens gang 2001 s. 39-39
MF Untitled
 
2000
44 Gravem, Peder.
Bør KRL-faget endrast?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2000 ;Volum 12.(3) s. 26-33
MF Untitled
 
1999
45 Gravem, Peder.
Kulturkonfliktar og einskapsskule : kulturkonfliktar i det norske samfunnet og den norske einskapskulturen : identitet og tradisjon versus pluralisering og integrasjon. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 1999 ;Volum 12.(1) s. 44-54
MF Untitled
 
1998
46 Gravem, Peder.
Livstolking hos ungdom i møte med religions- og livssynsundervisninga i skulen. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn 1998 ;Volum 11.(01.feb) s. 31-40
MF Untitled
 
1997
47 Gravem, Peder.
Religion og sannhet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 1997 ;Volum 9.(3) s. 6-10
MF Untitled
 
48 Gravem, Peder.
Sanningsspørsmålet i det nye kristendomsfaget, med særleg vekt på det estetiske og det rituelle. I: Forankring og fornyelse : kristendomsundervisning i endring : festskrift til Sigmund Harbo på 60-årsdagen. Oslo: IKO-forlaget 1997 s. 77-92
MF Untitled
 
1996
49 Gravem, Peder.
Det meningssøkende menneske. Prismet 1996 ;Volum 47.(6) s. 235-237
MF Untitled
 
50 Gravem, Peder.
Kristen livstolkning. Prismet 1996 ;Volum 47.(6) s. 262-274
MF Untitled
 
    Vis neste liste