Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 97 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Foss, Trond.
Hvor smal kan veien bli uten at trafikksikkerheten svekkes?. Gemini.no [Internett] 2021-07-08
SINTEF Untitled
 
2 Foss, Trond.
Vi må bruke kunnskap og forskning, ikke usanne påstander i vegprisingsdebatten.
SINTEF Untitled
 
3 Foss, Trond; Skjermo, Jo.
Vurdering av smal 4-feltsveg. Skilting på smal midtdeler og avbrytende tiltak for smal vegskulder. Trondheim: SINTEF AS 2021 (ISBN 978-82-14-07660-8) 96 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00460)
SINTEF Untitled
 
4 Lervåg, Lone-Eirin; Meland, Solveig; Foss, Trond; Lillestøl, Per J.
Mobilitet som verktøy for bærekraftig utvikling i distriktskommuner. Trondheim: SINTEF AS 2021 (ISBN 9788214070002) 42 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00448)
NTNU SINTEF Untitled
 
5 Moscoso Paredes, Claudia Trinidad; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar.
Phantom braking in Advanced Driver Assistance Systems. Driver experience and Car manufacturer warnings in Owner manuals. Trondheim: SINTEF AS 2021 (ISBN 978-82-14-07667-7) 46 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(978-82-14-07667-7)
SINTEF Untitled
 
2020
6 Arnesen, Petter; Foss, Trond; Håkegård, Jan Erik; Hjelkrem, Odd Andre; Fagerholt, Randi Ann; Lie, Arne; Seter, Hanne.
LambdaRoad - Summarizing the main findings of work package 1: System and organizational requirements for CCAM". Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214065473) 84 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00884)
SINTEF UiT Untitled
 
7 Arnesen, Petter; Seter, Hanne; Foss, Trond; Dahl, Erlend; Lillestøl, Per J; Jenssen, Gunnar.
Geofencing for smart urban mobility. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214063073) 56 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00100)
SINTEF Untitled
 
8 Foss, Trond.
Hva skal til for at også anleggs­maskiner blir «førerløse»?. Juristen.no 2020
SINTEF Untitled
 
9 Foss, Trond.
Veibygging, samfunnsøkonomi og etikk. Adresseavisen 2020
SINTEF Untitled
 
10 Lervåg, Lone-Eirin; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Lillestøl, Per J.
Smartfeeder: Hvordan kan smarte tilbringertjenester styrke kollektivtilbudet. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 978-82-14-06313-4) 46 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2020:00149)
SINTEF Untitled
 
2019
11 Foss, Trond.
Geofencing for smart urban mobility. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06852-8) 53 s.
SINTEF Untitled
 
12 Foss, Trond.
Klimamål må være mer enn ord – her er verktøyet!. Teknisk ukeblad [Avis] 2019-06-25
SINTEF Untitled
 
13 Foss, Trond; Seter, Hanne; Arnesen, Petter.
Geofencing for smart urban mobility. Summarizing the main findings of Work Package 1. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 (ISBN 978-82-14-06852-8) 44 s.
SINTEF Untitled
 
14 Roche-Cerasi, Isabelle; Foss, Trond; Moe, Dagfinn; Karlsson, Hampus.
Bedre fremkommelighet og sikkerhet for gående og syklende ved arbeid på og ved veg. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-14-06235-9) 100 s.
SINTEF Untitled
 
2018
15 Foss, Trond; Arnesen, Petter; Roche-Cerasi, Isabelle; Vaa, Torgeir.
A FEASIBILITY STUDY FOR ROAD AND WEATHER INFORMATION AND VARIABLE SPEED LIMITS. XVth International Winter Road Congress; 2018-02-20 - 2018-02-23
SINTEF Untitled
 
16 Lervåg, Lone-Eirin; Foss, Trond; Wahl, Ragnhild.
SmartFeeder - seamless, connected and automated feeder and shuttle services. ITS World Congress; 2018-09-16 - 2018-09-21
SINTEF Untitled
 
2017
17 Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard.
Teknologitrender som påvirker transportsektoren. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06694-4) 90 s. SINTEF Rapport(2017-00303)
ENERGISINT OCEAN SINTEF Untitled
 
18 Foss, Trond.
Automatisert kjøring på veg. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 9788214066876) 40 s.
SINTEF Untitled
 
19 Foss, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark.
Evalueringsgrunnlag for ITS-tjenester. Trondheim: SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06757-6) 75 s. SINTEF Rapport(2017:00510)
SINTEF Untitled
 
2016
20 Foss, Trond; Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas.
Ikke-teknologiske aspekter ved kooperativ ITS. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060300) 67 s. SINTEF Rapport(SINTEF A27550)
SINTEF Untitled
 
21 Foss, Trond; Lervåg, Lone-Eirin; Moen, Terje.
Challenges in Commercial vehicle pre-clearance. ITS European Congress; 2016-06-06 - 2016-06-09
SINTEF Untitled
 
22 Foss, Trond; Roche-Cerasi, Isabelle; Arnesen, Petter.
A feasibility study for road and weather information and variable speed limits. SINTEF akademisk forlag 2016 (ISBN 9788214061802) 95 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Hjelkrem, Odd Andre; Foss, Trond.
Rampeutforming og retardasjon. Trondheim: SINTEF 2016 (ISBN 9788214060430) 23 s.
SINTEF Untitled
 
2015
24 Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Levin, Tomas; Foss, Trond; Andersen, Jardar; Sund, Astrid Bjørgen.
Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo. L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO).. Trondheim: SINTEF A26833 2015 (ISBN 9788214059465) 51 s.
NTNU SINTEF TØI Untitled
 
25 Foss, Trond.
Bremselengder i stoppsikt. Evaluering av endrede krav til stoppsikt i retningslinjer for vegutforming. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059588) 30 s.
SINTEF Untitled
 
26 Foss, Trond.
Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere kabotasje. Transport & Logistikk; 2015-10-19 - 2015-10-20
SINTEF Untitled
 
27 Foss, Trond.
Faglighet vs. politisk skjønn. Adresseavisen 2015
SINTEF Untitled
 
28 Foss, Trond.
SINTEF A26777 Harmonisering av kundekategorier og produkter i sømløse kollektivreiser. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059403) 34 s.
SINTEF Untitled
 
29 Foss, Trond.
SINTEF A27005 Bremselengder i stoppsikt. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059588)
SINTEF Untitled
 
30 Foss, Trond.
SINTEF A27282 Modell for beregning av forbikjøringssikt. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059878) 39 s.
SINTEF Untitled
 
31 Foss, Trond; Kummeneje, An-Magritt.
Modell for beregning av forbikjøringssikt. Trondheim: SINTEF A27282 2015 (ISBN 9788214059878) 39 s.
SINTEF Untitled
 
32 Lervåg, Lone-Eirin; Foss, Trond; Moen, Terje; Aakre, Erlend Hoksrud.
NonStop innovasjonsprosjekt. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214059823) 310 s.
NTNU SINTEF Untitled
 
33 Meland, Solveig; Foss, Trond; Jenssen, Gunnar; Westerheim, Hans; Bjørgen, Astrid; Stenersen, Dag.
Teknologi i transportsystemer for gods. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 9788214056983) 101 s. SINTEF Rapport(A26324)
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
2014
34 Bjørgen, Astrid; Bjerkan, Kristin Ystmark; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Roche-Cerasi, Isabelle; Foss, Trond; Levin, Tomas; Bakås, Ottar; Andersen, Jardar.
Grønn bydistribusjon i Oslo. Resultater fra forskningsprosjektet, prosjektperiode 2012-14. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 9788214057867) 25 s. SINTEF Rapport(A26453)
NTNU SINTEF TØI Untitled
 
35 Foss, Trond.
Fra ARKTRANS til kravspesifikasjon for ITS systemer. Trondheim: SINTEF 2014 (ISBN 9788214057843) 68 s.
SINTEF Untitled
 
36 Foss, Trond.
Fully automatic Electronic Fee Collection in Norway. ITS World Congress 2014; 2014-09-08 - 2014-09-11
SINTEF Untitled
 
37 Foss, Trond.
Open Payment Systems for transport and ITS services. ITS World Congress 2014; 2014-09-08 - 2014-09-11
SINTEF Untitled
 
38 Foss, Trond.
Rolle- og ansvarsmodell for bompengeinnkreving. Norvegkonferansen 2014; 2014-10-28 - 2014-10-28
SINTEF Untitled
 
39 Foss, Trond.
Safe and Secure Intelligent Transport Systems (ITS). Transport Research Arena (TRA) 5th conference; 2014-04-14 - 2014-04-17
SINTEF Untitled
 
40 Foss, Trond.
Sikre transportsystemer med personvern - er det mulig?. ITS konferansen 2014; 2014-03-18 - 2014-03-18
SINTEF Untitled
 
41 Lervåg, Lone-Eirin; Foss, Trond.
Deployment and evaluation of an innovative system for targeted selection of heavy vehicles for safety inspection. I: Transport Research Arena (TRA) 2014 Proceedings. : TRA 2014 ISBN 0-000-00001-9. s. -
SINTEF Untitled
 
2013
42 Foss, Trond.
Informasjonssikkerhet i AutoPASS-brikker. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214055276) 24 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
43 Foss, Trond.
Informasjonssikkerhet i AutoPASS-brikker ; A23933. Trondheim: SINTEF Teknologi og samfunn 2013 (ISBN 9788214055276) 24 s.
SINTEF Untitled
 
44 Foss, Trond.
Rettferdige bompenger. Adresseavisen 2013
SINTEF Untitled
 
45 Foss, Trond; Øvstedal, Liv R.; Nordtømme, Marianne Elvsaas; Bjerkan, Kristin Ystmark; Rennemo, Ola Martin.
Interoperable betalingstjenester for lading av el-bil. : SINTEF rapport 2013 (ISBN 9788214056297) 90 s. SINTEF Rapport
SINTEF Untitled
 
46 Lervåg, Lone-Eirin; Foss, Trond.
An innovative and cost-effective solution for reducing road safety risks related to heavy goods vehicles. European Transport Conference; 2013-09-30 - 2013-10-02
SINTEF Untitled
 
47 Lervåg, Lone-Eirin; Foss, Trond.
An innovative and cost-effective solution for reducing road safety risks related to heavy goods vehicles. Proceedings : European Transport Conference 2013
SINTEF Untitled
 
2012
48 Dreyer, Heidi Carin; Foss, Trond.
Intelligent goods in transport system. Akademika forlag 2012 (ISBN 978-82-321-0204-4) 314 s. NTNU Engineering Series(3)
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Dreyer, Heidi Carin; Foss, Trond.
Introduction to INTRANS. I: Intelligent goods in transport system. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0204-4. s. 9-26
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Dreyer, Heidi Carin; Foss, Trond; Strandhagen, Jan Ola.
Integrated and Intelligent transport and logistics: supporting the "internet of things". I: Intelligent goods in transport system. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0204-4. s. 245-260
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste