Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-28 av 28

2013
1 Hagen, Kåre P..
Agnar Sandmos bidrag til teorien for sparing, investering og porteføljevalg under usikkerhet. Samfunnsøkonomen 2013 ;Volum 127.(1) s. 17-21
NHH Untitled
 
2011
2 Hervik, Arild; Brathaug, Ann Lisbet; Hagen, Kåre P..
Sjøkabel eller luftlinje i Hardanger : en samfunnsøkonomisk analyse. Samfunnsøkonomen 2011 ;Volum 65.(3) s. 30-38
HIM NHH SSB Untitled
 
2009
3 Hagen, Kåre P.; Schroyen, Fred.
Helseforsikring i velferdssstaten - historikk og prinsipper. I: Et helsevesen uten grenser? Kjell Haug. Oddvar M. Kaarbøe og Trond E. Olsen (red.). Cappelen Damm Akademisk 2009 s. 309-352
NHH Untitled
 
4 Foros, Øystein; Hagen, Kåre P.; Kind, Hans Jarle.
Price-Dependent Profit Sharing as a Channel Coordination Device. Management science 2009 ;Volum 55.(8) s. 1280-1291
NHH Untitled
 
2007
5 Hagen, Kåre P..
Fra analyse til beslutning - samfunnsøkonomisk lønnsomhetsvurdering. I: Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag: Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Trondheim: NTNU 2007 s. 291-320
NHH Untitled
 
6 Hagen, Kåre P.; Hope, Einar.
Konkurranse og konkurransepolitikk i innovative næringer. Økonomisk forum 2007 ;Volum 61.(3) s. 39-49
NHH Untitled
 
7 Hagen, Kåre P.; Sannarnes, Jan Gaute.
Taxation of uncertain business profits, private risk markets and optimal allocation of risk. Journal of Public Economics 2007 ;Volum 91.(7/8) s. 1507-1517
Untitled
 
8 Hagen, Kåre P.; Kind, Hans Jarle; Sannarnes, Jan Gaute.
Network ownership and optimal tariffs for natural gas transport. I: Ralf Dewenter and Justus Haucap (eds.): Access pricing: Theory and practice. Elsevier 2007 s. 251-275
NHH Untitled
 
2006
9 Hagen, Kåre P.; Sannarnes, Jan Gaute.
Insentivmekanismer og lønnsomhetskriterier for investeringer i gassnettverk som eies av et interessentfellesskap av eiere. Norsk Økonomisk Tidsskrift 2006 ;Volum 121.(2) s. 75-89
NHH Untitled
 
2004
10 Hagen, Kåre P..
Prising og forretningsmodeller i tosidige markeder: Implikasjoner for effektivitet, regulering og konkurransepolitikk. I: Konkurranse i samfunnets interesse : festskrift til EinarHope. Fagbokforlaget 2004 s. 67-85
NHH Untitled
 
2002
11 Hagen, Kåre P.; Bjerksund, Petter; Gjerde, Øystein.
Fagmannen Steinar Ekern. I: Essays on Uncertainty: festskrift til Steinar Ekerns 60-årsdag. Bergen: Institutt for foretaksøkonomi. Norges handelshøyskole 2002 s. 7-21
NHH Untitled
 
12 Hagen, Kåre P.; Hope, Einar.
Den nye økonomien. I: Norsk eierskap: Særtrekk og sære trekk. Fagbokforlaget 2002
NHH Untitled
 
2001
13 Hagen, Kåre P..
Utviklingen i telesektoren i Norge i løpet av de siste 25 år. I: Fra Summetone til Informasjonsportal. Fagbokforlaget 2001 s. 15-38
NHH Untitled
 
2000
14 Hagen, Kåre P..
Skatt og FoU. I: Norges offentlige utredninger, NOU: Ny giv for nyskaping. Oslo: Statens forvaltningstjeneste 2000 s. 1-18
NHH Untitled
 
15 Hagen, Kåre P.; Osmundsen, Petter; Schjelderup, Guttorm.
Personal income taxation under mobility, exogeneous and endogeneous welfare weights, and asymmetric information. Journal of Population Economics 2000 ;Volum 13.(4) s. 623-637
NHH Untitled
 
16 Hagen, Kåre P.; Åvitsland, Geir.
Grunnrenteskatt, kapitalbeskatning og usikkerhet. I: Norges offentlige utredninger, NOU: Skattlegging av petroleumsvirksomhet. Oslo: Statens forvaltningstjeneste 2000 s. 1-24
NHH Untitled
 
1999
17 Hagen, Kåre P.; Hervik, Arild.
Bedriftsøkonomiske kostnadsoverskridelser og samfunnsøkonomiske kostnader. I: Norges offentlige utredninger. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Statens trykning 1999 ISBN 82-583-0480-1. s. 132-138
HIM NHH Untitled
 
1998
18 Hervik, Arild; Hagen, Kåre Petter; Nyborg, Karine; Scheel, Hans Henrik; Sletner, Inger-Johanne.
Kalkulasjonspriser i offentlig prosjektvurdering. Sosialøkonomen 1998 ;Volum 52.(6) s. 16-17
HIM NHH Untitled
 
19 Hervik, Arild; Hagen, Kåre Petter; Nyborg, Karine; Scheel, Hans Henrik; Sletner, Inger-Johanne.
Kostnadsberegningsutvalgets hovedkonklusjoner. Sosialøkonomen 1998 ;Volum 52.(1) s. 12-14
HIM NHH Untitled
 
20 Hervik, Arild; Hagen, Kåre Petter; Nyborg, Karine; Scheel, Hans Henrik; Sletner, Inger-Johanne.
Svar til Haakon Vennemo og Erik Wærness. Sosialøkonomen 1998 ;Volum 52.(1) s. 24-27
HIM NHH Untitled
 
21 Hagen, Kåre Petter; Sørensen, Peter Birch.
Financing the Welfare State in an Integrating Europe. I: Tax Policy in the Nordic Countries. : Macmillan 1998 s. 204-229
NHH Untitled
 
22 Hagen, Kåre Petter; Sørensen, Peter Birch.
Recent Innovations in the Nordic Tax Policy: From the Global Income Tax to the Dual Income Tax. I: Tax Policy in the Nordic Countries. : Macmillan 1998 s. 28-71
NHH Untitled
 
23 Hagen, Kåre Petter; Sørensen, Peter Birch.
Taxation of Small Businesses: Taxation Principles and Tax Reforms in the Nordic Countries. I: Tax Policy in the Nordic Countries. : Macmillan 1998 s. 28-72
NHH Untitled
 
24 Osmundsen, Petter; Hagen, Kåre P.; Schjelderup, Guttorm.
Internationally mobile firms and tax policy. Journal of International Economics 1998 ;Volum 45.(1) s. 97-113
NHH Untitled
 
1997
25 Hagen, Kåre Petter.
Deregulering og konkurranse (Deregulation and competition). I: SNFs årbok 1997. Fagbokforlaget 1997 s. 7-19
NHH Untitled
 
26 Mathiesen, Lars; Sandmo, Agnar; Hagen, Kåre Petter.
Einar Hope og SNF (Einar Hope and SNF). I: Deregulering og konkurranse. SNF årbok 1997. Fagbokforlaget 1997 s. 189-195
NHH Untitled
 
27 Norman, Victor D.; Hagen, Kåre Petter.
Konkurransepolitikk. I: Deregulering og konkurranse. Fagbokforlaget 1997
NHH Untitled
 
28 Colbjørnsen, Tom; Hagen, Kåre P..
Fra det sære til det særegne: Interne utfordringer ved omstiling fra monopol til konkurranse (Developing uniqueness: Internal challenges confronting monopolies that are exposed to competition). I: Deregulering og konkurranse. Fagbokforlaget 1997 s. 63-86
NHH Untitled