Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 51 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Ferry, Nicolas; Omerovic, Aida; Natvig, Marit Kjøsnes.
A Feasibility Study of an Agile and Data-Centric Method for Prototyping Services Based on Open Transport Data. Communications in Computer and Information Science 2020 ;Volum 1218. s. 87-100
SINTEF Untitled
 
2 Natvig, Marit Kjøsnes; Jiang, Shanshan; Hallsteinsen, Svein Olav.
Stakeholder Motivation Analysis for Smart and Green Charging for Electric Mobility. Advances in Intelligent Systems and Computing 2020 ;Volum 1150. s. 1394-1407
SINTEF Untitled
 
3 Natvig, Marit Kjøsnes; Jiang, Shanshan; Hallsteinsen, Svein Olav.
Stakeholder Motivation Analysis for Smart and Green Charging for Electric Mobility. I: Web, Artificial Intelligence and Network Applications. Springer 2020 ISBN 978-3-030-44038-1.
SINTEF Untitled
 
2019
4 Ferry, Nicolas; Omerovic, Aida; Natvig, Marit Kjøsnes.
Towards Early Prototyping of Services Based on Open Transport Data -- a Feasibility Study. I: CLOSER 2019: Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science. SciTePress 2019 ISBN 978-989-758-365-0. s. 257-262
SINTEF Untitled
 
5 Jiang, Shanshan; Hagelien, Thomas Fjæstad; Natvig, Marit Kjøsnes; Li, Jingyue.
Ontology-Based Semantic Search for Open Government Data. I: Proceedings of 13th IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC 2019). IEEE conference proceedings 2019 ISBN 978-1-5386-6783-5. s. 7-15
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
6 Jiang, Shanshan; Hagelien, Thomas Fjæstad; Natvig, Marit Kjøsnes; Li, Jingyue.
Ontology-based Semantic Search For Open Government Data. 2019 IEEE 13th International Conference on Semantic Computing (ICSC); 2019-01-30 - 2019-02-01
OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
7 Natvig, Marit Kjøsnes.
Barrierer mot åpning av data. Open transport data avslutningsseminar; 2019-06-18 - 2019-06-18
SINTEF Untitled
 
8 Natvig, Marit Kjøsnes.
Barrierer og drivere for åpne data. SamÅpne seminar; 2019-09-18 - 2019-09-18
SINTEF Untitled
 
9 Natvig, Marit Kjøsnes.
Hvorfor blir ikke åpne data publisert og hvorfor blir de ikke brukt? Hva kan gjøres?. Smartbydugnaden; 2019-04-09 - 2019-04-10
SINTEF Untitled
 
10 Natvig, Marit Kjøsnes.
Kort om prosjektet Open Transport Data. Open transport data avslutningsseminar; 2019-06-19 - 2019-06-19
SINTEF Untitled
 
11 Natvig, Marit Kjøsnes.
OTD (Åpne transportdata) og SamÅpne (Samskaping og næringsutvikling med åpne kommunale data) – forsknings- og innovasjonsprosjekter med fokus på næringsutvikling og smarte løsninger innen transport og offentlig sektor, basert på åpne data. Workshop for kommuner og forskningssektoren: Samarbeidsmuligheter i Horisont 2020 om digitalisering; 2019-06-04 - 2019-06-04
SINTEF Untitled
 
12 Natvig, Marit Kjøsnes.
ReiseNavet. Open transport data avslutningsseminar; 2019-06-18 - 2019-06-18
SINTEF Untitled
 
13 Natvig, Marit Kjøsnes.
ReiseNavet Prosjektideen. ReiseNavet Kick-off; 2019-06-17 - 2019-06-17
SINTEF Untitled
 
14 Natvig, Marit Kjøsnes.
Resultater fra spørreundersøkelse og intervjuer og anbefalinger for hvordan data bør publiseres. Open transport data avslutningsseminar; 2019-06-19 - 2019-06-19
SINTEF Untitled
 
15 Natvig, Marit Kjøsnes.
Samskaping i SamÅpne. SamÅpne worshop på samskaping med Bodø Kommune; 2019-11-07 - 2019-11-07
SINTEF Untitled
 
16 Natvig, Marit Kjøsnes.
Samskaping i Samåpne. SamÅpne workshop på samskaping med Trondheim kommune; 2019-10-30 - 2019-10-30
SINTEF Untitled
 
17 Venticinque, Salvatore; Aversa, Rocco; Di Martino, Beniamino; Natvig, Marit Kjøsnes; Jiang, Shanshan; Sard, Regina Enrich.
Evaluating Technology Innovation for E-Mobility. I: Proceedings of the 2019 IEEE 28th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE). IEEE conference proceedings 2019 ISBN 978-1-7281-0676-2. s. 76-81
SINTEF Untitled
 
2017
18 Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard.
Teknologitrender som påvirker transportsektoren. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06694-4) 90 s. SINTEF Rapport(2017-00303)
ENERGISINT OCEAN SINTEF Untitled
 
19 Bysveen, Marie; Natvig, Marit Kjøsnes; Antonsen, Stian.
SINTEF Smarte byer: Vi skal bidra til gode byer å bo i og massiv tjenesteinnovasjon.
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
20 Erdogan, Gencer; Omerovic, Aida; Natvig, Marit Kjøsnes; Tardy, Isabelle.
Towards Transparent Real-Time Privacy Risk Assessment of Intelligent Transport Systems. Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2017 ;Volum 10224 LNCS. s. 11-18
SINTEF Untitled
 
21 Jiang, Shanshan; Natvig, Marit Kjøsnes; Stav, Erlend.
Semantic Enabled Federated Catalogue Services for Open Data. NTNU Sustainability Science Conference; 2017-10-18 - 2017-10-20
SINTEF Untitled
 
22 Natvig, Marit Kjøsnes; Omerovic, Aida; Tardy, Isabelle.
Guide til gode smartbyliv. Dagens næringsliv 2017
SINTEF Untitled
 
23 Natvig, Marit Kjøsnes; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus.
Retail Supply Chain: Transport Dashboard. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06682-1) 35 s. SINTEF Rapport(2017:00213)
SINTEF Untitled
 
24 Omerovic, Aida; Natvig, Marit Kjøsnes.
Hvordan ivareta personvern i Smart City-løsninger. Ark 2017 Arkitektur som understøtter digitalisering; 2017-04-27
SINTEF Untitled
 
25 Omerovic, Aida; Natvig, Marit Kjøsnes.
Hvordan ivareta personvern i Smart City-løsninger. Mobilitetskonferansen Arranged by Tekna; 2017-06-13 - 2017-06-13
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Omerovic, Aida; Natvig, Marit Kjøsnes; Tardy, Isabelle.
Privacy scorecard—refined design and results of a trial on a mobility as a service example. I: Safety & Reliability, Theory and Applications. CRC Press 2017 ISBN 978-1138629370. s. 3197-3209
SINTEF Untitled
 
27 Omerovic, Aida; Natvig, Marit Kjøsnes; Tardy, Isabelle.
Towards a Privacy Scorecard – Initial Design Exemplified on an Intelligent Transport Systems Service. I: Proceedings of the 3rd International Conference on Information Systems Security and Privacy, Porto, Portugal, 19 - 21 February, 2017. SciTePress 2017 ISBN 978-989-758-209-7. s. 585-593
SINTEF Untitled
 
2016
28 Erdogan, Gencer; Omerovic, Aida; Natvig, Marit Kjøsnes; Tardy, Isabelle.
Needs and challenges concerning privacy risk managementwithin Intelligent Transport Systems. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214059182) 30 s. SINTEF Rapport(A27830)
SINTEF Untitled
 
29 Natvig, Marit Kjøsnes; Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Westerheim, Hans.
Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder. : SINTEF 2016 (ISBN 9788214061437) 131 s. SINTEF Rapport(A27918)
SINTEF TØI Untitled
 
30 Natvig, Marit Kjøsnes; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus.
Collaboration support for transport in the retail supply chain: A user-centered design study. Communications in Computer and Information Science 2016 ;Volum 648. s. 192-208
SINTEF Untitled
 
2013
31 Cruzes, Daniela Soares; Vennesland, Audun; Natvig, Marit Kjøsnes.
Empirical Evaluation of the Quality of Conceptual Models Based on User Perceptions: A Case Study in the Transport Domain. I: Conceptual Modeling - 32th International Conference, ER 2013, Hong-Kong, China, November 11-13, 2013. Proceedings. Springer 2013 ISBN 978-3-642-41923-2. s. 414-428
SINTEF Untitled
 
32 Natvig, Marit Kjøsnes.
META: Final report on project results. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053319) 27 s. SINTEF Rapport(A24922)
SINTEF Untitled
 
33 Natvig, Marit Kjøsnes; Tor, Kjetil Moseng.
META – Specification of Automated Vehicle Control. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053302) 55 s. SINTEF Rapport(A24920)
SINTEF Untitled
 
34 Natvig, Marit Kjøsnes; Vennesland, Audun.
META: Transport Instruction and Response implementation guide. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053289) 172 s. SINTEF Rapport(A24918)
SINTEF Untitled
 
35 Natvig, Marit Kjøsnes; Vennesland, Audun.
META: Transport Status Request and Notification implementation guide. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053296) 48 s. SINTEF Rapport(A24919)
SINTEF Untitled
 
36 Vennesland, Audun; Natvig, Marit Kjøsnes.
META: Transport Service Description Implementation Guide. : SINTEF 2013 (ISBN 9788214053272) 101 s. SINTEF Rapport(A24916)
SINTEF Untitled
 
2012
37 Moseng, Tor Kjetil; Natvig, Marit Kjøsnes; Lykkja, Ola Martin; Westerheim, Hans.
Tunnel access control integrated in the traffic management. Transport Research Arena - Europe 2012; 2012-04-23 - 2012-04-26
SINTEF Untitled
 
38 Moseng, Tor Kjetil; Natvig, Marit Kjøsnes; Lykkja, Ola Martin; Westerheim, Hans.
Tunnel access control integrated in the traffic management. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012 ;Volum 48. s. 1434-1443
SINTEF Untitled
 
39 Moseng, Tor Kjetil; Natvig, Marit Kjøsnes; Vennesland, Audun; Varan, Viktor.
Integrating real-time information infrastructure and control systems. ITS World Congress 2012; 2012-10-22 - 2012-10-26
SINTEF Untitled
 
40 Natvig, Marit Kjøsnes.
Hvordan planlegger vi å benytte GS1s nye transportmeldinger i META-prosjektet?. Transport & Logistikk; 2012-04-25 - 2012-04-25
SINTEF Untitled
 
41 Natvig, Marit Kjøsnes; Moseng, Tor Kjetil.
Control of heavy vehicles while they are in motion. 19th ITS World Congress; 2012-10-22 - 2013-08-26
SINTEF Untitled
 
42 Natvig, Marit Kjøsnes; Vennesland, Audun.
Information architecture for intelligent goods in transport systems. I: Intelligent goods in transport system. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0204-4. s. 261-276
SINTEF Untitled
 
43 Vennesland, Audun; Natvig, Marit Kjøsnes.
Standardising the intelligent goods concept. I: Intelligent goods in transport system. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0204-4. s. 303-316
SINTEF Untitled
 
2011
44 Natvig, Marit Kjøsnes.
META - Mer Effektiv Transport med ARKTRANS. Bedre intermodale transport- og logistikkprosesser; 2011-12-01 - 2011-12-01
SINTEF Untitled
 
2010
45 Natvig, Marit Kjøsnes; Vennesland, Audun.
Flexible organisation of multimodal travel information services. IET Intelligent Transport Systems 2010 ;Volum 4.(4) s. 401-412
SINTEF Untitled
 
2009
46 Natvig, Marit Kjøsnes; Vennesland, Audun.
Flexible Organisation of Multimodal Travel Information Services. 16th World Congress and exhibition on Intelligent Transport Systems and Services; 2009-09-21 - 2009-09-25
SINTEF Untitled
 
47 Natvig, Marit Kjøsnes; Westerheim, Hans; Moseng, Tor Kjetil; Vennesland, Audun.
ARKTRANS The multimodal ITS framework architecture Version 6. : SINTEF 2009 (ISBN 9788214044447) 313 s. SINTEF Rapport(A12001)
SINTEF Untitled
 
2008
48 Natvig, Marit Kjøsnes; Vennesland, Audun; Westerheim, Hans; Flatberg, Truls; Løkberg, Ola; Haugset, Børge.
MultiRIT Multimodal Travel Iniformation Services. : SINTEF 2008 (ISBN 9788214044157) 118 s. SINTEF Rapport(A9092)
SINTEF Untitled
 
2007
49 Natvig, Marit Kjøsnes; Westerheim, Hans.
National multimodal travel information - a strategy based on stakeholder involvement and intelligent transportation system architecture. IET Intelligent Transport Systems 2007 ;Volum 1.(2) s. 102-109
SINTEF Untitled
 
50 Westerheim, Hans; Haugset, Børge; Natvig, Marit Kjøsnes.
Developing a unified set of information covering accessibility at public transport terminals. IET Intelligent Transport Systems 2007 ;Volum 1.(2) s. 75-80
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste