Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 177 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Chauton, Matilde Skogen; Forbord, Silje; Makinen, Sari; Sarno, Antonio; Slizyte, Rasa; Mozuraityte, Revilija; Standal, Inger Beate; Skjermo, Jorunn.
Sustainable resource production for manufacturing bioactives from micro- and macroalgae: Examples from harvesting and cultivation in the Nordic region. Physiologia Plantarum : An International Journal for Plant Biology 2021 s. 1-12
OCEAN Untitled
 
2 Forbord, Silje; Matsson, Böris Sanna Christina A; Broch, Ole Jacob; Steinhovden, Kristine; Duinker, Arne; Solvang, Torfinn; Sarno, Antonio; Handå, Aleksander; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Cultivation of sugar kelp (Saccharina latissima) along the Norwegian coast. Variations in growth and chemical composition in connection to latitude, season, depth and hatchery treatments. ALGET2 Webinar; 2021-01-28 - 2021-01-28
HAVFORSK OCEAN NTNU UiT Untitled
 
3 Monteiro, João P.; Melo, Tânia; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Domingues, Pedro; Calado, Ricardo; Domingues, M. Rosário.
Effect of harvesting month and proximity to fish farm sea cages on the lipid profile of cultivated Saccharina latissima. Algal Research 2021 ;Volum 54.
OCEAN Untitled
 
2020
4 Christie, Hartvig C; Skjermo, Jorunn.
Tarefarmer kan fôre Norge - Store anlegg for dyrking av tare langt tilhavs, kan gjøre Norge selvforsynt med mat, medisiner og drivstoff. NRK Ekko [Radio] 2020-07-20
NIVA OCEAN Untitled
 
5 Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Brodahl, Guri Ellila; Bluhm, Bodil; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Metaxas, Anna; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Olsen, Yngvar.
Latitudinal, seasonal and depth-dependent variation in growth, chemical composition and biofouling of cultivated Saccharina latissima (Phaeophyceae) along the Norwegian coast. Journal of Applied Phycology 2020 ;Volum 32. s. 2215-2232
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
6 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn.
Correction to: Effect of seeding methods and hatchery periods on sea cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae): a Norwegian case study. Journal of Applied Phycology 2020 s. -
OCEAN NTNU Untitled
 
7 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn.
Effect of seeding methods and hatchery periods on sea cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae): a Norwegian case study. Journal of Applied Phycology 2020 ;Volum 32.(4) s. 2201-2212
OCEAN NTNU Untitled
 
8 Lona, Eivind; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn; Tsarau, Andrei; Stefanakos, Christos; Broch, Ole Jacob.
AkvaLab – Project Summary Report - Evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations. : SINTEF Ocean 2020 (ISBN 978-82-14-06514-5) 61 s. SINTEF Rapport(2020:00593)
OCEAN Untitled
 
9 Lona, Eivind; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn; Tsarau, Andrei; Stefanakos, Christos; Broch, Ole Jacob.
AkvaLab – Project Summary Report - Evaluation of seaweed cultivation technology for weather exposed locations - 2020:00593 A. : SINTEF Ocean AS 2020 61 s.
OCEAN Untitled
 
10 Monteiro, João; Rey, Felisa; Melo, Tânia; Moreira, Ana S. P.; Arbona, Jean‐François; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Funderud, Jon; Raposo, Diogo; Kerrison, Philip D.; Perrineau, Marie-Mathilde; Gachon, Claire; Domingues, Pedro; Calado, Ricardo; Domingues, M. Rosário.
The Unique Lipidomic Signatures of Saccharina latissima Can Be Used to Pinpoint Their Geographic Origin. Biomolecules 2020 ;Volum 10.(1) s. 1-17
OCEAN Untitled
 
11 Norderhaug, Kjell Magnus; Skjermo, Jorunn; Kolstad, Kari; Broch, Ole Jacob; Ergon, Åshild; Handå, Aleksander; Horn, Svein Jarle; Lock, Erik-Jan; Øverland, Margareth.
Mot en ny havnæring for tare? : Muligheter og utfordringer for dyrking av alger i Norge. Bergen: Havforskningsinstituttet 2020 24 s. Fisken og Havet(2020 - 05)
HAVFORSK OCEAN NMBU Untitled
 
12 Skjermo, Jorunn.
Karbonlagring er ikke menneskeskapt - Naturen har gjennom alle tider funnet sine egen måter å fange og lagre karbon på - både til lands og til havs. EKKO [Radio] 2020-07-22
OCEAN Untitled
 
13 Skjermo, Jorunn.
CO2-sequestration by seaweed cultivation. Seaweed Day - launch of the Seaweed Manifesto; 2020-06-04 - 2020-06-04
OCEAN Untitled
 
14 Skjermo, Jorunn.
Seaweed cultivation and seaweed based products. NordAqua Online Course Autumn 2020; 2020-11-17 - 2020-11-17
OCEAN Untitled
 
15 Skjermo, Jorunn.
Taredyrking – en mulig klimapositiv verdikjede?. NHO-workshop om biobaserte verdikjeder; 2020-12-10 - 2020-12-14
OCEAN Untitled
 
16 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob.
«Kirkegårder» for tare kan bli nødvendig klimatiltak. Dagens næringsliv 2020
OCEAN Untitled
 
17 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind.
Dyrking av makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal - TAREAL 2. Verdikjede for makroalger på Nordmøre; 2020-11-13 - 2020-11-13
OCEAN Untitled
 
18 Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Endresen, Per Christian; Forbord, Silje; Lona, Eivind.
Utgreiing av vekst hos dyrkede makroalger på en eksponert og en skjermet lokalitet i Møre og Romsdal. : SINTEF Ocean AS 2020 (ISBN 978-82-14-06496-4) 38 s.
OCEAN Untitled
 
19 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Sarno, Antonio; Handå, Aleksander.
Technology development for industrial macroalgae cultivation.. 3rd Nordic Algae Symposium 2020 (NAS2020); 2020-03-04 - 2020-03-04
OCEAN Untitled
 
20 Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Handå, Aleksander.
Offshore kelp cultivation in Norway: a Seaweed CDR project. REV-Ocean international seaweed farming workshop; 2020-11-16 - 2020-11-16
OCEAN NIVA Untitled
 
21 Standal, Inger Beate; Slizyte, Rasa; Mozuraityte, Revilija; Skjermo, Jorunn; Selnes, Merethe.
Hvordan bevare kvaliteten av nye marine proteinkilder - eksempler fra førstehåndtering av tare. Marint Protein Nettverk Fagdag; 2020-11-05 - 2020-11-05
OCEAN Untitled
 
2019
22 Bringslid, Ingeborg Hollekim.
Phosphorus in Saccharina latissima Initial uptake, storage, and possibilities for recycling in IMTA-systems. Trondheim: NTNU Institutt for Biologi 2019 92 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
23 Broch, Ole Jacob; Alver, Morten Omholt; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Hancke, Kasper.
The Kelp Cultivation Potential in Coastal and Offshore Regions of Norway. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 5. s. -
OCEAN NIVA Untitled
 
24 Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Lona, Eivind; Solvang, Torfinn.
Taredyrking som klimapositivt tiltak. Klimamarin - klimakonferanse for fiskeri- og havbruksnæringen; 2019-11-12 - 2019-11-13
OCEAN NTNU Untitled
 
25 Broch, Ole Jacob; Rogers, Shane; Brönner, Ute; Evans, Oliver; Handå, Aleksander; Alver, Morten; Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Matsson, Sanna.
Cultivation potentials for Brown and Red Algae in Norway. SIG Seaweed; 2019-11-27 - 2019-11-27
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
26 Forbord, Silje; Brodahl, Guri Ellila; Matsson, Sanna; Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Steinhovden, Kristine; Saifullah, Saifullah; Foldal, Solveig; Kleppe, Malin; Duinker, Arne; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
Latitudinal and seasonal variations of growth and chemical content of the sugar kelp Saccharina latissima along the Norwegian coast. 23rd International Seaweed Symposium; 2019-04-28 - 2019-05-03
HAVFORSK OCEAN NTNU UiT Untitled
 
27 Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Olsen, Yngvar.
Seaweed cultivation in Norway- ecology and strategy. SIG Seaweed 5; 2019-11-27 - 2019-11-28
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
28 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Rød, Kaia Kjølbo; Skjermo, Jorunn; Kvæstad, Bjarne; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander.
Cultivation protocol for Saccharina latissima- state of the art and new technology development. Phycomorph Final Meeting; 2019-03-13 - 2019-03-13
OCEAN NTNU Untitled
 
29 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn.
Effect of seeding methods and hatchery period on sea cultivation of Saccharina latissima (Phaeophyceae): a Norwegian case-study. Journal of Applied Phycology 2019 ;Volum 32. s. 2201-2212
OCEAN NTNU Untitled
 
30 Goecke, Franz Ronald Saavedra; Lagos, Leidy; Klemetsdal, Gunnar; Funderud, Jon; Diogo, Raposo; Skjermo, Jorunn; Gachon, Claire M. M.; Ergon, Åshild.
Flow cytometric characterization of gametophytes of Saccharina latissima and attempts to affect ploidy.. 7th European Phycological Congress (EPC7); 2019-08-25 - 2019-08-30
OCEAN NMBU Untitled
 
31 Goecke, Franz Ronald Saavedra; Raposo, Diogo; Funderud, Jon; Gachon, Claire M. M.; Klemetsdal, Gunnar; Skjermo, Jorunn; Buschmann, Alejandro H.; Camus, Carolina; Galloway, Trina F.; Mydland, Liv Torunn; Øverland, Margareth; Ergon, Åshild.
Breeding of kelp.. 2nd Nordic Algae Symposium 2019 (NAS19); 2019-02-27 - 2019-02-27
OCEAN NMBU Untitled
 
32 Hancke, Kasper; Skjermo, Jorunn.
Seaweed farming in Norway: Blue Carbon and Blue Economy perspectives. International Blue Carbon Scientific Working Group 12th Annual Meeting & Nordic Blue Carbon Workshop; 2019-09-09 - 2019-09-13
OCEAN NIVA Untitled
 
33 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Matsson, Sanna; Solvang, Torfinn; Sjøtun, Kjersti; Endresen, Per Christian; Skjermo, Jorunn.
MACROSEA - A knowledge Platform for Industrial Macroalgae Cultivation. Seaweed Applications; 2019-09-04 - 2019-09-06
OCEAN NTNU UiB UiT Untitled
 
34 Rey, Felisa; Lopes, Diana; Maciel, Elisabete; Monteiro, João; Skjermo, Jorunn; Funderud, Jon; Raposo, Diogo; Domingues, Pedro; Calado, Ricardo; Domingues, Maria Rosário.
Polar lipid profile of Saccharina latissima, a functional food from the sea. Algal Research 2019 ;Volum 39.
OCEAN Untitled
 
35 Roleda, Michael; Marfaing, Hélène; Desnica, Natasa; Jónsdóttir, Rósa; Skjermo, Jorunn; Rebours, Celine; Nitschke, Udo.
Variations in polyphenol and heavy metal contents of wild-harvested and cultivated seaweed bulk biomass: Health risk assessment and implication for food applications. Food Control 2019 ;Volum 95. s. 121-134
OCEAN MF NIBIO Untitled
 
36 Skjermo, Jorunn.
Dyrking av alger er viktig for en fremtidig bærekraftig matproduksjon. Tekfisk 2019
OCEAN Untitled
 
37 Skjermo, Jorunn.
Dyrking av makroalger i havet. Et hav av muligheter - Norsk-dansk samarbeid om marine ressurser og life science; 2019-11-18 - 2019-11-18
OCEAN Untitled
 
38 Skjermo, Jorunn.
Forskarar trur tareoppdrett kan gjere Noreg klimanøytralt. nordvestnytt.no [Avis] 2019-04-23
OCEAN Untitled
 
39 Skjermo, Jorunn.
Forskere tror tareoppdrett kan gjøre Norge klimanøytralt. abcnyheter.no [Internett] 2019-04-22
OCEAN Untitled
 
40 Skjermo, Jorunn.
Forskere tror tareoppdrett kan gjøre Norge klimanøytralt. vg.no [Avis] 2019-04-23
OCEAN Untitled
 
41 Skjermo, Jorunn.
Hun vil dyrke tare for å fjerne CO2. Tekna Magasinet [Fagblad] 2019-04-11
OCEAN Untitled
 
42 Skjermo, Jorunn.
Makroalger - utvikling av kunnskap for tareindustrien. Alge2019; 2019-10-03 - 2019-10-03
OCEAN Untitled
 
43 Skjermo, Jorunn.
Nordisk samarbeid om algeindustri gir spennende resultater. Tekfisk 2019 s. -
OCEAN Untitled
 
44 Skjermo, Jorunn.
Nye fôrråstoff kan komme fra norske fjorder. Tekfisk 2019
OCEAN Untitled
 
45 Skjermo, Jorunn.
Nå skal taredyrking i eksponerte områder testes ut. Tekfisk 2019 s. -
OCEAN Untitled
 
46 Skjermo, Jorunn.
Perspektiver på taredyrking i Norge. Dialogmøte om integrert havbruk; 2019-01-15 - 2019-01-15
OCEAN Untitled
 
47 Skjermo, Jorunn.
Rødalger er etterspurte, men krevende å dyrke. Tekfisk 2019 s. -
OCEAN Untitled
 
48 Skjermo, Jorunn.
SIG Seaweed 5 Conference, Conference chair. SIG Seaweed 5 Conference; 2019-11-27 - 2019-11-28
OCEAN Untitled
 
49 Skjermo, Jorunn.
Sintef vil lagre CO2 i storskala taredyrkingsanlegg. Teknisk Ukeblad [Fagblad] 2019-03-12
OCEAN Untitled
 
50 Skjermo, Jorunn.
Verdiskapning og arbeidsplasser i marine næringer – muligheter for framtida. Broen til framtiden; 2019-03-22 - 2019-03-22
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste