Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 192 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2020
1 Grøv, Eivind.
Skal gå ITA etter i sømmene. Anlegg & Transport [Fagblad] 2020-04-01
SINTEF Untitled
 
2 Grøv, Eivind.
Slik skal forskerne gjøre tunnelbygging raskere, rimeligere og mer miljøvennlig. Jobber med å videreutvikle den norske metoden. tu.no [Internett] 2020-04-23
SINTEF Untitled
 
3 Grøv, Eivind.
SUPERCON - Sprayed sUstainable PErmanent Robotized CONcrete tunnel lining. I: 48th ANNUAL CONCRETE SYMPOSIUM, UK. : The Institute of Concrete Technology, UK 2020 ISBN 0-000-00001-9.
SINTEF Untitled
 
2019
4 Bohloli, Bahman; Skjølsvold, Ola; Justnes, Harald; Olsson, Roger; Grøv, Eivind; Aarset, Arnstein.
Cements for tunnel grouting – Rheology and flow properties tested at different temperatures. Tunnelling and Underground Space Technology 2019 ;Volum 91. s. 1-10
NGI NTNU SINTEF Untitled
 
5 Grøv, Eivind.
– Vi må ut og skryte mer av det vi gjør. samferselinfra.no [Internett] 2019-01-22
SINTEF Untitled
 
6 Grøv, Eivind.
Etterlyser mer sprøytebetong i tunneler. Samferdsel & Infrastruktur 2019 nr. 1 [Fagblad] 2019-02-05
SINTEF Untitled
 
7 Grøv, Eivind.
NFF inviterer til TBM-konferanse - fokus på riktig valg av drivemetode. bygg.no [Internett] 2019-10-23
SINTEF Untitled
 
8 Grøv, Eivind.
Setter norsk ingeniørkunst på verdenskartet. samferselinfra.no [Internett] 2019-02-15
SINTEF Untitled
 
9 Grøv, Eivind.
Solid internasjonal deltakelse på TBM-konferanse. bygg.no [Internett] 2019-11-05
SINTEF Untitled
 
10 Haugsand, Martin Hovda; Bohloli, Bahman; Grøv, Eivind.
Analysis and Application of Laboratory and Field Data To Improve Rock Mass Grouting. I: ISRM 9th Nordic Grouting Symposium, 2-3 September, Helsinki, Finland. : International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering 2019 ISBN 978-951-758-648-1.
NGI NTNU Untitled
 
11 Nordal, Steinar; L Heureux, Jean-Sebastien; Emdal, Arnfinn; Grøv, Eivind.
The cause of the landslides of 1st and 2nd April 2016 in Tosbotn = Norway La cause des glissements de 2016 à Tosbotn, Norvège. I: Proceedings of the XVII ECSMGE 2019 : Geotechnical Engineering foundation of the future : European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. : Icelandic Geotechnical Society 2019 ISBN 978-9935-9436-1-3. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Strømsvik, Helene.
Assessment of High Pressure Pre-Excavation Rock Mass Grouting in Norwegian Tunnelling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019 (ISBN 9788232641215) 66 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2019:262)
NTNU Untitled
 
13 Vassenden, Solveig.
Rock Breaking Under Rolling TBM Disc Cutter in Hard Rock Conditions. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019 (ISBN 9788232637980) 160 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2019:100)
NTNU Untitled
 
2018
14 Aarstad, Kari; Grøv, Eivind.
Sprøytebetong skal bli mer miljøvennlig. Byggeindustrien 2018 (9) s. 38-
SINTEF Untitled
 
15 Bazin, Sara; Kvistedal, Yme Asgeir; Anschütz, Helgard; Tunbridge, Lloyd; Jankowski, Pawel; Fannian, K.; Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind.
Case study of crosshole GPR tomography for grouting distribution in rock fractures. I: EAGE-HAGI 1st Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience and Engineering. Yogyakarta, Indonesia 9 – 13 April 2018. European Association of Geoscientists and Engineers 2018 ISBN 978-1-5108-6269-2. s. -
NGI NTNU SINTEF Untitled
 
16 Bruland, Amund; Grøv, Eivind; Jakobsen, Pål Drevland.
Hvor grønn er norske tunneler?. Grønn anleggsektor; 2018-01-18 - 2018-01-18
NTNU Untitled
 
17 Grøv, Eivind.
Eksperter søker ras-svar. Brønnøysunds Avis [Avis] 2018-02-09
SINTEF Untitled
 
18 Grøv, Eivind.
LINJENETTET I OSLO. Teknisk ukeblad [Fagblad] 2018-04-24
SINTEF Untitled
 
19 Grøv, Eivind.
Oslo sentrum tåler ikke mer busstrafikk - her er knuten ingeniørene må løse. Teknisk ukeblad [Fagblad] 2018-04-28
SINTEF Untitled
 
20 Grøv, Eivind.
Tror forskningssvar vil endre norsk injeksjonspraksis. Bygg.no [Internett] 2018-05-30
SINTEF Untitled
 
21 Grøv, Eivind.
Underjordiske byer. NRK Radio. Ferievikarene [Radio] 2018-07-30
SINTEF Untitled
 
22 Grøv, Eivind; Woldmo, O..
High Pressure Rock Mass Grouting Of Underground Tunnels And Caverns In Hard Rock Environment. I: X International Exhibition and Conference Waterproofing of Underground and Embedded Structures – AQUASTOP, Moscow. : s.n. 2018 ISBN 0-000-00001-9.
SINTEF Untitled
 
23 Samuelsen, Teitur; Grøv, Eivind.
Subsea road tunnels in the Faroe Islands. Proceedings of the Institution of Civil Engineers : Civil Engineering 2018 ;Volum 171.(CE5) s. 25-30
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Strømsvik, Helene; Morud, John; Grøv, Eivind.
Development of an algorithm to detect hydraulic jacking in high pressure rock mass grouting and introduction of the PF index. Tunnelling and Underground Space Technology 2018 ;Volum 81. s. 16-25
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
25 Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Rise, Torun; Engelsen, Christian John; Aarstad, Kari; Grøv, Eivind; Laanke, Berit.
Mot en grønnere anleggsnæring. Byggeindustrien 2017 (6)
SINTEF Untitled
 
26 Bohloli, Bahman; Morgan, Elin Katrine; Grøv, Eivind; Skjølsvold, Ola; Hognestad, Hans Olav.
Strength and filtration stability of cement grouts at room and true tunnelling temperatures. Tunnelling and Underground Space Technology 2017 ;Volum 71. s. 193-200
NGI SINTEF Untitled
 
27 Grøv, Eivind.
En unik mulighet for unge norske tunnelingeniører. bygg.no [Internett] 2017-05-05
SINTEF Untitled
 
28 Grøv, Eivind.
Grønn anleggssektor for bærekraftig infrastruktur. Hvilke faktorer kan legges til grunn for å velge grønnere ved anskaffelser, design, bygging og vedlikehold av veger? Frokostmøte; 2017-09-06
SINTEF Untitled
 
29 Grøv, Eivind.
Sustainable urban development by use of underground space. World of Mining - Surface and Underground 2017 ;Volum 69.(2) s. 113-118
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Grøv, Eivind.
TIGHT – ET FORSKNINGSPROSJEKT OM MODERNE TEKNIKKER INNEN BERGINJEKSJON. I: Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikkdagen, Geoteknikkdagen. Oslo: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, Norsk Bergmekanikkgruppe og Norsk Geoteknisk Forening 2017 ISBN 978-82-8208-059-0. s. 13.1-13.27
SINTEF Untitled
 
31 Grøv, Eivind; Hjermann, Jan Olav.
Produktgodkjenning kan fremme innovasjon i anleggsbransjen. Byggeindustrien 2017 (18)
SINTEF Untitled
 
32 Grøv, Eivind; Nilsen, Bjørn.
Sub sea tunnel projects in hard rock environment in Scandinavia. I: The principles of Norwegian tunnelling. Oslo: Norwegian Tunnelling Society (NFF) 2017 ISBN 978-82-92641-39-2. s. 88-94
NTNU Untitled
 
33 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
Grønt nettverk for anleggssektoren. samferdselinfra.no [Internett] 2017-08-31
SINTEF Untitled
 
34 Hansen, Arnulf M.; Garshol, Knut; Blomberg, Rolf; Grøv, Eivind.
The principles of Norwegian tunnelling. Oslo: Norwegian Tunnelling Society (NFF) 2017 (ISBN 978-82-92641-39-2) 204 s.
NTNU Untitled
 
35 Holmøy, Kristin Hilde; Grøv, Eivind.
Prognose for vannlekkasjer og fremdrift frem mot gjennomslag (ca. 1250). Mælefjelltunnelen. : SINTEF Byggforsk 2017 10 s.
SINTEF Untitled
 
36 Jenssen, Gunnar; Roche-Cerasi, Isabelle; Hoem, Åsa Snilstveit; Grøv, Eivind.
Litteraturundersøkelse -Selvredning i vegtunneler Erfaringer med bruk av redningsrom. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06762-0) SINTEF Rapport(2017:00523)
SINTEF Untitled
 
37 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind.
Interpretation of Pressure and Flow during Pre-Grouting in Hard Rock Tunneling. I: Grouting 2017. Case histories. American Society of Civil Engineers (ASCE) 2017 ISBN 978-0-7844-8078-6. s. 285-294
NTNU SINTEF Untitled
 
38 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind.
Interpretation of Pressure and Flow during Pre-Grouting in Hard Rock Tunneling. Grouting 2017: Grouting, Deep Mixing, and Diaphragm Walls; 2017-07-09 - 2017-07-12
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Vassenden, Solveig; Grøv, Eivind.
Rock breaking under the disc cutters of a TBM - A part of the reasearch project FAST-Tunn. I: Proceedings of World Tunnel Congress 2017. 9-15th June, Bergen. WTC 2017. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2017 ISBN 978-82-92641-40-8.
SINTEF Untitled
 
2016
40 Grøv, Eivind.
Bør fange norsk interesse. Anlegg &Transport : tidsskrift for maskin- og transportteknikk 2016 (vår)
SINTEF Untitled
 
41 Grøv, Eivind.
Med norsk tunnelteknologi på verdensturne. Byggeindustrien 2016 (1)
SINTEF Untitled
 
42 Grøv, Eivind.
Risk Sharing Principles in Tunnel Contracts. I: ITA-AITES World Tunnel Congress 2016 (WTC 2016). Curran Associates, Inc. 2016 ISBN 9781510822627.
SINTEF Untitled
 
43 Grøv, Eivind.
Stiller spørsmål om norsk injeksjonspraksis. Byggeindustrien [Fagblad] 2016-09-01
SINTEF Untitled
 
44 Grøv, Eivind.
TIGHT – A research project on modern rock mass grouting techniques. Nordic Grouting Symposium; 2016-09-26 - 2016-09-27
SINTEF Untitled
 
45 Grøv, Eivind.
Tight – a research project on modern rock mass grouting techniques. I: 8th Nordic Grouting Symposium Oslo, Norway, 26.-27. September 2016. : Norwegian Group for Rock Mechanics (NBG) 2016 ISBN 978-82-8208-050-7.
SINTEF Untitled
 
46 Grøv, Eivind.
Undersjøiske vegtunneler i Færøyene – norske løsninger tilpasset lokal geologi. I: Fjellsprengningskonferansen 2016. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2016 ISBN 978-82-8208-053-8.
SINTEF Untitled
 
47 Grøv, Eivind.
Undersjøiske vegtunneler i Færøyene – norske løsninger tilpasset lokal geologi. Fjellsprengningskonferansen; 2016-11-24 - 2016-11-25
SINTEF Untitled
 
48 Grøv, Eivind; Garshol, K.; Brox, Dag.
Pre-excavation grouting (peg) for HATS2A in Hong Kong. Nordic Grouting Symposium; 2016-09-26 - 2016-09-27
SINTEF Untitled
 
49 Grøv, Eivind; Garshol, K.; Drox, D..
Pre-excavation grouting (peg) for hats2a in Hong Kong. I: 8th Nordic Grouting Symposium Oslo, Norway, 26.-27. September 2016. : Norwegian Group for Rock Mechanics (NBG) 2016 ISBN 978-82-8208-050-7.
SINTEF Untitled
 
50 Grøv, Eivind; Olsson, Roger; Butler, Saskia.
Proceedings 8th Nordic Grouting Symposium, Oslo 26.-27. September 2016. Oslo: NBG 2016 (ISBN 978-82-8208-050-7) 267 s.
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste