Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 174 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2018
1 Bruland, Amund; Grøv, Eivind; Jakobsen, Pål Drevland.
Hvor grønn er norske tunneler?. Grønn anleggsektor; 2018-01-18 - 2018-01-18
NTNU Untitled
 
2 Grøv, Eivind.
Eksperter søker ras-svar. Brønnøysunds Avis [Avis] 2018-02-09
SINTEF Untitled
 
3 Grøv, Eivind.
LINJENETTET I OSLO. Teknisk ukeblad [Fagblad] 2018-04-24
SINTEF Untitled
 
4 Grøv, Eivind.
Oslo sentrum tåler ikke mer busstrafikk - her er knuten ingeniørene må løse. Teknisk ukeblad [Fagblad] 2018-04-28
SINTEF Untitled
 
5 Grøv, Eivind.
Tror forskningssvar vil endre norsk injeksjonspraksis. Bygg.no [Internett] 2018-05-30
SINTEF Untitled
 
6 Samuelsen, Teitur; Grøv, Eivind.
Subsea road tunnels in the Faroe Islands. Proceedings of the Institution of Civil Engeneers : Civil Engineering 2018 ;Volum 171.(CE5) s. 25-30
NTNU SINTEF Untitled
 
7 Strømsvik, Helene; Morud, John; Grøv, Eivind.
Development of an algorithm to detect hydraulic jacking in high pressure rock mass grouting and introduction of the PF index. Tunnelling and Underground Space Technology 2018 ;Volum 81. s. 16-25
NTNU SINTEF Untitled
 
2017
8 Alnæs, Lisbeth-Ingrid; Rise, Torun; Engelsen, Christian John; Aarstad, Kari; Grøv, Eivind; Laanke, Berit.
Mot en grønnere anleggsnæring. Byggeindustrien 2017 (6)
SINTEF Untitled
 
9 Bohloli, Bahman; Morgan, Elin Katrine; Grøv, Eivind; Skjølsvold, Ola; Hognestad, Hans Olav.
Strength and filtration stability of cement grouts at room and true tunnelling temperatures. Tunnelling and Underground Space Technology 2017 ;Volum 71. s. 193-200
NGI SINTEF Untitled
 
10 Grøv, Eivind.
En unik mulighet for unge norske tunnelingeniører. bygg.no [Internett] 2017-05-05
SINTEF Untitled
 
11 Grøv, Eivind.
Grønn anleggssektor for bærekraftig infrastruktur. Hvilke faktorer kan legges til grunn for å velge grønnere ved anskaffelser, design, bygging og vedlikehold av veger? Frokostmøte; 2017-09-06
SINTEF Untitled
 
12 Grøv, Eivind.
Sustainable urban development by use of underground space. World of Mining - Surface and Underground 2017 ;Volum 69.(2) s. 113-118
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Grøv, Eivind.
TIGHT – ET FORSKNINGSPROSJEKT OM MODERNE TEKNIKKER INNEN BERGINJEKSJON. I: Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikkdagen, Geoteknikkdagen. Oslo: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, Norsk Bergmekanikkgruppe og Norsk Geoteknisk Forening 2017 ISBN 978-82-8208-059-0. s. 13.1-13.27
SINTEF Untitled
 
14 Grøv, Eivind; Nilsen, Bjørn.
Sub sea tunnel projects in hard rock environment in Scandinavia. I: The principles of Norwegian tunnelling. Oslo: Norwegian Tunnelling Society (NFF) 2017 ISBN 978-82-92641-39-2. s. 88-94
NTNU Untitled
 
15 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
Grønt nettverk for anleggssektoren. samferdselinfra.no [Internett] 2017-08-31
SINTEF Untitled
 
16 Hansen, Arnulf M.; Garshol, Knut; Blomberg, Rolf; Grøv, Eivind.
The principles of Norwegian tunnelling. Oslo: Norwegian Tunnelling Society (NFF) 2017 (ISBN 978-82-92641-39-2) 204 s.
NTNU Untitled
 
17 Holmøy, Kristin Hilde; Grøv, Eivind.
Prognose for vannlekkasjer og fremdrift frem mot gjennomslag (ca. 1250). Mælefjelltunnelen. : SINTEF Byggforsk 2017 10 s.
SINTEF Untitled
 
18 Jenssen, Gunnar; Roche-Cerasi, Isabelle; Hoem, Åsa Snilstveit; Grøv, Eivind.
Litteraturundersøkelse -Selvredning i vegtunneler Erfaringer med bruk av redningsrom. : SINTEF 2017 (ISBN 978-82-14-06762-0) SINTEF Rapport(2017:00523)
SINTEF Untitled
 
19 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind.
Interpretation of Pressure and Flow during Pre-Grouting in Hard Rock Tunneling. I: Grouting 2017. Case histories. American Society of Civil Engineers (ASCE) 2017 ISBN 978-0-7844-8078-6. s. 285-294
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind.
Interpretation of Pressure and Flow during Pre-Grouting in Hard Rock Tunneling. Grouting 2017: Grouting, Deep Mixing, and Diaphragm Walls; 2017-07-09 - 2017-07-12
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Vassenden, Solveig; Grøv, Eivind.
Rock breaking under the disc cutters of a TBM - A part of the reasearch project FAST-Tunn. I: Proceedings of World Tunnel Congress 2017. 9-15th June, Bergen. WTC 2017. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2017 ISBN 978-82-92641-40-8.
SINTEF Untitled
 
2016
22 Grøv, Eivind.
Bør fange norsk interesse. Anlegg &Transport : tidsskrift for maskin- og transportteknikk 2016 (vår)
SINTEF Untitled
 
23 Grøv, Eivind.
Med norsk tunnelteknologi på verdensturne. Byggeindustrien 2016 (1)
SINTEF Untitled
 
24 Grøv, Eivind.
Risk Sharing Principles in Tunnel Contracts. I: ITA-AITES World Tunnel Congress 2016 (WTC 2016). Curran Associates, Inc. 2016 ISBN 9781510822627.
SINTEF Untitled
 
25 Grøv, Eivind.
Stiller spørsmål om norsk injeksjonspraksis. Byggeindustrien [Fagblad] 2016-09-01
SINTEF Untitled
 
26 Grøv, Eivind.
TIGHT – A research project on modern rock mass grouting techniques. Nordic Grouting Symposium; 2016-09-26 - 2016-09-27
SINTEF Untitled
 
27 Grøv, Eivind.
Tight – a research project on modern rock mass grouting techniques. I: 8th Nordic Grouting Symposium Oslo, Norway, 26.-27. September 2016. : Norwegian Group for Rock Mechanics (NBG) 2016 ISBN 978-82-8208-050-7.
SINTEF Untitled
 
28 Grøv, Eivind.
Undersjøiske vegtunneler i Færøyene – norske løsninger tilpasset lokal geologi. I: Fjellsprengningskonferansen 2016. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2016 ISBN 978-82-8208-053-8.
SINTEF Untitled
 
29 Grøv, Eivind.
Undersjøiske vegtunneler i Færøyene – norske løsninger tilpasset lokal geologi. Fjellsprengningskonferansen; 2016-11-24 - 2016-11-25
SINTEF Untitled
 
30 Grøv, Eivind; Garshol, K.; Brox, Dag.
Pre-excavation grouting (peg) for HATS2A in Hong Kong. Nordic Grouting Symposium; 2016-09-26 - 2016-09-27
SINTEF Untitled
 
31 Grøv, Eivind; Garshol, K.; Drox, D..
Pre-excavation grouting (peg) for hats2a in Hong Kong. I: 8th Nordic Grouting Symposium Oslo, Norway, 26.-27. September 2016. : Norwegian Group for Rock Mechanics (NBG) 2016 ISBN 978-82-8208-050-7.
SINTEF Untitled
 
32 Grøv, Eivind; Olsson, Roger; Butler, Saskia.
Proceedings 8th Nordic Grouting Symposium, Oslo 26.-27. September 2016. Oslo: NBG 2016 (ISBN 978-82-8208-050-7) 267 s.
SINTEF Untitled
 
33 Grøv, Eivind; Olsson, Roger; Butler, Saskia.
8th Nordic Grouting Symposium Oslo, Norway, 26.-27. September 2016. : Norwegian Group for Rock Mechanics (NBG) 2016 (ISBN 978-82-8208-050-7)
NGI NTNU SINTEF Untitled
 
34 Lalagüe, Anne; Lebens, Matthew A.; Hoff, Inge; Grøv, Eivind.
Detection of Rockfall on a Tunnel Concrete Lining with Ground-Penetrating Radar (GPR). Rock Mechanics and Rock Engineering 2016 ;Volum 49.(7) s. 2811-2823
NTNU SINTEF Untitled
 
35 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind; Andersson, Helen.
Pipe umbrella system- Dimensioning and design. Eighth International Symposium on Ground Support in Mining and Underground Construction; 2016-09-12 - 2016-09-14
NTNU SINTEF Untitled
 
2015
36 Grøv, Eivind.
Hjelper Malta med undersjøisk vegtunnel. Byggeindustrien 2015 (18)
SINTEF Untitled
 
37 Grøv, Eivind.
Injeksjonsarbeid i underjordsanlegg. Byggeindustrien 2015 ;Volum 47.(1)
NTNU Untitled
 
38 Grøv, Eivind; Lu, Ming.
Understanding and utilizing in-situ rock stresses in design and building large rock caverns. I: VIETROCK 2015 International Symposium "Rock Mechanics for Sustainable Development", March 12-13, 2015, Hanoi, Vietnam. Hanoi: Publishing House for Science and Technology 2015 ISBN 978-604-913-372-5.
SINTEF Untitled
 
39 Killingtveit, Ånund; Grøv, Eivind; Nilsen, Bjørn.
Underground Works and Clean Energy in Indonesia - Report from Workshop in Trondheim 10-12 February. Trondheim: NTNU 2015 (ISBN 978-82-7598-090-6) 288 s.
NTNU Untitled
 
40 Likar, Jakob; Žarn, Jože; Grøv, Eivind; Čebašek, Tina Marolt; Likar, Andrej.
CO2 temporary storage in big underground caverns = Začasno skladiščenje CO2 v velikih podzemnih kavernah. RMZ - Materiali in geookolje 2015
SINTEF Untitled
 
41 Likar, Jakob; Žarn, Jože; Marolt, T.; Grøv, Eivind.
Seismic Influences on Underground Structures. I: ISRM Congress 2015: Proceedings - Int’l Symposium on Rock Mechanic. Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum 2015 ISBN 978-1-926872-25-4.
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind; Andersson, Helena.
Pipe Umbrella – Dimensioning and Design = Rørskjerm – Dimensjonering og Design. I: Fjellsprengningsteknikk, Bergmekanikk, Geoteknikk. Oslo: Tekna 2015 ISBN 978-82-8208-047-7. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Trinh, Quoc Nghia; Holmøy, Kristin Hilde; Grøv, Eivind.
Rock engineering service for unlined hydropower tunnels in Vietnam. I: VIETROCK 2015 International Symposium "Rock Mechanics for Sustainable Development", March 12-13, 2015, Hanoi, Vietnam. Hanoi: Publishing House for Science and Technology 2015 ISBN 978-604-913-372-5.
SINTEF Untitled
 
2014
44 Grasbakken, Elisabeth M; Grøv, Eivind; Hansen, Arnulf M..
Norwegian Tunnelling Technology. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2014 (ISBN 978-82-92641-30-9) 218 s. Norwegian Tunnelling Society Publication(23)
NTNU Untitled
 
45 Grøv, Eivind.
FAST-Tunn, a research program to develop steel quality for hard rock TBM-cutters. I: Tunnels for a better life - Proceedings of the World Tunnel Congress, Iguassu falls, Brazil, May 9th-15th 2014. Sao Paulo, Brazil: ITA/CBT/ABMS 2014 ISBN 978-85-67950-00-6. s. 181-
SINTEF Untitled
 
46 Grøv, Eivind.
Introduction to Norwegian Tunneling. I: Norwegian Tunnelling Technology. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2014 ISBN 978-82-92641-30-9. s. 13-16
SINTEF Untitled
 
47 Grøv, Eivind.
Norwegian contract practice suitable also for dealing with unexpected geological conditions. I: Norwegian Tunnelling Technology. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2014 ISBN 978-82-92641-30-9. s. 129-142
SINTEF Untitled
 
48 Grøv, Eivind.
Tunnelboremaskiner på full fart på veg inn i norske tunnelprosjekter igjen. Kvartalet : et nyhetsmagasin fra Asplan Viak 2014 (4. kvartal)
SINTEF Untitled
 
49 Grøv, Eivind; Beitnes, A..
To milliarder dyrere enn nødvendig. Byggeindustrien 2014 (19)
SINTEF Untitled
 
50 Grøv, Eivind; Belayneh, D.T..
Pressure Design in Unlined Tunnels and Shafts. I: Tunnels for a better life - Proceedings of the World Tunnel Congress, Iguassu falls, Brazil, May 9th-15th 2014. Sao Paulo, Brazil: ITA/CBT/ABMS 2014 ISBN 978-85-67950-00-6. s. 245-
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste