Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 226 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2021
1 Eikebrokk, Bjørnar; Kvitsand, Hanne Margrethe Lund; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Antonsen, Stian; Gjerstad, Karl Olav; Bruaset, Stian; Salte, Arild; Grøv, Eivind; Aalberg, Asbjørn Lein.
Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk 2019. Trondheim: SINTEF Community 2021 (ISBN 978-82-14-06490-2) 242 s. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2021:00115)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
2 Grøv, Eivind.
Forskare med kopplingar till FS-Links. Nya Åland [Avis] 2021-07-20
SINTEF Untitled
 
3 Grøv, Eivind.
Må holde alle muligheter åpne. Slik har de jaktet skred-svar tidligere. Romerikes Blad [Avis] 2021-02-05
SINTEF Untitled
 
4 Grøv, Eivind.
SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen. geo365.no [Internett] 2021-05-10
SINTEF Untitled
 
5 Grøv, Eivind.
SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen. Samferdsel & Infrastruktur [Internett] 2021-05-05
SINTEF Untitled
 
6 Grøv, Eivind.
Skredkatastrofen i Gjerdrum: Slik skal de jakte svar. VG Nett [Internett] 2021-01-19
SINTEF Untitled
 
7 Grøv, Eivind.
SUPERCON – Sprayed sUstainable PErmanent Robotized CONcrete tunnel lining – utvikling av sprøytebetongteknologi for et grønt skifte.. I: Fjellsprengningsdagen 2021. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk 2021 ISBN 978-82-8208-076-7. s. -
SINTEF Untitled
 
8 Grøv, Eivind; Holm, Lars.
Brannsikkerhet i tunneler: Veien ut er viktigst.. Samferdsel og Infrastruktur [Internett] 2021-11-29
SINTEF Untitled
 
9 Grøv, Eivind; Homleid, Ådne.
Spår endringer i injeksjonsprosedyrene. Byggeindustrien nr. 18 [Fagblad] 2021-12-09
SINTEF Untitled
 
10 Grøv, Eivind; Høyar, O.; Holmstrøm, H.M..
Subsea tunnel linking Föglö with the main island in Åland. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2021 ;Volum 703.
SINTEF Untitled
 
11 Grøv, Eivind; Høyar, O.; Holmstrøm, H.M..
Subsea tunnel linking Föglö with the main island in Åland. ACUUS 2020; 2021-02-03 - 2021-02-04
SINTEF Untitled
 
12 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen. Byggfakta [Internett] 2021-05-05
SINTEF Untitled
 
13 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen. sintef.no [Internett] 2021-05-05
SINTEF Untitled
 
14 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
SINTEF og NTNU viderefører samarbeid om undergrunnen. bygg.no [Internett] 2021-05-05
SINTEF Untitled
 
15 Grøv, Eivind; Rise, Torun.
Vil hjelpe tunnelbransjen med å tenke nytt. at.no [Internett] 2021-05-05
SINTEF Untitled
 
16 Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene.
Tight manoeuvres. Tunnels and tunnelling, feb 2021 [Fagblad] 2021-02-24
SINTEF Untitled
 
17 Grøv, Eivind; Trinh, Quoc Nghia.
Sub Sea Tunneling in Hard Rock Environment in Scandinavia. I: CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Proceedings of the 6th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering and Structures. Springer 2021 ISBN 978-981-16-7162-3. s. 1281-1289
SINTEF Untitled
 
18 Holter, Karl Gunnar; Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind.
Material Technology and Spray-Application Development for Waterproof and Durable Sprayed Concrete Linings. Goals And Background for the Supercon Research Project, Norway. I: Spritzbeton-Tagung 2021. 19. und 20.10.2021 Congress Centrum Alpbach, Tirol. S.l.: s.n. 2021 ISBN 0-000-00001-9. s. -
SINTEF NGI Untitled
 
19 Smith, Erik; Undrum, Stine; Grøv, Eivind; Rugsland, Sigurd.
Mener rådgiverne ikke må ha «aksjer» i drivemetoden som velges. Byggeindustrien 2021 nr. 7. s. 88-89 [Fagblad] 2021-05-04
SINTEF Untitled
 
20 Trinh, Nghia Quoc; Grøv, Eivind.
Opinion on a Reliable Rock Engineering Tool-Box for Mining Industry. Aspects in Mining & Mineral Science (AMMS) 2021 ;Volum 4.(5)
SINTEF Untitled
 
2020
21 Grøv, Eivind.
– Vi bør endre måten vi tetter tunneler på. Gemini.no [Internett] 2020-06-15
SINTEF Untitled
 
22 Grøv, Eivind.
Ingen andre land bruker så høyt trykk under tunnelsikring som Norge – kan i verste fall koste liv. tu.no [Internett] 2020-06-11
SINTEF Untitled
 
23 Grøv, Eivind.
Setter fokus på vanntetting i tunneler. Byggfakta [Fagblad] 2020-09-15
SINTEF Untitled
 
24 Grøv, Eivind.
Skal gå ITA etter i sømmene. Anlegg & Transport [Fagblad] 2020-04-01
SINTEF Untitled
 
25 Grøv, Eivind.
Slik skal forskerne gjøre tunnelbygging raskere, rimeligere og mer miljøvennlig. Jobber med å videreutvikle den norske metoden. tu.no [Internett] 2020-04-23
SINTEF Untitled
 
26 Grøv, Eivind.
Solgte inn den "norske tunnelmetoden" til Chile. Byggeindustrien nr. 18. s. 76-77 [Fagblad] 2020-11-01
SINTEF Untitled
 
27 Grøv, Eivind.
Spiraltunnelen nominert til ITA Awards 2020. Drammen kommune [Internett] 2020-11-12
SINTEF Untitled
 
28 Grøv, Eivind.
SUPERCON - Sprayed sUstainable PErmanent Robotized CONcrete tunnel lining. I: 48th ANNUAL CONCRETE SYMPOSIUM, UK. : The Institute of Concrete Technology, UK 2020 ISBN 0-000-00001-9.
SINTEF Untitled
 
29 Grøv, Eivind.
Vanntetting av tunneler kan gjøres raskere, billigere og tryggere. byggfakta.no [Internett] 2020-06-11
SINTEF Untitled
 
30 Grøv, Eivind.
Vanntetting av tunneler kan gjøres raskere, billigere og tryggere. Samferdsel & Infrastruktur [Internett] 2020-06-11
SINTEF Untitled
 
31 Grøv, Eivind.
Vanntetting av tunneler kan gjøres raskere, billigere og tryggere - men da må anleggsbransjen våge å tenke nytt. bygg.no [Internett] 2020-06-11
SINTEF Untitled
 
32 Grøv, Eivind.
Vanntetting i tunnel kan gjøres raskere, billigere og tryggere. at.no [Internett] 2020-06-11
SINTEF Untitled
 
33 Grøv, Eivind; Myklebust, Thor; Lyngby, Narve.
Evacuation of an Hyperloop pod in a long tunnel. I: e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15). Research Publishing Services 2020 ISBN 9789811485930.
SINTEF Untitled
 
34 Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; Haugsand, Martin Hovda.
Sementbasert berginjeksjon. Sluttrapport fra prosjektet TIGHT. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1659-9) 112 s. SINTEF Viten(2)
SINTEF Untitled
 
35 Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; van Oosterhout, Dirk.
Tunnelbransjen digitaliseres. Byggeindustrien 2020 (18)
SINTEF Untitled
 
36 Grøv, Eivind; Strømsvik, Helene; van Oosterhout, Dirk.
Tunnelbransjen digitaliseres.
SINTEF Untitled
 
37 Trussell, Nicholas Henry; Cepuritis, Rolands; Holter, Karl Gunnar; Grøv, Eivind; Jacobsen, Stefan.
Study into “sprayability” of Sprayed Concrete for immediate rock support and permanent tunnel linings. XXIV NORDIC CONCRETE RESEARCH SYMPOSIUM August 11th – 14th 2020, Sandefjord, Norway Utsatt pga korona; 2020-08-11 - 2020-08-14
NTNU Untitled
 
2019
38 Bohloli, Bahman; Skjølsvold, Ola; Justnes, Harald; Olsson, Roger; Grøv, Eivind; Aarset, Arnstein.
Cements for tunnel grouting – Rheology and flow properties tested at different temperatures. Tunnelling and Underground Space Technology 2019 ;Volum 91. s. 1-10
NGI NTNU SINTEF Untitled
 
39 Grøv, Eivind.
– Vi må ut og skryte mer av det vi gjør. samferselinfra.no [Internett] 2019-01-22
SINTEF Untitled
 
40 Grøv, Eivind.
Etterlyser mer sprøytebetong i tunneler. Samferdsel & Infrastruktur 2019 nr. 1 [Fagblad] 2019-02-05
SINTEF Untitled
 
41 Grøv, Eivind.
NFF inviterer til TBM-konferanse - fokus på riktig valg av drivemetode. bygg.no [Internett] 2019-10-23
SINTEF Untitled
 
42 Grøv, Eivind.
Setter norsk ingeniørkunst på verdenskartet. samferselinfra.no [Internett] 2019-02-15
SINTEF Untitled
 
43 Grøv, Eivind.
Solid internasjonal deltakelse på TBM-konferanse. bygg.no [Internett] 2019-11-05
SINTEF Untitled
 
44 Haugsand, Martin Hovda; Bohloli, Bahman; Grøv, Eivind.
Analysis and Application of Laboratory and Field Data To Improve Rock Mass Grouting. I: ISRM 9th Nordic Grouting Symposium, 2-3 September, Helsinki, Finland. : International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering 2019 ISBN 978-951-758-648-1.
NGI NTNU Untitled
 
45 Nordal, Steinar; L Heureux, Jean-Sebastien; Emdal, Arnfinn; Grøv, Eivind.
The cause of the landslides of 1st and 2nd April 2016 in Tosbotn = Norway La cause des glissements de 2016 à Tosbotn, Norvège. I: Proceedings of the XVII ECSMGE 2019 : Geotechnical Engineering foundation of the future : European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. : Icelandic Geotechnical Society 2019 ISBN 978-9935-9436-1-3. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Strømsvik, Helene.
Assessment of High Pressure Pre-Excavation Rock Mass Grouting in Norwegian Tunnelling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019 (ISBN 9788232641215) 66 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2019:262)
NTNU Untitled
 
47 Vassenden, Solveig.
Rock Breaking Under Rolling TBM Disc Cutter in Hard Rock Conditions. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019 (ISBN 9788232637980) 160 s. Doktoravhandlinger ved NTNU(2019:100)
NTNU Untitled
 
2018
48 Aarstad, Kari; Grøv, Eivind.
Sprøytebetong skal bli mer miljøvennlig. Byggeindustrien 2018 (9) s. 38-
SINTEF Untitled
 
49 Bazin, Sara; Kvistedal, Yme Asgeir; Anschütz, Helgard; Tunbridge, Lloyd; Jankowski, Pawel; Fannian, K.; Strømsvik, Helene; Grøv, Eivind.
Case study of crosshole GPR tomography for grouting distribution in rock fractures. I: EAGE-HAGI 1st Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience and Engineering. Yogyakarta, Indonesia 9 – 13 April 2018. European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) 2018 ISBN 978-1-5108-6269-2. s. -
NGI NTNU SINTEF Untitled
 
50 Bruland, Amund; Grøv, Eivind; Jakobsen, Pål Drevland.
Hvor grønn er norske tunneler?. Grønn anleggsektor; 2018-01-18 - 2018-01-18
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste