Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-49 av 49

2019
1 Bodsberg, Lars; Grøtan, Tor Olav; Jaatun, Martin Gilje; Onshus, Tor; Wærø, Irene.
IKT-sikkerhet - Fjernarbeid og HMS. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06832-0) 55 s.
SINTEF UIS Untitled
 
2018
2 Øien, Knut; Bodsberg, Lars; Jovanovic, A..
Resilience assessment of smart critical infrastructures based on indicators. I: Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World. Proceedings of ESREL 2018, June 17-21, 2018, Trondheim, Norway. CRC Press 2018 ISBN 9781351174657. s. 1269-1278
SINTEF Untitled
 
2017
3 Antonsen, Stian; Bodsberg, Lars; Kringen, Jacob.
User needs for resilience indicators in interconnected critical infrastructures. ESREL 2017, Safety and Reliability – Theory and Applications; 2017-06-18 - 2017-06-22
SINTEF Untitled
 
4 Antonsen, Stian; Bodsberg, Lars; Kringen, Jacob.
User needs for resilience indicators in interconnected critical infrastructures. I: Safety & Reliability, Theory and Applications. CRC Press 2017 ISBN 978-1138629370. s. 1863-1868
SINTEF Untitled
 
5 Bodsberg, Lars; Øien, Knut.
Defining resilience indicators for critical infrastructure based on a top-down approach. SRA Europe 2017 Annual Conference; 2017-06-18 - 2017-06-21
SINTEF Untitled
 
6 Bodsberg, Lars; Øien, Knut.
Smarte byer er smarte, men er de også sårbare? Hvordan vurdere robusthet?. ESRA seminar: Hvordan oppnår vi en helhetlig risikostyring i fremtidens "smarte" samfunn?; 2017-06-01 - 2017-06-01
SINTEF Untitled
 
7 Guttormsen, Solveig; Bruun, Per Kristian; Jacobsen, Sigurd Robert; Dørum, Kjell-Gunnar; Bodsberg, Lars.
Winterization issues and measures related low temperatures, snow and icing for installations operating in the Barents sea. 36th Internatioanl conference on Ocean, Offshore & Arctic Engineering OMAE2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
SINTEF Untitled
 
8 Hauge, Stein; Hoem, Åsa Snilstveit; Bodsberg, Lars; Wighus, Ragnar; Brandt, Are.
Hvordan defineres "worst credible process fire"?. : SINTEF 2017 (ISBN 9788214061925) 40 s. SINTEF Rapport(STF A27996)
SINTEF Untitled
 
9 Kilskar, Stine Skaufel; Øien, Knut; Hauge, Stein; Hoem, Åsa Snilstveit; Bodsberg, Lars.
Monitoring of operational and organizational safety barriers. I: Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice : Proceedings of ESREL 2016 (Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016). CRC Press 2017 ISBN 9781138029972. s. 793-800
SINTEF Untitled
 
10 Øien, Knut; Bodsberg, Lars; Grøtan, Tor Olav.
Sjekker samfunnets seighet. Dagens Næringsliv [Avis] 2017-10-27
SINTEF Untitled
 
2016
11 Bodsberg, Lars; Guttormsen, Solveig; Bruun, Per Kristian; Wærø, Irene.
Vinteriseringstiltak for innretninger i Barentshavet. : SINTEF 2016 (ISBN 978-82-14-06183-3) 25 s.
SINTEF Untitled
 
12 Bodsberg, Lars; Hauge, Stein; Øien, Knut.
Real time monitoring of operational/organizational safety barriers. SRA Europe Conference 2016; 2016-06-20 - 2016-06-23
SINTEF Untitled
 
13 Hoem, Åsa Snilstveit; Hauge, Stein; Øien, Knut; Bodsberg, Lars.
Aggregation and presentation of safety barrier status information. ESREL 2016; 2016-09-25 - 2016-09-29
SINTEF Untitled
 
14 Kilskar, Stine Skaufel; Øien, Knut; Hauge, Stein; Hoem, Åsa Snilstveit; Bodsberg, Lars.
Monitoring of operational and organizational safety barriers. ESREL 2016; 2016-09-25 - 2016-09-29
SINTEF Untitled
 
2015
15 Bodsberg, Lars; Hauge, Stein.
Indicators for Real-time Monitoring of Major Accident Risk in the Petroleum Sector. 24th SRA-E conference - Science, policy and society; 2015-06-15 - 2015-06-17
SINTEF Untitled
 
16 Bodsberg, Lars; Hauge, Stein; Okstad, Eivind Halvard; Paltrinieri, Nicola.
Risk barometer for real time monitoring of major accident risk. SafeLife-X Final Conference:; 2015-06-24 - 2015-06-25
SINTEF Untitled
 
17 Bodsberg, Lars; Øien, Knut.
Barrierestyring i drift. Sikkerhetssystemkonferansen 2015; 2015-11-05 - 2015-11-06
SINTEF Untitled
 
2014
18 Bodsberg, Lars; Hauge, Stein; Okstad, Eivind Halvard; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Vatn, Jørn.
Online monitoring of major accident risk in the petroleum industry. The 23rd SRA-E Conference: Analysis and governance of risks beyond boundaries; 2014-06-16 - 2014-06-18
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Bodsberg, Lars; Øien, Knut.
Application of the iNTeg-Risk Emerging Risk Management Framework (ERMF) for drilling in Arctic. The 23rd SRA-E Conference: Analysis and governance of risks beyond boundaries; 2014-06-16 - 2014-06-18
SINTEF Untitled
 
2012
20 Bodsberg, Lars.
Indikatorer for risiko- og barrierestyring. Sikkerhetssystemkonferansen 2012; 2012-11-25 - 2012-12-26
SINTEF Untitled
 
21 Bodsberg, Lars; Hauge, Stein; Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony.
Environmental risk acceptance criteria applied in the Norwegian petroleum industry. SRA Europe 21th Annual Conference; 2012-06-18 - 2012-06-20
SINTEF Untitled
 
22 Bodsberg, Lars; Øien, Knut; Kråkenes, Tony.
Betydningen av testing av kritiske sikkerhetssystemer. Offshore vedlikehold; 2012-05-03 - 2012-05-04
SINTEF Untitled
 
2011
23 Bodsberg, Lars.
Hvorfor ting går bra. Seminar for personell som fører tilsyn med storulykkevirksomheter; 2011-01-24
SINTEF Untitled
 
24 Bodsberg, Lars.
Hvorfor ting går bra. Seminar for personell som fører tilsyn med storulykkevirksomheter; 2011-01-24 - 2011-01-25
SINTEF Untitled
 
25 Håbrekke, Solfrid; Bodsberg, Lars; Hokstad, Per; Ersdal, Gerhard.
Issues for Consideration in Life Extension and Managing Ageing Facilities. I: 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2011) - Vol. III. ASME Press 2011 ISBN 978-0-7918-4435-9. s. 173-182
SINTEF Untitled
 
2010
26 Bodsberg, Lars.
Analyseverktøy for pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Sikkerhetssystemkonferansen; 2010-11-18 - 2010-11-19
SINTEF Untitled
 
27 Bodsberg, Lars.
Prosjekter og satsinger innenfor sikkerhet. Moderne vedlikehold, Kursdagene 2010; 2010-01-07 - 2010-01-08
SINTEF Untitled
 
28 Bodsberg, Lars; Herrera, Ivonne; Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony.
The use of risk influencing factors for risk assessment of offshore helicopter transport. SRA Europe Conference - Risk, Governance & Accountability; 2010-06-21 - 2010-06-23
SINTEF Untitled
 
29 Bodsberg, Lars; Øien, Knut.
Emerging risks related to industrial plants in sensitive areas. SRA Europe Conference - Risk, Governance & Accountability; 2010-06-21 - 2010-06-23
SINTEF Untitled
 
2009
30 Bodsberg, Lars.
Sikkerhetskultur på arbeidsplassen. Strømstadseminaret; 2009-11-11 - 2009-11-12
SINTEF Untitled
 
31 Bodsberg, Lars; Øien, Knut.
The development of proactive indicators for monitoring of risk. China - Europe Risk Forum; 2009-10-22 - 2009-10-23
SINTEF Untitled
 
2008
32 Bodsberg, Lars.
Fokus fra ledelsen på prosessikkerhet. Prosessikkerhet olje- og gassindustrien 2008; 2008-11-25 - 2008-11-26
SINTEF Untitled
 
33 Bodsberg, Lars; Johnsen, Stig Ole.
Crisis Intervention in Offshore Production: A Scenario Based Risk Analysis, A Human Factors Based Method. 3rd Annual Health and Safety Culture Management for the Oil and Gas Industry; 2008-05-29 - 2008-05-30
SINTEF Untitled
 
34 Bodsberg, Lars; Øien, Knut.
The Texas City accident in 2005. NTNU seminar; 2008-03-12 - 2008-03-12
SINTEF Untitled
 
2007
35 Bodsberg, Lars.
Perspektiver på oppfølging av barrieresystemer. Sikkerhetssystemkonferansen 2007; 2007-11-01 - 2007-11-02
SINTEF Untitled
 
36 Bodsberg, Lars; Johnsen, Stig Ole; Rosness, Ragnar.
Sikkerhetsutfordringer av deregulering i transportsektoren. ESRA Skinnegående Sikkerhetsforums seminar: ""Effekt av endringer på risiko""; 2007-10-10 - 2007-10-10
SINTEF Untitled
 
2006
37 Bodsberg, Lars.
Forskernes HMS-utfordringer. PETROMAKS konferanse om HMS i petroleumssektoren; 2006-11-01 - 2006-11-01
SINTEF Untitled
 
38 Bodsberg, Lars.
Leadership of cultural challenges related to HSE and operational performance. Petrojarl Operations, Strategy and Team Building Session; 2006-09-20 - 2006-09-20
SINTEF Untitled
 
39 Bodsberg, Lars; Hauge, Stein; Rosness, Ragnar; Sklet, Snorre; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth; Øien, Knut.
Metoder for barriereanalyse. Teknisk Sikkerhet og oppfølging av sikkerhetsbarrierer; 2006-09-26 - 2006-09-27
SINTEF Untitled
 
2005
40 Bodsberg, Lars.
Bruk av barrierebegrepet offshore. Seminar i Trafikkulykker og barrierer; 2005-03-03 - 2005-03-03
SINTEF Untitled
 
41 Bodsberg, Lars.
Utviklingstrekk innen sikkerhetsforskningen. Erfaringer og forbedringsbehov innen sikkerhetsstyring; 2005-04-06 - 2005-04-06
SINTEF Untitled
 
2004
42 Bodsberg, Lars.
Pågående forskning vedrørende barrierer. ; 2004
SINTEF Untitled
 
43 Bodsberg, Lars.
Reliability and safety Assessment in Offshore and Process Industries. PSAM7/ESREL04 International Conference on Probabilistic Safety Assessment and Management; 2004-06-14 - 2004-06-18
SINTEF Untitled
 
2003
44 Bodsberg, Lars.
HMS - Merarbeid og byråkrati eller reelt bidrag til verdiskaping og merkevarebygging?. ; 2003
SINTEF Untitled
 
45 Bodsberg, Lars.
Visjoner for teknisk sikkerhet; PDS visjoner og internasjonale trender. ; 2003
SINTEF Untitled
 
2002
46 Bodsberg, Lars.
Risikovurderinger på tvers av bransjer - prinsipper i konflikt. ; 2002
SINTEF Untitled
 
47 Bodsberg, Lars; Hokstad, Per Richard; Jersin, Erik; Rosness, Ragnar; Steiro, Trygve; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth.
Risikobaserte prioriteringer på tvers - fra teori til handling. Sikkerhetsdagene 2002; 2002-10-29 - 2002-10-30
SINTEF Untitled
 
48 Øien, Knut; Bodsberg, Lars; Guttormsen, Geir; Sklet, Snorre; Sveen, Jostein.
HMS-analyser for morgendagens prosjekt og drift (Forprosjekt for Norsk Hydro ASA). : SINTEF rapport 2002 (ISBN 8214027047) SINTEF Rapport(STF38 A02402)
SINTEF Untitled
 
2001
49 Bodsberg, Lars.
Risikovurdering for nasjonale sektorer. Fremtidig innretning av sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet.. ; 2001
SINTEF Untitled