Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Bevisrelaterte kompetanser i LK20. Klaem21 Konferanse for lærerutdannere i matematikk; 2021-09-20 - 2021-09-22
NTNU Untitled
 
2020
2 Emilsen, Kari; Enge, Ole; Petersen, Jesper Aagaard; Valenta, Anita; Lyngsnes, Kitt Margaret.
Leder- FoU i praksis – Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning.. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ;Volum 14.(1) s. 1-4
DMMH NORD NTNU Untitled
 
3 Enge, Ole; Valenta, Anita.
Reasoning and proving in primary school - when and how?. Network symposium - Argumentation and proof in the teaching and learning of primary school mathematics; 2020-10-27 - 2020-10-28
NTNU Untitled
 
4 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Bevisrelaterte kompetanser i læreplanen LK20 for matematikk i grunnskolen. Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ;Volum 14.(3) s. -
NTNU Untitled
 
2019
5 Arnesen, Kristin Krogh; Enge, Ole; Rø, Kirsti; Valenta, Anita.
Initial participation in a reasoning-and-proving discourse in elementary school teacher education. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education 2019 ISBN 978-90-73346-75-8. s. 112-119
NTNU Untitled
 
6 Dahl, Heidi; Enge, Ole; Hansen, Torkel Haugan; Valenta, Anita.
Lesson Plays as a Mirror on Prospective Teachers' Professional Knowledge for Mathematics Teaching. Mathematics Teacher Education and Development 2019 ;Volum 21.(1) s. 82-99
NTNU Untitled
 
2018
7 Enge, Ole; Valenta, Anita.
Narratives constructed in the discourse on early fractions. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF 2018 ISBN 978-91-984024-1-4. s. 41-50
NTNU Untitled
 
2017
8 Arnesen, Kristin Krogh; Enge, Ole; Grimeland, Yvonne; Hansen, Torkel Haugan.
How do prospective teachers imagine mathematical discussions on fraction comparison?. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education 2017 ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3240-3247
NTNU Untitled
 
9 Nilssen, Vivi Lisbeth; Enge, Ole; Fauskevåg, Odin; Fjørtoft, Henning; Haugan, Jan Arvid; Klemp, Torunn; Sjølie, Ela; Tønseth, Christin; Guldal, Tale Margrethe; Postholm, May Britt.
Forskningsdeltakeres stemmer fra barnehage til lærerutdanning. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2017 ;Volum 11.(2) s. 3-5
NTNU Untitled
 
10 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Narratives constructed in an early fraction discourse. Nordic research in mathematics education conference (NORMA); 2017-05-30 - 2017-06-02
NTNU Untitled
 
2016
11 Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne.
Nasjonale retningslinjer for fag. Lærerutdanningskonferanse; 2016-04-28 - 2016-04-28
NTNU UIS HVL HIOF Untitled
 
12 Enge, Ole; Fauskanger, Janne; Herheim, Rune; Holmedal, Sigrun; Maugesten, Marianne.
Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning, retningslinjer for matematikk. Oslo: universitet og høgskolerådet 2016 8 s.
HIOF HVL UIS NTNU Untitled
 
13 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Samspillet mellom matematikk og matematikkdidaktikk i videreutdanning og eksamen. Fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk; 2016-10-19 - 2016-10-20
NTNU Untitled
 
14 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Tenkt samtale som redskap til å planlegge og gjennomføre matematikksamtaler. I: Matematikksamtaler. Undervisning og læring - analytiske perspektiv. Caspar Forlag 2016 ISBN 978-82-90898-73-6. s. 181-199
NTNU Untitled
 
2015
15 Enge, Ole; Lode, Beate; Christiansen, Andreas.
Rapport fra karakterundersøkelsen i matematikk i Glu-danningene i 2014. Oslo: Universitets og Høgskolerådet/The Norwegian Association of Higher Education Institutions 2015
HVL NTNU UiB Untitled
 
16 Enge, Ole; Valenta, Anita.
Student teacher's work on reasoning and proving. Studies in Subject Didactics 2015 ;Volum 10. s. 61-70
NTNU Untitled
 
17 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Profesjonsskunnskap for matematikklærerutdannere. Bedre Skole 2015 (4) s. 74-78
NTNU Untitled
 
2014
18 Enge, Ole; Valenta, Anita.
Matematiske diskusjoner om regnestrategier. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2014 (2) s. 36-42
NTNU Untitled
 
2013
19 Enge, Ole; Valenta, Anita.
Varierte representasjoner. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2013 (1) s. 8-12
NTNU Untitled
 
20 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Student teachers' work on instructional explanations in multiplication - representations and conversions between them. Nordisk matematikkdidaktikk 2013 ;Volum 18.(1) s. 31-59
NTNU Untitled
 
2012
21 Botten, Geir Harald; Enge, Ole.
Textbook tasks and students learning of mathematics - students' understanding of tasks. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9. s. 693-
NTNU Untitled
 
22 Enge, Ole; Valenta, Anita.
Reasoning in mathematics - hoe and for whom? Student teacher's use of representations. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press 2012 ISBN 978-9979-54-965-9. s. 696-
NTNU Untitled
 
23 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Matematikk i vår lærerutdanning 1-7. Møte om matematikk i lærerutdanningene i Kunnskapsdepartementet; 2012-11-19 - 2012-11-19
NTNU Untitled
 
24 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Representasjoner i lærerstudenters undervisningsforklaringer. Undervisningskunnskap i matematikk - Etterutdanningskonferanse for lærerutdannere i matematikk; 2012-09-24 - 2012-09-27
NTNU Untitled
 
25 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Varierte tenkemåter og regnestrategier. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2012 (1) s. 8-13
NTNU Untitled
 
26 Valenta, Anita; Enge, Ole; Botten, Geir Harald.
Matte er mer enn pugging. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012
NTNU Untitled
 
2011
27 Botten, Geir Harald; Enge, Ole.
What impact does the textbook tasks have on students learning of mathematics?. NORMA 11; 2011-05-11 - 2011-05-14
NTNU Untitled
 
28 Enge, Ole; Valenta, Anita.
Argumentasjon og regnestrategier. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2011 ;Volum 4. s. 27-32
NTNU Untitled
 
29 Valenta, Anita; Enge, Ole.
REASONING IN MATHEMATICS – HOW AND FOR WHOM? STUDENT TEACHER’S WORK ON MULTIPLICATION. NORMA 11 Nordic Conference on Mathematics Education; 2011-05-11 - 2022-05-14
NTNU Untitled
 
30 Wigen, Kristin; Enge, Ole.
Further education of mathematics teachers. Acta Didactica Universitatis Comenianae Mathematics 2011 (11) s. 59-72
NTNU Untitled
 
2010
31 Enge, Ole; Iversen, Harald Morten.
Et norsk- og matematikkfaglig blikk på matematiske tekster i en femteklasse : hvilke skrive- og tegnestrategier benytter elever på mellomtrinnet når de lager tekster i matematikk?. I: Skriving i alle fag - innsyn og utspill. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2686-7. s. 143-162
NTNU Untitled
 
32 Enge, Ole; Iversen, Harald Morten.
Et norsk- og matematikkfaglig blikk på regnefortellinger i en femteklasse. FoU i praksis. Nordisk konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga; 2010-05-10 - 2010-05-11
NTNU Untitled
 
33 Enge, Ole; Valenta, Anita.
Utvikling av matematikklærerkompetansen hos studenter i allmennlærerutdanning :. FoU i praksis 2010 ;Volum 4.(3) s. 61-77
NTNU Untitled
 
34 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Mathematics Knowledge for Teaching. ECER 2010, Education and Cultural Change; 2010-08-25 - 2010-08-27
NTNU Untitled
 
2009
35 Botten, Geir; Enge, Ole.
Oppfatning og forståelse av matematiske relasjonsord hos barn i 6-7 årsalderen. Fou i praksis; 2009-04-23 - 2009-04-24
NTNU Untitled
 
36 Enge, Ole; Valenta, Anita.
Utvikling av kreativ og robust matematikklærer-kompetanse. Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference (NOFA 2); 2009-05-13 - 2009-05-15
NTNU Untitled
 
2008
37 Enge, Ole.
5. klassingar skriv matematikk. Skriveopplæring i "kunnskapssamfunnet"?; 2008-11-17 - 2008-11-18
NTNU Untitled
 
38 Enge, Ole; Valenta, Anita.
En praksisnær undervising. Matematikkfaget i en lærerutdanning i endring; 2008-09-22 - 2008-09-24
NTNU Untitled
 
39 Enge, Ole; Wigen, Kristin.
Further education of mathematics teachers as a R&D project in a Norwegian context. Experience in Further Education of Teachers in Mathematics; 2008-02-05 - 2008-02-07
NTNU Untitled
 
40 Enge, Ole; Wigen, Kristin.
Praksisbasert utvikling av et matematikkdidaktisk fagspråk?. FoU i praksis; 2008-04-17 - 2008-04-18
NTNU Untitled
 
41 Valenta, Anita; Enge, Ole.
Inquiry i lærerutdanningen. Inquiry community applied in our consortium and inquiry into our own work; 2008-11-06 - 2008-11-07
NTNU Untitled
 
2007
42 Enge, Ole; Wigen, Kristin.
Elevers forståelse av tosifrede tall. I: FoU i praksis 2006. Tapir Akademisk Forlag 2007 s. 71-76
NTNU Untitled
 
43 Enge, Ole; Wigen, Kristin.
Å utvikle praksis på grunnlag av forskningsfunn. Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Første nordiske konferanse; 2007-05-14 - 2007-05-16
NTNU Untitled
 
2006
44 Enge, Ole; Wigen, Kristin.
En praktisk tilnærming til matematikk. FoU i praksis. Konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning; 2006-04-24 - 2006-04-25
NTNU Untitled
 
2005
45 Arntsen, Lasse; Enge, Ole; Larsen, Ann Sylvi.
Nedriving av kunstige skillevegger i allmennlærerutdanninga: Høgskoletilsatte hospiterer i grunnskolen og praksisfeltet trekkes inn i teoriundervisning. "Kultur for læring - fra utdanning til yrke". Konferanse om veiledning av nyutdannede lærere og førskolelærere og styrking av praksisopplæringa i lærerutdanningene. Arr: PLU, UFD og Utd.dir.; 2005-01-26 - 2005-01-26
NTNU Untitled
 
46 Enge, Ole.
Grunnleggende regnearter. utenTitteltekst; 2005-08-29 - 2005-08-29
NTNU Untitled
 
47 Enge, Ole.
Om begrepslæring og kompetanser i matematikk. utenTitteltekst; 2005-11-25 - 2005-11-25
NTNU Untitled
 
48 Enge, Ole.
Om grunnleggende ferdigheter. utenTitteltekst; 2005-06-26 - 2005-06-26
NTNU Untitled
 
49 Enge, Ole.
Om hoderegning, mer om begrepsdanning. utenTitteltekst; 2005-10-24 - 2005-10-24
NTNU Untitled
 
50 Enge, Ole.
Om kompetanser i matematikk. utenTitteltekst; 2005-05-30 - 2005-05-30
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste