Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 234 << Forrige 1 2 3 4 5    Neste >>

2017
1 Rye, Johan Fredrik.
Fengslende sosiologi. Sosiologisk salong; 2017-02-08
NTNU Untitled
 
2 Rye, Johan Fredrik.
Grenseløst? Innvandrerungdom i distrikts-Norge. Kulturkonferansen 2017; 2017-01-26
NTNU Untitled
 
3 Rye, Johan Fredrik.
Labour migrants and rural change: The “mobility transformation” of Hitra/Frøya, Norway, 2005–2015. Journal of Rural Studies 2017
NTNU Untitled
 
4 Rye, Johan Fredrik.
Negotiating Neoliberalism: Informalisation and Reformalisation of Industrial Relations in Norway's Agricultural Industry in the 21st Century. Population, Space and Place 2017 ;Volum 23.(7) s. -
NTNU Untitled
 
5 Rye, Johan Fredrik.
Recognizing changed migration patterns. XXVII European Society for Rural Sociology congress; 2017-07-24 - 2017-07-27
NTNU Untitled
 
6 Rye, Johan Fredrik; Scott, Sam.
International labour migration to/in rural Europe. School of Agriculture, Food and Rural Development Invited Seminars; 2017-03-29 - 2017-03-29
NTNU Untitled
 
7 Rye, Johan Fredrik; Scott, Sam.
International labour migration to/in rural Europe: a review of the evidence. XXVII European Society for Rural Sociology congress; 2017-07-24 - 2017-07-27
NTNU Untitled
 
8 Rye, Johan Fredrik; Scott, Sam.
International labour migration to/in rural Europe: a review of the evidence.. the 4th International Seminar on Migrations, Agriculture and Food Sustainability: Dynamics, Challenges and Perspectives in the Global Context; 2017-01-26 - 2017-01-27
NTNU Untitled
 
9 Stachowski, Jakub; Rye, Johan Fredrik.
The transnational rural other – reconsidering the idea of otherness in rural studies. XXVII European Society for Rural Sociology congress; 2017-07-24 - 2017-07-27
NTNU Untitled
 
10 Stachowski, Jakub; Rye, Johan Fredrik.
Transnasjonale helsepraksiser. Bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2017 ;Volum 13.(1) s. -
NTNU Untitled
 
2016
11 Rye, Johan Fredrik.
Bokanmeldelse av Julia Orubapabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Sosiologisk Tidsskrift 2016 ;Volum 24.(4) s. 365-367
NTNU Untitled
 
12 Rye, Johan Fredrik.
Changing ruralities: The ‘mobility’ transformation of Coastland, Norway, 2000-2015. 5. International Workshop Rural Change – Mobilities and Flexibilities; 2016-03-02 - 2016-03-04
NTNU Untitled
 
13 Rye, Johan Fredrik.
Dette visste du ikke om Trondheim. Adresseavisen [Internett] 2016-01-06
NTNU Untitled
 
14 Rye, Johan Fredrik.
Eastern European labour migrants in Western European rural/coastal communities. XIV IRSA Conference; 2016-08-10
NTNU Untitled
 
15 Rye, Johan Fredrik.
Transnasjonale hverdagsliv: Østeuropeisk innvanderungdom i distrikts-Norge. Tidsskrift for ungdomsforskning 2016 ;Volum 16.(1) s. 3-39
NTNU Untitled
 
16 Rye, Johan Fredrik.
Unge, flyktige og perifere identitetskonstruksjoner. Vinterseminaret; 2016-01-22 - 2016-01-24
NTNU Untitled
 
2015
17 Rye, Johan Fredrik.
Fengsler og straff. Innledning på Samfundsmøte. Samfundsmøte; 2015-11-13 - 2015-11-13
NTNU Untitled
 
18 Rye, Johan Fredrik.
Hytta sveiser familien sammen. Gemini.no [Internett] 2015-03-20
NTNU Untitled
 
19 Rye, Johan Fredrik.
Litt klokere. Vi over 60 [Tidsskrift] 2015-05-27
NTNU Untitled
 
20 Rye, Johan Fredrik.
Mange vil flytte på hytta. Adresseavisen Pluss [Internett] 2015-03-31
NTNU Untitled
 
21 Rye, Johan Fredrik.
Mange vil flytte til hytta. Adresseavisen 1 [Avis] 2015-04-01
NTNU Untitled
 
22 Rye, Johan Fredrik.
Moving to the countryside? The case of second home users in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift 2015 ;Volum 69.(3) s. 166-177
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
23 Rye, Johan Fredrik.
New European Rural Immigration: Questions, Confrontations, and Changes. 12th Conference of the European Sociological Association; 2015-08-25 - 2015-08-28
NTNU Untitled
 
24 Rye, Johan Fredrik.
Om Studiebaromenter.no – innspill fra et fagmiljø. Nasjonal konferanse om Studiebarometeret.no; 2015-09-14 - 2015-09-14
NTNU Untitled
 
25 Rye, Johan Fredrik.
Positiv eller kritisk sosiologi? Ja takk.. Sosiologisk fagdag; 2015-10-14 - 2015-10-14
NTNU Untitled
 
26 Rye, Johan Fredrik.
Uklare retningslinjer for eksamenssensur. Under dusken [Avis] 2015-02-10
NTNU Untitled
 
27 Rye, Johan Fredrik.
Uklare retningslinjer for eksamenssensur. Dusken.no [Internett] 2015-02-12
NTNU Untitled
 
2014
28 Rye, Johan Fredrik.
Flere østeuropeere, færre bruk. Nationen [Avis] 2014-03-10
NTNU Untitled
 
29 Rye, Johan Fredrik.
Konsistente karakterer? En undersøkelse av sensor-reliabilitet i sosiologifaget.UNIPED 37, 63-77. UNIPED 2014 ;Volum 37. s. 63-77
NTNU Untitled
 
30 Rye, Johan Fredrik.
Reacts on large grade gaps. Studvest [Internett] 2014-09-29
NTNU Untitled
 
31 Rye, Johan Fredrik.
Reagerer på sprik i karakterene. Stud vest [Internett] 2014-09-24
NTNU Untitled
 
32 Rye, Johan Fredrik.
The Western European countryside from an Eastern European perspective: Case of migrant workers in Norwegian agriculture. European Countryside 2014 ;Volum 6.(4) s. 327-346
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
33 Rye, Johan Fredrik.
Vi trenger bedre sensurveiledning. Universitetsavisa [Internett] 2014-09-10
NTNU Untitled
 
34 Rye, Johan Fredrik.
Vi trenger bedre sensurveiledning. Forskning.no [Internett] 2014-09-11
NTNU Untitled
 
35 Rye, Johan Fredrik.
Vil ha bedre sensorveiledning. Forskerforum [Internett] 2014-09-10
NTNU Untitled
 
36 Rye, Johan Fredrik.
Vil ha bedre sensurveiledning. Khrono [Internett] 2014-09-11
NTNU Untitled
 
2013
37 Bjørkhaug, Hilde; Rye, Johan Fredrik.
Store forskjeller på bygda? En Bourdieu-inspirert klasseanalyse av norske bygdesamfunn. Vinterseminaret; 2013-01-25 - 2013-01-27
NTNU Untitled
 
38 Farstad, Maja; Rye, Johan Fredrik.
Second home owners, locals and their perspectives on rural development. Journal of Rural Studies 2013 ;Volum 30. s. 41-51
BYGDEFORSK NTNU Untitled
 
39 Rye, Johan Fredrik.
Bokanmeldelse av Hans Erik Næss og Willy Pedersen (red.): Merkesteiner i norsk sosiologi (2012, Universitetsforlaget, Oslo. Sosiologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 21.(2) s. 220-222
NTNU Untitled
 
40 Rye, Johan Fredrik.
Bokanmeldelse av Helen J. Gansmo et al. (red.): Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. (2011, Tapir, Trondheim). Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2013 ;Volum 13.(1) s. 75-77
NTNU Untitled
 
41 Rye, Johan Fredrik.
Contexualising global labour migration: How Norway’s docile, disempowered and detached migrant farm workers became integrated into the welfare state. The Global Market of Unskilled Labor: A Research Conference.; 2013-10-25 - 2013-10-26
NTNU Untitled
 
42 Rye, Johan Fredrik.
-Flere kan vokse som oss i fremtiden. Adresseavisen [Avis] 2013-05-08
NTNU Untitled
 
43 Rye, Johan Fredrik.
Har planer om 4000 nye hytter. Bergens Tidende [Internett] 2013-12-08
NTNU Untitled
 
44 Rye, Johan Fredrik.
Hyttetur på norsk. Nynorsk pressekontor [Avis] 2013-10-03
NTNU Untitled
 
45 Rye, Johan Fredrik.
Hyttetur på norsk. Dagsavisen [Avis] 2013-10-07
NTNU Untitled
 
46 Rye, Johan Fredrik.
Hyttetur på norsk. NTB Tema [Avis] 2013-10-03
NTNU Untitled
 
47 Rye, Johan Fredrik.
Hyttetur på norsk. Dagsavisen [Internett] 2013-10-07
NTNU Untitled
 
48 Rye, Johan Fredrik.
Hyttetur på norsk. Rogalands Avis [Avis] 2013-10-16
NTNU Untitled
 
49 Rye, Johan Fredrik.
Mead, Berger og Luckmann og ”de signifikante andre”. Sosiologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 21.(2) s. 169-189
NTNU Untitled
 
50 Rye, Johan Fredrik.
Migrant Farm Workers in Norway: Lost in Transnational Space?. Labour Mobility in the European North; 2013-04-11 - 2013-04-12
NTNU Untitled
 
    Vis neste liste