Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 199 << Forrige 1 2 3 4    Neste >>

2021
1 Bakken, Tor Haakon; Harby, Atle; Forseth, Torbjørn; Ugedal, Ola; Sauterleute, Julian Friedrich; Halleraker, Jo Halvard; Alfredsen, Knut.
Classification of hydropeaking impacts on Atlantic salmon populations in regulated rivers. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2021 s. -
NTNU ENERGISINT NINA Untitled
 
2 Bakken, Tor Haakon; Harby, Atle; Liersch, Stefan; Koch, Hagen.
Hydropower Reservoirs—Benefits and Challenges. I: Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier 2021 ISBN 9780128197271.
NTNU ENERGISINT Untitled
 
3 Harby, Atle.
- Feil av regjeringen å si nei til utenlandskabler. P4 [Radio] 2021-10-20
ENERGISINT Untitled
 
4 Harby, Atle.
Dette må du vite om strøm­pri­sene. Faktisk.no [Fagblad] 2021-09-27
ENERGISINT Untitled
 
5 Harby, Atle.
Fersk IEA rapport: Vannkraft er avgjørende i overgangen til fornybarsamfunnet. amnytt [Fagblad] 2021-07-14
ENERGISINT Untitled
 
6 Harby, Atle.
fiskevennlig vannkraft. Radio Nordkapp [Radio] 2021-01-25
ENERGISINT Untitled
 
7 Harby, Atle.
Gjør enda et forsøk på å fastslå vannkraft-potensialet. Energiteknikk [Fagblad] 2021-03-09
ENERGISINT Untitled
 
8 Harby, Atle.
Kraftkaos fordi det grønne skiftet er i puberteten. Adresseavisen [Avis] 2021-09-29
ENERGISINT Untitled
 
9 Harby, Atle.
Lager wiki for fiskevennlig vannkraft. enerWE [Fagblad] 2021-01-25
ENERGISINT Untitled
 
10 Harby, Atle.
Vannkraft avgjørende i overgangen til fornybarsamfunnet. Elmagasinet [Fagblad] 2021-08-18
ENERGISINT Untitled
 
11 Harby, Atle.
Vi trenger forutsigbare miljøplaner for utbygging av energiproduksjon.
ENERGISINT Untitled
 
12 Harby, Atle.
Wiki for fiskevennlig vannkraft. Nyteknikk [Internett] 2021-01-27
ENERGISINT Untitled
 
13 Harby, Atle.
Wikien som sikrer fiskevennlig vannkraft. Europower Energi [Fagblad] 2021-01-26
ENERGISINT Untitled
 
14 Harby, Atle; Korpås, Magnus.
Kraftkaos fordi det grønne skiftet er i puberteten. Adresseavisen 2021
ENERGISINT NTNU Untitled
 
15 Harby, Atle; Korpås, Magnus; Botterud, Audun.
Hydropower in Evolving Electricity Markets. I: Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences. Elsevier 2021 ISBN 9780128197271.
NTNU ENERGISINT Untitled
 
16 Prairie, Yves T.; Mercier-Blais, Sara; Harrison, John; Soued, Cynthia; del Giorgio, Paul; Harby, Atle; Alm, Jukka; Chanudet, Vincent; Nahas, Roy.
A new modelling framework to assess biogenic GHG emissions from reservoirs: The G-res tool. Environmental Modelling & Software 2021 ;Volum 143.
ENERGISINT Untitled
 
17 Quaranta, Emanuele; Aggidis, George; Boes, Robert M.; Comoglio, Claudio; De Michele, Carlo; Patro, Epari Ritesh; Georgievskaia, Evgeniia; Harby, Atle; Kougias, Ioannis; Muntean, Sebastian; Pérez-Días, Juan; Romero-Gomez, Pedro; Rosa-Clot, Marco; Schleiss, Anton J.; Vagnoni, Elena; Wirth, Markus; Pistocchi, Alberto.
Assessing the energy potential of modernizing the European hydropower fleet. Energy Conversion and Management 2021 ;Volum 246.
ENERGISINT Untitled
 
18 Sundt, Håkon; Alfredsen, Knut; Harby, Atle.
Regionalized linear models for river depth retrieval using 3-band multispectral imagery and green lidar data. Remote Sensing 2021 ;Volum 13.(19) s. 1-22
NTNU ENERGISINT Untitled
 
19 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Hagen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Margrethe, Skår; Sundt, Håkon.
Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2021 (ISBN 978-82-93602-23-1) 132 s. Hydrocen rapport(22)
ENERGISINT NTNU NORCE NINA Untitled
 
20 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Hagen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Skår, Margrethe; Sundt, Håkon.
Demovassdrag Nea; hovedfunn og konklusjoner. Storørretens venner; 2021-10-27 - 2021-10-27
NTNU ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
21 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Bongard, Terje; Fossøy, Frode; Hagen, Ingerid Julie; Köhler, Berit; Majaneva, Markus; Sivertsgård, Rolf; Skoglund, Helge; Skår, Margrethe; Sundt, Håkon.
Utvidet miljødesign i demovassdrag Nea. Hydrocen Fagutvalgsmøte; 2021-10-19 - 2021-10-19
NTNU ENERGISINT NORCE NINA Untitled
 
22 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Sundt, Håkon; Fossøy, Frode; Harby, Atle; Majaneva, Markus.
Expanding the concept of environmental design in Case Nea. Forskersamling Hydrocen; 2021-04-20 - 2021-04-20
NINA ENERGISINT NTNU Untitled
 
23 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Silva, Ana T.; Forseth, Torbjørn; Harby, Atle; Köhler, Berit.
Presentation to scientific comitee: status of wp4 environmental design 2020-2021. Hydrocen scientific comitee; 2021-09-27 - 2021-09-27
ENERGISINT NINA Untitled
 
2020
24 Hansen, Bendik Kristoffer Torp; Harby, Atle.
Flomdempingstjenester i utvidet miljødesign - Beskrivelse og uttesting av system for klassifisering av flomdempingspotensial i regulerte vassdrag. : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 (ISBN 978-82-93602-18-7) 33 s. Hydrocen rapport(17)
ENERGISINT Untitled
 
25 Harby, Atle.
- Bygg ut fornybar energi som tar hensyn til mennesker og miljø. Gemini.no [Fagblad] 2020-10-29
ENERGISINT Untitled
 
26 Harby, Atle.
Det er vindturbinene som står for pinslene. Namdalsavisa [Avis] 2020-03-10
ENERGISINT Untitled
 
27 Harby, Atle.
Fisken må få vandre fritt opp og ned i Nea. Selbyggen [Avis] 2020-03-06
ENERGISINT Untitled
 
28 Harby, Atle.
Nye regler om bærekraft utfordrer vannkraften. Energi Norge [Internett] 2020-12-03
ENERGISINT Untitled
 
29 Harby, Atle.
Vindkraft gjør ubotelig skade. Folkebladet.no [Internett] 2020-08-08
ENERGISINT Untitled
 
30 Harby, Atle.
Vindkraften gjør ubotelig skade. Tynsetingen [Avis] 2020-08-07
ENERGISINT Untitled
 
31 Harby, Atle.
Vindkraften gjør ubotelig skade. Alvdal midt i væla [Avis] 2020-08-07
ENERGISINT Untitled
 
32 Harby, Atle.
Vindkraftindustrien gjør ubotelig skade på vår storslåtte fjellheim. Firdaposten [Avis] 2020-08-12
ENERGISINT Untitled
 
33 Harby, Atle; Berg, Lea; Rutschmann, Peter.
Innovative solutions and New tools for fish-friendly hydropower. HydroLink 2020 (3) s. 86-89
ENERGISINT Untitled
 
34 Harby, Atle; Bustos, Ana Adeva; Szabo-Meszaros, Marcell.
Good international practice for mitigating hydropower impacts on aquatic ecosystems - Himalayan aquatic biodiversity and hydropower: Review and Recommendations. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-064285) 34 s. SINTEF Rapport(2020:01331)
ENERGISINT Untitled
 
35 Li, Zhe; Sun, Zhiyu; Chen, Yongbo; Li, Chong; Pan, Zhenhua; Harby, Atle; Lv, Pingyu; Chen, Dan; Guo, Jinsong.
Corrigendum to “The net GHG emissions of the China Three Gorges Reservoir: I. Pre-impoundment GHG inventories and carbon balance” [J. Clean. Prod. 256 120635]. Journal of Cleaner Production 2020 ;Volum 264.
ENERGISINT Untitled
 
36 Li, Zhe; Sun, Zhiyu; Chen, Yongbo; Li, Chong; Pan, Zhenhua; Harby, Atle; Lv, Pingyu; Chen, Dan; Guo, Jinsong.
Corrigendum to “The net GHG emissions of the Three Gorges Reservoir in China: II. post-impoundment GHG inventories and full-scale synthesis” [J. Cleaner Prod. 277, 123961]. Journal of Cleaner Production 2020 ;Volum 282.
ENERGISINT Untitled
 
37 Li, Zhe; Sun, Zhiyu; Chen, Yongbo; Li, Chong; Pan, Zhenhua; Harby, Atle; Lv, Pingyu; Chen, Dan; Guo, Jinsong.
The net GHG emissions of the China Three Gorges Reservoir: I. Pre-impoundment GHG inventories and carbon balance. Journal of Cleaner Production 2020 ;Volum 256.
ENERGISINT Untitled
 
38 Li, Zhe; Sun, Zhiyu; Chen, Yongbo; Li, Chong; Pan, Zhenhua; Harby, Atle; Lv, Pingyu; Chen, Dan; Guo, Jinsong.
The net GHG emissions of the Three Gorges Reservoir in China: II. Post-impoundment GHG inventories and full-scale synthesis. Journal of Cleaner Production 2020 ;Volum 277.
ENERGISINT Untitled
 
39 Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Forseth, Torbjørn; Köhler, Berit; Sundt, Håkon; Fossøy, Frode; Bongard, Terje; Harby, Atle.
Environmental design of hydropower:New developments and examples. Hydropwer summit; 2020-02-04 - 2020-02-06
NINA ENERGISINT NTNU Untitled
 
40 Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Charmasson, Julie; Espedal, Espen O.; Jensås, Jan Gunnar; Stranzi, Sebastian; Harby, Atle; Forseth, Torbjørn.
Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009- 2018.Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3467-2) 154 s. NINA rapport(1716)
ENERGISINT NINA NORCE Untitled
 
41 Venus, Terese E.; Smialek, Nicole; Pander, Joachim; Harby, Atle; Geist, Juergen.
Evaluating Cost Trade-Offs between Hydropower and Fish Passage Mitigation. Sustainability 2020 ;Volum 12.
ENERGISINT Untitled
 
2019
42 Gosselin, Marie-Pierre; Ouellet, Valerie; Harby, Atle; Nestler, John.
Advancing ecohydraulics and ecohydrology by clarifying the role of their component interdisciplines. Journal of Ecohydraulics 2019 ;Volum 4.(2) s. 172-187
ENERGISINT Untitled
 
43 Harby, Atle.
- Den siste utanlandskabelen blei sett i drift 2014, og året etter fekk vi ein av dei lågaste straumprisane dei seinare åra. enerwe.no [Fagblad] 2019-04-04
ENERGISINT Untitled
 
44 Harby, Atle.
Faktisk.no: Hvor dyr er strømmen nå? Og hva betaler du egentlig for?. EnerWE [Fagblad] 2019-03-06
ENERGISINT Untitled
 
45 Harby, Atle.
Fleksibilitet og effektkjøring har økologiske konsekvenser- Atle Harby, seniorforsker, SINTEF. HydroCen FME 2019
ENERGISINT Untitled
 
46 Harby, Atle.
FNs klimapanel: Oppdatert metodikk for klimagassutslipp. Miljødirektoratet [Internett] 2019-05-31
ENERGISINT Untitled
 
47 Harby, Atle.
Forsker satte skapet på plass. Europower Energi [Fagblad] 2019-03-06
ENERGISINT Untitled
 
48 Harby, Atle.
HYDRO DIRECTORATE HOSTS EXPERT FORUM. cleanenergycouncil [Fagblad] 2019-02-25
ENERGISINT Untitled
 
49 Harby, Atle.
Kan få mye mer vannkraft – og bedre miljø. EnergiNorge [Fagblad] 2019-08-27
ENERGISINT Untitled
 
50 Harby, Atle.
Kan få mye mer vannkraft – og bedre miljø. Dagens næringsliv 2019
ENERGISINT Untitled
 
    Vis neste liste