Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 312 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2020
1 Grynning, Steinar; Gradeci, Klodian; Gaarder, Jørn Emil; Time, Berit; Lohne, Jardar; Kvande, Tore.
Climate Adaptation in Maintenance Operation and Management of Buildings. Buildings 2020 ;Volum 10.(6)
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Time, Berit.
Forventninger og tiltak til senteret i 2020. Klima 2050. Oslo: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(97)
SINTEF Untitled
 
3 Time, Berit.
Klima 2050 - forskning på klimatilpasning av bygg. Virtuelt lunsjmøte, Tekna Bygg og anlegg & Tekna Klima; 2020-05-28
SINTEF Untitled
 
4 Time, Berit.
Klima 2050 Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1655-1) 39 s. Klima 2050 Report(20)
SINTEF Untitled
 
5 Time, Berit.
Klima 2050 og overvannshåndtering med Leca. Leco.no [Internett] 2020-03-17
SINTEF Untitled
 
6 Time, Berit.
KPIer - Key Performance Indicators 2020. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(95)
SINTEF Untitled
 
7 Time, Berit.
Oppfølging av anbefalingene fra Midtveisevalueringen med tiltak. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(89)
SINTEF Untitled
 
8 Time, Berit.
Unikt tak suger fukt inn i bygget. Teknisk ukeblad [Internett] 2020-01-28
SINTEF Untitled
 
2019
9 Andenæs, Erlend; Kvande, Tore; Time, Berit; Torp, Olav; Lohne, Jardar.
Risk management in procurement of blue-green roofs – supplier perspective. I: Proceedings of the Construction in the 21st Century 11th International Conference (CITC 11). North Carolina, USA: CITC-11 2019 ISBN 978-1-7324416-2-0. s. 166-173
SINTEF NTNU Untitled
 
10 Andenæs, Erlend; Kvande, Tore; Time, Berit; Torp, Olav; Lohne, Jardar.
Risk management in procurement of blue-green roofs – supplier perspective. 11th International Conference (CITC-11); 2019-09-09 - 2019-09-11
SINTEF NTNU Untitled
 
11 Andenæs, Erlend; Time, Berit; Torp, Olav; Kvande, Tore; Lohne, Jardar.
Risk Management in Procurement of Blue-Green Roofs – A Project Owner Perspective. Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2019 ;Volum 27. s. 97-108
NTNU SINTEF Untitled
 
12 Andenæs, Erlend; Time, Berit; Torp, Olav; Kvande, Tore; Lohne, Jardar.
Risk Management in Procurement of Blue-Green Roofs – A Project Owner Perspective. Annual Conference of the International. Group for Lean Construction (IGLC); 2019-07-01 - 2019-07-07
NTNU SINTEF Untitled
 
13 Asphaug, Silje Kathrin; Kvande, Tore; Time, Berit; Peuhkuri, Ruut; Kalamees, Targo; Johansson, Pär; Berardi, Umberto; Lohne, Jardar.
Moisture control strategies of habitable basements in cold climates. Building and Environment 2019 ;Volum 169.
NTNU SINTEF Untitled
 
14 Friquin, Kathinka Leikanger; Homb, Anders; Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Brann og bygninger i massivtre. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
15 Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard; Time, Berit.
The use of insurance data in the analysis of Surface Water Flood events – a systematic review. Journal of Hydrology 2019 ;Volum 568. s. 194-206
SINTEF Untitled
 
16 Grynning, Steinar; Asphaug, Silje Kathrin; Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Moisture robustness of eaves solutions for ventilated roofs: Experimental studies. Science and Technology for the Built Environment 2019 ;Volum 25.(9) s. 1121-1131
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Byggetekniske løsninger, klimatilpasning og fukt inkl. eksempler fra praksis. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
18 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Fuktsikker energioppgradering av småhus. Byggeindustrien 2019 (15)
SINTEF Untitled
 
19 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Towards Upgrading Strategies for nZEB-Dwellings in Norway. Journal of sustainable architecture and civil engineering. 2019 ;Volum 25.(2) s. 35-42
SINTEF Untitled
 
20 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Towards upgrading strategies for nZEB-dwellings in Norway. I: Proceedings of the Forum Wood Building Baltic 2019, 27.02.-01.03.2019, Tallinn, Estonia. : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus 2019 ISBN 978-9949-83-398-6. s. -
SINTEF Untitled
 
21 Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore.
Climate adaptation of wooden roofs. I: Proceedings of the Forum Wood Building Baltic 2019, 27.02.-01.03.2019, Tallinn, Estonia. : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus 2019 ISBN 978-9949-83-398-6. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Kvande, Tore; Time, Berit.
Rammeverk for klimatilpassing. Byggeindustrien 2019 (1) s. 46-
NTNU SINTEF Untitled
 
23 Kvande, Tore; Time, Berit; Almli, Ingrid.
Lite er godt. Byggeindustrien 2019 (14)
NTNU SINTEF Untitled
 
24 Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit.
Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen. Oslo: SINTEF Byggforsk 2019 (ISBN 978-82-536-1610-0) 22 s. Klima 2050 Report(12)
NTNU SINTEF Untitled
 
25 Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete; Time, Berit.
Betong og miljø. Byggeindustrien 2019 (15) s. 52-
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Time, Berit.
Annual Report 2018. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1612-4) 43 s. Klima 2050 Report(14)
SINTEF Untitled
 
27 Time, Berit.
Det nye ZEB laboratoriet og innovative løsninger for håndtering av regn- og overvann. Klimatilpasningsdagene 2019; 2019-09-24
SINTEF Untitled
 
28 Time, Berit.
Forventninger og tiltak til Klima 2050 i 2019. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 Klima 2050 Note(71)
SINTEF Untitled
 
29 Time, Berit.
Hvordan gjøre norske kommuner mer klimarobuste?. Horisontkonferansen; 2019-03-20
SINTEF Untitled
 
30 Time, Berit.
Klima 2050. Urban Agenda for the EU - climate adaptation group-meeting; 2019-06-06
SINTEF Untitled
 
31 Time, Berit.
Klima 2050 - Dette er planen. Tekna Festaften; 2019-01-08
SINTEF Untitled
 
32 Time, Berit.
Klima 2050 Rammeverk for klimatilpassa bygning. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(76)
SINTEF Untitled
 
33 Time, Berit.
Klimatilpasning i en byggesak krever riktig kompetanse. Fremtidens Byggenæring 2019 nr. 3 [Fagblad] 2019-06-14
SINTEF Untitled
 
34 Time, Berit.
KPIer - Key Performance Indicators 2019. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 Klima 2050 Note(72)
SINTEF Untitled
 
35 Time, Berit.
Langer ut mot energirådgivere. Nemitek.no [Internett] 2019-03-12
SINTEF Untitled
 
36 Time, Berit.
På taket til Torgeir vokser både blåbær og multer. Adressa.no [Avis] 2019-06-28
SINTEF Untitled
 
37 Time, Berit.
Temasamling | Naturfareforum. : SINTEF Community 2019
SINTEF Untitled
 
38 Time, Berit.
The wellbeing-factor. Build nr. 1 2019 [Fagblad] 2019-03-01
SINTEF Untitled
 
39 Time, Berit.
Urban Agenda for the EU - climate adaptation group-meeting. EU - climate adaptation group-meeting.; 2019-06-06
SINTEF Untitled
 
40 Time, Berit; Engebø, Atle; Christensen, Morten; Dalby, Ola; Kvande, Tore.
The design process for achievement of an office living laboratory with a ZEB standard. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volum 352. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Time, Berit; Homb, Anders; Gullbrekken, Lars; Friquin, Kathinka Leikanger.
Relevante krav og forskrifter. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
42 Time, Berit; Lohne, Jardar.
Dette må til om vi skal klare å håndtere styrtregn og flom. Dagens næringsliv 2019
SINTEF NTNU Untitled
 
43 Time, Berit; Lohne, Jardar.
Dette må til om vi skal klare å håndtere styrtregn og flom. Gemini 2019
NTNU SINTEF Untitled
 
44 Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
Research possibilities in the Norwegian ZEB Laboratory. REHVA European HVAC Journal 2019 ;Volum 56.(6)
SINTEF NTNU Untitled
 
45 Time, Berit; Nocente, Alessandro; Mathisen, Hans Martin; Førland-Larsen, Arne; Myhr, Anders Ramberg; Jacobsen, Terje; Gustavsen, Arild.
ZEB Laboratory - Research Possibilities. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1633-9) 16 s. SINTEF Notat(33)
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Time, Berit; Slapø, Fredrik.
Eksport av klimarobust norsk byggeskikk. I: Nye muligheter for verdiskaping i Norge. : SINTEF 2019 s. 72-73
SINTEF Untitled
 
2018
47 Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore.
Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1583-7) 24 s. Klima 2050 Report(10)
NTNU SINTEF Untitled
 
48 Gradeci, Klodian; Berardi, Umberto; Time, Berit; Kohler, Jochen.
Evaluating highly insulated walls to withstand biodeterioration: A probabilistic-based methodology. Energy and Buildings 2018 ;Volum 177. s. 112-124
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Grynning, Steinar; Asphaug, Silje Kathrin; Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Moisture robustness of eaves solutions for ventilated roofs – experimental studies. I: 7th International Building Conference, 23.09.2018 – 26.09.2018, Syracuse, USA. IBPC 2018. : IBPC 2018 ISBN 0-000-00001-9. s. 205-210
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Gullbrekken, Lars; Uvsløkk, Sivert; Kvande, Tore; Pettersson, Kaj; Time, Berit.
Wind pressure coefficients for roof ventilation purposes. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 2018 ;Volum 175. s. 144-152
NTNU SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste