Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 331 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7    Neste >>

2021
1 Andenæs, Erlend; Time, Berit; Torp, Olav; Kvande, Tore; Lohne, Jardar.
Risk Management in Procurement of Blue-Green Roofs—Supplier Perspective. I: Collaboration and Integration in Construction, Engineering, Management and Technology. Springer Nature 2021 ISBN 978-3-030-48465-1. s. 111-115
SINTEF NTNU Untitled
 
2020
2 Andenæs, Erlend; Engebø, Atle; Time, Berit; Lohne, Jardar; Torp, Olav; Kvande, Tore.
Perspectives on Quality Risk in the Building Process of Blue-Green Roofs in Norway. Buildings 2020 ;Volum 10.(10) s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
3 Gradeci, Klodian; Time, Berit; Gullbrekken, Lars.
Risk-based Optimization of Sensor Distribution in Roof Constructions – A Conceptual Study. E3S Web of Conferences 2020 ;Volum 172.
SINTEF Untitled
 
4 Gradeci, Klodian; Time, Berit; Gullbrekken, Lars.
Risk-based Optimization of Sensor Distribution in Roof Constructions - A conceptual Study.. 12th Nordic Symposium on Building Physics; 2020-09-09
SINTEF Untitled
 
5 Grynning, Steinar; Gradeci, Klodian; Gaarder, Jørn Emil; Time, Berit; Lohne, Jardar; Kvande, Tore.
Climate Adaptation in Maintenance Operation and Management of Buildings. Buildings 2020 ;Volum 10.(6)
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Hauge, Åshild Lappegard; Time, Berit; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Thomassen, Maria Kristina Kollberg.
Klimatilpasning – hvordan få det til å skje? Betydningen av læring i nettverk= Climate adaptation – how to make it happen? The meaning of learning in networks. Kart og plan 2020 s. 145-167
HINN SINTEF Untitled
 
7 Kvande, Tore; Geving, Stig; Time, Berit.
Regntette fuger i plan platekledning. Byggeindustrien 2020 (15) s. 24-
NTNU SINTEF Untitled
 
8 Oksavik, Odne Andreas; Time, Berit.
ZEB laboratoriet: Dataflyt oversikt - versjon 1. Trondheim: SINTEF Community : NTNU 2020 ZEB Flexible Lab - Note(5)
SINTEF Untitled
 
9 Time, Berit.
Climate adaptation of wooden buildings – risk reduction by moisture control. 12th Nordic Symposium on Building Physics; 2020-09-07
SINTEF Untitled
 
10 Time, Berit.
Co-creation i pilotene i Klima 2050. Tekna/Norsk vannforening; 2020-11-09
SINTEF Untitled
 
11 Time, Berit.
Forventninger og tiltak til senteret i 2020. Klima 2050. Oslo: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(97)
SINTEF Untitled
 
12 Time, Berit.
Klima 2050 - forskning på klimatilpasning av bygg. Virtuelt lunsjmøte, Tekna Bygg og anlegg & Tekna Klima; 2020-05-28
SINTEF Untitled
 
13 Time, Berit.
Klima 2050 Annual Report 2019. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1655-1) 39 s. Klima 2050 Report(20)
SINTEF Untitled
 
14 Time, Berit.
Klima 2050 og overvannshåndtering med Leca. Leco.no [Internett] 2020-03-17
SINTEF Untitled
 
15 Time, Berit.
KPIer - Key Performance Indicators 2020. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(95)
SINTEF Untitled
 
16 Time, Berit.
Norwegian strategies for climate adaption of buildings - risk reduction by moisture control. Chalmers University of Technology; 2020-11-27
SINTEF Untitled
 
17 Time, Berit.
Om vår forskning generelt og de nyeste rapportene. Digitalt nettverksmøte; 2020-06-17
SINTEF Untitled
 
18 Time, Berit.
Oppfølging av anbefalingene fra Midtveisevalueringen med tiltak. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(89)
SINTEF Untitled
 
19 Time, Berit.
Technoport Podcast#3. Technoport Podcast#3: [Radio] 2020-11-30
SINTEF Untitled
 
20 Time, Berit.
Unikt tak suger fukt inn i bygget. Teknisk ukeblad [Internett] 2020-01-28
SINTEF Untitled
 
21 Time, Berit.
Utdrag fra Framdriftsrapporten til Norges forskningsråd 2020.
SINTEF Untitled
 
22 Time, Berit.
ZEB Flexible lab - Et overvannssystem for forskning og utvikling. Klimatilpasningsdagene; 2020-09-29 - 2020-09-30
SINTEF Untitled
 
23 Time, Berit.
ZEB-laboratoriet: et laboratorium, kontor og undervisningsbygg – og en kilde til innovasjoner. Norsk bygningsfysikkdag 2020; 2020-11-26
SINTEF Untitled
 
24 Time, Berit; Bergly, Grethe.
Vi blir stadig bedre til å beskytte bygg og infrastruktur mot regnet.
SINTEF Untitled
 
25 Time, Berit; Skeie, Kristian.
ZEB-laboratoriet i ferd med å tas i bruk. Byggeindustrien 2020 nr. 10 s.10-11 [Avis] 2020-08-13
SINTEF NTNU Untitled
 
2019
26 Andenæs, Erlend; Kvande, Tore; Time, Berit; Torp, Olav; Lohne, Jardar.
Risk management in procurement of blue-green roofs – supplier perspective. I: Proceedings of the Construction in the 21st Century 11th International Conference (CITC 11). North Carolina, USA: CITC-11 2019 ISBN 978-1-7324416-2-0. s. 166-173
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Andenæs, Erlend; Kvande, Tore; Time, Berit; Torp, Olav; Lohne, Jardar.
Risk management in procurement of blue-green roofs – supplier perspective. 11th International Conference (CITC-11); 2019-09-09 - 2019-09-11
SINTEF NTNU Untitled
 
28 Andenæs, Erlend; Time, Berit; Torp, Olav; Kvande, Tore; Lohne, Jardar.
Risk Management in Procurement of Blue-Green Roofs – A Project Owner Perspective. Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2019 ;Volum 27. s. 97-108
NTNU SINTEF Untitled
 
29 Andenæs, Erlend; Time, Berit; Torp, Olav; Kvande, Tore; Lohne, Jardar.
Risk Management in Procurement of Blue-Green Roofs – A Project Owner Perspective. Annual Conference of the International. Group for Lean Construction (IGLC); 2019-07-01 - 2019-07-07
NTNU SINTEF Untitled
 
30 Asphaug, Silje Kathrin; Kvande, Tore; Time, Berit; Peuhkuri, Ruut; Kalamees, Targo; Johansson, Pär; Berardi, Umberto; Lohne, Jardar.
Moisture control strategies of habitable basements in cold climates. Building and Environment 2019 ;Volum 169.
NTNU SINTEF Untitled
 
31 Friquin, Kathinka Leikanger; Homb, Anders; Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Brann og bygninger i massivtre. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
32 Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard; Time, Berit.
The use of insurance data in the analysis of Surface Water Flood events – a systematic review. Journal of Hydrology 2019 ;Volum 568. s. 194-206
SINTEF Untitled
 
33 Grynning, Steinar; Asphaug, Silje Kathrin; Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Moisture robustness of eaves solutions for ventilated roofs: Experimental studies. Science and Technology for the Built Environment 2019 ;Volum 25.(9) s. 1121-1131
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Byggetekniske løsninger, klimatilpasning og fukt inkl. eksempler fra praksis. Kurs i bygging med massivtre; 2019-03-20 - 2019-03-21
SINTEF Untitled
 
35 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Fuktsikker energioppgradering av småhus. Byggeindustrien 2019 (15)
SINTEF Untitled
 
36 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Towards Upgrading Strategies for nZEB-Dwellings in Norway. Journal of sustainable architecture and civil engineering. 2019 ;Volum 25.(2) s. 35-42
SINTEF Untitled
 
37 Gullbrekken, Lars; Time, Berit.
Towards upgrading strategies for nZEB-dwellings in Norway. I: Proceedings of the Forum Wood Building Baltic 2019, 27.02.-01.03.2019, Tallinn, Estonia. : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus 2019 ISBN 978-9949-83-398-6. s. -
SINTEF Untitled
 
38 Gullbrekken, Lars; Time, Berit; Kvande, Tore.
Climate adaptation of wooden roofs. I: Proceedings of the Forum Wood Building Baltic 2019, 27.02.-01.03.2019, Tallinn, Estonia. : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus 2019 ISBN 978-9949-83-398-6. s. -
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Kvande, Tore; Time, Berit.
Rammeverk for klimatilpassing. Byggeindustrien 2019 (1) s. 46-
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Kvande, Tore; Time, Berit; Almli, Ingrid.
Lite er godt. Byggeindustrien 2019 (14)
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Sivertsen, Edvard; Elvebakk, Kristin; Kvande, Tore; Time, Berit.
Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen. Oslo: SINTEF Byggforsk 2019 (ISBN 978-82-536-1610-0) 22 s. Klima 2050 Report(12)
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Sivertsen, Edvard; Muthanna, Tone Merete; Time, Berit.
Betong og miljø. Byggeindustrien 2019 (15) s. 52-
NTNU SINTEF Untitled
 
43 Time, Berit.
Annual Report 2018. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1612-4) 43 s. Klima 2050 Report(14)
SINTEF Untitled
 
44 Time, Berit.
Det nye ZEB laboratoriet og innovative løsninger for håndtering av regn- og overvann. Klimatilpasningsdagene 2019; 2019-09-24
SINTEF Untitled
 
45 Time, Berit.
Forventninger og tiltak til Klima 2050 i 2019. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 Klima 2050 Note(71)
SINTEF Untitled
 
46 Time, Berit.
Hvordan gjøre norske kommuner mer klimarobuste?. Horisontkonferansen; 2019-03-20
SINTEF Untitled
 
47 Time, Berit.
Klima 2050. Urban Agenda for the EU - climate adaptation group-meeting; 2019-06-06
SINTEF Untitled
 
48 Time, Berit.
Klima 2050 - Dette er planen. Tekna Festaften; 2019-01-08
SINTEF Untitled
 
49 Time, Berit.
Klima 2050 Rammeverk for klimatilpassa bygning. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(76)
SINTEF Untitled
 
50 Time, Berit.
Klimatilpasning i en byggesak krever riktig kompetanse. Fremtidens Byggenæring 2019 nr. 3 [Fagblad] 2019-06-14
SINTEF Untitled
 
    Vis neste liste