Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 75 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Greiff, Kirsti; Aursand, Marit.
SINTEF Mat og Agri, konsernsatsning 2020. Råstoff fra hav, land og skog til produkt og marked. Grønn forskning-konferansen 2020; 2020-02-10 - 2020-02-10
OCEAN NTNU Untitled
 
2 Nilsen, Heidi Rapp; Aursand, Marit.
Sirkulær økonomi. I: Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202604905. s. 53-68
NORCE NTNU Untitled
 
3 Remme, Jannicke; Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri; Aursand, Marit.
ReFood – Indo-Norwegian research project. Sustainable Ocean Business; 2020-01-14
OCEAN NTNU Untitled
 
4 Rømo, Frode; Aursand, Marit; Werner, Adrian Tobias; Stræte, Egil Petter; Sand, Roald.
Muligheter for økt verdiskaping gjennom samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag: Identifisering av samarbeidsområder, kunnskapsbehov, råstoffer og forslag til tiltak.. Trondheim: Sintef 2020 63 s. SINTEF Rapport(2020:00699)
BYGDEFORSK SINTEF TFoU NTNU Untitled
 
5 Tveit, Guro Møen; Salomonsen, Cecilie; Misimi, Ekrem; Lillienskiold, Aleksander; Greiff, Kirsti; Aursand, Marit; Courtade, Magali; Krupa, Alexandre; Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens Petter; Thakur, Maitri; Verboven, Pieter; Lind, Morten; Dreyer, Heidi Carin; Vatn, Jørn; Tveterås, Ragnar; Sandvold, Hilde Ness; Fon, Marianne.
iPROCESS innovation - Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway - 2020:00981 A. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2020 (ISBN 978-82-14-06560-2)
OCEAN NOFIMA NTNU SRAUFOSS UIS NMBU Untitled
 
2019
6 Aursand, Marit; Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri; Slizyte, Rasa.
ReFood and ReValue – two Indo-Norwegian research projects. The 3rd ReFood Symposium; 2019-12-04 - 2019-12-05
OCEAN NTNU Untitled
 
7 Bhattacharya, Souvik; Aursand, Marit; Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri.
ReFood and ReValue: Indo-Norwegian Research Projects. Norwegian-Indian Bussiness Seminar; "Norwegian-Indian solutions for sustainable growth; 2019-01-07 - 2019-01-09
OCEAN NTNU Untitled
 
8 Slizyte, Rasa; Falch, Eva; Aursand, Marit; Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri.
ReFood – Indo-Norwegian research project. Workshop on Cold Chain in Tropical Countries; 2019-12-07 - 2019-12-07
OCEAN NTNU Untitled
 
9 Tveit, Guro Møen; Salomonsen, Cecilie; Misimi, Ekrem; Aursand, Marit; Eilertsen, Aleksander; Courtade, Magali.
iProcess - Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway - 2019:01041. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06377-6) 64 s.
OCEAN SRAUFOSS Untitled
 
10 Widell, Kristina Norne; Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri; Aursand, Marit.
Summary of Workshop and project meetings in Mumbai, 27-30 Nov 2018 - Projects: ReFood and ReValue. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06833-7) 24 s.
OCEAN Untitled
 
11 Zeiner, Håvard; Standal, Inger Beate; Aursand, Marit; Evjemo, Jan Ove.
Denne reka skal spise halm. Nationen [Avis] 2019-04-02
OCEAN SRAUFOSS Untitled
 
2018
12 Aursand, Marit.
Re-Food and ReValue symposium - Sustainable technologies for food processing and preservation. ReFood symposium and ReValue open day; 2018-11-28 - 2018-11-29
NTNU Untitled
 
13 Thakur, Maitri; Tveit, Guro Møen; Widell, Kristina Norne; Aursand, Marit.
Matsvinn i India. FiskeribladetFiskaren 2018 s. 2-2
OCEAN NTNU Untitled
 
14 Tveit, Guro Møen; Widell, Kristina Norne; Thakur, Maitri; Aursand, Marit.
Hjelper India med å redusere matsvinn. Matindustrien 2018
OCEAN NTNU Untitled
 
2017
15 Aursand, Marit.
Bioeconomy strategy of Norway. RE-food kick-off meeting and workshop; 2017-02-13 - 2017-02-14
NTNU Untitled
 
16 Aursand, Marit.
Effektiv og automatisert matproduksjon. Grønt teknologiløft Trøndelag 2017. Bærekraft som kunkurransefortrinn - teknologi som redskap; 2017-08-24 - 2017-08-24
NTNU Untitled
 
17 Aursand, Marit.
Havnæringa som inspirasjon for teknologi i jordbruket.. Go Bio: Smart jordbruk; 2017-05-24 - 2017-05-24
NTNU Untitled
 
18 Aursand, Marit.
Introduction of SINTEF Ocean. RE-food kick-off meeting and workshop; 2017-02-13 - 2017-02-14
NTNU Untitled
 
19 Aursand, Marit.
iProcess - bedre utnyttelse av råvarer i fremtiden. Næringsmiddeldagene 2017; 2017-01-26 - 2017-01-26
NTNU Untitled
 
20 Egelyng, H; Romsdal, Anita; Hansen, H.O.; Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina; Jouvenot, Laura; Hebrok, Marie; Honkapää, Kaisu; Wold, Jens Petter; Seljåsen, Randi; Aursand, Marit.
Cascading Norwegian co-streams for bioeconomic transition. Journal of Cleaner Production 2017 ;Volum 172. s. 3864-3873
OSLOMET OCEAN NIBIO NOFIMA NTNU Untitled
 
21 Eilertsen, Aleksander Børresen; Aursand, Marit; Carvajal, Ana Karina.
CYCLE - Total utilization of raw materials in the supply chain for food with a bio-economical perspective - 2017:00859 A. : SINTEF Ocean 2017 (ISBN 978-82-14-06591-6) 78 s.
OCEAN Untitled
 
2016
22 Aursand, Marit.
Bioøkonomi - vårt nye industrieventyr.. Konferanse arrangert av Nord universitet og Innovasjon Norge; 2016-04-13 - 2046-04-13
OCEAN Untitled
 
23 Aursand, Marit.
CYCLE prosjektet - fremtidens spissteknologi. Produktivitet i norsk matindustri; 2016-04-11 - 2016-04-11
OCEAN Untitled
 
2015
24 Aursand, Marit.
Total utnyttelse av råstoffet i en matkjede med kretsløp og bærekraft i fokus. Lerchendalskonferansen; 2015-02-03 - 2015-02-04
OCEAN Untitled
 
25 Carvajal, Ana Karina; Slizyte, Rasa; Storrø, Ivar; Aursand, Marit.
Production of High Quality Fish Oil by Thermal Treatment and Enzymatic Protein Hydrolysis from Fresh Norwegian Spring Spawning Herring By-Products. Journal of Aquatic Food Product Technology 2015 ;Volum 24.(8) s. 807-823
OCEAN NTNU Untitled
 
26 Egelyng, Henrik; Romsdal, Anita; Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina; Jouvenot, Laura; Hebrok, Marie; Honkapää, Kaisu; Wold, Jens Petter; Seljåsen, Randi; Aursand, Marit.
Upcycling food for planet earth - towards total utilisation of co-streams. Global Cleaner Production and Sustainable Consumption Conference; 2015-11-01 - 2015-11-04
OSLOMET OCEAN NIBIO NOFIMA NTNU Untitled
 
2014
27 Bernhoft, Aksel; Amundsen, Carl; Rudi, Knut; Sogn, Trine Aulstad; Yazdankhah, Siamak Pour; Ørnsrud, Robin; Källqvist, Torsten; Aursand, Marit; Nesse, Live Lingaas; Ringø, Einar; Svihus, Birger; Torstensen, Bente Elisabeth.
Zinc and copper in pig and poultry production – fate and effects in the food chain and the environment VKM Report. Opinion of the Panel on Animal Feed of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2014 (ISBN 978-82-8259-093-8) 128 s. VKM Report(2014:28)
HAVFORSK NIBIO NIVA NTNU UiB UiT NMBU VETINST Untitled
 
28 Carvajal, Ana Karina; Mozuraityte, Revilija; Standal, Inger Beate; Storrø, Ivar; Aursand, Marit.
Antioxidants in Fish Oil Production for Improved Quality. Journal of the American Oil Chemists Society 2014 ;Volum 91.(9) s. 1611-1621
OCEAN NTNU Untitled
 
29 Erikson, Ulf Gøran; Mozuraityte, Revilija; Grimsmo, Leif; Aursand, Marit.
Workshop in Trondheim and excursions to the Norwegian seafood industry and NTNU. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2014 (ISBN 978-82-14-05779-9) 8 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
30 Land, Anita Marlene; Aursand, Marit; Seljåsen, Randi; Løes, Anne-Kristin.
Kanskje vi kan smøre oss med norsk kylling i framtiden. www.forskning.no [Internett] 2014-06-16
NIBIO NTNU Untitled
 
31 Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina; Mozuraityte, Revilija; Aursand, Marit; Storrø, Ivar.
Nutritionally rich marine proteins from fresh herring by-products for human consumption. Process Biochemistry 2014 ;Volum 49.(7) s. 1205-1215
OCEAN NTNU Untitled
 
2013
32 Aursand, Ida Grong; Standal, Inger Beate; Erikson, Ulf Gøran; Veliyulin, Emil; Aursand, Marit.
Research and industrial applications of NMR to seafood. Nordic Committee on Food Analysis seminar on NMR and NIR; 2013-11-21 - 2013-11-21
OCEAN NTNU Untitled
 
33 Bernhoft, Aksel; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Sundheim, Leif; Berntssen, Marc; Brantsæter, Anne Lise; Brodal, Guro; Fæste, Christiane Kruse; Hofgaard, Ingerd Skow; Rafoss, Trond; Sivertsen, Tore; Tronsmo, Anne Marte; Amlund, Heidi; Arukwe, Augustine; Aursand, Marit; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Hofsvang, Trond; Knutsen, Helle Katrine; Krogdahl, Åshild; Lassen, Jørgen Fredrik; Magnusson, Christer; Nerland, Audun Helge; Nesse, Live Lingaas; Næss, Bjørn; Ringø, Einar; Ruus, Anders; Skåre, Janneche Utne; Solheim, Halvor; Sletten, Arild; Steffensen, Inger-Lise; Sverdrup, Line Charlotte; Svihus, Birger; Torrissen, Ole; Torstensen, Bente Elisabeth; Thomsen, Cathrine; Ørnsrud, Robin; Økland, Bjørn; Østerås, Olav; Alexander, Jan.
Risk assessment of mycotoxins in cereal grain in Norway. Opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2013 (ISBN 978-82-8259-090-7) 287 s. VKM Report(2013:21)
FHI HAVFORSK NORD NIBIO NTNU UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
34 Breien, William Topper; Aursand, Ida Grong; Aursand, Marit.
Hurtig innsalting av sildefilet. Sommerprosjekt 2013. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2013 (ISBN 978-82-14-05640-2) 26 s.
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Carvajal, Ana Karina; Mozuraityte, Revilija; Standal, Inger Beate; Storrø, Ivar; Aursand, Marit.
Effect of addition of antioxidant to herring by-producs prior to oil production. 27th Nordic Lipidforum Symposium; 2013-06-17 - 2013-06-19
OCEAN NTNU Untitled
 
2012
36 Erikson, Ulf Gøran; Standal, Inger Beate; Aursand, Ida Grong; Veliyulin, Emil; Aursand, Marit.
Use of NMR in fish processing optimization: a review of recent progress. Magnetic Resonance in Chemistry 2012 ;Volum 50.(7) s. 471-480
OCEAN Untitled
 
37 Nesse, Live Lingaas; Rimstad, Espen; Ringø, Einar; Rosnes, Jan Thomas; Svihus, Birger; Raa, Jan; Aursand, Marit; Torstensen, Bente Elisabeth; Ørnsrud, Robin; Bernhoft, Aksel.
Risk assessment regarding processing requirements of by-products from aquaculture for use in fish feed. Opinion of the Panel on Animal Feed of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Fodd Safety (VKM) 2012 (ISBN 978-82-8259-041-9) 50 s. VKM report(2012:14)
OCEAN NIFES NOFIMA UiT NMBU VETINST Untitled
 
38 Standal, Inger Beate; Carvajal, Ana Karina; Mozuraityte, Revilija; Abbasi, E.; Storrø, Ivar; Aursand, Marit.
High resolution NMR as an analytical tool to study enzymatic modification of lipids. 10th Euro Fed Lipid Congress; 2012-09-23 - 2012-09-26
OCEAN NTNU Untitled
 
39 Standal, Inger Beate; Rainuzzo, José; Axelson, David E.; Valdersnes, Stig; Julshamn, Kåre; Aursand, Marit.
Classification of Geographical Origin by PNN Analysis of Fatty Acid Data and Level of Contaminants in Oils From Peruvian Anchovy. Journal of the American Oil Chemists Society 2012 ;Volum 89.(7) s. 1173-1182
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
2011
40 Aursand, Marit; Hamre, Kristin; Knutsen, Helle Katrine; Maage, Amund; Arukwe, Augustine; Alexander, Jan; Amlund, Heidi; Bernhoft, Aksel; Brantsæter, Anne Lise; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Fæste, Christiane Kruse; Krogdahl, Åshild; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Lassen, Jørgen Fr; Nerland, Audun Helge; Nesse, Live Lingaas; Næss, Bjørn; Ringø, Einar; Ruus, Anders; Skåre, Janneche Utne; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie; Svihus, Birger; Thomsen, Cathrine; Torrissen, Ole; Østerås, Olav; Torstensen, Bente Elisabeth; Ørnsrud, Robin; Mozuraityte, Revilija.
Description of the processes in the value chain and risk assessment of decomposition substances and oxidation products in fish Oils. Opinion of Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2011 (ISBN 978-82-8259-035-8) 147 s. VKM Report(2011:19)
FHI HAVFORSK OCEAN NTNU UiB UiO UiT NMBU VETINST Untitled
 
41 Carvajal, Ana Karina; Slizyte, Rasa; Storrø, Ivar; Aursand, Marit.
High quality fish oil and proteins from herring rest raw material: influence by process condition. 41st WEFTA Meeting; 2011-09-27 - 2011-09-30
OCEAN NTNU Untitled
 
42 Carvajal, Ana Karina; Slizyte, Rasa; Storrø, Ivar; Aursand, Marit.
Production of high quality oil from fresh herring rest raw material. 26th Nordic Lipidforum Symposium; 2011-06-19 - 2011-06-22
OCEAN NTNU Untitled
 
2010
43 Berdal, Knut G; Bernhoft, Aksel; Hemre, Gro Ingunn; Holck, Askild Lorentz; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Amlund, Heidi; Bøhn, Thomas; Clarke, Jihong; Gifstad, Tron Øystein; Jenssen, Bjørn Munro; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Møretrø, Trond; Nerland, Audun Helge; Nesse, Live Lingaas; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Svihus, Birger; Thrane, Vibeke; Torrissen, Ole; Vikse, Rose; Aursand, Marit.
Helserisikovurdering av PL73 (LM) bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/61) fra Ajinomoto Eurolysine 1. innspillsrunde. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2010 (ISBN 978-82-8082-432-5) 29 s. VKM Report(2010:29)
FHI HAVFORSK OSLOMET OCEAN NGI NIBIO NINA NOFIMA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
44 Berdal, Knut G; Bernhoft, Aksel; Hemre, Gro Ingunn; Holck, Askild Lorentz; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Amlund, Heidi; Bøhn, Thomas; Clarke, Jihong; Gifstad, Tron Øystein; Jenssen, Bjørn Munro; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Møretrø, Trond; Nerland, Audun Helge; Nesse, Live Lingaas; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Svihus, Birger; Thrane, Vibeke; Torrissen, Ole; Vikse, Rose; Aursand, Marit.
Helserisikovurdering av PT73 (TM) bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2008/59) fra Ajinomoto Eurolysine 1. innspillsrunde. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2010 (ISBN 978-82-8082-433-2) 28 s. VKM Report(2010:32)
FHI HAVFORSK OSLOMET OCEAN NIBIO NINA NOFIMA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
45 Berdal, Knut G; Bernhoft, Aksel; Hemre, Gro Ingunn; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Amlund, Heidi; Clarke, Jihong; Gifstad, Tron Øystein; Jenssen, Bjørn Munro; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Møretrø, Trond; Nerland, Audun Helge; Nesse, Live Lingaas; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Svihus, Birger; Thrane, Vibeke; Torrissen, Ole; Aursand, Marit.
Helserisikovurdering av PL73 E. coli (LYS) bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2007/40) fra Ajinomoto Eurolysine. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2010 (ISBN 978-82-8082-430-1) 34 s. VKM Report(2010:30)
HAVFORSK OSLOMET OCEAN NIBIO NINA NOFIMA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
46 Berdal, Knut G; Bernhoft, Aksel; Hemre, Gro Ingunn; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Amlund, Heidi; Clarke, Jihong; Gifstad, Tron Øystein; Jenssen, Bjørn Munro; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Møretrø, Trond; Nerland, Audun Helge; Nesse, Live Lingaas; Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl; Stabbetorp, Odd Egil; Svihus, Birger; Thrane, Vibeke; Torrissen, Ole; Aursand, Marit.
Helserisikovurdering av PT73 E. coli (THR) bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2007/44) fra Ajinomoto Eurolysine. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Oslo, Norge: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2010 (ISBN 978-82-8082-431-8) 33 s. VKM Report(2010:31)
HAVFORSK OSLOMET OCEAN NIBIO NINA NOFIMA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
47 Jornet, Lorena Gallart; Escriche, Isabel; Aursand, Marit.
Salted fish products based on farmed and wild cod in the Spanish salt fish market. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-04933-6) 49 s.
NTNU Untitled
 
48 Jornet, Lorena Gallart; Escriche, Isabel; Aursand, Marit.
Salted fish products based on farmed and wild cod in the Spanish salt fish market. : SINTEF Fiskeri og havbruk 2010 (ISBN 978-82-14-04933-6) 49 s.
NTNU Untitled
 
49 Møretrø, Trond; Hjeltnes, Brit; Lunestad, Bjørn Tore; Nesse, Live Lingaas; Skaar, Ida; Amlund, Heidi; Bernhoft, Aksel; Hemre, Gro Ingunn; Jenssen, Bjørn Munro; Svihus, Birger; Torrissen, Ole; Aursand, Marit.
Assessment of the Fish Silage Processing Method (FSPM) for treatment of category 2 and 3 material of fish origin. Opinion of the Panel on Animal Feed of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. Oslo, Norway: Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM) 2010 (ISBN 978-82-8082-368-7) 30 s. VKM Report(2010:07)
HAVFORSK OCEAN NOFIMA NTNU NMBU VETINST Untitled
 
2009
50 Aursand, Marit; Standal, Inger Beate.
C-13 NMR Pattern Recognition Techniques for the Classification of Atlantic Salmon (Salmo salar L.) According to their Wild, Farmed and Geographical Origin. Journal of Agricultural and Food Chemistry 2009 ;Volum 57.(9) s. 3444-3451
OCEAN Untitled
 
    Vis neste liste