Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 61 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Vis, Svein Arild; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Iversen, Anette Christine; Tjelflaat, Torill.
Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger. Tromsø: Uit Norges Arktiske Universitet 2020 (ISBN 978-82-93031-75-8) 60 s.
NORCE NTNU UiB UiT Untitled
 
2019
2 Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Ulset, Gro; Tjelflaat, Torill; Rustad, Kirsten Buck.
Meldinger til barnevernet. Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 3. Tromsø: RKBU Nord 2019 (ISBN 978-82-93031-61-1) 122 s.
NTNU UiT Untitled
 
2018
3 Lurie, James; Sørlie, Hanne Elisabeth; Kvaran, Inge; Tjelflaat, Torill.
Familiens og barneverntjenestens erfaringer med barnevernundersøkelser. Trondheim: Egen skriftserie 2018 (ISBN 978-82-93343-15-8) 48 s.
NTNU Untitled
 
4 Tjelflaat, Torill.
Comparative Study of the Juvenile Justice System in Norway and Albania. EUSARF Conference 2018; 2018-10-02 - 2018-10-05
NTNU Untitled
 
5 Tjelflaat, Torill; Lurie, James; Sørlie, Hanne Elisabeth; Kvaran, Inge.
Barn trenger en trygg prosess i barnevernundersøkelser. Forskning.no 2018 s. -
NTNU Untitled
 
2017
6 Tjelflaat, Torill; Sørlie, Hanne Elisabeth.
Children's Experience When Child Welfare Authorities Intervene In The Family. Kurs- School of Social Work - IUC; 2017-06-18 - 2017-06-23
NTNU Untitled
 
2016
7 Lurie, James Michael; Tjelflaat, Torill.
Resultater fra forskning om barneverntjenestens arbeid med meldinger og undersøkelser. Fagdag om analyse og beslutninger i barnevernets arbeid med meldinger og undersøkelser; 2016-11-03 - 2016-11-03
NTNU Untitled
 
8 Lurie, James; Tjelflaat, Torill; Kvaran, Inge.
Barneverntjenestens arbeid med bekymringsmeldinger og barnevernundersøkelser i Midt-Norge. Forsker samling i prosjektet "Undersøkelsesarbeidet i barnevernet : Fra bekymring til beslutning; 2016-04-11 - 2016-04-12
NTNU Untitled
 
9 Tjelflaat, Torill.
How are children included in Child Protection Decision Making? From a Social Work perspective. Course - Social Work with Children and Youth; 2016-06-20 - 2016-06-24
NTNU Untitled
 
10 Tjelflaat, Torill.
How to Safeguard marginalised Children's Rights and Welfare: A Challenge for Social Work. Dialogue in praxis 2016 (1) s. 49-54
NTNU Untitled
 
2015
11 Kayed, Nanna Sønnichsen; Jozefiak, Thomas; Rimehaug, Tormod; Tjelflaat, Torill; Brubakk, Ann-Mari; Wichstrøm, Lars.
Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. Trondheim: RKBU Midt-Norge, NTNU 2015 54 s.
NTNU Untitled
 
12 Kayed, Nanna Sønnichsen; Jozefiak, Thomas; Tjelflaat, Torill; Wichstrøm, Lars.
Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. Lansering av sluttrapport "Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner"; 2015-03-23 - 2015-03-23
NTNU Untitled
 
13 Kayed, Nanna Sønnichsen; Jozefiak, Thomas; Tjelflaat, Torill; Wichstrøm, Lars.
Sluttkonferanse - Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. Sluttkonferanse for forskningsprosjektet Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner; 2015-11-20 - 2015-11-20
NTNU Untitled
 
14 Lurie, James M; Kvaran, Inge; Tjelflaat, Torill; Sørlie, Hanne Elisabeth.
Barneverntjenestens arbeid med barnevernundersøkelser i Midt-Norge. Rapport 4/2015 i skriftserien til Regionalt kunnskapssenter for Barne og unge Psykisk helse og barnevern.. Trondheim: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2015 (ISBN 978-82-93343-06-6) 41 s.
NTNU Untitled
 
15 Tjelflaat, Torill.
BARN I BARNEINSTITUSJONER - RETTIGHETER OG OMSORG Et tilbakeblikk i historien.. Trondheim: NTNU, RKBU Midt-Norge 2015 (ISBN 978-82-93343-00-4) 50 s.
NTNU Untitled
 
16 Tjelflaat, Torill.
Child Poverty and Children's Rights. Ethics of Non-Exclusion; 2015-09-21 - 2015-09-25
NTNU Untitled
 
17 Tjelflaat, Torill.
Children of the World - State of Art. Ethics of Non-Exclusion; 2015-09-21 - 2015-09-25
NTNU Untitled
 
2014
18 Lurie, James M; Tjelflaat, Torill.
The Assessment Process in Norwegian Child Protection. 13th International EUSARF Conference; 2014-09-02 - 2014-09-05
NTNU Untitled
 
19 Tjelflaat, Torill.
Children and Poverty - A Norwegian Context. Dialogue in praxis 2014 ;Volum 3 (16).(1-2) s. 1-6
NTNU Untitled
 
20 Tjelflaat, Torill.
Children in Residential Care - Rights and Participation. Course IUC; 2014-06-02 - 2014-06-06
NTNU Untitled
 
21 Tjelflaat, Torill.
En australsk utfordring - noen inntrykk fra et forskningsopphold. [Internett] 2014-12-02
NTNU Untitled
 
22 Tjelflaat, Torill.
Mental Health of Children in Child Welfare Institutions in Norway. 13th. EUSARF Conference; 2014-09-02 - 2014-09-05
NTNU Untitled
 
2013
23 Tjelflaat, Torill.
Barn vet best.
NTNU Untitled
 
24 Tjelflaat, Torill.
Child Welfare and Children's Rights in Norway. University Colloquium; 2013-12-11 - 2013-12-11
NTNU Untitled
 
25 Tjelflaat, Torill.
Children and Poverty - A Norwegian Context. Course IUC; 2013-06-09 - 2013-06-16
NTNU Untitled
 
26 Tjelflaat, Torill.
Participation and Children in Residential Care. Insights in Research from Norway. Colloquium; 2013-12-13 - 2013-12-13
NTNU Untitled
 
27 Ulset, Gro; Tjelflaat, Torill.
Ikke et sted å kalle et hjem? Betydningen av tvangsbruk ved opphold i barneverninstitusjon. Tidsskriftet Norges Barnevern 2013 ;Volum 90.(2) s. 68-83
NTNU Untitled
 
2012
28 Kayed, Nanna Sønnichsen; Tjelflaat, Torill.
Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner - en statusoppdatering. Seminar i forbindelse med skriving av lovproposisjon; 2012-12-12 - 2012-12-12
SAMFORSK Untitled
 
29 Lagae, Kaat; Tjelflaat, Torill.
The Community Oriented Programs Environment Scale(COPES). : NTNU Samfunnsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-91927-20-6) 43 s.
SAMFORSK Untitled
 
30 Lurie, James M; Tjelflaat, Torill.
Children's Rights and the UN Convention on the Rights of the Child: Monitoring and Implementation in Norway. Dialogue in praxis 2012 ;Volum 1(14).(1-2(22-23)) s. 41-56
SAMFORSK Untitled
 
31 Tjelflaat, Torill.
Massacre of Children - how to cope?. Course IUC; 2012-06-04 - 2014-06-09
NTNU Untitled
 
32 Tjelflaat, Torill; Kayed, Nanna Sønnichsen.
Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner - Delrapport 1. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning 2012 35 s.
SAMFORSK Untitled
 
33 Ulset, Gro; Tjelflaat, Torill.
Tvang i barneverninstitusjoner. Ungdommenes perspektiver. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS 2012 (ISBN 978-82-91927-17-6) 86 s.
SAMFORSK Untitled
 
2011
34 Kayed, Nanna Sønnichsen; Tjelflaat, Torill.
Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjon. Årssamling for barnevernets utviklingssentra og NOVA; 2011-10-17 - 2011-10-18
SAMFORSK Untitled
 
2010
35 Tjelflaat, Torill; Lurie, James M.
Children in Norway - Welfare and Protection. I: Proceedings of the 20th Anniversary Conference School of Social Work Theory and Practice. Dubrovnik, Croatia: Inter-University Centre 2010 ISBN 978-953-99765-3-6. s. 49-56
SAMFORSK Untitled
 
2009
36 Lurie, James M; Tjelflaat, Torill.
Samarbeid og samordning mellom barnevern og barne- og ungdomspsykiatri i Norge. Kunnskap om forskning, offentlige føringer, avtaler og nyere tiltak. Trondheim: Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge 2009 (ISBN 978-82-91927-11-4) 68 s. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge(14/2009)
SAMFORSK Untitled
 
37 Storhaug, Anita Skårstad; Tjelflaat, Torill.
Det er folk somn spør meg hvordan jeg har det og hvor kjedelig det er og sånn. Veiledningshefte.
NTNU SAMFORSK Untitled
 
38 Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro.
Hva skal vi gjøre med barneverninstitusjonene våre?. Adresseavisen 2009
SAMFORSK Untitled
 
2008
39 Bolstad, Torbjørn; Tjelflaat, Torill.
Overgrep og omsorgssvikt. Tidsskriftet Norges Barnevern 2008 ;Volum 85.(4) s. 36-44
NTNU Untitled
 
40 Tjelflaat, Torill; Bolstad, Torbjørn.
Looking Back to Look Ahead . Safeguarding Children in Residental Care. Journal of Social Work Practice 2008 ;Volum 18.(fall)
NTNU Untitled
 
41 Tjelflaat, Torill; Bolstad, Torbjørn.
Overgrep og omsorgssvikt. Granskinger av barnehjem, skolehjem og fosterhjem. Tidsskriftet Norges Barnevern 2008 (4) s. 36-44
NTNU SAMFORSK Untitled
 
42 Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro.
Kan rutiner og regler hindre barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2008 (1) s. 21-28
SAMFORSK Untitled
 
43 Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro.
Vekst - Ivaretakelse - Trivsel. Evaluering av VIT et hjelpetiltak i barneverntjenesten i Ålesund kommune. Trondheim: Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge 2008 (ISBN 978-82-91927-10-7) 78 s. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge(13/2008)
SAMFORSK Untitled
 
2007
44 Stensrud, Mats; Wormdal, Anne Kristine; Tjelflaat, Torill; Sørli, Arne; Bolstad, Torbjørn.
Omsorg og overgrep : gransking av barnehjem, skolehjem og fosterhjem benyttet av Trondheim kommune fra 1930-årene til 1980-årene. Trondheim: Trondheim kommune 2007 (ISBN 9788299188340) 204 s.
NTNU Untitled
 
45 Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro.
Barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon. Trondheim: Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge 2007 (ISBN 978-82-91927-08-4) 74 s. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge(11/2007)
SAMFORSK Untitled
 
46 Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro.
Children's Participation in Everyday Life in Residential Care. I: Promoting competence in children and families: Scientific perspectives on resilience and vulnerability. Leuven University Press 2007 ISBN 978-90-902225-7-8. s. 188-198
SAMFORSK Untitled
 
2005
47 Tjelflaat, Torill; Lurie, James M.
Prevention and Treatment of Behavioral Problems Among Small Children in Norway. IUC Journal of Social Work - Theory and Practice 2005 (11) s. -
SAMFORSK Untitled
 
2004
48 Eriksson, Hans Göran; Tjelflaat, Torill.
Residential care. Horizons for the new century. Hants, England: Ashgate 2004 (ISBN 754640981) 219 s.
NTNU Untitled
 
49 Mørch, Willy-Tore; Clifford, Graham; Larsson, Bo Sture; Rypdal, Per; Tjelflaat, Torill; Lurie, James M; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Reedtz, charlotte.
The Incredible Years. The Norwegian Webster-Stratton Programme 1998-2004. USA: http://www.incredibleyears.com/About/copyright.asp 2004 53 s.
NTNU SAMFORSK UiT Untitled
 
2003
50 Tjelflaat, Torill; Hyrve, Geir; Solhaug, Henrik.
BARNEVERNINSTITUSJONEN - nødvendig men ikke god nok. En etterundersøkelse av institusjonsungdom i Sør-Trøndelag. Trondheim: Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge 2003 (ISBN 82-91927-06-5) 65 s. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge(Rapport nr. 10)
NTNU SAMFORSK Untitled
 
    Vis neste liste