Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-21 av 21

2019
1 Fagerholt, Randi Ann; Myhr, Arnhild; Haugset, Anne Sigrid; Carlsson, Espen; Stene, Morten; Nilsen, Berit Therese; Sivertsen, Håkon.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2018. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-286-5) 102 s.
NORD TFoU NTNU UiT Untitled
 
2018
2 Fagerholt, Randi Ann; Naper, Linn Renée; Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Berit Therese; Stene, Morten.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2017. TFoU-rapport 2018:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-265-0) 186 s.
TFoU Untitled
 
3 Nilsen, Berit Therese; Lysø, Roald.
Mestringsteknologi: En evaluering av Steinkjer kommunes prosjekt rettet mot barn og unges bruk av teknologi i skole, hjem og bolig. TFoU-rapport 2018:7. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-271-1)
TFoU Untitled
 
2017
4 Nilsen, Berit Therese; Lysø, Roald; Sand, Roald.
Revidering av Handlingsplan for helse- pleie og omsorgstjenesten 2010-2020. Snåsa kommune. TFoU-rapport 20217:14. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2017 (ISBN 978-82-7732-263-6)
TFoU Untitled
 
5 Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Naper, Linn Renée; Nilsen, Berit Therese.
Utredning av muligheter for etablering av Landbruksdirektoratet i Steinkjer. TFoU-rapport 2017:12. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2017
TFoU Untitled
 
2016
6 Jørgensen, Stig Halvard; Nilsen, Berit Therese.
Safety consequences of strategies and transport plans - case studies.. I: Risk and Risk Judgements in Urban Transport.. Trondheim: Rotund publ. 2016 ISBN 978-82-7892-035-0. s. 233-259
NTNU Untitled
 
2015
7 Jørgensen, Stig Halvard; Nilsen, Berit Therese; Rundmo, Torbjørn.
Approaches to Road Safety Plans in The Biggest Urban Municipalities in Norway.. 22nd Intenational Conference on Safe communities; 2015-11-22 - 2015-11-25
NTNU Untitled
 
2014
8 Nilsen, Berit Therese.
The Production and Consumption of Experiences: A Study of the Spa Industry in Norway. Trondheim: NTNU Trykk 2014
NTNU Untitled
 
2013
9 Nilsen, Berit Therese.
Innovating and promoting the spa and well-being industry in Norway.. 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research; 2013-09-24 - 2013-09-27
NTNU Untitled
 
10 Nilsen, Berit Therese.
The Role of the Body and Body Ideals in the Production and Consumption of Spa Experiences. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2013 ;Volum 13.(3) s. 139-152
NTNU Untitled
 
11 Nilsen, Berit Therese; Dale, Britt.
Defining and categorizing experience industries. I: Handbook on the Experience Economy. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 978-1-78100-421-0. s. 65-83
NTNU Untitled
 
2012
12 Nilsen, Berit Therese.
Spa and wellbeing in Norway – new experiences from an old industry.. Innovating the Experience Economy - Design, consumption and concepts.; 2012-06-11 - 2014-06-12
NTNU Untitled
 
13 Nilsen, Berit Therese.
The Spa Industry in Norway.. Den 8. norske konferansen i helsesosiologi; 2012-05-22 - 2012-05-23
NTNU Untitled
 
2011
14 Dale, Britt Engan; Nilsen, Berit Therese.
The taxonomic problems of the experience industries. Theorizing the Experience Economy: Towards a Future Agenda?; 2011-11-03 - 2011-11-04
NTNU Untitled
 
15 Nilsen, Berit Therese.
Between puritanism and hedonism: consumers view on the spa and wellbeing industry in Norway.. 20th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research; 2011-09-21 - 2011-09-24
NTNU Untitled
 
2009
16 Nilsen, Berit Therese.
The Concept ’Experience’ in the Experience Industry.. Understanding and Shaping Regions: Spatial, Social and Economic Futures; 2009-04-06 - 2009-04-08
NTNU Untitled
 
17 Nilsen, Berit Therese.
The experience industry - concepts and contexts. Regional Studies Association Conference Leuven; 2009-04-06 - 2009-04-08
NTNU Untitled
 
18 Nilsen, Berit Therese; Carlsson, Espen; Aasetre, Jørund; Bye, Robert; Ryan, Anne Wally; Sletterød, Niels Arvid; Wollan, Gjermund.
Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Kartlegging og eksempelstudier. Steinkjer: Trøndelag forskning og utvikling as 2009 128 s. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling(14)
NORD NTNU Untitled
 
2007
19 Nilsen, Berit Therese.
Forskning og faglitteratur om "second homes"/"andrehjem". En oversikt over teori og bidragsytere.. Trondheim: Bygdeforskning, Notat 4/07 2007 86 s.
NTNU Untitled
 
2005
20 Nilsen, Berit Therese.
Kategorier i forhold til identitet og forskning. Hvordan gi et riktigere bilde av menneskers identitet?. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift 2005 ;Volum 40. s. 5-36
NTNU Untitled
 
21 Nilsen, Berit Therese.
Identitet og kategorier. En postmoderne, teoretisk diskusjon.. Trondheim: Tapir 2005 152 s.
NTNU Untitled