Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 119 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2021
1 Degefa, Merkebu Zenebe; Sperstad, Iver Bakken; Sæle, Hanne.
Comprehensive classifications and characterizations of power system flexibility resources. Electric power systems research 2021 ;Volum 194.
ENERGISINT Untitled
 
2 Høiem, Kristian Wang; Mathiesen, Vivi; Sperstad, Iver Bakken; Sæle, Hanne.
Mulighetsstudie om bruk av fleksibilitetsressurser hos nettselskap. Oslo: Energi Norge 2021 49 s.
ENERGISINT Untitled
 
3 Lakshmanan, Venkatachalam; Sæle, Hanne; Degefa, Merkebu Zenebe.
Electric water heater flexibility potential and activation impact in system operator perspective – Norwegian scenario case study. Energy 2021
ENERGISINT Untitled
 
4 Sæle, Hanne.
Den fleksible forbrukerens rolle i fremtidens miljøvennlige energisystem. Eksperter i Team; 2021-01-12 - 2021-01-12
ENERGISINT Untitled
 
5 Sæle, Hanne.
Energi Norge og CINELDI vil avdekke barrierer for fleksibilitet i nettselskapene. EnergiNorge [Fagblad] 2021-02-11
ENERGISINT Untitled
 
6 Wruk, Julian; Cibis, Kevin; Resch, Matthias Johannes; Sæle, Hanne; Zdrallek, Markus.
Optimized Strategic Planning of Future Norwegian Low-Voltage Networks with a Genetic Algorithm Applying Empirical Electric Vehicle Charging Data. Electricity 2021 ;Volum 2.(1) s. 91-109
ENERGISINT Untitled
 
2020
7 Aasen, Marianne; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Standal, Karina; Sæle, Hanne; Westskog, Hege; Winther, Tanja.
Hvem kan jevne ut strømbruken sin?. Teknisk Ukeblad 2020
CICERO ENERGISINT UiO NMBU Untitled
 
8 Andresen, Christian Andre; Sæle, Hanne; Degefa, Merkebu Zenebe.
Sizing Electric Battery Storage System for Prosumer Villas. I: 2020 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies - SEST. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-4701-7.
ENERGISINT Untitled
 
9 Cherry, Todd; Sæle, Hanne.
Residential Photovoltaic Systems in Norway: Household Knowledge, Preferences and Willingness to Pay. Challenges in Sustainability 2020 ;Volum 8.(1) s. 1-16
CICERO ENERGISINT Untitled
 
10 Degefa, Merkebu Zenebe; Sæle, Hanne.
Data-driven Household Load Flexibility Modelling: Shiftable Atomic Load. SINTEF Energi AS 2020
ENERGISINT Untitled
 
11 Fjelldal, Bjørnar; Fodstad, Marte; Rosenlund, Gjert Hovland; Sæle, Hanne; Degefa, Merkebu Zenebe.
Exploring household's flexibility of smart shifting atomic loads to improve power grid operation and cost efficiency. I: 2020 17th International Conference on the European Energy Market - EEM. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-6919-4.
ENERGISINT Untitled
 
12 Jackson Inderberg, Tor Håkon; Sæle, Hanne; Westskog, Hege; Winther, Tanja.
The dynamics of solar prosuming: Exploring interconnections between actor groups in Norway. Energy Research & Social Science 2020 ;Volum 70. s. 1-11
CICERO ENERGISINT FNI UiO Untitled
 
13 Lakshmanan, Venkatachalam; Sæle, Hanne; Degefa, Merkebu Zenebe.
Domestic direct electric water heater model for flexibility and impact study. SINTEF Energi AS Trondheim 2020
ENERGISINT Untitled
 
14 Marinelli, Mattia; Calearo, Lisa; Ried, Sabrina; Pfab, Xavier; Cabrera, J; Spalthoff, Christian; Braun, Martin; Sæle, Hanne; Torsæter, Bendik Nybakk; Divshali, Poria Hasanpor; Hänninen, Seppo; Ceraolo, Massimo; Barsali, Stefano; Larsson, Mats; Magdowski, Annika; Gimenez, Laura; Fernandez, Gregorio.
Electric Vehicles Demonstration Projects - An Overview Across Europe. 2020 55th International Universities Power Engineering Conference (UPEC); 2020-09-01 - 2020-09-04
ENERGISINT Untitled
 
15 Marinelli, Mattia; Calearo, Lisa; Ried, Sabrina; Pfab, Xavier; Carbera, Julio Cesar Diaz; Spalthoff, Christian; Braun, Martin; Sæle, Hanne; Torsæter, Bendik Nybakk; Divshali, Poria Hasanpor; Hänninen, Seppo; Ceraolo, Massimo; Barsali, Stefano; Larsson, Mats; Magdowski, Annika; Gimenez, Laura; Fernandez, Gregorio.
Electric Vehicles Demonstration Projects - An Overview Across Europe. I: 2020 55th International Universities Power Engineering Conference - UPEC. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-1078-3.
ENERGISINT Untitled
 
16 Sperstad, Iver Bakken; Istad, Maren Kristine; Sæle, Hanne; Korpås, Magnus; Oleinikova, Irina; Hänninen, Seppo; Motta, Sergio; Panagiotou, Konstantina; Papadimitriou, Christina; Efthymiou, Venizelos; Træholt, Chresten; Marinelli, Mattia.
Cost-Benefit Analysis of Battery Energy Storage in Electric Power Grids: Research and Practices. I: 2020 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe - ISGT-Europe. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-7100-5. s. 314-318
ENERGISINT NTNU Untitled
 
17 Sæle, Hanne.
AMS - forventet utvikling de neste fem årene. Energiteknikk : fagbladet for energibransjen 2020 ;Volum 133.(3) Suppl. 40 s. 41-42
ENERGISINT Untitled
 
18 Sæle, Hanne.
Bløffet investorer og kunder om Sintef-test. Finansavisen [Avis] 2020-11-09
ENERGISINT Untitled
 
19 Sæle, Hanne.
Datasenter vil krevje nesten like mykje straum som heile Oslo. Jærbladet [Avis] 2020-09-04
ENERGISINT Untitled
 
20 Sæle, Hanne.
Flexibility potential at Norwegian households - customer evaluations and system benefits. I: 2020 17th International Conference on the European Energy Market - EEM. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-6919-4.
ENERGISINT Untitled
 
21 Sæle, Hanne.
Flexible electricity use in households: barriers, opportunities and effects (FLEXEFFECT).
ENERGISINT Untitled
 
22 Sæle, Hanne.
Household customers' assessment to capacity based distribution grid tariff. I: 2020 17th International Conference on the European Energy Market - EEM. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-6919-4.
ENERGISINT Untitled
 
23 Untitled
 
24 Sæle, Hanne.
Use case for fremtidens systemtjenester. Smartgridsenterets Webinarserie; 2020-11-26 - 2020-11-26
ENERGISINT Untitled
 
25 Sæle, Hanne; Aasen, Marianne.
"Foreløpige resultater fra spørreundersøkelse blant norske husholdninger: oppfatninger og holdninger til ny nettleie". Prosjektseminar med brukerpartnere; 2020-11-27 - 2020-11-27
CICERO ENERGISINT Untitled
 
26 Sæle, Hanne; Fosso, Olav B.
PODCAST: Når fergesektoren helelektrifiseres: Hvordan påvirker det deg, meg og strømnettet?. enerWe Partner 2020
ENERGISINT NTNU Untitled
 
27 Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline.
Analyse av uttesting av nettariffer blant kunder tilknyttet Lyse Elnett - Uttesting av abonnert effekttariff og tidsdifferensiert energitariff. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06286-1) 160 s. SINTEF Rapport(2020:00316)
ENERGISINT Untitled
 
28 Sæle, Hanne; Morch, Andrei Z; Degefa, Merkebu Zenebe; Oleinikova, Irina.
Assessment of flexibility in different ancillary services for the power system. I: 2020 17th International Conference on the European Energy Market - EEM. IEEE 2020 ISBN 978-1-7281-6919-4.
ENERGISINT NTNU Untitled
 
2019
29 Degefa, Merkebu Zenebe; Sæle, Hanne; Andresen, Christian Andre.
Analysis of Future Loading Scenarios in a Norwegian LV Network. International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST); 2019-09-09 - 2019-09-11
ENERGISINT Untitled
 
30 Degefa, Merkebu Zenebe; Sæle, Hanne; Andresen, Christian Andre.
Analysis of Future Loading Scenarios in a Norwegian LV Network. I: 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies - SEST. IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-1156-8.
ENERGISINT Untitled
 
31 Morch, Andrei Z; Sæle, Hanne; Siface, Dario; Migliavacca, Gianluigi; Gerard, Helena; Kockar, Ivana.
Market architecture for TSO-DSO interaction in the context of European regulation. I: 2019 16th International Conference on the European Energy Market - EEM 2019. IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-1257-2.
ENERGISINT Untitled
 
32 Sæle, Hanne.
Electric vehicles in Norway and the potential for demand response.
ENERGISINT Untitled
 
33 Sæle, Hanne.
Elektriske biler i Norge og potensialet for forbrukerfleksibilitet.
ENERGISINT Untitled
 
34 Sæle, Hanne.
HAN-avleser: En vidunderlig innretning. Internseminar SINTEF Energi; 2019-02-01
ENERGISINT Untitled
 
35 Sæle, Hanne.
Nettkonferansen Hanne Sæle. SINTEF Energi 2019
ENERGISINT Untitled
 
36 Sæle, Hanne.
SINTEF - Hanne Sæle. enerWe Vimeo 2019
ENERGISINT Untitled
 
37 Sæle, Hanne.
Økt fleksibilitet i nettet er viktig. Energiteknikk [Fagblad] 2019-12-01
ENERGISINT Untitled
 
38 Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline.
Nye tariffinsentiver - "Tariffmeny" - Beskrivelse av alternative tariffer for uttakskunder i distribusjonsnettet. : Energi Norge AS 2019 (ISBN 978-82436-1063-7) 52 s. Publikasjon (Energi Norge)(444-2019)
ENERGISINT Untitled
 
39 Taljaard, Rachael; McNicol, Finlay; MacDonald, Robert; Berg, Kjersti; Sæle, Hanne.
Impact of Prosumer Growth on Flexible DER Through Curtailment Assessment. CIRED Conference Proceedings 2019
ENERGISINT Untitled
 
40 Tavares, Bruna; Cibis, Kevin; Wruk, Julian; Zdrallek, Markus; MacDonald, Robert; Sæle, Hanne; Berg, Kjersti; Landsverk, Henrik; Resch, Matthias Johannes; Soares, Filipe.
Assessment of Flexibilities and Smart Grid Technologies in the Planning and Operation of Congested European Distribution Networks. CIRED Conference Proceedings 2019
ENERGISINT Untitled
 
41 Torsæter, Bendik Nybakk; Berg, Kjersti; Sæle, Hanne.
Håndbok Plusskunder. Oslo: Energi Norge AS 2019 (ISBN 978-82-436-1057-6) Publikasjon (Energi Norge)(438-2018)
ENERGISINT Untitled
 
2018
42 Bremdal, Bernt Arild; Sæle, Hanne; Mathisen, Geir; Degefa, Merkebu Zenebe.
Flexibility offered to the distribution grid from households with a photovoltaic panel on their roof: Results and experiences from several pilots in a Norwegian research project. I: 2018 IEEE International Energy Conference - ENERGYCON 2018, Limassol, Cyprus, 3-7 June, 2018. IEEE conference proceedings 2018 ISBN 978-1-5386-3669-5. s. -
ENERGISINT SINTEF UiT Untitled
 
43 Degefa, Merkebu Zenebe; Sæle, Hanne; Petersen, Idar; Ahcin, Peter.
Data-driven Household Load Flexibility Modelling: Shiftable Atomic Load. I: 2018 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe). IEEE Press 2018 ISBN 978-1-5386-4505-5.
ENERGISINT Untitled
 
44 Istad, Maren Kristine; Sæle, Hanne; Garnås, Synne; Jaatun, Martin Gilje.
Fleksibel nettdrift : resultater fra piloter i FlexNett-prosjektet. Trondheim: SINTEF Energi 2018 (ISBN 978-82-14-06897-9) 62 s. SINTEF Rapport(2018:00496)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
45 Kjølle, Gerd Hovin; Sæle, Hanne.
Folk vil dele på strømmen. Gemini [Fagblad] 2018-09-23
ENERGISINT Untitled
 
46 Kjølle, Gerd Hovin; Sæle, Hanne.
Folk vil dele på strømmen - KS bedrift. www.ksbedrift.no [Internett] 2018-09-28
ENERGISINT Untitled
 
47 Sæle, Hanne.
CINELDI WP3 og 5 hadde felles workshop 12. juni.
ENERGISINT Untitled
 
48 Sæle, Hanne.
En digital dugnadsånd med strømdeling kan redusere milliardutbygginger i strømnettet. enerWE [Internett] 2018-10-24
ENERGISINT Untitled
 
49 Sæle, Hanne.
Plusskunde - Motivasjon, erfaring og energibruk. Resultat fra spørreundersøkelse. Referansegruppemøte; 2018-01-23 - 2018-01-23
ENERGISINT Untitled
 
50 Sæle, Hanne.
PODCAST: ENERGIBRANSJENS UKESLUTT – Dette spår ekspertene om Norges strømmarked. enerWE [Radio] 2018-10-26
ENERGISINT Untitled
 
    Vis neste liste