Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 94 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Aasen, Marianne; Jackson Inderberg, Tor Håkon; Standal, Karina; Sæle, Hanne; Westskog, Hege; Winther, Tanja.
Hvem kan jevne ut strømbruken sin?. Teknisk Ukeblad 2020
CICERO ENERGISINT UiO NMBU Untitled
 
2 Cherry, Todd; Sæle, Hanne.
Residential Photovoltaic Systems in Norway: Household Knowledge, Preferences and Willingness to Pay. Challenges in Sustainability 2020 ;Volum 8.(1)
CICERO ENERGISINT Untitled
 
3 Sæle, Hanne.
AMS - forventet utvikling de neste fem årene. Energiteknikk : fagbladet for energibransjen 2020 ;Volum 133.(3) Suppl. 40 s. 41-42
ENERGISINT Untitled
 
4 Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline.
Analyse av uttesting av nettariffer blant kunder tilknyttet Lyse Elnett - Uttesting av abonnert effekttariff og tidsdifferensiert energitariff. : SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06286-1) 160 s. SINTEF Rapport(2020:00316)
ENERGISINT Untitled
 
2019
5 Degefa, Merkebu Zenebe; Sæle, Hanne; Andresen, Christian Andre.
Analysis of Future Loading Scenarios in a Norwegian LV Network. International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST); 2019-09-09 - 2019-09-11
ENERGISINT Untitled
 
6 Degefa, Merkebu Zenebe; Sæle, Hanne; Andresen, Christian Andre.
Analysis of Future Loading Scenarios in a Norwegian LV Network. I: 2019 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies - SEST. IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-1156-8.
ENERGISINT Untitled
 
7 Morch, Andrei Z; Sæle, Hanne; Siface, Dario; Migliavacca, Gianluigi; Gerard, Helena; Kockar, Ivana.
Market architecture for TSO-DSO interaction in the context of European regulation. I: 2019 16th International Conference on the European Energy Market - EEM 2019. IEEE 2019 ISBN 978-1-7281-1257-2.
ENERGISINT Untitled
 
8 Sæle, Hanne.
Electric vehicles in Norway and the potential for demand response.
ENERGISINT Untitled
 
9 Sæle, Hanne.
Elektriske biler i Norge og potensialet for forbrukerfleksibilitet.
ENERGISINT Untitled
 
10 Sæle, Hanne.
HAN-avleser: En vidunderlig innretning. Internseminar SINTEF Energi; 2019-02-01
ENERGISINT Untitled
 
11 Sæle, Hanne.
Nettkonferansen Hanne Sæle. SINTEF Energi 2019
ENERGISINT Untitled
 
12 Sæle, Hanne.
SINTEF - Hanne Sæle. enerWe Vimeo 2019
ENERGISINT Untitled
 
13 Sæle, Hanne.
Økt fleksibilitet i nettet er viktig. Energiteknikk [Fagblad] 2019-12-01
ENERGISINT Untitled
 
14 Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline.
Nye tariffinsentiver - "Tariffmeny" - Beskrivelse av alternative tariffer for uttakskunder i distribusjonsnettet. : Energi Norge AS 2019 (ISBN 978-82436-1063-7) 52 s. Publikasjon (Energi Norge)(444-2019)
ENERGISINT Untitled
 
15 Taljaard, Rachael; McNicol, Finlay; MacDonald, Robert; Berg, Kjersti; Sæle, Hanne.
Impact of Prosumer Growth on Flexible DER Through Curtailment Assessment. CIRED Conference Proceedings 2019
ENERGISINT Untitled
 
16 Tavares, Bruna; Cibis, Kevin; Wruk, Julian; Zdrallek, Markus; MacDonald, Robert; Sæle, Hanne; Berg, Kjersti; Landsverk, Henrik; Resch, Matthias Johannes; Soares, Filipe.
Assessment of Flexibilities and Smart Grid Technologies in the Planning and Operation of Congested European Distribution Networks. CIRED Conference Proceedings 2019
ENERGISINT Untitled
 
17 Torsæter, Bendik Nybakk; Berg, Kjersti; Sæle, Hanne.
Håndbok Plusskunder. Oslo: Energi Norge AS 2019 (ISBN 978-82-436-1057-6) Publikasjon (Energi Norge)(438-2018)
ENERGISINT Untitled
 
2018
18 Bremdal, Bernt Arild; Sæle, Hanne; Mathisen, Geir; Degefa, Merkebu Zenebe.
Flexibility offered to the distribution grid from households with a photovoltaic panel on their roof: Results and experiences from several pilots in a Norwegian research project. I: 2018 IEEE International Energy Conference - ENERGYCON 2018, Limassol, Cyprus, 3-7 June, 2018. IEEE conference proceedings 2018 ISBN 978-1-5386-3669-5. s. -
ENERGISINT SINTEF UiT Untitled
 
19 Degefa, Merkebu Zenebe; Sæle, Hanne; Petersen, Idar; Ahcin, Peter.
Data-driven Household Load Flexibility Modelling: Shiftable Atomic Load. I: 2018 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe). IEEE Press 2018 ISBN 978-1-5386-4505-5.
ENERGISINT Untitled
 
20 Istad, Maren Kristine; Sæle, Hanne; Garnås, Synne; Jaatun, Martin Gilje.
Fleksibel nettdrift : resultater fra piloter i FlexNett-prosjektet. Trondheim: SINTEF Energi 2018 (ISBN 978-82-14-06897-9) 62 s. SINTEF Rapport(2018:00496)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
21 Kjølle, Gerd Hovin; Sæle, Hanne.
Folk vil dele på strømmen. Gemini [Fagblad] 2018-09-23
ENERGISINT Untitled
 
22 Kjølle, Gerd Hovin; Sæle, Hanne.
Folk vil dele på strømmen - KS bedrift. www.ksbedrift.no [Internett] 2018-09-28
ENERGISINT Untitled
 
23 Sæle, Hanne.
CINELDI WP3 og 5 hadde felles workshop 12. juni.
ENERGISINT Untitled
 
24 Sæle, Hanne.
En digital dugnadsånd med strømdeling kan redusere milliardutbygginger i strømnettet. enerWE [Internett] 2018-10-24
ENERGISINT Untitled
 
25 Sæle, Hanne.
Plusskunde - Motivasjon, erfaring og energibruk. Resultat fra spørreundersøkelse. Referansegruppemøte; 2018-01-23 - 2018-01-23
ENERGISINT Untitled
 
26 Sæle, Hanne.
PODCAST: ENERGIBRANSJENS UKESLUTT – Dette spår ekspertene om Norges strømmarked. enerWE [Radio] 2018-10-26
ENERGISINT Untitled
 
27 Sæle, Hanne.
Research on the future intelligent, flexible and robust distribution grid –with special focus on potential for demand response from household customers. Demand Side Management: Empowering the end user in the energy transition - IEA DSM; 2018-04-16 - 2018-04-16
ENERGISINT Untitled
 
28 Sæle, Hanne.
The impact and flexibility of PV based customers 58° North and Beyond : results from the FlexNett project. Trondheim: SINTEF Energi 2018 (ISBN 978-82-14-06896-2) 32 s. SINTEF Rapport(2018:00495)
ENERGISINT Untitled
 
29 Sæle, Hanne; Berg, Kjersti; Landsverk, Henrik; Wruk, Julian; Cibis, Kevin; MacDonald, Robert.
Prototype for estimation and forecasting of the future demand and generation from households in selected European countries. I: 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC). IEEE conference proceedings 2018 ISBN 978-1-5386-2910-9.
ENERGISINT Untitled
 
30 Sæle, Hanne; Ingebrigtsen, Karoline; Istad, Maren Kristine.
Fremtidens Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS) : Forventet utvikling 2-5 år frem i tid. Trondheim: SINTEF Energi AS 2018 (ISBN 978-82-14-06784-2) 51 s. SINTEF Rapport(2018:01448)
ENERGISINT Untitled
 
31 Sæle, Hanne; Istad, Maren Kristine; Garnås, Synne.
The benefit of batteries in a flexible distribution grid : results from the FlexNett project. Trondheim: SINTEF Energi 2018 (ISBN 978-82-14-06898-6) 31 s. SINTEF Rapport(2018:00497)
ENERGISINT Untitled
 
32 Sæle, Hanne; Kjølle, Gerd Hovin.
Folk vil dele på strømmen. Dagens næringsliv 2018
ENERGISINT Untitled
 
33 Sæle, Hanne; Morch, Andrei Z; Rikos, Evangelos J.; Canevese Silva Maria, Silva M.; Kosmecki, Michal.
Utilization of distributed energy resources’ flexibility in power system operation – Evaluation of today’s status and description of a future concept. I: 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC). IEEE conference proceedings 2018 ISBN 978-1-5386-2910-9.
ENERGISINT Untitled
 
34 Sæle, Hanne; Petersen, Idar.
Electric vehicles in Norway and the potential for demand response. I: 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC). IEEE conference proceedings 2018 ISBN 978-1-5386-2910-9.
ENERGISINT Untitled
 
35 Westskog, Hege; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Sæle, Hanne; Winther, Tanja.
Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer. Oslo: CICERO Senter for klimaforskning 2018 ;Volum 2018.22 s. CICERO Report(04)
CICERO ENERGISINT UiO Untitled
 
36 Winther, Tanja; Westskog, Hege; Sæle, Hanne.
Like having an electric car on the roof: Domesticating PV solar panels in Norway. Energy for Sustainable Development 2018 ;Volum 47. s. 84-93
CICERO ENERGISINT UiO Untitled
 
37 Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Crespo del Granado, Pedro; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Marañon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William.
Prosumers’ role in the future energy system. : FME CenSES 2018 (ISBN 978-82-93198-27-7) 44 s.
ENERGISINT IFE NTNU SINTEF Untitled
 
38 Wolfgang, Ove; Askeland, Magnus; Backe, Stian; Fagerstrøm, Jonathan; Del Granado, Pedro Crespo; Hofmann, Matthias; Jaehnert, Stefan; Kvellheim, Ann Kristin; Maranon-Ledesma, Hector; Midthun, Kjetil Trovik; Seljom, Pernille Merethe Sire; Skjølsvold, Tomas Moe; Sæle, Hanne; Throndsen, William.
Prosumers' role in the future energy system. Trondheim: Center for Sustainable Energy Studies (CenSES), NTNU 2018 (ISBN 978-82-93198-27-7) 44 s.
SINTEF ENERGISINT NTNU IFE Untitled
 
2017
39 Degefa, Merkebu Zenebe; Sæle, Hanne; Foosnæs, Jan Andor; Thorshaug, Eirik.
Seasonally variant deployment of Electric battery Storage systems in active distribution networks. I: 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution : CIRED 2017 - Proceedings. IET Digital Library 2017 ISBN 978-1-78561-484-2.
ENERGISINT Untitled
 
40 Sæle, Hanne.
Consequences for Residential customers when changing from energy based to capacity based tariff structure in the distribution grid. I: 12th IEEE Power and Energy Society PowerTech Conference PowerTech Manchester 2017. IEEE Press 2017 ISBN 978-1-5090-4238-8.
ENERGISINT Untitled
 
41 Sæle, Hanne.
De første CINELDI-dagene er gjennomført.
ENERGISINT Untitled
 
42 Sæle, Hanne.
FME CINELDI Workshop – Interaction DSO/TSO, Microgrids og Flexible resources in the power system.
ENERGISINT Untitled
 
43 Sæle, Hanne; Bartnes, Maria; Høverstad, Boye Annfelt; Jaatun, Martin Gilje.
Evaluering av NVEs veileder til sikkerhet i AMS : NVE-Veileder nr. 7/2012. Trondheim: SINTEF Energi 2017 (ISBN 978-82-594-3771-6) 43 s. SINTEF Energi. Rapport(TR A7619)
ENERGISINT SINTEF Untitled
 
44 Sæle, Hanne; Bremdal, Bernt Arild.
Economic evaluation of the Power grid tariff for households With solar Power installed. I: 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution : CIRED 2017 - Proceedings. IET Digital Library 2017 ISBN 978-1-78561-484-2.
ENERGISINT UiT Untitled
 
45 Sæle, Hanne; Cherry, Todd L..
Attitudes and perceptions about becoming a prosumer : results from a survey among Norwegian Residential customers - 2016. Trondheim: SINTEF Energi aS 2017 (ISBN 978-82-14-06717-0) 99 s. SINTEF Rapport(2017:00078)
ENERGISINT Untitled
 
46 Sæle, Hanne; Grande, Ove Steinar; Ingebrigtsen, Karoline; Ahcin, Peter.
Muliggjørende teknologi og rammebetingelser. Oslo: Energi Norge 2017 (ISBN 978-82-436-1046-0) 45 s. Publikasjon (Energi Norge)(427-2018)
ENERGISINT UiT Untitled
 
47 Torsæter, Bendik Nybakk; Sæle, Hanne; Ødegården, Lovinda; Kirkeby, Henrik.
Nettilknytning av plusskunder. Oslo: Energi Norge 2017 (ISBN 978-82-436-1044-6) 90 s. Publikasjon (Energi Norge)(425-2018)
ENERGISINT Untitled
 
48 Winther, Tanja; Westskog, Hege; Sæle, Hanne.
Plusskundenes perspektiver. Oversikt og foreløpige funn fra dybdeintervjuer med plusskunder i Norge. Referansegruppemøte, prosjekt 'Strøm fra folket'; 2017-05-30 - 2017-05-30
CICERO ENERGISINT UiO Untitled
 
2016
49 Sæle, Hanne; Bremdal, Bernt Arild; Tøndel, Inger Anne; Istad, Maren Kristine; Foosnæs, Jan Andor; Nordbø, Per Erik; Kirkeby, Henrik; Høverstad, Boye Annfelt; Mathisen, Geir.
Fremtidens fleksible distribusjonsnett : fleksibel nettdrift, forbrukerfleksibilitet, plusskunder og forretningsmodeller. Trondheim: SINTEF Energi AS 2016 (ISBN 978-82-594-3648-1) 59 s. SINTEF Energi. Rapport(TR A7536)
ENERGISINT NTNU SINTEF UiT Untitled
 
50 Sæle, Hanne; Grande, Ove Steinar.
Statusbeskrivelse tariffer og insentiver : hva er testet ut tidligere og hvorfor?. Oslo: Energi Norge AS 2016 (ISBN 978-82-436-1018-7) 58 s. Publikasjon (Energi Norge)(400-2016)
ENERGISINT Untitled
 
    Vis neste liste